joi, 1 noiembrie 2018

Șefi de filiale într-o reuniune de lucru

Din dorința pentru o mai bună cunoaștere a vieții din filialele Uniunii, deopotrivă pentru a armoniza relațiile acestora cu cerințele și imperativele momentului, stabilite la nivel central, precum și pentru un schimb util de experiențe între filiale, la Sinaia a avut loc o primă întâlnire. Au fost convocați șefi de filiale din Estul țării, din Muntenia, Dobrogea, Oltenia și București, urmând ca ceilalți coordonatori de filiale, din Transilvania, Maramureș, din Vestul țării să se întâlnească în luna noiembrie, într-un loc ce va fi stabilit grabnic.
In cadrul deosebit de frumos și atrăgător, oferit de Vila Camelia din Sinaia, în două runde de discuții, în total peste 7 ore, au fost abordate probleme vitale pentru o activitate mai intensă la nivelul organizațiilor teritoriale. Reuniunea a fost condusă de președintele UZPR, domnul Doru Dinu Glăvan.
Au fost armonizate datele privind componența membrilor filialelor din Iași (Botoșani, Suceava, Vaslui), Mureș, Bistrița, Sibiu, Brașov, Prahova, Galați, Vâlcea, Dâmbovița, Dolj, Dobrogea și București. S-a discutat despre rolul tot mai important pe care trebuie să-l aibă și să-l asume Filiale și conducerea acestora. Prezența domnului Ovidiu Zanfir, secretarul tehnic al Uniunii, a înlesnit o relație mai concretă, directă, între filiale și sediul central. S-a convenit ca noile înscrieri să aibă un parcurs firesc, prin Filiale, iar dacă vor exista solicitări directe spre București, toate vor fi îndreptate, după validare, spre conducătorii de filiale. Este necesară o legătură permanentă între membri filialelor, pentru eficiența posibilelor cooptări în diverse activități de utilitate publică.
A fost prilejul de promovare a publicațiilor proprii, îndemnul de a contribui la realizarea lor, precum și la o posibilă distribuție a acestora. Despre Cronica Timpului (revistă lunară, 20 pagini, policromie, format A3) a vorbit doamna Rodica Subțirelu, redactor șef, dar și conducător al filialei alcătuită din membrii colectivului de redacție. Realizatorul principal al ziarului bilunar Certitudinea (12 pagini, format A2), domnul Miron Manega (membru în Consiliul Director al Uniunii) a prezentat amănunte despre conținutul acestui produs jurnalistic, o pledoarie ardentă a problemelor cu care se confruntă societatea românească, ancorată în tradiția și istoria neamului. Doamna Mădălina Corina Diaconu (Secretar General al Uniunii) s-a referit la Revista UZP, periodic trimestrial al breslei noastre (56 de pagini, policromie, format A4), o publicație implicată în subiectele tematice ale profesiei, de reprezentare a activității organizației, din țară și din diaspora. Realizarea lor se datorează susținerii financiare prin donații, abonamente și prin distribuția în țara și în diaspora. S-a exprimat dorința ca toate acestea să fie bine cunoscute la nivelul fiecărui membru al asociației.
În partea a doua a reuniunii de la Sinaia, președintele Doru Dinu Glăvan a prezentat, in extenso, proiectul de celebrare a Centenarului UZPR 1919-2019. În data de 11 ianuarie 2019, ora 11,00, în București va fi dezvelită o placă memorială, pe fațada clădirii unde s-a înființat Uniunea, în urmă cu 100 de ani, iar acest moment să însemne lansarea unei Sărbători a jurnalismului profesionist din România. Au fost prezentate numeroase proiecte de promovare a Evenimentului, implicit a Uniunii, cu angajarea multor forțe care să realizeze o vizibilitate pregnantă a eforturilor de implicare în viața publică. În acest sens au fost corelate intențiile conducerii centrale cu preocupările din Filiale, pentru interesul comun de a promova menirea esențială a jurnaliștilor în societatea românească, în parcursul istoric al acesteia.
Prezent la această reuniune, domnul Neagu Udroiu, reputatul jurnalist, un adevărat istoric al presei românești, de la începuturile sale moderne, a adus elemente concrete care pot fi folosite în marcarea Sărbătorii jurnalismului românesc, prin această Uniune, care a rezistat, timp de un secol, tuturor traumelor istorice.
În a doua parte a lunii martie din 2019, după o serie de alte manifestări, se intenționează Celebrarea Centenarului în cea mai reprezentativă instituție a culturii și artei românești – Ateneul Român.
Reuniunea de la Sinaia a fost un îndemn la acțiune în unitate, la focalizarea acțiunilor de breaslă pe problemele urgente sau importante pe care UZPR are datoria să le rezolve în continuare.

                                                                           UZPR

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu