miercuri, 21 martie 2018

INVITAȚIE LA CONCURSUL REGIONAL PRIMĂVARA ÎN IMAGINI

Înscris în CAERI 2018, anexa 24986/2/22.01.2018, poz.323
 EDIȚIA a-IV-a, martie-aprilie 2018Școala Gimnazială Specială Baia Mare vă invită să participați la Concursul regional  „Primăvara în imagini” care se va desfășura în perioada 1 martie -30 aprilie 2018 în cadrul unității noastre.

„Primăvara în imagini” este un concurs care oferă posibilitatea exprimării bucuriei legate de venirea anotimpului primăvara de către preșcolarii și elevii cu cerințe educative speciale din grădiniţe, şcoli speciale, clase speciale, școli incluzive.                        Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului
PRIMĂVARA ÎN IMAGINI

1. Secţiunile concursului:
Concursul cuprinde trei  secţiuni adresate elevilor: a) Pictură
                                                                                  b) Desen
                                                                                  c) Colaj
 Secțiunea Modele de bună practică -adresată doar profesorilor

2. Înscrierea şi trimiterea lucrărilor
Lucrările pentru secțiunile pictură, desen și colaj, adresate elevilor, vor fi transmise prin poştă, împreună cu fişa de înscriere(Anexa I) și acordul de parteneriat  la adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ  STR.B. ȘT. DELAVRANCEA NR. 25A BAIA MARE  JUD. MARAMUREȘ  PENTRU CONCURSUL PRIMĂVARA ÎN IMAGINI   până la data de 30 APRILIE 2018.
Pentru secțiunea Modele de bună practică, adresată cadrelor didactice, lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail primavarainimagini@yahoo.com împreună cu fișa de încriere(Anexa III) și acordul de parteneriat precizând la rubrica subiect Concurs Primăvara în imagini.

3. Condiţii de realizare a lucrărilor
Compoziţiile plastice vor fi realizate în:
   - acuarelă / creion pe hârtie format A4
   - colaj pe hârtie format A3/A4 conform dorinţei şi imaginaţiei elevului.
Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă, după modelul din anexă:
-               Titlul lucrării
-               Secţiunea
-               Numele şi prenumele elevului
-               Clasa
-               Şcoala
-               Numele şi prenumele profesorului coordonator
-               E-mail prof.coord.
-               Localitatea şi judeţul.
Fiecare elev poate participa cu o lucrare pe secțiune.
Fiecare profesor coordonator poate îndruma maxim 3 elevi.

Pentru secțiunea Modele de bună practică vor fi trimise exemple de materiale didactice utilizate la clasă, indiferent de disciplina predată(fișe de lucru, teste de evaluare, exemple de activități,etc). Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12, format A4,  distanță la 1 rând, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia dacă există se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul. Lucrările pot avea un singur autor.

4.Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape:
- trimiterea prin poştă a lucrărilor, fişelor de înscriere și acordurilor de parteneriat în perioada martie - aprilie 2018
- jurizarea se va realiza în data de 10 mai 2018
- vernisajul expoziţiei va avea loc în perioada 10 mai-10 iunie 2018
Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi două mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă, diplome de participare tuturor participanților iar pentru profesorii coordonatori  se vor acorda diplome de participare(coordonare elevi). Juriu poate hotărî şi acordarea unor premii speciale.
Materialele trimise nu se returnează.
Pentru secțiunea Modele de bună practică se vor acorda  adeverințe și diplome de participare tuturor profesorilor.

5. Evaluarea lucrărilor
Lucrările elevilor vor fi apreciate de un juriu format din:
profesori de specialitate, inspector învăţământ special, cadre didactice din şcoala organizatoare, reprezentanţi din mass-media .
Criterii de valuare
-Gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului.
-Contribuţia individuală, gradul de originalitate şi imaginaţia reliefate în lucrarea realizată.
-Încadrarea în tema concursului obsevabilă prin existenţa elementelor care caracterizează anotimpul primăvara.
Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la:
telefon : 0746000861 -prof. Ivan Monica; 0766725895-prof. Țiudic Mihaela Cristina
             primavarainimagini@yahoo.com


NOTĂ:
Materialele care nu întrunesc condiţiile precizate nu se vor lua în considerare.
Nu se iau în considerare lucrările trimise fără fişa de înscriere .
Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie la cererea participanţilor.
Diplomele vor fi expediate prin e-mail până la data de 30 iunie 2018.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ
BAIA MARE
 
 


ANEXA I
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL
" PRIMĂVARA  ÎN IMAGINI "
Secțiunile Pictură, Desen și Colaj
Ediţia a IV-a, Baia Mare, mai 2018

Numele şi prenumele profesorului coordonator:
_______________________________________________

Unitatea de învăţământ:
________________________________________________
Strada __________________________ Nr.______________
Localitate ____________________  Cod poştal___________
Judeţ __________________
Adresa e-mail profesor coordonator:                                                       Telefon:
Preşcolari / Elevi participanţi:

NNr. crt.
Numele şi prenumele
GGrupa / clasa

Secţiunea
 (a,b,c,)
Titlul lucrării


Notă: Adresa de e-mail și nr. de telefon sunt obligatorii.
          Vă rugăm să scrieți lizibil numele.

ANEXA II
,,Primăvara în imagini”  ediţia a IV-a,  mai 2018

                 Titlul lucrării …………….………. ……………....
                 Secţiunea ………………………………………………
                 Elev ……….. .……………..…........................
                 Cls ……………………….……………....
                 Școala……………………………….…......……
                 Coordonator: …….………………………………...
                 e-mail(prof.coord.)………………………………...……………..
                                Localitatea ............................................Jud................................


ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ
BAIA MARE
 
                                                  


ANEXA III

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL
" PRIMĂVARA ÎN IMAGINI "
Secțiunea Modele de bună practică

Ediţia a IV-a, Baia Mare, mai 2018

Unitatea de învăţământ: .....................................................................
Localitatea / judeţul: ..........................................................................
Adresa instituţiei de învăţământ : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic..............................................
Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................


Titlul lucrării: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 Doresc/ nu doresc publicarea lucrării pe CD cu ISSN/ISBN.


  Semnătura participantului,

Invitaţie Expoziţia Naţională "Înfăptuirea Marii Uniri"


PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Ecoul, curajul și... învingătorul


1. „Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei şi a strigat de ciudă: "Te urăsc!" Dar  imediat un glas puternic i-a răspuns: "Te urăsc, te urăsc...". Speriat copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui toată păţania, spunându-i că afară, cineva strigă la el că-l urăşte. Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus fiului: - Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte? - Da! - Ia spune-i că-l iubeşti! - Te iubesc! - a strigat şi, de îndată văile i-au răspuns: „Te iubesc, te iubesc... ". - Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: dacă eşti om rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă eşti om bun şi te porţi frumos cu ceilalţi, atunci doar dragoste vei găsi la tot pasul. Şi chiar dacă nu vei fi iubit mereu de oameni, în schimb dragostea lui Dumnezeu va fi mereu cu tine. Să nu uiţi asta”!
Leon Magdan,
„Mă numesc Leon Magdan, dar cei mai mulți copii și părinți  mă cunosc ca „PROFESORUL DE JOACĂ”. Îmi place enorm să lucrez cu copiii și nu mă văd făcând altceva. Pe de o parte scriu cărți pentru copii, iar pe de altă parte pun în scenă spectacole cât mai interesante și surprinzătoare. Încerc să-i fac pe copii să se bucure și să învețe ceva bun cu drag, cu zâmbetul pe buze. Și când spun asta, mă refer la copiii de toate vârstele, de la 4 la 84 de ani. Căci indiferent de vârstă, fiecare din noi rămâne în adâncul sufletului un copil. Copilul acesta, din sufletul nostru, are nevoie să se joace și să se bucure. Și cred că nimic nu poate fi mai frumos în viață, decât să copilărești odată cu copiii sau cu nepoții tăi. Constantin Brâncuși spunea: „Când nu mai suntem copii, suntem deja morți”. Asta încerc eu să transmit: să te bucuri de orice lucru neînsemnat, să fii mereu curios, să vezi lumea mai bună decât este, să ierți cu ușurință, să iubești necondiționat, adică să trăiești cu adevărat. Realizez astfel de programe la magazinul Cocor din București și în foarte multe spitale unde sunt oameni și copii bolnavi și.... bucurându-i pe ei ne bucurăm pe noi!”

***

2. „CURAJUL cel mai de trebuinţă în această lume nu e totdeauna de natură eroică. În viaţa de toate zilele, trebuie curaj, ca şi pentru marile acţiuni ce aparţin domeniului istoriei. Este, de plidă, "CURAJUL DE A FI CINSTIT", de a te împotrivi "ISPITEI", de a spune "ADEVĂRUL", curajul de a fi ceea ce suntem cu adevărat şi de a nu pretinde să trecem drept ceea ce nu suntem; curajul de a trăi cinstit prin propriile noastre mijloace şi de a nu duce o viaţă ruşinoasă prin mijloacele altora”.

Samuel Smiles (1812-1904),
scriitor moralist, autor și guvernator scoțian care a desfășurat o campanie pe o platformă Chartis. Dar a concluzionat că mai multe progrese ar veni din noile atitudini decât din noile legi. Capodopera lui, Self-Help din anul 1859, a promovat spiritismul și a susținut că sărăcia a fost cauzată în mare parte de obiceiurile iresponsabile, atăcând totodată materialismul și guvernarea Laissez-faire. Acesta a fost numit „biblia liberalismului mijlociu-victorian”, și a ridicat pe Smiles la statutul de celebritate aproape peste noapte. A provenit dintr-o familie cu 11 copii și a studiat la Universitatea din Edinburgh. A scris multe articole în care el milita pentru reforma parlamentară. A lucrat o perioadă de timp pentru Căile Ferate Leed &Thirsk, devenind ulterior secretar al acestei societăți. În anul 1866 ajunge președinte al Instituției Provizorii Naționale, după care a suferit un atac cerebral și învăță pur și simplu să citească din nou. Smiles intenționa să scrie o carte intitulată Conductă, dar editorul i-a respins-o de două ori. După moartea lui în 1904, manuscrisul Conductului a fost găsit în biroul lui, și a fost distrus.

***

  3. „Frumoase cuvinte împotriva violenţei, a războiului se găsesc în literatura religiilor apărute în India: Brahmanism, Hinduism, Budism. "Dacă un om învinge în luptă de o mie de ori o mie de oameni, iar dacă altul se învinge pe sine însuşi, acesta din urmă este cel mai mare dintre învingători" (Ortodoxia nr: 3/1964).
 Emilian Vasilescu (1904-1985),
profesor de teologie, născut în comuna Hotarele, jud. Giurgiu dintr-o familie după mamă dintr-un șir lung de preoți. După absolvirea liceului „Cantemir Vodă” din București unde l-a avut profesor pe renumitul Constantin Giurăscu, se înscrie la Seminarul „Nifon Mitropolitul” unde beneficiază de o bursă de studiu. Aici a înființat și condus „Societatea literară a elevilor Seminarului Nifon Mitropolitul”. A urmat cursurile Facultății de Teologie București unde sub îndrumarea renumitului profesor și mitropolit Irineu Mihălcescu și-a pregătit teza de licență. În perioada 1929-1932, obține o bursă de studiu la Facultatea de Teologie Protestantă din Paris, unde sub îndrumarea profesorului Raoul Allier și-a pregătit în franceză teza de doctorat. În această perioadă a frecventat și cursurile Facultății de Litere a Universității din Paris. În 1936 a obținut titlul  doctor al Facultății de Teologie București și ulterior și a facultății de Litere, specialitatea Filosofie din cadrul Universității București. A fost profesor la Academia Teologică din Sibiu, apoi la Institutul Teologic București și este autor a numeroase cărți de Apologetică, Filosofie și mai ales de Istoria religiilor. Trece la Domnul în anul 1985 la vârsta de 80 de ani și este înmormântat la Biserica Belvedere din cartierul bucureștean Regie.


***
P.S. „RĂBDAREA” este o virtute foarte importantă pe calea mântuirii creştinului. Creştinul bun se laudă şi în suferinţă, bine ştiind că suferinţa aduce răbdare, şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejdea. Iar nădejdea nu ruşinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt” (Romani 5, 3-5).
„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R. Maramureș,

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul

Comunicat de presă

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL MARAMUREŞ
                                                                                   
                                                                                                
21 martie 2018
Persoană de contact: Dan Bucă,
purtător de cuvânt
Tel.: 0755-112726Vizibilitate redusă de ceață în Pasul Gutâi și Pasul Prislop!

Vremea a fost deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse a nins. Stratul nou de zăpadă depus măsoară între 5 și 10 cm, mai ales în zonele de deal și de munte. Cantitatea maximă de precipitații a fost 7,8 l/mp la Firiza. Vântul a suflat slab, la moderat, cu intensificări de până la 79 km/h în zona montană înaltă, la Vf. Iezer, unde a viscolit zăpada. Temperaturile maxime din cursul zilei au avut valori cuprinse între 2 grade Celsius la Ocna Șugatag, Petrova și Târgu Lăpuș, respectiv 0 grade Celsius la Sighetu Marmației. Local la munte s-a semnalat ceață. Cel mai rece a fost în cursul nopții și în această dimineață la Ocna Șugatag și Petrova, -8 grade Celsius, - 6 grade Celsius la Borșa, Cavnic și Sighetu Marmației. La această oră, sunt -5 grade Celsius la Ocna Șugatag, -4 grade Celsius la Târgu Lăpuș și Sighetu Marmației,  -3 grade Celsius la Borșa, Cavnic și Baia Mare. Stratul de zăpadă măsura 70 cm la Vf. Iezer, 17 cm la Săcel și Ocna Șugatag, 16 cm la Bistra, Iza și Vadu Izei, 15 cm pe la Sighetu Marmației, Luhei și Valea Vaserului, 14 cm la Mara, 13 cm la Ferești, 12 cm la 10 cm la Târgu Lăpuș, Cavnic și Firiza, 5 cm în Baia Mare. Pe rețeaua de drumuri naționale din județ se circulă în condiții de iarnă. Zăpadă frământată cu grosimea de până la 1 cm se găsește depusă pe partea carosabilă a DN 17C, Dealul Ștefăniței și pe DN 18 în Pasul Prislop. Cerul este acoperit pe majoritatea sectoarelor de drumuri naționale, ninge slab în Pasul Gutâi, pe Dealul Ștefăniței, în Pasul Prislop, pe Dealul Hera și Dealul Măgoaja. Vizibilitatea este redusă în trafic de ceață, sub 100 de metri, în Pasul Gutâi (între km 25 și km 30) și sub 50 de metri Pasul Prislop (între km 160 și km 180).  S-a intervenit cu 17 utilaje cu lamă pentru curățarea carosabilului, respectiv acostamentului. S-au împrăștiat 148 tone de material antiderapant.
Debitele și nivelurile cursurilor de apă din județ au fost în scădere. Nu au fost semnalate probleme până la această oră pe cursurile de apă. Exploatarea amenajării hidrotehnice Strâmtori-Firiza se desfășoară în conformitate cu regulamentul de exploatare, în condiții de siguranță. Gheața este prezentă la malul râului Ruscova.
Pentru astăzi, prognoza meteorologică prevede că vremea rămâne deosebit de rece în continuare pentru această perioadă, geroasă noaptea și dimineața. Cerul va fi temporar noros ziua și variabil noaptea. Izolat va ninge slab. Vântul va sufla slab, la moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, unde va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 0 grade Celsius și 3 grade Celsius. Cele minime vor fi cuprinse între -12 grade Celsius și -9 grade Celsius.
Conducătorii de autovehicule pot solicita informații despre starea de practicabilitate a rețelei de drumuri rutiere sau anunța dacă întâmpină probleme în trafic la Secția de Drumuri Naționale Baia Mare, telefon 0262 212138, respectiv S.C. Drumuri și Poduri S.A. Maramureș, telefon 0262 213144.
        
         


Instituția Prefectului – Județul Maramureș

Foto/Gluma zilei - Inspiraţie proastă...


REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEȚEAN ”Să ne întindem ...la joacă!”Edouard Claparède, un mare pedagog elvețian, specialist în psihologie infantilă afirma la începutul sec. XX  A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil; nu ne putem imagina copilărie fără râsetele şi jocurile sale.”.


Tipul de proiect: proiect care sprijină îmbunătăţirea procesului de predare - învăţare prin activităţi extracurriculare
Scopul proiectului:
- Conştientizarea importanţei jocului în formarea și dezvoltarea personalității copilului;
- Sensibilizarea copiilor faţă de respectarea regulilor jocului și a partenerilor de joc;
- Educarea tinerei generaţii în vederea integrării copiilor cu CES.
Perioada de desfășurare: ianuarie 2018 - iunie 2018
Grupul țintă:
Beneficiari direcţi: elevii din învăţământul primar și gimnazial, elevii cu cerinţe educaţionale speciale (elevii cu CES).
Beneficiari indirecţi: cadre didactice, studenți, părinţi, comunitatea locală.
Secțiuni:
SECŢIUNEA PENTRU ELEVI
Secţiunea 1 -  Prezentări PowerPoint
Cerinţe de redactare:
-10-20 diapozitive
-primul diapozitiv va conţine: titlul lucrării, numele elevului şi al profesorului coordonator, unitatea şcolară.
Secţiunea 2 -  afişe, postere,  desene
Cerinţe de realizare:
- pictură, grafică, desen pe calculator, format A4. Pe spatele fiecărei lucrări trebuie specificat: titlul lucrării, numele şi prenumele elevilor şi profesorilor coordonatori, numele unităţii de învăţământ.
Sectiunea 3 – Creaţie literară
eseu, poezii     
SECŢIUNEA PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI STUDENȚI
-referate, comunicări ştiinţifice, exemple de bune practici pe tema ”Valențele jocului în activitatea didactică” (ciclul primar/gimnazial).

Redactarea lucrărilor :       
-         se va face în format A4, scris la un rând, cu margini egale de 2 cm (text alineat justified), cu caractere româneşti, maxim 3 pagini.
-         titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat;
-         la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12);
-         la două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12);
-         fişierele să fie compatibile cu sistemul Word 2003 sau Word 2007/2010;
nu se acceptă lucrări fără semne diacritice;
-         o lucrare  poate avea maxim doi autori.
Condiții de participare:
ÎNSCRIEREA ȘI TRIMITEREA LUCRĂRILOR 5 – 25 MAI 2018
Lucrările se vor trimite pe adresa ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂLSIG, nr. 67, jud. Maramureș, cod poștal 437300 sau  ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR, BAIA MARE, cod poștal 430193 sau pe adresa de email saneintindemlajoaca@yahoo.com  cu subiectul Concurs.
Alte informații se pot obține la nr. de telefon 0746137909 Alina Pop sau 0752079051 Mariana Feidi
Fiecare cadru didactic poate înscrie în concurs un număr de maxim 3 elevi și poate participa la secțiunea pentru cadre didactice cu o singură lucrare.
- în evaluare se are în vedere: respectarea tematicii concursului, valoarea instructiv - educativă, originalitatea realizării şi corectitudinea informaiilor.
Expedierea diplomelor:
Diplomele se vor expedia prin e-mail pe adresa menţionată în Fişa de înscriere până în 13 iunie 2018.
Promovarea:
            La încheierea activităţilor propuse se va realiza:
  - un album foto și  un DVD cu lucrările participante;
  -  diseminarea informaţiilor în rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, comunităţii locale;
  realizarea unor expoziţii cu lucrările elevilor;
   -  mediatizarea în presa locală, județeană;
   -  mediatizarea pe site-ul școlilor.


FORMULAR DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL JUDEȚEAN ”SĂ NE ÎNTINDEM...LA JOACĂ!”

Numele şi prenumele cadrului didactic / studentului:
.............................................................................................................................
Titlul lucrării personale :
.....................................................................................................................................
Specialitatea: ..............................................
Unitatea de învăţământ:...............................................................................................
Telefon: ......................... Mail: .................................

Elevi participanţi:
Nr. crt.
Numele şi prenumele
Clasa
Sectiunea
Titlul lucrării