miercuri, 14 februarie 2018

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Crucea, Religia și... Bucuria

1. „DUMNEZEU NU ne porunceşte şi NU doreşte să fim trişti în inima noastră; mai degrabă, doreşte ca, din iubire pentru El, să avem mereu bucurie în suflet. Doreşte mai degrabă să se veselească din iubire faţă de El, întru râsul sufletului. ASCULTAREA faţă de Dumnezeu este mormânt al voinţei şi înviere a smereniei. Socotesc mai fericiţi pe aceia care sunt căzuţi în păcate şi îşi plâng, regretă păcatele, decât pe cei ce n-au căzut în păcate şi nu-şi regretă păcatele lor. Căci, căzând s-au sculat, dar cu o sculare fără primejdii. Smerită cugetare este şi aceea că un om fiind ocărât (certat) de altul, nu-şi micşorează dragostea faţă de acesta".
Ioan Scărarul (579-649),
 A intrat în mănăstirea din Muntele Sinai la vârsta de 16 ani. Până la acea vârstă dobândise o pregătire solidă în toate ştiinţele acelei vremi, fapt care ar indica provenienţa sa dintr-o familie înstărită. Aleasa sa pregătire în ştiinţele vremii i-a adus numele de Ioan Scolasticul, iar vieţuirea în Muntele Sinai, numele de Ioan Sinaitul. Acum însă este cunoscut sub numele de Ioan Scărarul, datorită cărţii "Scara dumnezeiescului urcuş", pe care a scris-o la sfârşitul vieţii sale. După moartea povăţuitorului său Cuviosul Martirie, Sfântul Ioan s-a retras într-un loc izolat numit Tola, unde a vieţuit timp de 40 de ani. Spre sfârşitul vieţii, este rugat de părinţii monahi de la Mănăstirea Sinai să le fie egumen, ceea ce şi acceptă; în acest timp scrie şi renumita operă "Scara" care este alcătuită din 30 de "trepte" (capitole) şi se află în volumul IX din Filocalia românească. Pomenirea sa se face la 30 martie.


***

2. „CRED CU TĂRIE ÎN DUMNEZEU... GĂSESC CĂ RELIGIA ESTE CEVA FOARTE PERSONAL..."
Sela Ward (1956-),
este o actriţă americană şi producător, cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale la televizor, pentru care a primit Premiul Emmy Award. Mai târziu a primit Premiul Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă. A studiat la Universitatea din Alabama.

***

3. „CRUCEA ESTE PUNTEA SAU SCARA PE CARE SUFLETELE OAMENILOR URCĂ SPRE DUMNEZEU".
Ulf Holmberg (1959 -)
Profesor de inginerie automată de control la Școala de Tehnologia Informației, Universitatea Halmstad (2001). El a devenit intersant într-un stadiu incipient al reglemetărilor adaptive pentru a fi utilizate în procese cu dinamică variabilă amplitudine mare. De asemenea, a dezvoltat regulatori adaptivi pentru a fi utilizați în proceselebio-tehnologice în care microorganismele sunt reglementate astfel încât să se comporte cu un scop specific, de exemplu purificarea apei menajere sau producerea de drojdi.

***
P.S Fiul risipitor, dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de păine, iar eu aici pier de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată am greşit la cer şi înaintea ta; Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi”  (Luca 15; 16-19).
„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R. Maramureș,
Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu