marți, 13 februarie 2018

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Biblia, Dumnezeu și... Pacea1.  „PACEA LUI HRISTOS, întru care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; SĂ FIȚI MULȚUMITORI. Îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; DUPĂ CUM HRISTOS V-A IERTAT VOUĂ, AȘA SĂ IERTAȚI ȘI VOI. Iar peste toate acestea, ÎMBRĂCAȚI-VĂ ÎNTRU DRAGOSTE, CARE ESTE LEGĂTURA DESĂVÂRȘIRII. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăție. Învățați-vă și povățuiți-vă între voi cu toată înțelepciunea”.
Coloseni,
este una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel aflate în Noul Testament. Epistola către Coloseni este din epistolele numite ale captivității, iar din punct de vedere doctrinar, este o epistolă hristologică. Epistola cuprinde o parte din învățătura creștină despre Iisus Hristos, înlăturând unele din ereziile vremii, îndeamnă la distrugerea mădularelor pământești (păcatele) și îmbrăcarea în haina virtuții creștine. Ea conține și o suită de îndemnuri și sfaturi pentru soții și soți, copii și părinți, robi și stăpâni dar și pentru preoți. Epistola face referire la profesia de medic a apostolului Luca. Despre originea ei, amintesc mai mulți autori ai timpului: Clement Romanul, Iustin Martirul, Teofil al Antiohiei, Sf. Irineu, Tertulian, Clement Alexandrunul și Eusebiu al Cezareii. Această epistolă există și în traducerile vechi  ale Bibliei, cea siriacă și cea latină. Este prezentă de asemenea, în Fragmentul Muratori, ca și în lista cărților canonice ale Sfinților Părinți: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului, și Grigore de Nazians. Epistola către Coloseni a fost scrisă la Roma în timpul captivității Sf. Apostol Pavel (61-63), sau chiar mai înainte, la Cezareea (58-60). Scopul pentru care a fost scrisă a fost criza de tip doctrinar apărută în comunitate. COLOSENI era un orășel  din Asia Mică, situat la 200 km.  de Efes, pe teritoriul Frigiei, patria zeiței Cybela. Limba care se vorbea era cea greacă comună, având în ea și o comunitate evreiască.

***

2. „PATIMILE, MOARTEA, ÎNVIEREA ŞI ÎNĂLŢAREA LUI IISUS HRISTOS ŞI TOATE CELELALTE  MINUNATE LUCRĂRI FĂCUTE DE EL ÎN TIMPUL ŞEDERII SALE PE PĂMÂNT, NE ÎNTĂRESC CONVINGEREA CĂ EL ESTE ATÂT DUMNEZEU CÂT ŞI OM".

Robert Boyle (1627-1691),
Pionier al chimiei moderne, a avut o contribuţie însemnată în progresul gândirii ştiinţifice. Printre multe alte descoperiri renumite, cercetările sale în domeniul raportului dintre presiune şi volumul gazelor este cunoscută astăzi sub numele de "LEGEA lui BOYLE". El nu a crezut că între ştiinţă şi religie să fie conflicte majore. A scris cărţi religioase, inclusiv o colecţie de meditaţii creştine pe care le-a scris ca simple observaţii din natură având drept scop ilustrarea adevărurilor creştine.

***

3. „AM CONVINGEREA FUNDAMENTALĂ CĂ BIBLIA ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, SCRIS DE OAMENI INSUFLAŢI DE DUMNEZEU".
 Isaac Newton (1642-1727),
A fost unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă, autorul a foarte  multe descoperiri, printre care legile gravitaţiei, legile mişcării şi calculul matematic. Contribuţia la progresul ştiinţei acoperă domeniile  fizicii, matematicii şi astronomiei. Newton L-a iubit pe Dumnezeu  şi a crezut în Cuvântul lui Dumnezeu. Investigând mişcarea planetelor, el a văzut "mâna lui Dumnezeu".

***
P.S. Hristos revine ca sǎ punǎ capǎt istoriei pǎcatului. Dupǎ aceea, nu vor mai fi nici suferinţǎ, nici lacrimi. Moartea nu-i va mai lua pe cei dragi de lângǎ noi. Suferinţa şi nenorocirile din viaţa aceasta vor înceta. şi moartea nu va mai fi. Nu vor mai fi nici tânguire, nici ţipǎt, nici durere, pentru cǎ lucrurile dintâi au trecut”  (Apocalipsa: 21. 4).

„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R. Maramureș,
Preot Ortodox Român Ilie Bucur SărmășanulNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu