miercuri, 14 februarie 2018

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Pacea, Știința și... Eroul

1. „În aceste vremuri de adânci prefaceri sociale şi de frământări între popoare, când se folosesc toate mijloacele pentru înlăturarea urii şi împământenirea dreptăţii, omenirea aşteaptă - mai dornică decât oricând - să audă răsunând cuvântul de PACE şi IUBIRE. Trăim la răscrucea unor timpuri, când se găsesc destui aţâțători, care se ostenesc să semene ura şi să provoace duşmănia, săpând prăpăstii şi neînţelegeri şi ridicând ziduri despărţitoare între neamuri şi popoare. Împotriva acestora BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ trebuie să lupte cu neînfricare, propoveduind neîncetat, că toţi oamenii suntem fii ai aceluiaşi Părinte Ceresc şi că avem poruncă sfântă să ne iubim unii pe alţii, dărâmând zidurile ridicate din duşmănie şi astupând zidurile ridicate din duşmănie şi astupând gropile adâncite de ură, fiindcă "NU DUHUL TEMERII NI L-A DAT NOUĂ DOMNUL, CI AL PUTERII, AL DRAGOSTEI ŞI AL ÎNTREGII ÎNŢELEPCIUNI".
Iustinian Marina (1901-1977),
În anul 1915 a intrat la Seminarul Teologic "Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea, şi la absolvire în 1923 obţine şi diploma de învăţător. În anul 1925 se înscrie la Facultatea de Teologie din Bucureşti, obţinând titlul de licenţiat în anul 1929. În anul 1932 este numit în funcţia de director al Seminarului Teologic "Sf. Nicolae" din Râmnicu Vâlcea şi a fost detaşat ca slujitor la catedrala episcopală. Rămâne văduv în 1935, crescându-şi singur pe cei doi copii ai săi Silvia şi Ovidiu. Ca o recunoaştere a drepturilor sale, a fost cinstit cu toate onorurile bisericeşti, fiind ales şi membru în Consiliul Central al Asociaţiei Generale a Clerului  şi a primit Meritul Cultural clasa I pentru Biserică. În anul 1945 este ales pe postul de Arhiereu Vicar la Mitropolia Moldovei cu titlul de Vasluianul. Tot în acest an este tuns în monahism primind numele de Justinian. Este ales Patriarh BOR în 1948, datorită vredniciei prin statornicia sa în credinţă. În anul 1948 la chemarea lui la Cluj, s-au adunat 37 de protopopi şi preoţi greco catolici care au semnat revenirea în cadrul Bisericii Mame Strămoşeşti Ortodoxe. A păstorit ca patriarh timp de 29 de ani, o perioadă foate grea, perioadă când a realizat foarte multe edificii sociale, culturale şi bisericeşti. A publicat 12 volume sub titlul semnificativ "Apostolatul social", periodice, articole, cuvântări, pastorale. S-au reeditat  în această perioadă "Biblia sinodală" în două ediţii: 1968 şi 1975, Noul Testament, toate cărţile de cult, manualele pentru învăţământul teologic, lucrări cu caracter teologic şi istoric. În perioada sa, s-au construit 302 biserici din temelie, s-au restaurat 2345 biserici dintre care 999 monumente istorice şi 128 de mănăstiri şi schituri. După spusele d-lui Mihai Urzică patriarhul Justinian s-a dovedit un abil diplomat şi a căutat să ţină piept, atacurilor împotriva Casei Domnului. El a menţinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe condamnaţii politici dintre preoţi şi călugării eliberaţi pe rând din puşcării, înfruntând sancţiunile, ameninţările şi chiar domiciliul forţat la care, pentru o vreme, a fost supus.
Patriarhul Justinian a găsit soluţii tuturor problemelor Bisericii noastre, care trebuia să-şi îndeplinească misiunea sa, în vremuri de cumplită prigoană comunistă atee. Moare în anul 1977 şi este înmormântat în interiorul Mănăstirii Radu Vodă din Bucureşti.

***

    2. „CU CÂT SE LĂRGEŞTE CÂMPUL ŞTIINŢEI CU ATÂT MAI NUMEROASE ŞI MAI CUNOSCUTE DEVIN DOVEZI DESPRE EXISTENŢA ETERNĂ A UNEI INTELIGENŢE CREATOARE ŞI ATOTPUTERNICE. GEOLOGI, MATEMATICIENI, ASTRONOMI, NATURALIŞTI TOŢI AU ADUS PIATRA LOR LA ACEST MARE TEMPLU AL ŞTIINŢEI, RIDICAT PENTRU ÎNSUŞI DUMNEZEU".

  William Herschel (1738-1832),
astronom, inventator, muzician britanic de origine germană. Face parte din "Societatea regală". Construieşte un nou tip de telescop, cu ajutorul căruia reuşeşte să descopere la 13 martie 1781 planeta Uranus. A descoperit mişcarea sistemului solar faţă de celelalte stele din Calea Lactee. La 11 ianuarie 1787 descoperă doi sateliţi ai Planetei Uranus: Titania şi Oberon. În anul 1800 descoperă "Radiaţiile infraroşii".
***

3. „Erou este acela care și-a dăruit viața unui lucru mai important ca el însuși”.
Constantin Narly (1896-1956),
profesor universitar la Universitatea din Iași, Cernăuți și București, pedagog, publicist, licențiat și doctor în filosofie la Gottinghen, scriitor, poet și prozator. A fost pentru o vreme și funcționar la Ministerul Muncii, profesor la Cernăuți iar după ocuparea Bucovinei vine la București. A fost fondator și colaborator al Revistei de pedagogie. A publicat tot felul de articole, în special de pedagogie la mai multe reviste și ziare.

***
P.S.  „Ceea ce a fost, aceea va mai fi şi ceea ce s-a întâmplat, se va mai petrece, cǎci nu este nimic nou sub soare”  (Ecleziastul: 1, 9).

„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R.Maramureș
Preot Ortodox Român Ilie Bucur SărmășanulNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu