luni, 16 aprilie 2018

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE. OMUL, INTENȚIA DIVINĂ ȘI ...LUMINA


                                  
                        1.„Lumina este o predică fără cuvinte, este o lucrare fără zgomot, este o jertfă și o luptă în tăcere.Mărturisirea Evangheliei prin viu grai, sau cu condeiul, este totdeauna, nu numai lumină, ci și sunet. De cele mai multe ori e mai mult sunet decât lumină.  De aceea lucrarea aceasta atrage o parte de merit  și asupra aceluia prin care ea se răspândește, păgubind astfel pe Hristos căruia I se cuvine orice laudă și mulțumire.”
                        
                           Traian Dorz-„Împreună lucrători cu Dumnezeu”
                       
2.„Cea mai mare minune este aici, că se află un corp, o planetă plină de viață care este Pământul. Acesta este înzestrat cu ființe omenești care mă copleșesc cu darurile  pe care le au. Cel mai de preț dar  pe care omul l-a primit de la Creatorul tuturor este sufletul, sufletul nemuritor,  prin care această ființă-omul-este moștenitor al vieții veșnice”.
                        „Reflecții-III”-(Din caietele Arhiepiscopului JUSTINIAN al Maramureșului și Sătmarului)
                       
3.„Dumnezeu ”a făcut totul din partea Sa pentru om, până și Jertfa Sa supremă de pe Cruce, dovedește că omul are valoare deosebită, are un preț imens, necrezut de mare. Omul are dimensiunile intenției divine; centrul și sinteza creațiunii Sale; lumea văzută îmbinată cu lumea nevăzută. Iată de ce suntem datori a viețui  potrivit acestei intenții divine; adică să trăim deodată, și ca persoane văzute, și ca persoane nevăzute. Când omul trăiește în adevărata lui valoare, e subiect de istorie, pe când, dacă renunță la dimensiunile sale divine, ajunge obiect de istorie, în rând cu oricare dintre obiecte, nu mai poartă un nume, ci poartă un număr.”
                                   Ilie Bucur-„Flori alese din grădina părintelui Arsenie Boca”-volumul II.
                      
  P.S. Dacă lumina care este în noi nu este de la noi, ea trebuie să-L arate pe Acela care ne-a dăruit-o. Cel mai mic ciob de sticlă, sau cel mai ascuns bob de rouă peste care strălucește soarele, îl arată pe soare. După puterea lui de cuprindere, ciobul de sticlă sau bobul de rouă arată în întregime soarele care îi dă strălucirea sa. Te minunezi adesea de strălucirea și frumusețea sa , pe care o are un biet ciob de sticlă, lucind din vreun loc unde a fost aruncat, când iată că din el luminează fața soarelui. Sau un mic strop de rouă dintre niște spini, când o rază de soare s-a oprit o clipă asupra sa.
                        Așa suntem și noi. Nu suntem decât niște biete și trecătoare cioburi aruncate în această existență. Dar când raza soarelui Hristos se oprește o clipă asupra noastră, ce minunat putem noi face să vadă lumea  o parte din El în mijlocul lor. Nu suntem adesea decât niște mici stropi de rouă între spinii atâtor dureri ale acestei existențe de o clipă. Dar când o rază din harul lui Hristos pătrunde în inima noastră, fața noastră devine strălucitoare; și oamenii, văzând această lumină, preamăresc pe Dumnezeu. Fă ca toată lumina Ta să se proiecteze spre Hristos, de la care ai primit-o! Slăvește cu toată puterea pe Dumnezeu care ți-a dat-o!
                                          
                                               „1001 CUGETĂRI” VOL.XII
                                                          Prof. Olimpia Mureșan L.S.R. Maramureș
                                                          Preot Ortodox Român Ilie Bucur   Sărmășanul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu