marți, 1 ianuarie 2019

Poezii de Mircea Dorin Istrate

 Dragii mei prieteni, cei aplecaţi spre poezie!

       TIMPUL pe care-l depănăm acum smeriți și răbdători, tors clipită cu clipită din marele caier al veșniciei spre a forma viața cea pe care o străbatem ca trecători prin lume în această mucedă și mincinoasă vreme, nu este cel pe care îl dorim, întrucât nu noi suntem în măsură să ne alegem veacul în care să ne naștem, ci el este cel care ne alege pe noi întotdeauna.
      Și tocmai de aceea, harul și darul pe care Dumnezeu mi l-a dat, făcându-mă cel ales de El, îl împart în fiecare zi cu Domniile voastre, spre a vă mîngâia, lecui și înfiora sufletul, spre a vă însenina și îndulci înșiruitele voastre zile.
     Tot ceia ce scriu vine din adânca fântână a sufletului meu, din lacrima simțiri și a trăirilor mele,  din tainița amintirilor din vremi trecute, ele fiind cuvinte puse-n rând de poezie, pe care vi  le ofer cu mare drag și care nădăjduiesc să vă aducă un strop de bucurie, înfiorare  și alinare zilei care vă așteaptă.
     Pentru anul care vine, îmi doresc și vă doresc și vouă, dragi prieteni ai sufletului meu, SĂNĂTATE, FERICIRE, BUCURII, zile luminoase și nădejdea că acest neam al nostru va fi mai înțelept, mai unit, mai bun și mai iubitor de semeni, pentru a putea ridica în slavă și mărire buna și iertătoarea noastră maică,
                                           R O M A N I A

                               ,,LA  MULȚȘI  FERICIȚI ANI!”
pe care vi-i doresc a fi trăiți în bună pace, sub umbra ocrotitoare a poeziei.

 Tg.Mureş la 31.12.2018 TRECUTUL CE-L  PURTĂM CU NOI

Voi să-mi știți că noi ne tragem din sămânță de Adami,
Tot suind ca fii din tată, mari postăți de mii de ani,
Cu același sânge-n vine, cu același gând în minte,
Cu același dor de glie, de-al nost’ neam, smerit, cuminte.

Domnul pusu-ne-a sub brazdă bobi de aur, lucitori,
Și atâtea  alte multe, nimănui să-i fim datori,
Iar pe glia cea ca untul, soare pusu-ne-a în lanuri
Și-n livezi bogăt de fructe, gârbovite fie-mi dealuri.

Și-apoi vremuri nesfârșite s-au tot tors din anotimpuri,
Sub răcori de greauă iarnă ce-nnălbesc a mele câmpuri,
Până-n veri cu fierbințeală ce îmi coc în holde grâul,
Iar pe coaste, ierburi grase, îmi vor face-n toamnă fânul.

Ăsta-i Raiu-n care moșii au trăit milenii multe
Cât a fost lăsați în pace să își facă a lor vrute,
De-asta când venit-au vremuri neguroase peste țară,
Ei făcut-au din mânie, viforosul foc și pară.

N-au avut de moarte frică și au râs de Dumneaei,
Iar în crâncenele lupte ei îmi fost-au pui de lei,
Preaștiind că-n a lor ceruri de s-or duce ca eroi,
Veșnici-vor cele timpuri până dincolo de noi.

Ce lăsat-ne-au avere moșii noștri jertfitori,
Până ieri noi dus-am încă moștenirea dumnealor,
Semănând această țară și-apoi gliile străine,
Cu a noastră viață-vamă, dată să ne fie bine.

Dacă stau și fac socoată cât plătit-a neamul nostru
Ca să poată ducă-și traiul și pe-aici să-și facă rostul,
Apoi cred că jertifitorii însfințit-au orice brazdă
Din țărâna noastră sfântă, să nu stăm la alți-n gazdă.

Doar măcar pentru-atâta dați-i neamului șțării
Cinstea ce li se cuvine, pentru clipa înălțării
Din țărână-n mare fală, să fiți pagină de carte,
Ca-n Istoria cea Mare, să aveți cinstită parte.

Poate-așa veți înțelege, că mereu  în astă lume
 Îmi ridică și coboară măreția unui nume,
Doar virtutea făcătoare la nevoie de eroi,
Care vine din trecutul, ce-l purtăm mereu cu noi.

                                                             29.12.2018CĂRĂRILE  DE  FUM

S-au risipit cărările de fum
Pe care mai cândva le colindam,
Acuma-s călător pe-al vieții drum
Și ce-am avut atuncea, nu mai am.

SPERANȚELE nebune c-o să vină  
Un timp de aur, rai îmbietor,
Pământu-ntreg că-mi fi-va o grădină
Și-n ea noi toți smeriții muritori.

DORINȚELE de pace și iubire,
De adevăr, dreptate și virtute,
De trăitoare viață-n bucurie
Și câte și mai câte alte vrute.
                      *
ILUZIILE MELE din VISARE,
Pierit-au toate pe cărări de fum,
Parșiva viață, alte planuri are
Decât a mele, ce de-acuma-s, scrum.

Ea  ne-a lăsat să ne-mbătăm o clipă,
Cu-aducerea aminte din trecut,
Când fost-am sub a Domnului aripă
În Raiul cel lumesc, de la-nceput.

Acela e purtat de fiecare
Într-un afund de gând, în tăinuit,
Și-acela timp dorit e în visare
Tot înădindu-l fie nemurit.
                  **
Acum pricep, că noi suntem nimicuri
În palma sorții care Tu ne-o dai,,
Visările, dorințele, sunt picuri,
Verzi zugrăveli, pe-ai noști’ pereți, cu cai.

Cel adevăr, dreptatea și credința
Sunt rare flori în câmpuri de minciună,
Cum rare-mi sunt smeritul și voința
De-a fi cu Domnul una, di-mpreună.

Și-atuncea doar cel vis se împlinește,
Și-om fi plăcuți de toți de pe pământ,
Atuncea doar nimic nu ne lipsește,
Și-aici ne-om face raiul cela sfânt.

                                          30.12.2018


TÂRGUIALĂ

Doamne, de mă lași pe mine să aleg ce îmi vreau eu
Pentru anul care vine,  vrerea sufletului meu,
Mi-aș alege din cei mulții, ani pe care-acuma-i am,
Unul vechi în schimb la ăsta, despre care, habar n-am.

L-aș alege, știu eu care, cela  bine tăinui,
Din ce-a vreme-a tinereții, numai bună de iubit
Și o fată, ca un înger, de aicea, din lumesc,
Să ne facem împreună, rai de suflet, ca-n ceresc.

Ce va fi, nu spun la nimeni, fiindcă nimeni treabă n-are
Cu ce sufletele noastre îndulci-s-or vremea-n care,
Din vecie se va toarce timpul  cela, numai miere
Ce ne-o ține-n legănare cât va fi a noastră vrere.

Dacă-mi dai ce eu cerut-am, doi ți-oi da din ce-or să vină,
Să-ți lungești a Ta vecie peste globul meu de tină,
Și așa de vrei mă lasă până vremea mea se gată,
Numai ultimul să fie, din cea lume, de-altădată.

Ți-oi fi slugă credincioasă colo-n raiul Tău ceresc,
Și vecii la rând eu fi-voi, preasmeritul din lumesc
Ce pe urma Ta călca-voi și sub umbra Ta voi fi,
Până lumea asta toată, într-o zi, mi s-o sfârși.
                                  
Știu că nu vei vrea Mărite pofta mea s-o împlinești,
Că-s ființă păcătoasă și așa mă pedepsești,
C-am avut pe mână raiul în cea vreme de demult
Și n-am fost atunci în stare să mi-l țin, cu împrumut.

Dar de-o fi și-o fi să fie altă viață s-o trăiesc
Tot aici, în alte timpuri, ce mi-i da-o din ceresc,
De apuc pe mână raiul, cum acuma l-am avut,
Nu-l mai las pentru nimica, că mi-e singurul, avut.
                                 *
Dacă scap din iarna asta, tristă, fadă, încâlcită,
Mă voi duce-n locu-n care fost-a-mi viața îndulcită
De-o privire-mbietoare, ce robitu-m-a-nvecie,
Și-am s-aștept smerit, cuminte, vremea ceea, iarăși vie.

 Și-n cuibarul meu de suflet, într-o lacrimă amară,
Pune-o-i raiul ce-l pierdut-am, într-un tren, plecat din gară.

                                                                                 31.12.2018
      
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu