joi, 8 februarie 2018

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

Țara, Omul și... Mania


1. „Mi-e dragă țara pân la lacrimi, / Mi-e drag și sfânt poporul meu, / Cel obidit de grele patimi / Și pumnu-n gură pus mereu. // Suntem săraci în astă țară / Bogată și cu codrii verzi / Pe care unii o doboară  / Și ne transformă în cirezi. // De vite obidite-n casa / Ce ne-am zidit-o din amar/ În care-am așezat și masa / Ce pentru noi e sfânt altar. // Treziți-vă! Români din țară, / Treziți-vă! Și fruntea sus, / Nu suntem lumii de ocară, // Suntem copii de dac apus. // O țară cu întinse plaiuri / Am fost cândva pe-acest pământ, / Venit-au oști pe frunți cu lauri, / Să ne dărâme, pleavă-n vânt. // Dar au venit și au plecat, / Noi am rămas pe glia noastră, / S-o apărăm că nu-i păcat / E-a noastră pe planet-albastră!”
OANCĂ AURELIA  (1948 - ),
 scriitoare din Maramureș; în meserie de artă prima iubire a fost și este desenul-pictura, iar a doua iubire este scrisul-literatura; a scris și publicat cărți de literatură pentru copii: „ Povești de iarnă”, „Tărâmul zânelo”, „Menelau-Miorlau și Lilica –Miaunica”, „Săniuța fermecată”, proză: „Flămânzi din dragoste”-editura Eurotip, Baia Mare,2011, „Floarea de câmp”, editura Eurotip, Baia Mare,2014; poezie: „Din pulberi de stele”,editura Eurotip, Baia Mare, 2017-etc; face parte din Asociația Scriitorilor Români-filiala Maramureș, din L.S.R.-Maramureș și din Clubul „Spinul„ - club al epigramiștilor din Baia Mare; în scrierile sale manifestă interes atât pentru pastel cât și pentru poezia patriotică.
***
2. „Am văzut pe marginea râului un om căzut în noroi până la genunchi, şi venind unii ca să-I dea mâna l-au afundat pe el până la grumaji”. Asta s-ar traduce astfel : „aţi venit să-l apăraţi, ca funia pe spânzurat.”
Avva Pafnutie- monah,
„În orice loc te vei duce, nu te măsura pe tine însuți și vei fi liniștit”!
***
3. „Nu pot înţelege la români mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani, ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani,  nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din provinciile estice ale Imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori aveau aceeaşi obârşie. Priviţi chipul moţilor, al ţăranilor din Ţara Haţegului şi Făgăraşului, la maramureşeni şi bucovineni şi veţi cunoaşte figurile dacilor sculptaţi pe Columna de la Roma".
Emmanuel de Martonne (1873-1955),
geograf şi pedagog francez, bine cunoscut în România interbelică, pentru contribuţiile sale esenţiale la trasarea graniţelor „ROMÂNIEI MARI”.
***
P.S. „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui care a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor”.   (Apocalipsa 14, 7).
„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R. Maramureș,
Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu