luni, 7 ianuarie 2019

CE SĂ VĂ SPUN?! IUBESC ACEST POPOR...„Ce să vă spun? Iubesc acest popor bun, blând, omenos, pe spatele căruia diplomaţii croiesc carte şi rezbele, zugrăvesc împărăţii despre care lui nici prin gând nu-i trece, iubesc acest popor care nu serveşte decât de catalici tuturor acelora ce se-nalţă la putere, popor nenorocit care geme sub măreţia tuturor palatelor de gheaţă ce i le aşezăm pe umeri.
Pe fruntea lui străinii scriu conspiraţii şi alianţe ruso-prusace, pe seama lui se croiesc revoluţii grandioase ale Orientului a căror fală o duc vreo trei indivizi, a căror martiriu şi dezonori le duce poporul, sărmanul.”

Mihai Eminescu
CE SĂ VĂ SPUN?! IUBESC ACEST POPOR...
(manuscris 2257)
TEORII ŞI OPINII POLITICE
OPERE POLITICE II
Editura TIMPUL, Iaşi – 1998
Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă
"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu