luni, 3 iulie 2017

A apărut revista „Nord Literar”, nr. 6Numărul pe iunie al revistei de cultură „Nord Literar” care apare sub egida Consiliului Judeţean Maramureş şi a Uniunii Scriitorilor din România are un sumar diversificat, atractiv, cu semnături consacrate în critica literară şi în viaţa plastică din Maramureş. Dar nu numai.
Programul revistei se respectă cu fiecare număr: promovarea valorilor artistice din Maramureş, dar şi deschiderea revistei spre ţară şi lume.
 • Despre evenimentul literar al lunii iunie – Florica Bud – scriitorul anului din Baia Mare scrie Camelia Tocaci.
 • Confesiunile unui poet tragic  – Paul Celan, sunt prezentate de universitarul băimărean Gheorghe Glodean (directorul revistei);
 •  Ioan Nistor ne atrage atenţia asupra unei cărţi „Încolo şi încoace”, un fragment din oglinda societăţii europene care ne integrează şi pe noi, românii.
 •  La centenarul Maiorescu, istoricul literar Săluc Horvat ne aminteşte influenţa covârşitoare a marelui critic la Junimea.
 • Un amplu interviu realizează Daniela Sitar Tăut cu poetul, universitarul George Achim care declară: „Ca român, îmi văd condiţia de european”.
 • La rubrica Orfeu publică poezie inepuizabilul poet, Vasile Morar. O pildă de energie lirică.
 • Constantin Cubleşan scrie despre Augustin Buzura în perspectivă comparată,
 • Gheorghe Pârja recenzează volumul „Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu” a teologului şi scriitorului Theodor Damian din New York.
 • Delia Muntean ne aduce în lumină „Constelaţia Homer”, despre literatura nevăzătorilor.
 • Criticul şi istoricul Mircea Popa ne dezvăluie întâmplări din jurnalul lui Edgar Papu.
 • Un poet sub semnul revelaţiei este Ion Mariş în prezentarea lui Echim Vancea.
 • Terezia Filip, o amplă şi aplicată prezentare a volumului „Ai să dai seamă Doamnă” de Ioana Ileana Şteţco.
 • O pagină de poezie publică şi Elena Liana Popescu.
 • Ion Igna semnează un text despre comuniune eclesială în respectul şi puterea memoriei.
 •  Proză de Diana Dobriţa Bîle şi Viorica Răduţă.
 • Rubrica Revista revistelor este asigurată în fiecare număr cu cribie şi aprecieri juste de Raluca Hăşmăşan.
 •  Nelipsitul Lucian Lucian Perţa cu parodii la poeme de Vasile Morar.
 •  La rubrica Traduceri, ambasadorul Dumitru Chican ne prezintă în versiune românească pe poetul sirian ADONIS „unul dintre cei mai mari poeţi arabi contemporani”, nominalizat la Premiul Nobel pentru literatură.
Ne revedem la sfârşitul lunii iulie cu un număr dublu. Lectură plăcută!


                                                                                Gheorghe Pârja

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu