luni, 26 iulie 2021

Consiliul Județean Maramureș convoacă ședință ordinară – proiectul ordinii de zi a ședinței

 


Consiliul Judeţean Maramureş se convoacă în şedință ordinară, pentru data de 30 iulie 2021, ora 12:00, care se va desfășura în Sala de ședințe „Bogdan Vodă” din Palatul Administrativ al Județului Maramureş.

Proiectul ordinii de zi a şedinţei:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Maramureș pe anul 2021;

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului judeţului Maramureş, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2020;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei programelor, proiectelor şi acţiunilor care beneficiază de finanţare nerambursabilă, în domeniul tineret, declarate eligibile la sesiunea de finanţare din anul 2021;

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe destinaţii a sumei prevăzute în bugetul Judeţului Maramureş, pe anul 2021 pentru acordarea unor forme de sprijin financiar unităților de cult;

5. Proiect de hotărâre privind constituirea fondului pentru finanțarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgență pentru anul 2021;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării de către Judeţul Maramureș a unei finanţări rambursabile interne în valoare de 60.000.000 lei;

7. Proiect de hotărâre privind participarea U.A.T Judeţul Maramureş la realizarea proiectului „OnBike MM Trophy”;

8. Proiect de hotărâre privind promovarea în parteneriat a proiectului ,,MaraTEI-Transparență, Etică și Integritate în administrația publică din județul Maramureș“, cod SMIS 152179;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Piață tradițională în localitatea Copalnic Mănăștur“;

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea cofinanțării proiectului ”DIKEINSPECT – Complex flood-control strategy on the Upper Tisza catchment area – Strategia complexă de control al inundațiilor în bazinul hidrografic Tisa Superioară OT 8 – Provocări comune în domeniul siguranței și securității”;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici aferenți proiectului ,,Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare “, cod SMIS 139782;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri temporare de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin modificarea temporară a structurii de paturi la nivelul Spitalului Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș ” Baia Mare;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare pentru Secția Școala Populară de Artă din cadrul Centrului Judetean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale “Liviu Borlan” Maramureș;

14. Proiect de hotărâre privind radierea unei poziții din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Județului Maramureș;

15. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Nicolae Dicu;

16. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Cornel Grama;

17. Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cetăţean de onoare al Județului Maramureş” domnului inginer Ioan Dulf ;

18. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecție a ofertelor și de soluționare a contestațiilor pentru acordarea finanțărilor nerambursabile în domeniul culturii.


                                                                                                     CJMM

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu