miercuri, 21 martie 2018

INVITAȚIE LA CONCURSUL REGIONAL PRIMĂVARA ÎN IMAGINI

Înscris în CAERI 2018, anexa 24986/2/22.01.2018, poz.323
 EDIȚIA a-IV-a, martie-aprilie 2018Școala Gimnazială Specială Baia Mare vă invită să participați la Concursul regional  „Primăvara în imagini” care se va desfășura în perioada 1 martie -30 aprilie 2018 în cadrul unității noastre.

„Primăvara în imagini” este un concurs care oferă posibilitatea exprimării bucuriei legate de venirea anotimpului primăvara de către preșcolarii și elevii cu cerințe educative speciale din grădiniţe, şcoli speciale, clase speciale, școli incluzive.                        Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului
PRIMĂVARA ÎN IMAGINI

1. Secţiunile concursului:
Concursul cuprinde trei  secţiuni adresate elevilor: a) Pictură
                                                                                  b) Desen
                                                                                  c) Colaj
 Secțiunea Modele de bună practică -adresată doar profesorilor

2. Înscrierea şi trimiterea lucrărilor
Lucrările pentru secțiunile pictură, desen și colaj, adresate elevilor, vor fi transmise prin poştă, împreună cu fişa de înscriere(Anexa I) și acordul de parteneriat  la adresa: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ  STR.B. ȘT. DELAVRANCEA NR. 25A BAIA MARE  JUD. MARAMUREȘ  PENTRU CONCURSUL PRIMĂVARA ÎN IMAGINI   până la data de 30 APRILIE 2018.
Pentru secțiunea Modele de bună practică, adresată cadrelor didactice, lucrările vor fi trimise în format electronic pe adresa de e-mail primavarainimagini@yahoo.com împreună cu fișa de încriere(Anexa III) și acordul de parteneriat precizând la rubrica subiect Concurs Primăvara în imagini.

3. Condiţii de realizare a lucrărilor
Compoziţiile plastice vor fi realizate în:
   - acuarelă / creion pe hârtie format A4
   - colaj pe hârtie format A3/A4 conform dorinţei şi imaginaţiei elevului.
Fiecare lucrare va avea pe verso o etichetă, după modelul din anexă:
-               Titlul lucrării
-               Secţiunea
-               Numele şi prenumele elevului
-               Clasa
-               Şcoala
-               Numele şi prenumele profesorului coordonator
-               E-mail prof.coord.
-               Localitatea şi judeţul.
Fiecare elev poate participa cu o lucrare pe secțiune.
Fiecare profesor coordonator poate îndruma maxim 3 elevi.

Pentru secțiunea Modele de bună practică vor fi trimise exemple de materiale didactice utilizate la clasă, indiferent de disciplina predată(fișe de lucru, teste de evaluare, exemple de activități,etc). Condiții de tehnoredactare: Word, Times New Roman, 12, format A4,  distanță la 1 rând, cu diacritice, maxim 3 pagini, fără numerotare. Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman 12 Bold, centrat. Autorul şi instituţia vor fi scrise cu două rânduri mai jos, cu aliniere dreapta, Times New Roman 12 Bold. Bibliografia dacă există se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică: nume autor, prenume autor, titlul lucrării, editura, anul. Lucrările pot avea un singur autor.

4.Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape:
- trimiterea prin poştă a lucrărilor, fişelor de înscriere și acordurilor de parteneriat în perioada martie - aprilie 2018
- jurizarea se va realiza în data de 10 mai 2018
- vernisajul expoziţiei va avea loc în perioada 10 mai-10 iunie 2018
Se vor acorda un premiu I, un premiu II, un premiu III şi două mențiuni pentru fiecare categorie de vârstă, diplome de participare tuturor participanților iar pentru profesorii coordonatori  se vor acorda diplome de participare(coordonare elevi). Juriu poate hotărî şi acordarea unor premii speciale.
Materialele trimise nu se returnează.
Pentru secțiunea Modele de bună practică se vor acorda  adeverințe și diplome de participare tuturor profesorilor.

5. Evaluarea lucrărilor
Lucrările elevilor vor fi apreciate de un juriu format din:
profesori de specialitate, inspector învăţământ special, cadre didactice din şcoala organizatoare, reprezentanţi din mass-media .
Criterii de valuare
-Gradul de complexitate şi volumul de muncă al elevului.
-Contribuţia individuală, gradul de originalitate şi imaginaţia reliefate în lucrarea realizată.
-Încadrarea în tema concursului obsevabilă prin existenţa elementelor care caracterizează anotimpul primăvara.
Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta la:
telefon : 0746000861 -prof. Ivan Monica; 0766725895-prof. Țiudic Mihaela Cristina
             primavarainimagini@yahoo.com


NOTĂ:
Materialele care nu întrunesc condiţiile precizate nu se vor lua în considerare.
Nu se iau în considerare lucrările trimise fără fişa de înscriere .
Lista completă a câştigătorilor va fi pusă la dispoziţie la cererea participanţilor.
Diplomele vor fi expediate prin e-mail până la data de 30 iunie 2018.
ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ
BAIA MARE
 
 


ANEXA I
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL
" PRIMĂVARA  ÎN IMAGINI "
Secțiunile Pictură, Desen și Colaj
Ediţia a IV-a, Baia Mare, mai 2018

Numele şi prenumele profesorului coordonator:
_______________________________________________

Unitatea de învăţământ:
________________________________________________
Strada __________________________ Nr.______________
Localitate ____________________  Cod poştal___________
Judeţ __________________
Adresa e-mail profesor coordonator:                                                       Telefon:
Preşcolari / Elevi participanţi:

NNr. crt.
Numele şi prenumele
GGrupa / clasa

Secţiunea
 (a,b,c,)
Titlul lucrării


Notă: Adresa de e-mail și nr. de telefon sunt obligatorii.
          Vă rugăm să scrieți lizibil numele.

ANEXA II
,,Primăvara în imagini”  ediţia a IV-a,  mai 2018

                 Titlul lucrării …………….………. ……………....
                 Secţiunea ………………………………………………
                 Elev ……….. .……………..…........................
                 Cls ……………………….……………....
                 Școala……………………………….…......……
                 Coordonator: …….………………………………...
                 e-mail(prof.coord.)………………………………...……………..
                                Localitatea ............................................Jud................................


ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ
BAIA MARE
 
                                                  


ANEXA III

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL REGIONAL
" PRIMĂVARA ÎN IMAGINI "
Secțiunea Modele de bună practică

Ediţia a IV-a, Baia Mare, mai 2018

Unitatea de învăţământ: .....................................................................
Localitatea / judeţul: ..........................................................................
Adresa instituţiei de învăţământ : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic..............................................
Adresa de e-mail personală / telefon: .....................................................................


Titlul lucrării: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 Doresc/ nu doresc publicarea lucrării pe CD cu ISSN/ISBN.


  Semnătura participantului,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu