marți, 4 iulie 2017

FACULTATI LA CARE ELEVII INTRA DOAR PE BAZA REZULTATELOR LA BACALAUREAT

Exista diferite facultati care, pentru admitere, iau in considerare aproape in exclusivitate rezultatele de la examenul de Bacalaureat 2017. In functie de aceste rezultate, candidatii sunt admisi sau nu pe un loc subventionat sau cu taxa.
 Acestea sunt facultatile unde conteaza rezultatele de la Bacalaureat 2017:
 1. Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 Sociologie, Asistenta sociala (IF), Antropologie, Resurse umane
 Concurs de dosare: Media de admitere pentru invatamantul universtar de licenta ia in calcul notele obtinute la Bacalaureat la urmatoarele probe:
- 50% nota probei scrise la Limba si literatura romana;
- 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului: Matematica, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatica sau Logica si argumentare).
 2. Facultatea de Administratie si Afaceri - media generala a examenului de bacalaureat
 3. Facultatea de Biologie - media generala a examenului de bacalaureat
 4. Facultatea de Filosofie -  media generala a examenului de bacalaureat
 5. Facultatea de Geologie si Geofizica, Specializarile Geofizica, Inginerie geologica - media generala a examenului de bacalaureat.
 6. Facultatea de Istorie - media generala a examenului de bacalaureat
 7. Facultatea de Litere
 Specializarile Limba si literatura romana - O limba si literatura moderna, Literatura universala si comparata - O limba si literatura moderna, Studii europene, Asistenta manageriala si secretariat, stiinte ale informarii si documentarii, Comunicare si relatii publice (IFR).
Nota probei scrise la Limba si literatura romana de la bacalaureat reprezinta doua treimi din media de admitere;
Media celorlalte probe scrise de la bacalaureat reprezinta o treime din media de admitere.
 8. Facultatea de Limbi si Literaturi Straine
 *Specializarile Italiana, Portugheza, Filologie Clasica, Rusa, Slave (ceha, polona, slovaca), Maghiara, Neogreaca, Rromani, Limbi moderne aplicate, Studii iudaice - media generala a examenului de bacalaureat.
 9. Facultatea de Matematica si Informatica
 *Informatica (ID)
- 30% nota obtinuta la examenul de bacalaureat la una dintre disciplinele, la alegere: Biologie/ Chimie / Fizica / Informatica si 70% nota obtinuta la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat
 10. Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala
 Sociologie, Asistenta sociala (IF), Antropologie, Resurse umane Concurs de dosare: Media de admitere pentru invatamantul universtar de licenta ia in calcul notele obtinute la Bacalaureat la urmatoarele probe:
- 50% nota probei scrise la Limba si literatura romana;
- 50% nota probei scrise la una din disciplinele (la alegerea candidatului: Matematica, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatica sau Logica si argumentare).
 11. Asistenta sociala (ID) - media generala a examenului de bacalaureat.
 12. Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
 Specializarile Pedagogie, Psihopedagogie Speciala - media generala a examenului de bacalaureat
 13. Facultatea de stiinte Politice
 14. Specializarile Studii de securitate (cu module in limbile romana, engleza si franceza), Stiinte politice (in limba romana)
 1) pentru absolventii liceelor cu profil socio-uman se va face media aritmetica intre notele obtinute in cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba romana si de istorie,
2) pentru absolventii liceelor cu profil real se se va face media aritmetica intre notele obtinute in cadrul examenului de bacalaureat la probele scrise obligatorii de limba romana si de matematica,
3) pentru departajarea candidatilor admisi cu aceeasi medie pe ultimul loc se vor lua in calcul: a. media generala a examenului de bacalaureat, b. nota de la disciplina obligatorie de limba romana.
 15. Facultatea de Teologie Ortodoxa
 Specializarile Arta sacra, Teologie ortodoxa asistenta sociala, Teologie ortodoxa didactica - media generala a examenului de bacalaureat.
 Rezultatele de la Bacalaureat 2017 vor fi facute publice pe 10 iulie, conform calendarului Ministerului Educatiei.

                                                                          Autor: Laura Galescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu