vineri, 6 aprilie 2018

Isus, omul acela simplu…

Ce s-a întîmplat cu adevărat în Ierusalim în urmă cu 1985 de ani este foarte greu de spus (din cauza lipsei izvoarelor istorice), dar ştim sigur că învierea lui Isus a fost acceptată de creştinii din prima generaţie, puţini cîţi au fost, şi este acceptată şi de cei de azi, două miliarde de catolici, ortodocşi, protestanţi şi neoprotestanţi, care participă la liturghia creştină de Paşti şi refac legătura între natura fizică şi natura spirituală. Omul credincios are suflet veşnic, oricum ai privi viaţa, etic, practic, speculativ, contemplativ. Cristos a înviat! este crezul unei treimi dintre pămînteni şi oricît le pare celorlalţi de ciudat, credinţa în fiul lui Dumnezeu s-a dovedit benefică pentru civilizaţie.
Istoricii şi teologii au analizat viaţa lui Isus, însă există puţine informaţii din afara bisericii, nu poţi folosi metoda critică de cercetare, aşa că Isus rămîne pentru creştinism un element de unire şi de dezbinare în acelaşi timp. Conciliile din mileniul I au clarificat datele rămase de la evanghelişti. Totuşi, nu putem enunţa o etică universal valabilă cristică, deoarece au existat etici interimare, fixate în teologia actuală. Naraţiunile evanghelice sînt produsul unei tradiţii orale, aşa cum îl vedem pe Isus în istorie.
Simplitatea mesajului are şi părţi umbrite, se vede acest lucru din Evangheliile sinoptice, cînd spunem că Isus este fiul lui Dumnezeu (evreii nu cred asta) intrăm în domeniul metafizicii. Filosofii care au analizat problema se mulţumesc să caute perenitatea din învăţăturile hristice. Bănuiala că miracolele pe care le-a făcut au cauze naturale este acoperită de conştiinţa sigură în existenţa lui Dumnezeu, tradusă prin afirmaţia că oamenii sînt fraţi cu toţii, deci au acelaşi tată. Pare evident, însă de multă vreme ştim că al doilea fiu din Adam şi Eva, Abel, a fost ucis de fratele său, primul fiu, Cain!
Tîmplarul Isus n-a fost iubit de cărturarii de atunci (cei care ştiau să scrie acte de vînzare-cumpărare) şi a devenit predicator itinerant prin Palestina divizată şi aflată sub stăpînire romană. Poporul legii monoteiste nu agrea zeii, refuza educaţia grecească şi cultura romană. În acest climat de revoltă a trăit Isus, socotit profet şi vindecător, asemenea altora de atunci şi de acum. Evreii erau un popor ordonat, legea impunea sabatul, mărit azi la două zile. Aveau obligaţia să se spele, inclusiv pe mîini. Emigrînd în toată lumea, duceau regula bunei-purtări cu străinii (au introdus cîntarul în comerţ). Textele lor religioase cuprindeau şi reguli de viaţă, de pildă să nu consumi carne de porc şi moluşte.
Sîntem tentaţi să-i acuzăm pe evrei de moartea lui Isus, însă pentru lideri (Irod Antipa, Pilat, Caiafa) altă cale nu exista decît să-l răstignească. Apostolii n-au fost executaţi, ceea ce a permis apariţia creştinismului şi globalizarea Bibliei. Ierusalimul de Paşti se tulbura grav, Isus era agitator contra statutului social şi ordinii, a răsturnat mesele comercianţilor din jurul templului (exista unul singur în Palestina, distrus apoi de romani şi nerefăcut pînă azi), aşa că a fost pedepsit, mai bine să moară unul decît mii, regulă politică valabilă şi azi.
„Primul comunist” predica puritatea morală şi devotamentul extrem faţă de Dumnezeu, se credea intens că sfîrşitul lumii e aproape. Perfecţionismul etic a fost dus mai departe de apostoli, ideea că omul trebuie să fie fără de pată perpetuîndu-se, vrem şi azi cu tot dinadinsul să fim puri, biserica a inventat mărturisirea păcatelor şi iertarea prin penitenţă, rugăciune în genunchi, post negru, pelerinaje lungi… Psihologii moderni reconfirmă că cel mai bun medicament pentru sufletul rănit este mişcarea fizică, iar pentru trupul rănit, meditaţia. Ispăşirea înseamnă victorie, învierea lui Isus e temelia speranţei în a doua viaţă. Aşa vrem să fim şi noi, autonomi precum Isus!

Autor: Nicolae GOJA
Sursa: Graiul Maramureşului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu