marți, 27 iunie 2017

Lumea Poeziilor - Nichita STĂNESCU


Istoricul și scriitorul Florin Cîntic: ”Mahalaua globală”

Din nefericire, astăzi, social media topeşte rapid urmele de straturi puse de cea mai firavă educaţie, scoţând la iveală, dezinvolt, barbaria, în numele democratizării şi a dreptului neîngrădit la păreri.
În toamna anului 1991, la Paris, am atins pentru prima oară un computer. Era MacIntosh-ul din biroul Catherinei Durandin, îndrumătoarea mea de master, care-mi lăsase spre utilizare acel spaţiu în weekend. Cu ceva vreme înainte, Maria Brătianu împreună cu Neagu Djuvara ne aduseseră la Institutul de Istorie condus de Al. Zub, un transport de procesoare de text, un fel de maşini de scris mai sofisticate, cu monitor, cu care puteai scrie texte pe care să le corectezi pe ecran înainte de a le tipări. Verdele fluorescent pe fundal negru al acelor maşinării a însemnat pentru mine botezul lumii noi.
În 2004, în biroul meu de la New York University, unde mă invitase Tony Judt, am trăit un şoc cultural: am început să dialoghez în scris peste ocean cu copiii mei prin YahooMessenger, jucărie inventată de curând, dar pe care eu nu o folosisem (şocul cultural nu a venit de la tehnologie, ci de la faptul că fiica şi fiul meu, liceeni fiind atunci, adoptaseră deja limbajul trunchiat al timpului lor, scriind cu simboluri şi cu prescurtări şi ilustrând sentimentele şi ideile cu emoticoane, în timp ce eu, tataie depăşit, mă chinuiam să articulez fraze coerente şi corecte gramatical). În 2006, la Chicago, comunicarea gratis prin Skype şi identificarea casei din Hyde Park prin Google Map erau facilităţi cu care i-am dat gata pe universitarii chicagoani pensionari, şi ei mari fani de tehnologie, în casa cărora locuiam.
Practic, în două decenii, s-a schimbat profund paradigma comunicării cu care eram obişnuiţi de cel puţin un secol. Ritualul complex al scrisorii, cu politeţea formulării, cu arhitectura sa retorică (de regulă, rafinată după o ciornă prealabilă), cu condiţionarea temporală care făcea aşteptarea înfrigurată şi ascuţea percepţia, colorând-o psihologic, într-un cuvânt întreaga civilizaţie epistolară care ne marcase comunicarea modernă începea să se topească în masa amorfă, indistinctă, simplistă şi meschină a emailului. O lume întreagă în care scrisul, politeţea, cultura, expresivitatea şi educaţia făceau diferenţa se prăbuşea.
Dacă ar fi să reiau un exemplu folosit la un moment dat de Constantin Noica, cu rafinamentul său pedagogic şi hermeneutic adulmecat de la Nae Ionescu, aş spune că lumea noastră a trecut de la cuminecare (învăţătură plină de sens, cu vibraţie spirituală, descoperită prin efort intelectual şi aperceptiv) la comunicare goală (bombardament de informaţii plate, adevărate şi false, pe care le preluăm mecanic, fără efort intelectual, critic, şi care ne creează automatisme de gândire şi comportament). Lumea Google reprezintă, neîndoielnic, un uriaş izvor de informaţii amalgamate, un instrument de cunoaştere la un click distanţă cu un formidabil impact asupra creierului nostru. De aceea, internetul e o descoperire uluitoare fără de care ne-ar fi greu să ne mai imaginăm viaţa zilnică. Însă nu numai cunoaştere ne-a adus această incredibilă unealtă, ci şi o soluţie de a ne depăşi singurătatea şi alienarea inevitabilă pe care ne-o provoacă o lume dominată de meschinăria protestantă, cea care cultivă hărnicia stearpă şi inoculează asumarea sclaviei drept valoare morală, o lume în care goana după profit şi excesele individualiste sunt valorizate subiectiv ca fiind un semn al reuşitei, mai presus de tulburările sufleteşti sau de interogaţiile culturale. Această soluţie, apărută aşa cum globulele albe se chircesc în jurul toxinei încercând să o dizolve, poartă numele de social media şi reprezintă tot setul de lumi virtuale în care oamenii hăituiţi din lumea reală se pot retrage şi fantaza în voie simulând comunicarea, violenţa sau sexul.
Democratizarea comunicării nu a însemnat, totuşi, un pas înainte. Astăzi, dacă scrutăm tabloul terifiant al şobolănelii fetide care acompaniază, în subsolurile netului, “dreptul neîngrădit la comunicare” ar trebui, poate, să medităm la parabola ucenicului vrăjitor din Faust (nu o mai explic, e prezentată clişeistic, deci pe înţelesul “millenialilor”, pe net).
Efectele secundare, daunele colaterale pe care internetul le-a creat nu sunt deloc mici şi vor avea, neîndoielnic, efecte grave şi de durată. Primul şi cel mai toxic dintre ele este, de departe, pandemia urii şi a mitocăniei extinse tumoral prin toate instrumentele de comunicare din acest mediu: de la comentariile care însoţesc orice formă de exprimare a opiniei personale, până la campaniile de trollare şi mistificare a adevărului, de linşaj public sau de manipulare, unele dintre ele chiar cu potenţial de război informatic şi de subminare a statului de drept.
De ce s-a ajuns aici?
Pentru că există, în construcţia interioară a fiecăruia dintre noi, etaje obţinute ca urmare a celor “şapte ani de-acasă”, a educaţiei din şcoală, a lustrului dobândit prin frecventarea lumii civilizate, a şlefuirii datorate culturii umaniste, precum şi a ipocriziei formatoare pe care o cultivă aristocraţia (fie ea strict de sânge, fie, mai nou, de suşă economică) care, strat după strat acoperă animalitatea latentă, barbaria naturală a hominidului. Căci, o ştim deja, şi un fiu de rege sau de geniu matematic lăsat de mic în lumea lupilor nu va putea evolua mai sus de orizontul carnasier şi de hăulit la lună.
Din nefericire, astăzi, social media topeşte rapid urmele de straturi puse de cea mai firavă educaţie, scoţând la iveală, dezinvolt, barbaria, în numele democratizării şi a dreptului neîngrădit la păreri.
Politica libertin-iresponsabilă de a lăsa desfrânate în spaţiul public cele mai josnice porniri de animalitate ne-a adus aici. O hărmălaie generalizată, în care precupeţe isterice, cu bale la gură, te spurcă spasmodic, de pe ecranul haznalei corupţilor, de pe Facebook, de pe blog, dar mai ales prin comentarii injurioase şi inadecvate (lăsate la liber, iresponsabil, de administratori pentru iluzorii creşteri de rating) care mânjesc ideea însăşi de comunicare, acoperă în crescendo vocea raţiunii şi a bunului simţ. Ne-am trezit, pe nesimţite, sub tirania nesimţiţilor. Suntem în plin război al mârlăniei vezicante, al barbariei verbale, al animalităţii comportamentale în care rataţi resentimentari îşi rezolvă complexele prin imprecaţii murdare de multe ori răspândite maladiv pe toate fronturile prin copy-paste. Ce-i de făcut? Nu ştiu, eu încerc, vorba lui Dan Petrescu (dizidentul ieşean, nu fotbalistul!) necitirea avizată!
Autor: Florin Cîntic

Comunicat AGIRo

PÂNĂ ÎN 29 IUNIE SE FAC ÎNSCRIERI PENTRU
ACTIVITĂȚILE DE LA CHIȘINĂU, IZMAIL ȘI EFORIE SUD (la toate sau la unele)

A. 01 - 05 august, Chișinău, R.Moldova, Congres Aniversar AGIRo la 100 de ani de la înfiinţarea în 14 aprilie 1917 a „Asociaţiei Învăţătorilor din Basarabia şi de dincolo de Nistru” și la 100 de ani de la primul congres al învăţătorilor români din Basarabia (25–28 mai 1917). Se va începe cu cina din 1 august și se va încheia cu prânzul din 5 august. Cazare + masă la 135 lei/persoană/zi X 4 zile= 540 lei. Avem rezervate Hotel Chișinău, Bulevardul Negruzzi nr 7 https://chisinau-hotel.md/ro/ și Hotel Cosmos, Bulevardul Negruzzi nr 2 http://www.hotel-cosmos.com/index.php/ro/ . Vom încerca să găsim și transport după ce știm câți mergem.
B. 05 -07 august, Izmail, Ucraina, Simpozionul Internaţional ,,Portrete de dascăli”, ediţia a X –a, în colaborare cu Universitatea Umanistă de Stat Izmail. Se va începe cu cina din 5 august și se va încheia cu prânzul din 7 august (2 zile). Cazare + masă la 135 lei/persoană/zi X 2 zile= 270 lei.
C. 07-13 august, Eforie Sud, Școala Internațională de Vară a AGIRo, 6 zile începând cu cina din 7 august și terminând cu prânzul din 13 august. În Hotel Crișana la 75 lei/persoană/zi cazare și masă în total (pentru 6 zile costând deci 450 lei). LaHotel Excelsior se plătesc 95 lei/persoană/zi (pentru 6 zile 570 lei). Ulterior se vor putea alege, la același preț, și zile mai multe.
Până în 29 iunie să trimiteți completat tabelul alăturat doar la  asociatiainvatatorilor@gmail.com însoțit și de documentul scanat care dovedește achitarea sumei respective prin ordin de plată sau mandat poştal pentru Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revoluţiei nr. 5-7), cont IBAN RO32CECEAR0137RON0355948, cod fiscal 23564572. 
Condiții de participare:
-25 lei -cotizația anuală de membru pentru cei care devin acum membri AGIRo sau care încă nu au achitat-o pentru anul 2017. Achitarea cotizației va fi urmată de eliberarea unei adeverințe doveditoare;
-30 lei este taxa de participare pentru activitățile Chișinău-Izmail (o achită chiar și membrii de familie însoțitori)
-30 lei este și taxa de participare pentru activitatea de la Eforie Sud (o achită chiar și membrii de familie însoțitori)
- Vor putea publica articole în volumele AGIRo chiar și cei care nu participă direct. Când ne trimiteți articolul să atașați din nou tabelul de înscriere și dovada plății. Nu publicăm articole trimise neînsoțite de dovada plății și tabelul de înscriere. Condiţii de tehnoredactare: format B5JIS (puteți descărca de aici o pagină în formatul B5JIS); Word; Times New Roman 10, spaţiere 1, obligatoriu diacritice, aproximativ 1 - 2 pagini.
Primim articole atât pentru volumul dedicat Simpozionului Internaţional „Portrete de dascăli” cât și pentru Revista AGIRo 2017/Buletinul Congresului AGIRo 2017.
Și de la colegii de peste hotare trebuie să primim până în 29 iunie tabelul completat cu datele de contact. Ei sunt scutiți doar de plata cotizației și a taxei de participare. Cazarea și masa o suportă. Le vom comunica apoi și persoana din zona lor care adună banii. În R.Moldova știu că îi adună colega Viorica Morcov.
Precizarea 1: După ce vom centraliza înscrierile vă vom comunica dacă nu cumva am depășit capacitatea hotelurilor (caz în care vom căuta altul similar).
Precizarea 2: sunt deja membri AGIRo și cotizanţii unei asociaţii/sucursale judeţene a AGIRo care la rândul ei şi-a achitat cotizaţia anuală de 200/100 lei/anul 2017 pentru AGIRo.
Pe www.invatatori.ro vă vom ține la curent cu noutăți.
Cu bine, Viorel Dolha 0723269290, 0744195155 asociatiainvatatorilor@gmail.com

INVITAŢIE LITERARĂ


Azi, 27 iunie 2017, debutează la Slănic Moldova un proiect artistic de anvergură: rezidența internațională de creație InContext, cu șase artiști vizuali din Brazilia, care timp de o lună vor crea noi lucrări inspirate de istoria, geografia și tradițiile stațiunii din județul Bacău. Proiectul este inițiat și coordonat de artista Alina Georgiana Teodorescu, născută în localitate și cu studii la Milano și Londra, care după ce a expus în Marea Britanie, Liban, Thailanda, China, Brazilia și Grecia, și-a propus să încurajeze creația contemporană și schimbul internațional și acasă, prin implicarea publicului în practici artistice ce au ca subiect natura. Prima ediție a programului de rezidență se numește „Sursa” și are drept motto un citat al biologului marin american Sylvia Earle: No blue, no green – Fără albastru nu există verde.
Staţiunea balneoclimaterică Slănic Moldova, binecunoscută pentru izvoarele sale minerale comparate cu cele de la Karlovy Vary și Vichy, și premiate la expozițiile internaționale de la Paris, Viena sau Frankfurt pe Main, are o identitate distinctă definită de munții Nemira și pădurile de fagi și brazi care o înconjoară, oferind astfel un cadru natural favorabil artiștilor interesați de concepte precum impactul activităților umane asupra mediului, educaţie ecologică, dezvoltare durabilă, calitatea vieţii, spirit comunitar, spiritualitate. În același timp, ca cele dintre mai multe stațiuni de tratament din România aproape abandonate după anii 1990, cu o demografie în scădere, orașul are nevoie de investiții economice care să-i revitalizeze potențialul geografic și turistic, să-l redinamizeze socialși cultural. „Programele de rezidență artistică sunt incubatoare pentru experiment, creație, interacțiune și participare colectivă” – spune Alina Teodorescu. „Prin inițierea acestui proiect urmăresc să contribui la crearea unui context cultural de durată pentru oraș, prin aşezarea lui pe harta internațională a centrelor creative ale lumii. Totodată, programul are un scop educațional, de suscitare a interesului tinerilor de aici pentru arta contemporană”.
Pe durata celor patru săptămâni, artiștii brazilieni Felippe MoraesGabriela GusmãoRicardo CàstroRenato MarettiLiana Nigri,Patricia Francisco și curatorul invitat Daniel Kraichete vor lucra în ateliere amenajate în clădirea istorică a Cazinoului construit în 1894 după planurile arhitectului ieșean George Sterian, folosind materiale locale precum lemn, piatră, sare, apă, precum și obiecte reciclate. Atelierele vor fi deschise publicului, iar artiștii vor susține prezentări în care își vor explica practica și procesele creative. Pentru documentare, artiștii vor vizita și Muzeul Național George Enescu-Tescani, tabăra de creație Colonia 21 de la Tescani, Salina Târgu Ocna şi orașul Moinești, locul natal al lui Tristan Tzara. Rezidența se va încheia cu o expoziție desfășurată în mai multe locuri cu deschiderea pe 22 Iulie 2017, cuprinzând lucrările create în stațiune, și cu un performance în aer liber, în colaborare cu elevii de la cinci școli gimnaziale din zonă, pe data de 25 Iulie 2017 . 
Proiectul este realizat în parteneriat cu Primăria Slănic Moldova, Institutul Cultural Român, Asociația Prietenii Slănicului, Dedeman, Agricola Internațional, Chimcomplex Borzești, Cazinoul Slănic Moldova, BDG Import.
Colaboratori: Alexandra Nechita – artist român, Los Angeles, SUA, „12am today” – Studio Identitate Vizuală, Londra-București, Simona Năstac, curator și critic, Londra, Orbita Lacustră, Producție muzicală, București.
Parteneri Media: Radio Smart FM, Mișcarea de rezistența. Pentru detalii vizitați: www.incontext.art Contact: email: contact@incontext.art

                                                                                      ICR

Cum eliminam corupția și plagiatul din universități

Cum eliminam corupția și plagiatul din universități este tema principala de dezbatere în cadrul evenimentului „Integritate și performanță în învățământul superior. Recomandări de măsuri și politici publice pentru universități curate”, organizat de Societatea Academică din România (SAR), alături de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care se va desfășura marți, 27 iunie 2017.
Vom discuta cu Ligia Deca (Consilier de Stat Departament Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială), Valentin Popescu (Director al Direcției de Management Strategic și Politici Publice din cadrul MEN), Ioan Ștefan Groza (Director General al Direcției Generale Învățământ Universitar din cadrul MEN), Sorin Cîmpeanu (Președinte Consiliul Național al Rectorilor), Mihai Goțiu (membru Comisia pentru Învățământ a Senatului României), Răzvan Bobulescu (Federația Națională Sindicală „Alma Mater”) despre măsurile care pot fi luate atât la nivel național, cât și la nivel instituțional pentru a corecta derapajele de la normele de etică și integritate academică.
Printre subiectele care vor fi aduse în discuție enumerăm:
* Evaluarea și acreditarea Școlilor Doctorale: Deși Legea Educației prevede clar că: ”fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de QA din străinătate.”, aceste articole nu au fost implementate până în prezent, la 6 ani de la adoptarea Legii.
* Clarificarea atribuțiilor consiliilor naționale (CNATDCU, CEMU, etc) și asigurarea transparenței activității acestora: ce informații ar trebui să cuprindă site-urile acestora, clarificarea componenței în funcție de rolurile specifice.
* Măsuri specifice pentru creșterea capacității Comisiilor de Etică universitare.
* Măsuri specifice pentru dezvoltarea competențelor manageriale pentru ocuparea funcțiile de conducere din universități
* Depolitizarea instituțiilor de învățământ superior.
* Respectarea drepturilor studenților în universități la 5 ani de la adoptarea Codului Național al Drepturilor și Obligațiilor Studenților.
Evenimentul va avea loc pe data de 27 iunie 2017, începând cu ora 11:00, la Spațiul Public European. Dacă doriți să fiți prezenți, vă rugăm confirmați participarea dumneavoastră printr-un e-mail la adresa: office@sar.org.ro, până la data de 26 iunie 2017, ora 14:00.
Autor: Andreea Petruţ
Sursa: România Curată

[..::Informare Media IPMM::..] Trei ședințe la Prefectură


Mâine, miercuri, 28 iunie, de la ora 10, în sala mare – Colegiul Prefectural.
Ordinea de zi cuprinde:
-Raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Maramureș pe anul 2016. Monitorizarea modului de implementare al programelor naționale de sănătate publică la niverul DSP Maramureș și în spitale. Prezintă: Rareș Dorin Pop, director executiv, DSP Maramureș.
• Inspecția socială – atribuții, activitate și rezultate. Prezintă: Ovidiu Morar, director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș.
• Programul Colegiului Prefectural Maramureș pe trimestrul III 2017.
• Diverse.

••• Joi, 29 iunie, de la ora 10, în sala 105 - ședința privind siguranța în școli.
••• Joi, 29 iunie, de la ora 12, în sala 105 - întâlnirea Comitetului consultativ de dialog civic pentru persoanele vârstnice.

Spor la muncă!

                                                                                    Anca Goja

Aforismul zilei - Anca GOJA"Scrisul înseamnă libertate. Scrisul înseamnă sens. Unicul sens al vieţii." 

                                              Anca Goja