marți, 13 februarie 2018

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Soarta, Ajutorul și... Eroul          1. „Soarta cu viața apusă, / Destinului a fost supusă. // Simțurile eului se opresc, / Ale sufletului călătoresc. // Prin punctul de trecere, / Pe toți ne petrece.  // Spre intersecția din cruce, / Marea trecere ne duce. // Patruzeci de zile hălăduiesc, / Apoi trecerea prin cruce zăresc, / Lumina cea adevărată, / Acasă la energia necreată. // Sufletul în lumină divină, / Cu viața în ardere deplină, / În energia necreată, / Din Trinitatea cea curată”    (Marea trecere).
         Ioan Potop  (1940 -),
scriitor din nordul transilvan, profesor de geografie, inspector școlar, membru al L.S.R.,  al Asociației Scriitorilor din Baia Mare,  autorul mai multor volume de poezii apreciate de critica literară actuală-: „Priviri în împrejurimi și spre înălțimi” apărut la editura Enesis Baia Mare, 2014; „Curgerea simțirii în firea trăirii” - apărut la aceeași editură în 2015; „Tărămuri sufletești”- 2017; poezia sa cuprinde mulți termeni geologici și geografici care fac legătura dintre știință și poezie, versurile poetului Ioan Potop au o particularitate specifică care se adresează atât intelectului  cât și sensibilității cititorului;  poeziile sale dau culoare „ELEMENTULUI GEOGRAFIC ROMÂN ÎN POEZIE” precum odinioară Ion Barbu- intuind Poezia prin Matematică, Ioan Potop intuiește Poezia prin Geografie; poeziile sale au și un pronunțat caracter patriotic cu puternice infiltrații ale credinței creștin ortodoxe.
***
2. „DUMNEZEU ÎNTINDE O MÂNĂ DE AJUTOR CELUI CARE SE STRĂDUIE DIN GREU A-L GĂSI".
Aeschylus (525-456 î.Hr),
 a fost un dramaturg grec antic, considerat părintele tragediei clasice. A participat la bătălia de la Marathon, împotriva perşilor, unde a dat dovadă de curaj şi devotament. El a considerat drama un instrument de  propagandă naţională prin care dorea să trezească în sufletele spectatorilor dragostea de patrie, cultul virtuţii, supunerea faţă de zei. A scris peste 90 de piese de teatru. Spre sfârşitul vieţii a suferit o deziluzie totală prin înfrângerea perşilor de o armată modestă greacească, dar şi de faptul că se considera pe sine un zeu, refuzând dreptul la existenţă al celor care nu sunt aidoma lui.

***

   3. ... DIN JERTFE ȘI DIN SÂNGE, SE NASC EROII LEGENDARI, / SE NASC POPOARE VÂNJOASE, VREMURI NOI ȘI VREMURI MARI.

 Anton Bacalbașa (1865-1899),
a fost ziarist, prozator și traducător român, creatorul personajului literar Moș Teacă. Împreună cu Ion Luca Caragiale a editat prima serie în anul 1893  a revistei umoristice „Moftul român”. A făcut parte din mișcarea muncitorească și a colaborat la „Contemporanul” și la publicațiile socialiste „Emanciparea” și „Drepturile Omului”. A susținut valabilitatea artei cu tendință și a argumentat inconsistența conceptului „artă pentru artă”.
***
P.S. Credinţa este încredinţarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Fără credinţă, nu este cu putinţă să fim plăcuţi lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că se face răsplătitor celor care Îl caută”    (Evrei 11,1; 6).

„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R Maramureș,
Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu