marți, 27 iunie 2017

Lumea Poeziilor - Nichita STĂNESCU


Istoricul și scriitorul Florin Cîntic: ”Mahalaua globală”

Din nefericire, astăzi, social media topeşte rapid urmele de straturi puse de cea mai firavă educaţie, scoţând la iveală, dezinvolt, barbaria, în numele democratizării şi a dreptului neîngrădit la păreri.
În toamna anului 1991, la Paris, am atins pentru prima oară un computer. Era MacIntosh-ul din biroul Catherinei Durandin, îndrumătoarea mea de master, care-mi lăsase spre utilizare acel spaţiu în weekend. Cu ceva vreme înainte, Maria Brătianu împreună cu Neagu Djuvara ne aduseseră la Institutul de Istorie condus de Al. Zub, un transport de procesoare de text, un fel de maşini de scris mai sofisticate, cu monitor, cu care puteai scrie texte pe care să le corectezi pe ecran înainte de a le tipări. Verdele fluorescent pe fundal negru al acelor maşinării a însemnat pentru mine botezul lumii noi.
În 2004, în biroul meu de la New York University, unde mă invitase Tony Judt, am trăit un şoc cultural: am început să dialoghez în scris peste ocean cu copiii mei prin YahooMessenger, jucărie inventată de curând, dar pe care eu nu o folosisem (şocul cultural nu a venit de la tehnologie, ci de la faptul că fiica şi fiul meu, liceeni fiind atunci, adoptaseră deja limbajul trunchiat al timpului lor, scriind cu simboluri şi cu prescurtări şi ilustrând sentimentele şi ideile cu emoticoane, în timp ce eu, tataie depăşit, mă chinuiam să articulez fraze coerente şi corecte gramatical). În 2006, la Chicago, comunicarea gratis prin Skype şi identificarea casei din Hyde Park prin Google Map erau facilităţi cu care i-am dat gata pe universitarii chicagoani pensionari, şi ei mari fani de tehnologie, în casa cărora locuiam.
Practic, în două decenii, s-a schimbat profund paradigma comunicării cu care eram obişnuiţi de cel puţin un secol. Ritualul complex al scrisorii, cu politeţea formulării, cu arhitectura sa retorică (de regulă, rafinată după o ciornă prealabilă), cu condiţionarea temporală care făcea aşteptarea înfrigurată şi ascuţea percepţia, colorând-o psihologic, într-un cuvânt întreaga civilizaţie epistolară care ne marcase comunicarea modernă începea să se topească în masa amorfă, indistinctă, simplistă şi meschină a emailului. O lume întreagă în care scrisul, politeţea, cultura, expresivitatea şi educaţia făceau diferenţa se prăbuşea.
Dacă ar fi să reiau un exemplu folosit la un moment dat de Constantin Noica, cu rafinamentul său pedagogic şi hermeneutic adulmecat de la Nae Ionescu, aş spune că lumea noastră a trecut de la cuminecare (învăţătură plină de sens, cu vibraţie spirituală, descoperită prin efort intelectual şi aperceptiv) la comunicare goală (bombardament de informaţii plate, adevărate şi false, pe care le preluăm mecanic, fără efort intelectual, critic, şi care ne creează automatisme de gândire şi comportament). Lumea Google reprezintă, neîndoielnic, un uriaş izvor de informaţii amalgamate, un instrument de cunoaştere la un click distanţă cu un formidabil impact asupra creierului nostru. De aceea, internetul e o descoperire uluitoare fără de care ne-ar fi greu să ne mai imaginăm viaţa zilnică. Însă nu numai cunoaştere ne-a adus această incredibilă unealtă, ci şi o soluţie de a ne depăşi singurătatea şi alienarea inevitabilă pe care ne-o provoacă o lume dominată de meschinăria protestantă, cea care cultivă hărnicia stearpă şi inoculează asumarea sclaviei drept valoare morală, o lume în care goana după profit şi excesele individualiste sunt valorizate subiectiv ca fiind un semn al reuşitei, mai presus de tulburările sufleteşti sau de interogaţiile culturale. Această soluţie, apărută aşa cum globulele albe se chircesc în jurul toxinei încercând să o dizolve, poartă numele de social media şi reprezintă tot setul de lumi virtuale în care oamenii hăituiţi din lumea reală se pot retrage şi fantaza în voie simulând comunicarea, violenţa sau sexul.
Democratizarea comunicării nu a însemnat, totuşi, un pas înainte. Astăzi, dacă scrutăm tabloul terifiant al şobolănelii fetide care acompaniază, în subsolurile netului, “dreptul neîngrădit la comunicare” ar trebui, poate, să medităm la parabola ucenicului vrăjitor din Faust (nu o mai explic, e prezentată clişeistic, deci pe înţelesul “millenialilor”, pe net).
Efectele secundare, daunele colaterale pe care internetul le-a creat nu sunt deloc mici şi vor avea, neîndoielnic, efecte grave şi de durată. Primul şi cel mai toxic dintre ele este, de departe, pandemia urii şi a mitocăniei extinse tumoral prin toate instrumentele de comunicare din acest mediu: de la comentariile care însoţesc orice formă de exprimare a opiniei personale, până la campaniile de trollare şi mistificare a adevărului, de linşaj public sau de manipulare, unele dintre ele chiar cu potenţial de război informatic şi de subminare a statului de drept.
De ce s-a ajuns aici?
Pentru că există, în construcţia interioară a fiecăruia dintre noi, etaje obţinute ca urmare a celor “şapte ani de-acasă”, a educaţiei din şcoală, a lustrului dobândit prin frecventarea lumii civilizate, a şlefuirii datorate culturii umaniste, precum şi a ipocriziei formatoare pe care o cultivă aristocraţia (fie ea strict de sânge, fie, mai nou, de suşă economică) care, strat după strat acoperă animalitatea latentă, barbaria naturală a hominidului. Căci, o ştim deja, şi un fiu de rege sau de geniu matematic lăsat de mic în lumea lupilor nu va putea evolua mai sus de orizontul carnasier şi de hăulit la lună.
Din nefericire, astăzi, social media topeşte rapid urmele de straturi puse de cea mai firavă educaţie, scoţând la iveală, dezinvolt, barbaria, în numele democratizării şi a dreptului neîngrădit la păreri.
Politica libertin-iresponsabilă de a lăsa desfrânate în spaţiul public cele mai josnice porniri de animalitate ne-a adus aici. O hărmălaie generalizată, în care precupeţe isterice, cu bale la gură, te spurcă spasmodic, de pe ecranul haznalei corupţilor, de pe Facebook, de pe blog, dar mai ales prin comentarii injurioase şi inadecvate (lăsate la liber, iresponsabil, de administratori pentru iluzorii creşteri de rating) care mânjesc ideea însăşi de comunicare, acoperă în crescendo vocea raţiunii şi a bunului simţ. Ne-am trezit, pe nesimţite, sub tirania nesimţiţilor. Suntem în plin război al mârlăniei vezicante, al barbariei verbale, al animalităţii comportamentale în care rataţi resentimentari îşi rezolvă complexele prin imprecaţii murdare de multe ori răspândite maladiv pe toate fronturile prin copy-paste. Ce-i de făcut? Nu ştiu, eu încerc, vorba lui Dan Petrescu (dizidentul ieşean, nu fotbalistul!) necitirea avizată!
Autor: Florin Cîntic

Comunicat AGIRo

PÂNĂ ÎN 29 IUNIE SE FAC ÎNSCRIERI PENTRU
ACTIVITĂȚILE DE LA CHIȘINĂU, IZMAIL ȘI EFORIE SUD (la toate sau la unele)

A. 01 - 05 august, Chișinău, R.Moldova, Congres Aniversar AGIRo la 100 de ani de la înfiinţarea în 14 aprilie 1917 a „Asociaţiei Învăţătorilor din Basarabia şi de dincolo de Nistru” și la 100 de ani de la primul congres al învăţătorilor români din Basarabia (25–28 mai 1917). Se va începe cu cina din 1 august și se va încheia cu prânzul din 5 august. Cazare + masă la 135 lei/persoană/zi X 4 zile= 540 lei. Avem rezervate Hotel Chișinău, Bulevardul Negruzzi nr 7 https://chisinau-hotel.md/ro/ și Hotel Cosmos, Bulevardul Negruzzi nr 2 http://www.hotel-cosmos.com/index.php/ro/ . Vom încerca să găsim și transport după ce știm câți mergem.
B. 05 -07 august, Izmail, Ucraina, Simpozionul Internaţional ,,Portrete de dascăli”, ediţia a X –a, în colaborare cu Universitatea Umanistă de Stat Izmail. Se va începe cu cina din 5 august și se va încheia cu prânzul din 7 august (2 zile). Cazare + masă la 135 lei/persoană/zi X 2 zile= 270 lei.
C. 07-13 august, Eforie Sud, Școala Internațională de Vară a AGIRo, 6 zile începând cu cina din 7 august și terminând cu prânzul din 13 august. În Hotel Crișana la 75 lei/persoană/zi cazare și masă în total (pentru 6 zile costând deci 450 lei). LaHotel Excelsior se plătesc 95 lei/persoană/zi (pentru 6 zile 570 lei). Ulterior se vor putea alege, la același preț, și zile mai multe.
Până în 29 iunie să trimiteți completat tabelul alăturat doar la  asociatiainvatatorilor@gmail.com însoțit și de documentul scanat care dovedește achitarea sumei respective prin ordin de plată sau mandat poştal pentru Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revoluţiei nr. 5-7), cont IBAN RO32CECEAR0137RON0355948, cod fiscal 23564572. 
Condiții de participare:
-25 lei -cotizația anuală de membru pentru cei care devin acum membri AGIRo sau care încă nu au achitat-o pentru anul 2017. Achitarea cotizației va fi urmată de eliberarea unei adeverințe doveditoare;
-30 lei este taxa de participare pentru activitățile Chișinău-Izmail (o achită chiar și membrii de familie însoțitori)
-30 lei este și taxa de participare pentru activitatea de la Eforie Sud (o achită chiar și membrii de familie însoțitori)
- Vor putea publica articole în volumele AGIRo chiar și cei care nu participă direct. Când ne trimiteți articolul să atașați din nou tabelul de înscriere și dovada plății. Nu publicăm articole trimise neînsoțite de dovada plății și tabelul de înscriere. Condiţii de tehnoredactare: format B5JIS (puteți descărca de aici o pagină în formatul B5JIS); Word; Times New Roman 10, spaţiere 1, obligatoriu diacritice, aproximativ 1 - 2 pagini.
Primim articole atât pentru volumul dedicat Simpozionului Internaţional „Portrete de dascăli” cât și pentru Revista AGIRo 2017/Buletinul Congresului AGIRo 2017.
Și de la colegii de peste hotare trebuie să primim până în 29 iunie tabelul completat cu datele de contact. Ei sunt scutiți doar de plata cotizației și a taxei de participare. Cazarea și masa o suportă. Le vom comunica apoi și persoana din zona lor care adună banii. În R.Moldova știu că îi adună colega Viorica Morcov.
Precizarea 1: După ce vom centraliza înscrierile vă vom comunica dacă nu cumva am depășit capacitatea hotelurilor (caz în care vom căuta altul similar).
Precizarea 2: sunt deja membri AGIRo și cotizanţii unei asociaţii/sucursale judeţene a AGIRo care la rândul ei şi-a achitat cotizaţia anuală de 200/100 lei/anul 2017 pentru AGIRo.
Pe www.invatatori.ro vă vom ține la curent cu noutăți.
Cu bine, Viorel Dolha 0723269290, 0744195155 asociatiainvatatorilor@gmail.com

INVITAŢIE LITERARĂ


Azi, 27 iunie 2017, debutează la Slănic Moldova un proiect artistic de anvergură: rezidența internațională de creație InContext, cu șase artiști vizuali din Brazilia, care timp de o lună vor crea noi lucrări inspirate de istoria, geografia și tradițiile stațiunii din județul Bacău. Proiectul este inițiat și coordonat de artista Alina Georgiana Teodorescu, născută în localitate și cu studii la Milano și Londra, care după ce a expus în Marea Britanie, Liban, Thailanda, China, Brazilia și Grecia, și-a propus să încurajeze creația contemporană și schimbul internațional și acasă, prin implicarea publicului în practici artistice ce au ca subiect natura. Prima ediție a programului de rezidență se numește „Sursa” și are drept motto un citat al biologului marin american Sylvia Earle: No blue, no green – Fără albastru nu există verde.
Staţiunea balneoclimaterică Slănic Moldova, binecunoscută pentru izvoarele sale minerale comparate cu cele de la Karlovy Vary și Vichy, și premiate la expozițiile internaționale de la Paris, Viena sau Frankfurt pe Main, are o identitate distinctă definită de munții Nemira și pădurile de fagi și brazi care o înconjoară, oferind astfel un cadru natural favorabil artiștilor interesați de concepte precum impactul activităților umane asupra mediului, educaţie ecologică, dezvoltare durabilă, calitatea vieţii, spirit comunitar, spiritualitate. În același timp, ca cele dintre mai multe stațiuni de tratament din România aproape abandonate după anii 1990, cu o demografie în scădere, orașul are nevoie de investiții economice care să-i revitalizeze potențialul geografic și turistic, să-l redinamizeze socialși cultural. „Programele de rezidență artistică sunt incubatoare pentru experiment, creație, interacțiune și participare colectivă” – spune Alina Teodorescu. „Prin inițierea acestui proiect urmăresc să contribui la crearea unui context cultural de durată pentru oraș, prin aşezarea lui pe harta internațională a centrelor creative ale lumii. Totodată, programul are un scop educațional, de suscitare a interesului tinerilor de aici pentru arta contemporană”.
Pe durata celor patru săptămâni, artiștii brazilieni Felippe MoraesGabriela GusmãoRicardo CàstroRenato MarettiLiana Nigri,Patricia Francisco și curatorul invitat Daniel Kraichete vor lucra în ateliere amenajate în clădirea istorică a Cazinoului construit în 1894 după planurile arhitectului ieșean George Sterian, folosind materiale locale precum lemn, piatră, sare, apă, precum și obiecte reciclate. Atelierele vor fi deschise publicului, iar artiștii vor susține prezentări în care își vor explica practica și procesele creative. Pentru documentare, artiștii vor vizita și Muzeul Național George Enescu-Tescani, tabăra de creație Colonia 21 de la Tescani, Salina Târgu Ocna şi orașul Moinești, locul natal al lui Tristan Tzara. Rezidența se va încheia cu o expoziție desfășurată în mai multe locuri cu deschiderea pe 22 Iulie 2017, cuprinzând lucrările create în stațiune, și cu un performance în aer liber, în colaborare cu elevii de la cinci școli gimnaziale din zonă, pe data de 25 Iulie 2017 . 
Proiectul este realizat în parteneriat cu Primăria Slănic Moldova, Institutul Cultural Român, Asociația Prietenii Slănicului, Dedeman, Agricola Internațional, Chimcomplex Borzești, Cazinoul Slănic Moldova, BDG Import.
Colaboratori: Alexandra Nechita – artist român, Los Angeles, SUA, „12am today” – Studio Identitate Vizuală, Londra-București, Simona Năstac, curator și critic, Londra, Orbita Lacustră, Producție muzicală, București.
Parteneri Media: Radio Smart FM, Mișcarea de rezistența. Pentru detalii vizitați: www.incontext.art Contact: email: contact@incontext.art

                                                                                      ICR

Cum eliminam corupția și plagiatul din universități

Cum eliminam corupția și plagiatul din universități este tema principala de dezbatere în cadrul evenimentului „Integritate și performanță în învățământul superior. Recomandări de măsuri și politici publice pentru universități curate”, organizat de Societatea Academică din România (SAR), alături de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care se va desfășura marți, 27 iunie 2017.
Vom discuta cu Ligia Deca (Consilier de Stat Departament Educație și Cercetare, Administrația Prezidențială), Valentin Popescu (Director al Direcției de Management Strategic și Politici Publice din cadrul MEN), Ioan Ștefan Groza (Director General al Direcției Generale Învățământ Universitar din cadrul MEN), Sorin Cîmpeanu (Președinte Consiliul Național al Rectorilor), Mihai Goțiu (membru Comisia pentru Învățământ a Senatului României), Răzvan Bobulescu (Federația Națională Sindicală „Alma Mater”) despre măsurile care pot fi luate atât la nivel național, cât și la nivel instituțional pentru a corecta derapajele de la normele de etică și integritate academică.
Printre subiectele care vor fi aduse în discuție enumerăm:
* Evaluarea și acreditarea Școlilor Doctorale: Deși Legea Educației prevede clar că: ”fiecare școală doctorală este evaluată individual, pentru fiecare domeniu în parte, în vederea acreditării. Evaluarea școlilor doctorale se face de către ARACIS sau de către o altă agenție de QA din străinătate.”, aceste articole nu au fost implementate până în prezent, la 6 ani de la adoptarea Legii.
* Clarificarea atribuțiilor consiliilor naționale (CNATDCU, CEMU, etc) și asigurarea transparenței activității acestora: ce informații ar trebui să cuprindă site-urile acestora, clarificarea componenței în funcție de rolurile specifice.
* Măsuri specifice pentru creșterea capacității Comisiilor de Etică universitare.
* Măsuri specifice pentru dezvoltarea competențelor manageriale pentru ocuparea funcțiile de conducere din universități
* Depolitizarea instituțiilor de învățământ superior.
* Respectarea drepturilor studenților în universități la 5 ani de la adoptarea Codului Național al Drepturilor și Obligațiilor Studenților.
Evenimentul va avea loc pe data de 27 iunie 2017, începând cu ora 11:00, la Spațiul Public European. Dacă doriți să fiți prezenți, vă rugăm confirmați participarea dumneavoastră printr-un e-mail la adresa: office@sar.org.ro, până la data de 26 iunie 2017, ora 14:00.
Autor: Andreea Petruţ
Sursa: România Curată

[..::Informare Media IPMM::..] Trei ședințe la Prefectură


Mâine, miercuri, 28 iunie, de la ora 10, în sala mare – Colegiul Prefectural.
Ordinea de zi cuprinde:
-Raport de activitate al Direcției de Sănătate Publică Maramureș pe anul 2016. Monitorizarea modului de implementare al programelor naționale de sănătate publică la niverul DSP Maramureș și în spitale. Prezintă: Rareș Dorin Pop, director executiv, DSP Maramureș.
• Inspecția socială – atribuții, activitate și rezultate. Prezintă: Ovidiu Morar, director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Maramureș.
• Programul Colegiului Prefectural Maramureș pe trimestrul III 2017.
• Diverse.

••• Joi, 29 iunie, de la ora 10, în sala 105 - ședința privind siguranța în școli.
••• Joi, 29 iunie, de la ora 12, în sala 105 - întâlnirea Comitetului consultativ de dialog civic pentru persoanele vârstnice.

Spor la muncă!

                                                                                    Anca Goja

Aforismul zilei - Anca GOJA"Scrisul înseamnă libertate. Scrisul înseamnă sens. Unicul sens al vieţii." 

                                              Anca Goja

luni, 26 iunie 2017

Lucruri care pot fi spuse, lucruri care nu pot fi spuse

Deciziile politice foarte importante se iau de cele mai multe ori pe baza unor informații nepublice. Pretinsa transparență funcționează doar până la un punct: până acolo unde ea ar putea dăuna decidentului și/sau afecta succesul deciziilor sale.
Există enorm de multă ipocrizie când vine vorba de onestitatea în comunicarea politică. Cel mai recent exemplu ni-l oferă retragerea sprijinului politic pentru Sorin Grindeanu de către CEX al PSD.
Care să fie motivul real al acestui gest?  – se întreabă pe zeci de voci indignate elita analiștilor, de toate culorile și de sub toate stindardele, din fremătătoarea noastră media românească. Iresponsabilitate, inconștiență, luptă talibanică pentru putere, sacrificarea interesului național, confruntare de găști mafiote, spirit dictatorial  – iată doar o parte dintre explicațiile livrate poporului de acești impetuoși formatori de opinie, care nu că n-ar înțelege ce s-a petrecut în realitate, dar preferă interogația vicleană și concluzia demolatoare. E mai spectaculos așa. Lumea suspină și se încolonează mai entuziast după lozinci pirotehnice decât după interpretări ce nu scot scântei.
Sunt de acord că raportul de evaluare a performanțelor guvernului după 6 luni a fost doar un pretext pentru îndepărtarea lui Grindeanu. Și nu orice fel de pretext ci unul foarte prost ales, care, pe lângă că nu a convins deloc, a mai și oferit muniție de asalt neprietenilor PSD.
Toată lumea este de acord azi că s-a dorit înlocuirea lui Grindeanu de la Palatul Victoria pentru un cu totul alt motiv decât cel invocat (guvernarea defectuoasă).
Cea mai plauzibilă explicație ar putea fi desprinsă prin combinare unei declarații a Gabrielei Firea cu o știre primită pe surse de către principalele televiziuni de știri.
Declarația Gabrielei Firea (care nu a fost negată de domnul Grindeanu ci, mai degrabă, confirmată prin modul în care a refuzat să o comenteze) se referă la un caz punctual: în timpul manifestațiilor împotriva Ordonanței 13, conducerea PSD l-a invitat pe premier să participe la o ședință de urgență, extrem de importantă pentru dezamorsarea situației. Premierul a confirmat participarea sa, dar, fără nicio explicație, nu s-a prezentat la acea ședință. Încercările liderilor PSD de a da de domnul Grindeanu au rămas fără efect. Premierul a apărut, după șase ore de absență, nu la ședința respectivă, cu colegii săi de la PSD, ci la Palatul Victoria, de unde a anunțat singur (domnia sa, personal, și nu prin intermediul lui Liviu Dragnea, cum fusese anterior convenit) decizia retragerii Ordonanței 13.
După acest incident contrariant (petrecut spre sfârșitul lunii februarie 2017), atitudinea lui Sorin Grindeanu s-a modificat radical în raport cu cei care îi acordaseră sprijinul pentru a deveni prim – ministru. Ceva, acolo unde fusese în taină, șase ore, „îl transformase în alt om” (este nu doar declarația Gabrielei Firea ci și a multor alți apropiați din PSD).
Suspiciunea că, în acea după-amiază, Sorin Grindeanu trecuse de partea „sistemului”, trădând încrederea partidului, s-a consolidat în lunile următoare printr-o mulțime de „disfuncții”, aparent inexplicabile, apărute în relațiile cu lideri ai PSD. Cu toate acestea, el nu a fost îndepărtat imediat de la butoane ci a mai fost lăsat în functie alte trei luni, sperându-se în atenuarea asperităților și găsirea unei căi amiabile de continuare a drumului început.
Al doilea element, care a avariat decisiv relația PSD – Grindeanu, este cel prezentat pe surse după trecerea moțiunii de cenzură (și, din nou, nenegat de domnul Grindeanu și confirmat de unii membrii ai cabinetului) cum că Premierul pregătea pe ascuns o Ordonanță de Urgență prin care să interzică pe viață unui politician condamnat definitiv (deci chiar și după terminarea condamnării) să poată deveni prim – ministru. Acest afront, cu țintă precisă Liviu Dragnea, urma să fie completat, pe durata vacanței parlamentare, cu inițiative  de consolidare a noului partid condus de Daniel Constantin astfel încât el, Grindeanu, împreună cu Victor Ponta și Daniel Constantin, să rupă alianța PSD – ALDE și să creeze, spre toamna acestui an, un nou pol de putere alături de tabăra pro Johannis.
Și acum, vă întreb: dacă cele două secvențe pe care le-am evocat anterior sunt reale și au fost cunoscute de membrii CEX-ului PSD, putea acest CEX să le ignore? Eu cred că nu! Și nici nu putea amâna pentru după vacanța parlamentară  operația de extirpare a răului (în opinia sa). Ar fi fost prea târziu. S-a văzut că deja, la acest moment, tabăra Grindeanu – Ponta a avut o rezistență și o susținere mediatică (și nu numai) incredibil de mari pentru o echipă de, aparent, doar trei oameni.
„Trebuiau (membrii CEX) să se gândească la interesul național, la efectele pentru țară ale crizei pe care urma să o genereze decizia lor” – se vor grăbi să mă contrazică unii moraliști,  nu foarte interesați de înțelegerea realistă a lucrurilor. Le voi spune doar atât: orice partid, mai ales unul ales cu 50% în Parlament, procentaj dobândit cu doar șase luni în urmă, ar fi făcut același lucru într-o situație asemănătoare. Și ar fi invocat respectarea democrației, a voinței majoritare a alegătorilor.
Trebuie să înțelegem că, în politică, există lucruri care pot fi spuse și lucruri care nu pot fi spuse. În cazul de față, PSD-ul nu putea invoca public, pentru justificarea acțiunii sale rapide și brutale, pactul lui Grindeanu cu „sistemul” și nici Ordonanța de Urgență pregătită pe ascuns de acesta pentru a-l scoate definitiv din joc pe Liviu Dragnea. Nu putea, din cel puțin două motive: întâi pentru că, probabil, nu existau dovezi materiale incontestabile pentru a-și susține aceste reproșuri (mărturiile propriilor membri ar fi fost considerate partizane) și, apoi, pentru că, referitor la Ordonanța de Urgență, s-ar fi speculat că Dragnea sacrifică partidul și guvernarea pentru a-și apăra o cauză personală.
Au apelat la stratagema cu evaluarea guvernului, sperând că ea va fi suficient de convingătoare și bine primită de opinia publică. S-au înșelat grav, primind în aceste zile cu vârf și îndesat nota de plată pentru această neghiobie.
Se spune, cu suficient temei, că creierul din spatele tuturor bunelor și relelor care se întâmplă în ultimul an PSD-ului ar fi Liviu Dragnea. Dacă e așa, atunci acest creier are o mare slăbiciune, aproape o infirmitate: incapacitatea de a anticipa corect efectul acțiunilor sale. S-a văzut asta cu propunerea doamnei Shhaideh și cu desemnarea domnului Grindeanu, apoi cu Ordonanța 13 și cu folosirea evaluării guvernului ca pretext pentru înlăturarea primului ministru.
Incapacitatea de a anticipa corect înseamnă, la limită, lipsă de viziune. Iar un politician fără viziune este… ca „o soțietate fără prințipuri, va să zică că nu le are!”

Aniversare. Prof. univ. dr. Delia AnaMaria RĂCHIŞAN. La mulţi, mulţi ani!!!


Foto/Gluma zilei - Prin sindicat...


Bogdan Duca: Mentalitatea de slugă a elitelor

O singură mare problemă au românii: mentalitatea de slugă. Iar această mentalitate de slugă este mai vizibilă tocmai la nivelul elitelor- ceea ce face ca societatea românească să nu meagă bine.

Doar ce am citit un articol al unei doamne care urechea pe Cristian Bădiliță că e supărat pe Andrei Pleșu, deși acesta i-ar fi dat burse sau alte facilități la Colegiul Noua Europă.
Acum ceva zile, răspunzând unui soi de interviu, am fost chestionat certăreț cum de sunt eurosceptic din moment ce am primit o bursă posdru la doctorat?
Aseară, la o cină, un profesor francez stabilit în România povestea o anecdotă reală: cum la UBB, în anii 90, fusese invitat un mare profesor din Portugalia, specialist în Max Weber și care, ajuns la Cluj, a ținut o conferință jenantă- o introducere banală și stupidă în Weber, evident jignitoare pentru bine pregătitul corp academic clujean.
Când el, franțuz, a simțit nevoia să puncteze această nesimțire, a fost imediat luat la rost de academicii români, care erau mulțumiți doar că fuseseră băgați în seamă de ilustrul academic portughez….
Mă abțin să mai relatez o poveste similară, care a avut loc tot acum câteva zile….
Dar ce vreau să spun este că toate aceste chestii m-au lămurit că aceasta este marea noastră problemă:suntem dominați de o majoritate de elite cu mentalitate de slugi.
Universitari, politicieni, formatori de opinie, trăiesc încă în Evul Mediu.
Pentru ei este aproape imposibil de înțeles că poți primi un grant de cercetare pentru o cercetare și nu pentru loialitate.
Pentru ei este aproape imposibil de crezut că sunt virtuți mai importante decât virtutea feudală a supunerii față de suzeran și a mărimimiei față de vasal.
Doamna care vorbea despre Colegiul Noua Europă, ca despre un soi de masă a domnului Pleșu, de unde acesta împarte cu generozitate pomeni academice celor mai mici decât el, a reușit tocmai să invalideze toată seriozitatea academică a proiectului NEC.
Intervievatorul meu a arătat că este nu eurosceptic, ca mine, care nu cred în viitorul UE, ci că de fapt este anti-UE, văzând în Uniunea Europeană o structură feudală otomană, în care mărinimia sultanului se dă supușilor din vilayeturi.
Academicii din anii 90 și din 2017 care acceptau și acceptă umilința de a fi jigniți de aroganța unor ”scholars” de pe afară, care vin în România așa cum ar merge ei la Mogadiscio, cu superioară condescendență, ratează tocmai șansa de a afirma academic România în lume……
Autor: Bogdan Duca

Caravana Unirii, coordonată cu Ministerul Educaţiei de la Chișinău

Caravana Unirii, organizată de asociaţia unionistă "UNIREA - ODIP" capătă din ce în ce mai mare amploare. Astfel, Ministerul Educaţiei de la Chișinău a avizat pozitiv demersul celor de la ODIP şi va ajuta la coordonarea proiectulu, transmite www.libertv.md, preluat de Romanian Global News.
"În urma unei întrevederi cu viceministra Elena Cernei de la Ministerul Educației - Caravana Unirii a fost coordonată și a primit aviz pozitiv. Astfel, timp de 6 săptămâni - 11 raioane vor fi vizitate de unioniști și vor fi promovate valorile naționale românești, precum Ion şi Doina Aldea-Teodorovici, Grigore Vieru, Mihai Eminescu şi aşa mai departe", a declarat Vlad Bileţchi, preşedintele ODIP.
Menţionăm că cea mai mare caravană a Unirii va avea loc în perioada 1 iulie - 13 august 2017. Sute de tineri vor vizita 13 raioane ale Republicii Moldova şi vor informa oamenii cu privire la Unirea Republicii Moldova cu România. Primul tur va avea loc în perioada 1 - 8 iulie 2017, iar tinerii vor vizita raioanele Ialoveni şi Hânceşti. Pentru mai multe detalii şi pentru a vă înscrie în cadrul proiectului, https://odip.md/traieste-cea-mai-tare-experienta-a-verii-vino-cu-noi-in-caravana-unirii/

                                                                                     ROMANIA GLOBAL NEWS

Oglinda Ligii Scriitorilor din România - Radu BOTIŞ


Radu Botiş este preot iconom stavrofor, licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyaiˮ, Facultatea de Teologie Ortodoxă (anul 1994), cu un master (istorico-practice) la aceeaşi facultate (2006).
Este membru al Asociației Scriitorilor – Filiala Baia Mare; al Ligii Scriitorilor din România –Filiala Maramureş; membru al UCMR-ADA, COPYRO, UZP Bucureşti.
Activitate culturală:
Radu Botiş este editor fondator al revistelor: „Glas Comun” (revistă cultural-creştină), „Slova Creştină” (revistă de creaţie, atitudine şi cultură) , „Slova Copiilor” (supliment al revistei „Slova Creştinăˮ);
redactor de specialitate la revista „ Izvoare codrene” (Baia Mare);
redactor colaborator la revista internaţională „Starpress” (Râmnicu Vâlcea), la revista „Dor de Dor” – Călăraşi;
membru în comitetul redacțional al revistei „Freamăt” a Filialei Maramureş a Ligii Scriitorilor Români (Baia Mare);
colaborator al revistelor „Murmur” (Bucureşti), “Romanian VIP” (S.U.A.)” , Nou Horizont” (Spania).
Radu Botiş este preşedinte fondator al Asociației cultural-creştin-umanitare „Ars Vivatˮ.
Radu Botiş
Distincţii şi premii literare:
Locul II la Concursul literar de inspiraţie spiritual-creştină „Izvorul Tămăduirii”, Bucureşti, 2000;
Premiul Editurii Ariadna (Secţiunea Volum de debut pentru poezie religioasă), în cadrul Festivalului „Pro Unione”, ed. a II-a Baia Mare, 2001;
Menţiune la Concursul Internaţional de Poezie al Românilor de Pretutindeni „Starpressˮ, Râmnicu Vâlcea, 2008;
Premiul III la Concursul Internaţional de Poezie şi Proză pentru românii din întreaga lume „Limba noastră cea românăˮ, Starpressˮ, Râmnicu Vâlcea, 2013;
Premiul I pentru Poezie la Olimpiada de Primăvară organizată de Federaţia Artă, Muzică şi Sport, 2015;
Premiul Editurii Vatra Veche la Festivalul-Concurs de Poezie Religioasă „Credo”, ed. a XV-a (Lăpuşna, 2015), Secţiunea grupaje-manuscris.
A obţinut o Diplomă de Excelenţă din partea revistei internaţionale de cultură „Cervantesˮ şi a Editurii Inspirescu pentru talentul literar pus în slujba lui Dumnezeu;
Diplomă de Excelenţă acordată de Societatea Culturală Pro Maramureş „ Dragoş Vodă” din Cluj-Napoca, la împlinirea a 17 ani de activitate, în 27 noiembrie 2012, pentru excepţionala contribuţie ştiinţifică adusă la promo-varea şi îmbogăţirea patrimoniului cultural maramureşean;
Diplomă de Excelenţă din partea Ligii Scriitorilor Români pentru întreaga activitate în promovarea literaturii române;
Diplomă de Excelenţă din partea Primăriei şi Consiliului Local al Oraşului Ulmeni – Maramureş, pentru activitatea scriitoricească şi contribuţia la promovarea cultu-rii şi spiritului românesc.
Radu Botiş a fost distins de către Liga Scriitorilor Români cu Medalia „Virtutea Literarăˮ, pentru activitatea depusă în promovarea culturii şi a educaţiei moral-creştine în rândul tinerilor.
Oglinda Ligii Scriitorilor din România
Volume:
Aspecte pedagogice şi catehetice în lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos, ed. I, Ed. Transilvania, Tecuci, 2012 (premiată la „Cărţile Anului”, Secţiunea Didactică, Baia Mare, 2012), ed. a II-a, Ed. Inspirescu, Satu Mare, 2013;
Viaţa vie a unui mănunchi de creştini români (date monografice), Ed. Enesis, localitate Baia Mare, an 2001;
Ca tămâia înaintea Ta (poezii creştine), Ed. Ariadna, Baia Mare, 2002;
Sfaturi pentru mântuire, Ed. Ariadna, localitate Baia Mare, an 2006;
Elemente de istorie locală, Ed. Enesis, Baia Mare, 2008;
Activitatea preotului Vasile Lucaciu în America, Ed. Enesis, Baia Mare, 2009;
A apărut în volumele colective (selectiv):
Vechiul Testament, adaptare în versuri, de Ioan Ciorca, Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2013;
Oameni de seamă ai Maramureșului. Dicționar 1700 – 2010, coord. Vasile Iuga de Săliște, Ed. Culturală Pro Maramureș „Dragoș Vodăˮ, Cluj-Napoca, 2014;
Personalităţi române şi faptele lor, vol. 59 (volum de colecţie), coord. Constantin Toni Dârţu, Ed. StudIS, Iaşi, 2014;
Tihna pelerinului (cronică literară, exegeze, portrete, omagii), de Ioana Stuparu, Ed. Semne, Bucureşti, 2014;
Noul Testament, adaptare în versuri, de Ioan Ciorca, Ed. Armonii Culturale, Adjud, 2014;
Ninsori albastre cerne cerul, antologie literar-artis-tică îngrijită de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Ed. Napoca Nova, Cluj-Napoca, 2015.
CARTEA A II-A GÂNDEŞTE-TE LA SUFLETUL TĂU
1. „Împărăţia lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru”, zice Domnul. Deci te întoarce la Dumnezeu din toată inima ta, lasă la o parte lumea aceasta cu atâtea păcate, pentru că atunci numai sufletul tău va găsi liniştea atât de dorită.
De ce te frămânţi cu lucruri trecătoare, gândeşte-te în per-manenţă la mântuirea sufletului şi atunci vei vedea împărăţia lui Dumnezeu pogorându-se înlăuntrul tău. Împărăţia lui Dumnezeu este linişte şi bucurie în Duhul Sfânt.
Domnul Iisus vă veni la tine binecuvântându-te, dacă va găsi în sufletul tău loc pentru El, liniştea adusă de El este nesfârşită, iar bunăvoinţa Sa nespus de mare.
2. Pregăteşte-ţi inima pentru Domnul, suflet credincios, căci El vrea să vină şi să locuiască înlăuntrul tău. El spune: „De mă iubeşte cineva, acela păzeşte poruncile mele şi Eu voi veni la el şi voi locui…ˮ. Lasă pe Iisus ca să intre în inima ta, El va priveghea purtând grijă de tine, oamenii sunt schimbători, dar El rămâne în veac mereu lângă tine.
3. Nu te întrista când cineva ţi se împotriveşte ori se ridică asupra ta; cel care astăzi este cu tine mâine se poate ridica împotriva ta, aşa sunt oamenii, schimbători precum vântul. Dar tu pune-ţi nădejdea în Dumnezeu, El va răspunde în locul tău făcând ce este mai bine pentru tine.
4. Pentru ce te uiţi în jurul tău?Aici nu este loc de odihnă pentru tine, casa ta este în ceruri, aşa că nu te uita la lucrurile de pe pământ decât numai în treacăt, nu te lipi de nimic din lumea aceasta, că nu cumva să ajungi slugă a păcatului şi să te prăpădeşti.
Gândul tău să fie pururea la Cel Prea Înalt şi rugăciunea ta să se ridice la ceruri, întăreşte-te în vremi de suferinţă, rabdă cu uşu-rinţa gura celor ce grăiesc nedreptăţi.
Oglinda Ligii Scriitorilor din România
5. Domnul Iisus Hristos a fost batjocorit de oameni în lu-mea aceasta, fiind părăsit în mijlocul celor mai grele chinuri. El a fost chinuit şi batjocorit pentru ca omul să fie răscumpărat din păcatul neascultării. El a avut duşmani şi oameni care îi doreau răul, tu ai vrea să ai numai prieteni şi binefăcători? Cum vrei să primeşti cununa îndelungii răbdări, dacă nu ai ieşit biruitor din toate încercările? Suferă deci împreună cu Iisus şi pentru Iisus, dacă în tine există dorinţa de a împărăţi alături de El.
6. Dacă ai fi înţeles viaţa lăuntrică a lui Iisus şi dacă ai fi gustat numai o fărâmă din iubirea Lui cea mare, atunci nu te-ai mai gândi nici la prieteni, nici la vrăşmaşi. Dimpotrivă, te-ai bucura de ocările primite, căci dragostea lui Iisus te face să nu mai ţii la tine.
Cine iubeşte pe Domnul şi cine iubeşte adevărul, cine s-a dezlipit de poftele trupeşti şi cine a uitat de el însuşi, acela doar se poate apropia de Dumnezeu putându-se odihni lângă El chiar din viaţa aceasta.
7. Omul care este înţelept preţuieşte lucrurile aşa cum este necesar a fi preţuite, el ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oa-meni. Cel care nu se frământă cu gânduri deşarte, ci se îngrijeşte nu-mai de propriul suflet, acela poate să se îndeletnicească cu ceea ce este plăcut Domnului care s-a jertfit pentru noi.
Creştinul adevărat îşi strânge uşor puterile sufletului său, căci el niciodată nu le-a risipit pe toate. Munca şi grijile vieţii de toate zilele nu îl tulbură cu nimic, căci se învoieşte cu toate nevoile care vin asupra lui. Cel care şi-a hotărât drumul sufletului său, acela nu se frământă cu binele ori cu răul pricinuit de alţii; nimeni nu îţi poate face răul pe care ţi-l faci tu însuţi.
8. Dacă ai fii aşa cum trebuie să fii, adică bun şi curat ai simţi ajutorul, sporul şi desăvârşirea ta. Adesea eşti tulburat cu lu-cruri de nimic, lucruri care îţi produc supărări; şi acestea ţi se întâm-plă pentru că nu vrei să răstigneşti poftele trupului şi să renunţi la deşertăciuni. Nimic nu întunecă mai mult inima omului decât pofte-le trupului şi doar dacă le curmi te vei putea gândi la Dumnezeu şi vei putea gusta mereu din bucuriile sufleteşti.
Smerenia
1. Să nu pui niciodată preţ nici pe prieteni şi nici pe duşmani, în tot ceea ce faci trebuie să ai grijă ca Dumnezeu să rămână în preajma ta; păstrează-ţi cugetul curat şi El te va apăra pretutindeni căci răutatea omenească nu poate să vatăme pe cel care crede în Domnul. Dacă te vei obişnui să taci şi să rabzi Dumnezeu va fi lângă tine, deci lasă-te în voia Lui şi vei primi ajutor dându-te pildă de smerenie tuturor.
2. Cel care îşi recunoaşte păcatele, uşor potoleşte pe alţii şi se împacă lesne cu cei pe care i-a supărat căci Dumnezeu ajută pe cel ce este smerit şi îl fereşte de nevoi, se coboară la el umplându-l de daruri iar din umilinţa îl ridică la mărire. Celui smerit îi descoperă tainele Sale iar sufletul îi este liniştit pentru că nădăjduieşte întotdeauna în Purtătorul(Proniatorul) şi Apărătorul Domn Iisus Hristos.
Omul cel paşnic
1. Numai dacă eşti pașnic vei putea să împaci pe alţii; omul care este pașnic este mai de folos decât cel care este învăţat. Omul care este rău la suflet lasă calea bună mergând către rău, fiindcă iu-beşte nelegiuirea mai mult. Omul care este paşnic şi curat vede nu-mai drumul cel bun căci având pace lăuntrică va urma numai calea binelui.
2. Uşor te pricepi să te lauzi şi să te dezvinovăţeşti de păca-tele tale, dar ai avea mai mare câştig, dacă te vei recunoaşte că eşti un păcătos, iar pe aproapele tău îl vei vedea ca pe un om drept.
Nu este greu să trăieşti alături de omul bun şi blând, căci prin bunătatea şi smerenia lui poţi şi tu cunoaşte adevărata cale ce te poate face cu adevărat fericit.
3. Sunt mulţi cei ce sunt lipsiţi de linişte sufletească, tul-burând şi pe alţii, aceştia sunt o grea povară atât pentru cei din jurul lor, dar şi pentru ei înşişi.
… De altfel, întreaga noastră pace sufletească în această viaţă atârnă mai mult de răbdarea necazurilor decât de alungarea lor,
Oglinda Ligii Scriitorilor din România
Căci acela ce rabdă mult acela va avea şi multă pace lăuntrică. Un astfel de om este stăpânul său, dar şi învăţătorul altora, el este prie-tenul nedespărţit a lui Iisus, precum şi moştean al Împărăţiei cerurilor.
REFERINŢE CRITICE
Dumitru Iuga, ... Ca tămâia înaintea Ta, în „Pro Unioneˮ (Revista Fundaţiei Culturale „Pro Unioneˮ), iulie 2002, Anul V, nr. 1-2 (13-14), Baia Mare, Maramureş;
Cezarina Adamescu, Sacerdot în cuvânt, în slujire şi-n inimă – exegeză la volumul Ca tămâia înaintea ta, în revista „Agero” – Stuttgart; în revista „Starpress” şi în revista „Observatorul” din Toronto;
Cezarina Adamescu, Părintele Slovei creştine şi renaşterea sa prin cuvânt, în revistele „Agero”, „Starpress”, „Observatorul”;
Cezarina Adamescu, Bun găsit în oaza numită Arionda – cuvânt de bunăvoire la naşterea unei antologii, în revistele „Agero”, „Observatorul”, „Starpress”;
Cezarina Adamescu, Bun găsit la „Slova copiilor”, în „Starpress”; „Romanian Vip”;
Cezarina Adamescu, în Întâlniri providenţiale, Ed. Semănătorul, 2009 (referinţe critice asupra întregii creaţii a lui Radu Botiş);
Adrian Botez, Preotul Radu Botiş, poemele sale îngereşti şi înduhovni-citele lui reviste, în revistele „Națiuneaˮ, „Singurˮ, „Cetatea lui Bucurˮ, „Semănătorulˮ.
Ioana Stuparu, Gânduri semănate, în revistele „Agora Literarăˮ, „Confluenţe Româneştiˮ, „Glas Comunˮ;
Mihaela Rotaru, Rugăciune în versuri…, Ca tămâia înaintea Ta, în revistele: „Armonii Culturaleˮ (Adjud), „Bogdaniaˮ ( Focşani ), „Confluenţe Româneştiˮ, „Izvoare Codreneˮ, „Observatorulˮ (Canada).
Constantin Dobrescu, Gânduri despre o carte de educaţie religioasă, în revistele: „Confluenţe Româneştiˮ, „Glas Comunˮ, „Izvoare Codreneˮ, „Naţiuneaˮ;
Maxim Morariu, Ulmeni. Studiu monografic, în revistele: „Renaştereaˮ, Cluj-Napoca, nr. 9, sept. 2015, „Confluenţe Literareˮ, „Revista de recenziiˮ, „Glas Comunˮ.

Din frumuseţile României. Galerie foto Ionică POP


Lista rușinii: rateurile DNA, mașinăria de „înhățat“

Camuflată sub lozinca luptei anticorupție, activitatea DNA s-a dovedit a fi, deseori, doar un circ exhibiționist, acompaniat de zornăiala cătușelor, un spectacol în cursul căruia diverse personaje publice au fost plimbate prin fața publicului precum ursul prin iarmaroc. O fanfaronadă zgomotoasă, încheiată în instanțe, unde magistrații au infirmat rechizitoriile procurorilor DNA.
În primăvara acestui an, la ultimul bilanț al DNA, Laura Codruța Kovesi s-a lăudat afirmând că, în anul anterior, doar zece la sută din rechizitoriile DNA au primit rezoluția de NUP (Neînceperea Urmăririi Penale). Pare un procentaj rezonabil. Dar dincolo de această cifră optimistă există un adevăr dramatic: peste 400 de oameni au fost anchetați, uneori au fost chiar și arestați preventiv, după care au fost trimiși în judecată. Iar după procese lungi, care le-a făcut praf și pulbere carierele politice și imaginea publică, nefericiții au fost achitați în instanță. Probabil că, în cazul acestor eșecuri, oamenii DNA au ridicat din umeri și le-au considerat doar niște „pagube colaterale“. De fapt, dincolo de soarta acelor victime se conturează un tablou deosebit de păgubos: procurorii anticorupție, plătiți cu salarii amețitoare pentru noi, ceilalți, s-au prefăcut doar că lucrează, preschimbând DNA într-un fel de Cooperativa „Munca în zadar“.
Mașinăria de „înhățat“
La ultimul bilanț al DNA, Laura Codruța Kovesi a anunțat că DNA a trimis în judecată circa 1.270 de inculpați. Din aceștia, ea a enumerat: „Un europarlamentar, 7 deputaţi, un senator, un ministru, 5 preşedinţi de consilii judeţene şi 28 de primari“. Atunci când șefa DNA făcea acest bilanț optimist nu ieșiseră încă la iveală recentele înregistrări (reale sau doar compilate), în care Laura ­Codruța Kovesi le cerea subalternilor să „înhațe“ un premier (oricare ar fi fost acesta). Pe de altă parte, nici măcar aceste dezvăluiri nu sunt o noutate: de foarte multă vreme se vorbește despre faptul că, de-a lungul vremii, „Binomul SRI – DNA“ s-a implicat masiv în viața politică românească, scoțând din cursă anumite personaje politice considerate „indezirabile“ într-un moment sau altul.
Ludovic Orban, scos din cursa pentru Capitală
Zilele trecute, Ludovic Orban a fost ales de colegii lui de partid în funcția de președinte al PNL. Dincolo de aspectul strict politic, desemnarea lui Orban poate fi considerată și ca o reparație târzie a unui vechi abuz: în urmă cu un an, el a fost anchetat de către procurorii DNA, care l-au vârât în malaxorul unei anchete penale, bazată doar pe denunțul unui inculpat aflat deja în arest preventiv.
Primăvara anului 2016: Ludovic Orban se pregătea să candideze pentru postul de primar general al Capitalei. Bun orator și politician versat, el era creditat cu cele mai mari șanse de a deveni edilul-șef al Bucureștiului. Era, dar i-a trecut: procurorii DNA l-au scos din cursa electorală și l-au obligat să lupte pentru pielea lui și pentru propria libertate. Atunci, Orban a fost „înhățat“ doar pe baza unui denunț făcut de un inculpat reținut de procurori: afaceristul Tiberiu Urdăreanu. Iar în luna mai 2016, exact când se pregătea să-și anunțe candidatura, Ludovic Orban a fost trimis în judecată, acuzat de săvârșirea infracțiunii de folosire a influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. Conform DNA, pe 1 martie 2016, el ar fi luat legătura cu Tiberiu Urdăreanu, căruia i-ar fi cerut o sumă de bani pentru propria campanie electorală locală, care urma să aibă loc în vara acelui an. Procurorii au susținut că, la acea dată, Orban s-ar fi întâlnit cu Urdăreanu acasă la acesta, unde politicianul i-a spus că are nevoie de 50.000 euro „cash“, bani care fi urmat să ajungă la diferite posturi TV, unde el ar fi urmat să-și susțină campania electorală. Ulterior, pe 20 martie 2016, cei doi s-au întâlnit din nou, iar Orban și-a reînnoit cererea, menționând că are un buget de campanie mic și că vrea „să aibă canale deschise“ la anumite posturi de televiziune. Acest denunț l-a trimis pe Orban în fața judecătorilor, iar pe Urdăreanu l-a scăpat de un dosar penal. În urma „turnătoriei“ lui Urdăreanu, Ludovic Orban a fost obligat să-și ia adio de la candidatură și să ia calea tribunalelor. Anul acesta, Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus însă achitarea lui. Prea târzie consolare: în acest moment, Primăria Capitalei este condusă de Gabriela Vrânceanu Firea.
Altă victimă a turnătorului Urdăreanu: Olguța Vasilescu
La un moment dat, omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu devenise „turnătorul de serviciu“ pe care s-au bazat procurorii DNA. Tot el a fost cel care a dat-o pe mâna justiției și pe Olguța Vasilescu, fost primar al Craiovei și actual ministru al Muncii. La fel ca în cazul lui Orban, și ea a fost denunțată tot de Urdăreanu, care le-a declarat procurorilor că, în calitatea sa de primar al Craiovei, Olguța Vasilescu i-ar fi cerut o mare sumă de bani, pe care intenționa să o folosească pentru finanțarea unei lucrări edilitare. Iar în primăvara anului 2016, pe 30 martie, Olguța Vasilescu a fost audiată la sediul DNA, de unde a fost scoasă cu cătușe la mâini și încarcerată pentru 24 de ore. Atunci s-a anunțat că era implicată în ceea ce s-a numit afacerea „Bani pentru fațadele de bloc“, în urma căreia a fost acuzată de „luare de mită, spălare de bani și trafic de influență în scopul obținerii de bani, bunuri sau foloase necuvenite“. După expirarea ordonanței de reținere, a fost plasată în arest la domiciliu. Ulterior, pe 19 iulie 2016, Olguța Vasilescu a fost trimisă în judecată sub acuzațiile de luare de mită – patru infracţiuni – folosirea autorităţii sau influenţei în scopul obţinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – două infracţiuni – plus alte două infracțiuni de spălare de bani. Chiar și în aceste condiții dramatice, Olguța Vasilescu n-a renunțat la funcția de primar al Craiovei. Și, spre deosebire Ludovic Orban, nu s-a retras nici din cursa electorală. După alegeri, ea a devenit deputat, iar ulterior a fost nominalizată ca ministru în Guvernul României. Asta nu a însemnat că procesul ei nu a mers mai departe. Dar a mers doar până pe 15 decembrie 2016, când instanța a dispus restituirea întregului dosar la DNA. Atunci, judecătorii au constatat mai multe nereguli în dosar: nulitatea unora dintre probele adunate de anchetatorii DNA, precum și faptul că inculpatei Vasilescu i-a fost încălcat dreptul la apărare.
Restituiri pe bandă rulantă
„Dosarele restituite“ se înscriu și ele la capitolul „eșecuri profesionale“. Aceste dosare reprezintă anchete finalizate prin rechizitorii și trimise în instanță, unde judecătorii constată că urmărirea penală este prost făcută: fie este incompletă, fie nu au fost respectate integral procedurile penale. Așadar, cauze ajunse în impas ori din cauza incompetenței procurorilor, ori din cauza relei-credințe de care ei au dat dovadă în cursul anchetelor. Iar DNA a avut și dintr-acestea. Anul acesta, pe 3 februarie, judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus restituirea la Direcția Națională Anticorupție a dosarului în care fostul lider PDL Ioan Oltean fusese trimis în judecată, în 2016, sub acuzația de complicitate la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. Ioan Oltean s-a aflat în centrul unui scandal imens, acuzat că, alături de Crinuța Dumitrean, fostă președintă a ANRP (Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților), ar fi acordat despăgubiri supraevaluate într-un dosar pentru un teren din Pitești. Ocazie cu care s-a produs un prejudiciu de circa 100.000.000 de lei. A fost un dosar complicat, în care, alături de Ioan Oltean și Crinuța Dumitrean, au mai fost trimiși în judecată încă opt inculpați, în general, foști membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor din ANRP. Restituirea întregului dosar la DNA a fost motivată prin faptul că rechizitoriul pe baza căruia Oltean et comp. au fost trimiși în judecată este incorect întocmit de către procurorii care au instrumentat ancheta.
Tot magistrații instanței supreme au fost cei care anul acesta au decis printr-o sentință definitivă restituirea la DNA a dosarului în care au fost trimiși în judecată foștii deputați Mădălin Voicu, Nicolae Păun şi Gelu Diaconu. Ei fuseseră acuzați de comiterea unor infracțiuni legate de modul în care s-au cheltuit fondurile europene destinate integrării sociale a persoanelor de etnie romă. Cei trei, plus alți câțiva coinculpați, au fost trimiși în judecată pe 18 iulie 2016, pentru abuz în serviciu. Restituirea acestui dosar nu înseamnă nimic altceva decât că, și în această anchetă, procurorii DNA și-au făcut prost treaba. Ulterior a rămas de clarificat dacă în cazul celor trei a fost vorba despre incompetență sau rea-voință. Spre norocul lor, cei trei implicați în această cauză nu au fost arestați preventiv și nici nu au fost obligați să suporte alte rigori ale legii.
„Anchetatorii mi-au sugerat…“
Modul în care a decurs ancheta fostului ministru de Interne Gabriel Berca descrie una dintre metodele folosite uneori de către anchetatorii DNA. În 2016, Berca a fost condamnat la trei ani cu executare, sub acuzația de trafic de influență. Anterior, în iulie 2015, el fusese reținut, plimbat prin fața camerelor de vederi, cu cătușe la mâini, după care a fost ținut în arest preventiv vreme de două luni, plus încă o lună, în arest la domiciliu. Ulterior, pe 13 august 2015, a fost trimis în judecată prin rechizitoriul asumat de procurorul Cornelia Hrincescu, șefa DNA Bacău. O bună parte a acuzațiilor care i-au fost aduse lui Berca s-au bazat tot pe niște denunțuri: cele formulate de omul de afaceri Viorel Rusu și fostul deputat PDL Mihai Banu. În anchetă, Banu a declarat că ar fi primit 80.000 euro, pe care i-ar fi dat apoi lui Berca. Nimic în neregulă până aici: strict legal, denunțul este acceptat în justiție. Lucrurile au luat o întorsătură de tot râsul, penibilă pentru DNA: ajuns în fața magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Mihai Banu a explicat modul în care a ajuns să-l denunțe pe Berca. Concret, omul a declarat: „Mi s-a sugerat de către anchetatori că voi plăti dacă nu dau declarațiile adecvate… Eram bolnav de diabet și nu primisem medicamentația recomandată, am dat o declarație în care afirmam că am primit suma de 80 mii euro, pe care i-am înmânat-o lui Berca. Am inventat-o cu speranța că voi obține o punere în libertate“. Nu a obținut-o și a mai stat în arest preventiv încă 30 de zile. Dar, cu toate că inculparea lui Berca s-a bazat pe această declarație mincinoasă, procesul a continuat pe rolul ÎCCJ.
98 de achitări în 6 luni
De la începutul acestui an până în prezent, DNA a suferit nu mai puțin de 98 de achitări definitive sau în primă instanță. Este o cifră valabilă până în momentul de față, bazată pe dosarele în care știm că s-au pronunțat soluții. Însă este foarte posibil ca numărul achitărilor să fie mai mare sau să existe și alte cauze în care judecătorii au desființat acuzațiile procurorilor, dar despre care încă nu avem cunoștință. Este foarte probabil totuși ca achitările pronunțate în primă instanță să rămână definitive și după apel, mai ales în cazul celor dispuse pe motiv că „nu există probe“ sau „fapta nu există“. Ca să nu mai vorbim despre dosarele de abuz în serviciu, în care s-au dat achitări în baza Deciziei CCR 405/2016 și în care este evident că soluția se va păstra și în apel. În anul 2016, achitările definitive suferite de DNA au fost de 134.
29 de inculpați degeaba
Într-un dosar deschis în anul 2015 pe numele a 29 de inculpați pentru un contract încheiat în anul 1997 între Consiliul Local al Municipiului Pașcani și SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA, magistrații instanței supreme au dat soluția de achitare. Procurorii DNA i-au trimis în judecată, pentru abuz în serviciu, mărturie mincinoasă, fals material în înscrisuri oficiale și fals intelectual. Înainte de ultimul termen, magistrații au schimbat încadrarea juridică a faptei în participație improprie la abuz în serviciu. În timpul judecății, doi dintre inculpați au decedat, fostul primar al municipiului Pașcani Neculai Rățoi și Constantin Cojocaru, consilier în cadrul primăriei. Judecătorii au achitat și societatea comercială care avea sechestru asigurător pe conturi, dar și pe senatorul Florin Constantinescu.
Cum i-a scăpat abuzul
Altă achitare de răsunet a fost cea în care magistrații Tribunalului Alba au dispus încheierea procesului a 27 de inculpați în baza Deciziei CCR 405/2016 privind neconstituționalitatea abuzului în serviciu. În același dosar instanța a achitat și patru inculpați acuzați de spălare de bani. Dosarul BCR Alba, așa cum a fost intitulat de presă, fiindcă era vorba despre nouă angajați ai Băncii Comerciale Române, tulburase grav liniștea în urbe.
Rechizitoriu beton, lipsește fapta
La sfârșitul lunii martie, Curtea de Apel Iași a dispus achitarea notarului Mihai Suleap. Acesta fusese trimis în judecată în luna octombrie 2014, pentru un pretins abuz în serviciu. Magistrații Curții au stabilit că fapta nu este prevăzută de legea penală. Procurorii îl acuzau pe notarul Mihai Suleap că în perioada 2010-2014 a încasat, dar a omis să vireze impozitul aferent a 38 de acte juridice translative de proprietate, în valoare de peste 2 milioane lei. Sentința a fost atacată la Înalta Curte de Casație și Justiție.
Vinovat sau nu
Și fostul primar al localității Vinga Viorel Stoicu, trimis în judecată în luna mai 2016 pentru folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care au avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals în declarații, a fost achitat. Magistrații Tribunalului Arad au stabilit că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege, la unele dintre acuzații, iar la altele, că fapta nu există. Conform procurorilor, primarul ar fi primit de la APIA, în mod injust, 25.901 lei cu titlu de plăți pentru schemele de sprijin pe suprafață agricolă. APIA s-a constituit parte civilă, cu suma de 30.021 lei. Sentința a fost atacată cu apel.
DNA – din acuzator, pârât
Pe 23 martie, Curtea de Apel Galați l-a achitat pe comisarul de poliție Mircea Rusu (foto). Acesta fusese trimis în judecată, în luna ianuarie 2015, pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor şi abuz în serviciu contra intereselor publice. Motivarea judecătorilor a fost că fapta comisă de polițist nu este prevăzută de legea penală. Magistrații Curții de Apel au desființat decizia Tribunalului Galați, care îl condamnase pe Mircea Rusu la un an de închisoare. Dosarul se baza pe o acuzație halucinantă.
Procurorii spuneau că Mircea Rusu, în calitate de șef al Secției 6 Poliție Rurală, le-ar fi cerut celor doi polițiști din subordine să asigure protecția unui prieten care avea de ridicat o sumă mare de bani de la bancă. În același dosar a fost achitat și fostul șef al Poliției Municipiului Tecuci. Acum polițistul s-a îndreptat cu proces împotriva DNA, pentru privare ilegală de libertate.
Autori: Vasile Surcel, Eduard Pascu
Sursa: Cotidianul