marți, 15 mai 2018

PROIECT CULTURAL-EDUCATIV Memorialistica Marii Uniri
Filiala Cluj-Napoca,
Reprezentanţa Maramureş
ACTAEON BOO

COLOCVIILE INTERNAŢIONALE INTERDISCIPLINARE „NICOLAE STEINHARDT”
ediţia a III- a
8-9 iunie, 2018 Baia Mare
Tipul proiectului: Proiect cultural, de cercetare pentru profesorii, doctoranzii, masteranzii şi elevii din învăţământ.

INIŢIATOR:  prof.dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare

COORDONATORI:
prof.dr. Daniela Sitar-Tăut, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
prof.dr. Maria-Alina Dorle, Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare
lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada, coordonator implementare proiect în Diaspora

COMITET ȘTIINȚIFIC
prof.univ.dr. George Achim, Școala Doctorală de Științe Umaniste, Universității Tehnică din Cluj-Napoca
prof.univ.dr. Mihaela Albu, Universitatea din Craiova, CUDTS
dr. Dan Anghelescu, Uniunea Scriitorilor din România
CS III Flori Bălănescu, Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, Academia Română București
conf.univ.dr.     Gheorghe Mihai Bârlea, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare   
conf.univ.dr. Maria Crina Bud, Universitatea York, Canada
conf.univ.dr. Nina Corcinschi, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangăˮ, Chișinău
prof. univ. dr. Bogdan Crețu, Universitatea „Al. I. Cuza Iașiˮ, Institutul de Filologie Română „A. Philippideˮ, Academia Română, Iași
conf.univ.dr. hab. Aliona Grati, Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
doc.Ph. Dr. Peter Kopecký, Csc, Facultatea de Filosofie a Universitatii Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia 
CS III, dr., Viorella Manolache, Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române, București
dr. Florinel- Ionel Oprescu, Universität Wien, Institut für Romanistik
doc. Ph.Dr. Jana Páleníková, CSc, Filosofická fakulta UK, Bratislava
lector univ.dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada
Ph.Dr.Libuša Vajdová, CSc., Ústav svetovey literatýry SAV, Bratislava
ARGUMENT
            Ţinând cont de faptul că informaţiile referitoare la sistemul concentraţionar comunist constituie un potenţial insuficient exploatat şi valorizat din punct de vedere didactic, istoric, literar, că perioada antedecembristă reprezintă o temă cvasitabu sau picată aproape în desuetitudine pentru receptorul tânăr de astăzi, suntem de părere că exploatarea interdisciplinară a acestui proteic subiect este o iniţiativă salutară, care facilitează amplificarea competenţelor de receptare, argumentare, analiză textuală şi situaţională atât a profesorilor, cât şi a elevilor, contribuie la dezvoltarea inteligenţei artistice și emoționale a elevilor, dar şi la amplificarea abilităţile de comunicare ȋntr-o limbă internaţională. Instituţiile de cultură (şcoli, biblioteci, muzee), editurile, revistele au obligaţia morală de a prezenta, printr-o suită de manifestări publice, modelele culturale naţionale de referinţă, pentru a cimenta conştiinţa etnică şi apartenenţa la valorile perene ale poporului nostru, precum și apelul la ne-uitare, aducând în actualitate o perioadă neagră din istorianoastră, perioada comunistă, precum și atrocitățile săvîrșite în sistemul concentraționar.
.

DESCRIEREA PROIECTULUI
Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” din Baia Mare, îşi propune organizarea unei suite de manifestări, intitulată Colocviile Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt”, pentru a oferi o perspectivă pluralistă de receptare a universului carceral comunist. Este motivul pentru care am decis să organizăm manifestarea pe patru secţiuni: o primă secţiune este alocată Memorialisticii închisorilor. Literaturii diasporei şi a disidenţei. Culturii române din afara granițelor; a doua, ce valorizează componenta socio-umană, este intitulată Fenomenologia torturii. Victime şi torţionari. Lupta de rezistenţă în afara universului concentraționar. Deţinutul român ca tip uman; cea de-a treia este destinată elevilor şi constă într-o sesiune de referate ce poartă denumirea Nicolae Steinhardt. Mărturii despre trecut…, concurs de creație (poezie și proză), care are ca temă universul carceral comunist, exponenți ai diasporei/ disidenței și un concurs în limbile franceză/ engleză/ germană Lettres de la prison/ Letters from prison/ Cartas desde la cárcel/ Briefe aus dem Gefängnis. Secțiunea finală poartă denumirea Memorialistica Marii Uniri, fiind dedicată atât profesorilor, cât și elevilor. Organizăm totodată şi o expoziţie de desene ale liceenilor, denumită Tragedia închisorilor comuniste.  

DENUMIREA COLOCVIILOR
            Numele monahului Nicolae a devenit o emblemă pentru memorialistica detenţiei, Mănăstirea Rohia transformându-se în timp într-un centru al spiritualităţii, al suferinţei convertite în credinţă, al valenţelor soteriologice, religiozităţii. Este motivul pentru care am încercat să ataşăm activităţii noastre amprenta identitară a lui Nicolae Steinhardt.

OBIECTIVE:
v                valorificarea moştenirii culturale a Maramureşului şi includerea spiritualităţii acestuia în circuit european;
v                rememorarea trecutului concentraţionar, ca barieră în calea amneziei (uitării) sporadice sau voluntare;
v                amplificarea abilităţilor de argumentare, de susţinere ştiinţifică a potenţialului analitic, a propriilor idei;
v                consolidarea valorilor morale;
v                familiarizarea tinerilor cu metodele şi tehnicilor de cercetare ştiinţifică;
v                antrenarea profesorilor în organizarea unor astfel de manifestări la nivel judeţean,   naţional, internaţional;
v                încurajarea schimbului de idei între generaţii prin implicarea activă în demersul didactic de specialitate a unor formatori de opinie avizaţi (profesori universitari, istorici, critici literari, jurnalişti).
SCOPUL: Valorificarea zestrei cultural-istorice naţionale şi universale ȋn vederea consolidării spiritului identitar, cunoașterea sistemului concentraționar, precum şi intensificarea legăturilor dintre tinerii din ţară şi cei din străinătate
PARTENERI MEDIA/ PARTENERI EXTERNI
Ziare şi reviste: Polemici (București/Memphis), Antilethe. Revista pentru rememorarea exilului românesc (Craiova), Australianul (Australia), Clipa (SUA), Mioriţa (SUA), Radio PRO DIASPORA (Germania), Confluenţe literare (Bucureşti), Gazeta românească (Italia),
Inforoes (Spania),Graiul Maramureșului, Informația Zilei de Maramureș
ECHIPA DE PROIECT:
Partener 1: Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, director: Traian Covaciu,  coordonator: dr. Daniela Sitar-Tăut, profesor de limba franceză, echipa de proiect: dr. Alina Maria Dorle, profesor de limba romȃnă, Simona Sălăjan, director adjunct, profesor de limba engleză, Daniela Ember – profesor de limba engleză, Paula Oros, profesor de limba franceză, Aneta Fazekaş, profesor de limba franceză, Gabriela Pârvu – profesor de limba germană, Silvia Donca, profesor de desen.
Partener 2: Școala Doctorală de Științe Umaniste din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, director: prof.univ.dr. George Achim
Partener 3: Facultatea de Litere - Centrul Universitar Nord din Baia Mare din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca, decan: conf.univ.dr. Mircea Ioan Fărcaș
Partener 4: Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş: Ana-Lucretia-Maria Moldovan - inspector școlar general dr. Cucuiat Marius-Ciprian-Vasile - inspector școlar general adjunct, drd. Camelia Bogdan - inspector școlar general adjunct, dr. Gheorghe Andrasciuc- inspector școlar general adjunct dr. Todoran Valentina-Gabriela - inspector școlar pentru limba și literatura română-limba latină, Sonia-Nicoleta Hozan - inspector școlar pentru limba franceză, Pop Laura - inspector școlar pentru limba engleză
Partener 5: Lectoratul Român de la Universitatea din Granada, Spania
Partener 6: Asociația Traian din Cordoba, președinte, doamna Gabriela Stan Vasilescu
Partener 7: Federația Asociațiilor de Români din Andaluzia, președinte, doamna Gabriela Stan Vasilescu
Partener 8: Editura Actaeon Books Baia Mare, directorul editurii Alexandru Buican
Partener 9: Muzeul de Istorie şi Arheologie Baia Mare, prof. Viorel Rusu, director
Partener 10: Reprezentanța Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca, președinte – Gheorghe Pârja
Partener 11: Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare, director: Marius Crăciun, director adjunct Rodica Mone – profesor de limba franceză, prof.dr. Monica D. Cândea, profesor de limba romȃnă
Partener 12: Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, dr. Teodor Ardelean, director
Partener 13: Școala Gimnazială „Ioan Slavici”, Tăuții de Sus, director, prof. dr. Coza Ancuța Maria
GRUP ŢINTǍ:
– profesori din învăţământul universitar și preuniversitar, masteranzi, doctoranzi, cercetători, scriitori, jurnalişti
-         elevii Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu”, elevi din ţară şi din comunităţile romȃneşti din diasporă, locuitori ai judeţului Maramureş interesaţi de cultură, de fenomenul concentraționar.
-        copiii români din Andaluzia şi din comunităţile romȃneşti din diasporă

ETAPE INTERMEDIARE
Înscrierea candidaţilor: 15 ianuarie 2017–  30 martie 2018
  • Data manifestării: 8-9 iunie, 2018
  • Durata acţiunii:
• 8 iunie 2018:  ora 9 – Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”; Colocviile Internaţionale Interdisciplinare „Nicolae Steinhardt”; comunicări în plen, activitate pe secţiuni; coordonatori ştiinţifici: Literatură: prof. univ. dr. George Achim; Compartimentul socio-umane: conf. univ. dr. Florian Roatiş; Memorialistica Marii Uniri  - conf. univ. dr. Gheorghe Bârlea, elevi: prof. dr. Daniela Sitar-Tăut, prof. dr. Maria Alina Dorle şi Gheorghe Pârja, președintele reprezentanței Maramureș a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca; lector univ. dr. Oana Ursache, Universitatea din Granada, coordonator implementare proiect în Diaspora, prof. Janina Friedrich

            • 9 iunie, ora 9: excursie de documentare la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet/ Mănăstirea Rohia.

CALENDARUL ACTIVITǍŢILOR
  1. Etapa de promovare  a manifestărilor – 15 decembrie 2017-31 ianuarie 2018. Se va realiza popularizarea colocviilor în şcolile, universitățile, instituțiile de cultură din țară, inspectorate școlare județene, comunitățile românești din străinătate şi în mass-media, completarea fişei de înscriere
  2. Etapa de trimitere a lucrărilor, selectare a acestora pentru prezentare/ publicare în volum cu ISBN: termen-limită 15 aprilie 2018. Lucrările se vor expedia în format electronic, pe adresa: danielasitar@yahoo.fr
  3. Validarea fișei de înscriere și achitarea taxei de participare pentru profesori, masteranzi, doctoranzi, cercetători în contul Asociației de părinți „Colegiul Național Vasile Lucaciu” Baia Mare, CUI 31878061, cont nr. RO46UGBI0000352006151RON, deschis la Garanti Bank Baia Mare de participare este de 100 de Ron - și acoperă invitațiile, diplomele, mapele de participare, tipărirea în volum, pauzele de cafea și de 150 RON pentru cei care participă a doua zi la excursia de documentare. Pe chitanța scanată, ce face dovada achitării taxei, se va menționa statutul de profesor și numele acestuia, precum și mențiunea taxă colocvii Steinhardt). Elevii vor expedia lucrările atât în format electronic, cât și prin poștă, pe adresa Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu”, Baia Mare, str. Culturii nr. 2, atașând și un plic autoadresat pentru diplome și eventualele premii, în valoare de 5 RON. Vor achita și o taxă de participare de 10 RON. Pe chitanța scanată ce face dovada achitării taxei, se va menționa statutul de și numele acestuia, precum și mențiunea taxă colocvii Steinhardt). Se intenționează, alcătuirea unui volum cu lucrările lor doar și în format electronic, cu ISBN.
  4. Etapa de prezentare a materialelor: 8 iunie, 2018, ora 9, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, urmată de excursia de documentare la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet/ Mănăstirea Rohia.
  5. Etapa finală: iunie-iulie, 2018. Adunarea, formatarea şi tehnoredactarea comunicărilor în vederea editării lor. într-un volum colectiv. Evaluarea proiectului, dosar media.
  6. Etapa finală: iunie-iulie, 2018. Adunarea, formatarea şi tehnoredactarea comunicărilor în vederea editării lor într-un volum colectiv. Evaluarea proiectului, dosar media.


ACTIVITĂŢI/ ACŢIUNI:

1.      DESCHIDERE FESTIVĂ. PREZENTAREA PROIECTULUI, A PREZIDIULUI
2.      COMUNICĂRI ÎN PLEN
3.      ACTIVITATE PE SECȚIUNI: LITERATURĂ - Memorialistica Marii Uniri. Memorialisticii închisorilor. Literaturii diasporei şi a disidenţei; socio-umane - Fenomenologia torturii. Victime şi torţionari. Lupta de rezistenţă în afara universului concentraționar. Deţinutul român ca tip uman,
4.      SESIUNE DE REFERATE  PENTRU ELEVI - Nicolae Steinhardt. Mărturii despre trecut…
5.      CONCURS DE CREAȚIE (POEZIE ȘI PROZĂ), care are ca temă universul carceral comunist, exponenți ai diasporei/ disidenței  - pentru elevii aparţinători comunităţilor romȃneşti din străinătate, copiii români din Andaluzia și pentru elevii români din țară
6.      CONCURS INTERNAŢIONAL DE CREAŢIE ȊN LIMBILE FRANCEZĂ, ENGLEZĂ, SPANIOLĂ ȘI GERMANĂ -  Lettres de la prison/ Letters from prison/ Cartas desde la cárcel /Briefe aus dem Gefängnis.
7.      CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ PENTRU ELEVI, denumit Tragedia închisorilor comuniste.
8.      SPECTACOL DE MUZICĂ ȘI POEZIE DIN CREAȚIILE PARTICIPANȚILOR
9.      EXCURSIE DE DOCUMENTARE LA MEMORIALUL VICTIMELOR COMUNISMULUI ȘI AL REZISTENȚEI DIN SIGHET/ MĂNĂSTIREA ROHIA
GRUP ŢINTĂ: elevii Colegiului Naţional „Vasile Lucaciu”, elevi din ţară şi din comunităţile romȃneşti din diasporă, studenţi, locuitori ai judeţului Maramureş interesaţi de cultură.
DURATĂ/TERMEN: martie-iunie 2018
RESURSE
a)                 UMANE (INVITAŢI, COLABORATORI)
-        profesori din învățământul universitar și preuniversitar, istorici, preoți, jurnalişti, critici literari din țară și din străinătate
b)                 FINANCIARE ŞI MATERIALE
-        Videoproiector, ecran, microfon
-        Invitaţii
-        Afişe
-        Mape de participare
-        Program
-        Editare volum colocvii
-        Diplome pentru elevii participanţi la concursuri şi pentru echipa de proiect
-        Premii pentru elevii participanţi la concursuri
-         
-         
PERSOANE DE CONTACT

Coordonatori proiect: prof.dr. Daniela Sitar-Tăut (danielasitar@yahoo.fr) 0755914992, prof.dr. Maria-Alina Dorle - alinadorle@yahoo.com 0771722861, lector univ. dr. Oana Ursache -  lectorado.rumano.granada@gmail.com

Responsabili de proiect: pentru scrisorile ȋn limba franceză: prof. Paula Oros orospaula@yahoo.fr şi prof. Aneta Făzăcaş - ane28ro@yahoo.com: limba engleză – prof. Daniela Ember danielaember@gmail.com, limba germană - gabrielaprv@yahoo.com, limba spaniolă – lector dr. Oana Ursache -  lectorado.rumano.granada@gmail.com; lucrările/proiectele de artă plastică: prof. Silvia Donca - silviafdonca@yahoo.com (acestea vor fi expediate sau aduse personal la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, str. Culturii nr. 2,  430282, Maramureş)


NORME DE REDACTARE


TITLUL: în Times New Roman, Normal, cu majuscule, caractere de 12, bold, centrat.
NUMELE AUTORULUI: în Times New Roman, 11, bold, dreapta, prenumele cu litere mici, numele cu majuscule. Sub nume se menţioneazǎ afilierea; de exemplu: Ioana POPESCU  Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu
ARTICOLUL PROPRIU-ZIS: în Times New Roman, Normal, 11, la un rând, justify, alineat (tab) de 1 cm. Pentru articolele în limba română, diacriticele sunt obligatorii.
SUBTITLURILE se scriu în BOLD, 11, cu litere mici și se numeroteazǎ 1, 2, 3...;  1.1., 1.2.   2.1. Articolele trebuie sǎ fie structurate în subcapitole intitulate. Articolele au 1. Introducere şi  Concluzii.
NOTELE:  la subsol (footnote), în Times New Roman, Normal, 10, la un rând, justify, hanging (cu 1 cm). Notele conţin comentarii, citate, completări ale informaţiei etc. Dacǎ le faceţi în text, notele nu sunt necesare.
TRIMITERILE se fac în text, după modelul: (Albulescu, 2003: 45) sau (Ibidem: 12). Toate citǎrile din text trebuie sǎ se regǎseascǎ în bibliografie. Nu folosiţi excesiv citate din același autor.
BIBLIOGRAFIA: în Times New Roman, Normal, 11, la un rând, justify, hanging cu 1 cm, după modelul de mai jos:
KUNDERA, Milan: L’Ignorance. Paris : Gallimard, 2000. Trad. Emanoil Marcu sub titlul Ignoranţa. Bucureşti : Humanitas, 2006.
VIŞNIEC, Matei:  Caii la fereastră. 1992. Bucureşti : Aula, 2001.
VIŞNIEC, Matei: L’Histoire du Communisme racontée pour des malades mentaux. Paris : Lansman, 2000. Text românesc: Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal. Bucureşti : Paralela 45, 2007.
IUGA, Nora: „Scriu ca sa simt că trăiesc”. In:  România literară, 2011, nr. 45, p. 12.
REZUMATUL: în Times New Roman, Normal, 11, la un rând, pe prima pagina, sub numele si afilierea autorului, alineat în dreapta, cu 2 TAB-uri faţǎ de marginea din stânga (2 cm). Rezumatul va fi redactat într-una dintre urmatoarele  limbi romanice (franceză, spaniolǎ, portughezǎ, italiană). Pentru lucrǎrile elaborate într-o limbǎ romanicǎ rezumatul va fi în limba română.
Cuvintele NOTE, BIBLIOGRAFIE se scriu în Times New Roman, Normal, 11, bold, majuscule, alineat (TAB) de 1 cm.
Nu se numerotează paginile. Formatul va fi decis ulterior.
Un articol are între 5-10 pagini, iar rezumatul – între 7 şi 15  rânduri.
Ghilimele folosite sunt specifice limbii utilizate: româneşti, franţuzeşti etc.
Pentru cărţile străine traduse în România se va menţiona numele traducătorului.

ANEXĂ 1
FIŞĂ DE PARTICIPARE
COLOCVIILE INTERNAŢIONALE INTERDISCIPLINARE „NICOLAE STEINHARDT”
ediţia a III- a
8-9 iunie, 2018 Baia Mare


Nume și prenume…………………………………………………………………….
Născut(ă) la data de……………………….. în localitatea……….. judeţul……….
Ţara
Instituţia de provenienţă……………………………………………………………
Domiciliul (adresă, telefon, e-mail)………………………………………………
Specializarea.................................................
Repere personale în activitatea ştiinţifică (participări la sesiuni ştiinţifice, concursuri, publicaţii)………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
            ………………………………………………………………………………
Profesor coordonator: - în cazul elevilor
Email........
Număr de telefon........................
Secțiunea................................................................................................
Numele lucrării........................................................................................

Participare –directă/indirectă 

prof.dr. Daniela Sitar-Tăut

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu