duminică, 2 mai 2021

„Veți cunoaște Adevărul, iar Adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32)

 

Iubiți părinți slujitori ai Sfintelor Altare, Preaiubiți credincioși,
Hristos a Înviat!

Răsună din nou, cu putere, dangătul clopotelor în bisericile României Creștine și în toată creștinătatea drept­măritoare, vestind Adevărul Învierii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii.
Așteptăm cu înfrigurare și nădejde neclintită, an de an, acest eveniment sfânt și unic, care produce cutremur în cer și pe pământ. În noaptea sfântă și adâncă de Paști, la ora 24,00, clopotele ne vestesc din nou și din nou că Hristos a Înviat și ne cheamă, după șapte săptămâni de post binecuvântat și viață creștină curată, să primim lumina din sfânta lumină dumnezeiască ce a luminat toate neamurile pământului de două mii de ani și va lumina până la sfârșitul veacurilor.
Creștinii de la Răsărit și Apus se grăbesc spre dumnezeieștile altare, care împodobesc și sfințesc pământul, să primească Lumina Învierii, Lumina biruinței vieții asupra morții, a adevărului asupra minciunii, a credinței asupra necredinței, Lumina lui Dumnezeu care a biruit întunericul iadului, al înșelă­ciunii, al deznădejdii și al robiei vrăjmașului diavol asupra neamului omenesc.
În noaptea de Înviere, ca de altfel la fiecare Sfântă Liturghie, suntem deja în Împărăția lui Dumnezeu adusă pe pământ și instituită de Fiul Său. Suntem deodată fii ai pământului și fii ai cerului, fii ai lui Dumnezeu, căci ne unește pe toți același adevăr în care credem și pe care-l mărturisim: Hristos a Înviat din morți a treia zi! Acest adevăr a despicat istoria în două și a întors lumea de la moarte la viață, de la pământ la cer, de la mormântul și iadul întunecat la Lumina lui Hristos, care luminează întunericul lumii.
Cu lacrimi iar în ochi, ne amintim sărbătoarea Învierii de anul trecut, care ne-a găsit pe toți în stare de frică și izolare, separați unii de alții, păstori de păstoriți, cler de popor, parcă retrăind ceea ce Apostolii au trăit acum 2000 de ani, când, plini de teamă, de îngrijorare și deznădejde, s-au ascuns în foișor de frica dușmanilor lui Hristos.
Pe noi ne-a îngrozit nu un dușman fizic și văzut, ca pe Apostoli, ci un dușman nevăzut, care a cutreierat satele și orașele, pământul și apele, înconjurând toată planeta și semănând în mințile, inimile și trupurile oamenilor frica de moarte.
De ce ne-am lăsat pradă acestui război nevăzut, care a tulburat și destabilizat viața oamenilor și credința creștinilor? Oare de ce uităm sau punem la îndoială cuvintele Domnului, Care ne-a zis: „Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă, temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în gheenă” (Matei 10, 28).
Răspunsul este: suntem oameni cu slăbiciuni, supuși temerilor, îndoielilor, întâmplărilor, accidentelor și avem în mintea noastră, adânc înrădăcinată, conștiința morții care încheie existența noastră fizică pe pământ.
Hristos, Dumnezeu întrupat, ne înțelege toate stările noastre așa cum i-a înțeles pe Apostolii Săi. El a fost întru toate asemenea nouă, afară de păcat. Hristos S-a întrupat în mod real, atât de adevărat și uman, încât Apostolii au uitat că este și Fiul lui Dumnezeu, așa cum au mărturisit, în mai multe rânduri, în timpul activi­tă­ții Sale pământești, iar Mântuitorul i-a înțeles, nu i-a judecat, ci i-a iertat pentru îndoiala și necredința lor, apropiindu-Se și mai mult de ei.
Dacă în timpul petrecerii împreună cu ei i-a numit prieteni – „Voi sunteți prietenii Mei, dacă faceți ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute” (Ioan 15, 14-15) –, după Înviere îi numește frați – „Duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea, și acolo Mă vor vedea” (Matei 28, 10).
Cu câtă grijă, iubire și noblețe S-a comportat Iisus cu Apostolii Săi. De ce? Pentru că Ei urmau să vestească Învierea Sa și să propovăduiască Evanghelia la toată făptura.

Dragi tineri frumoși, credincioși și liberi,
Știți Cine este Cel ce ne-a dăruit libertatea adevărată? Este Hristos, pe Care voi Îl cunoașteți, Îl iubiți, Îl aveți prieten, Îl urmați și-L mărturisiți în noaptea de Paști cu toată convingerea, răspunzând la salutul preotului „Hristos a Înviat!” cu putere „Adevărat a Înviat!”. El a zis: „veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8, 32). Acesta este adevărul care vă eliberează și vă garantează libertatea – Învierea lui Hristos.
Rămâneți în dragostea Lui și nu vă temeți de nimic, viitorul este al vostru, istoria vă aparține – faceți-o mai bună, dar împreună cu Dumnezeu. Credeți în lumină, în Lumina Învierii lui Hristos, ca să umblați în Lumină și să fiți fii ai Luminii. În acest fel, veți onora jertfa eroilor, a tinerilor din Decembrie 1989, care au dărâmat comunismul, și veți face posibilă realizarea idealurilor lor pentru care au murit.
Cu aceste învățături, sfaturi și îndemnuri pă­rintești, haideți să trăim cu toată bucuria Sfintele Sărbători de Paști ale anului 2021, care sunt darul lui Dumnezeu pentru creștini, și să nu-i uităm nici pe cei peste 5 milioane de români care sărbătoresc Paștele Ortodox nu în țară, ci în toată Europa și în toată lumea, care, deși sunt despărțiți de noi, sunt în același duh de sărbătoare sfântă cu noi, cântând din milioanele de inimi, împreună și deodată cu noi, „Hristos a Înviat!” Anul 2021 este închinat lor. Este „Anul Omagial al românilor din afara granițelor, în Patriarhia Română”.
Să îndreptăm un gând de recunoștință către ostenitorii din sănătate – medici, asistente și întreg personalul din acest domeniu – care, în această vreme, au fost eroii din linia întâi, luptându-se pentru fiecare viață spre a o salva și a-i reda pe cei dragi în pace familiilor lor, și cu care Biserica noastră a făcut front comun spre a aduce sănătatea celor bolnavi și mângâierea celor întristați.
Pentru victimele acestei necruțătoare molime planetare, care nu a ocolit nici țara noastră, să ne rugăm lui Hristos și Maicii Domnului să le dăruiască sănătate, iar pentru cei răpiți fără milă dintre noi de acest virus ucigaș să-L rugăm pe Hristos să-i așeze în lumina Raiului, căci ei sunt cei căzuți într-o luptă inegală, au căzut la datorie, sunt eroi, iar pe familiile îndurerate să le mângâie și să le întărească, spre a trece peste încercare și durere.
Dorindu-vă sărbători binecuvântate, sfinte și luminate, vă îndemn să le petrecem în multă purtare de grijă și prudență înțeleaptă și creștină, spre a nu ne pune viața noastră și pe a celorlalți în pericol, și, chiar dacă vom fi în zile de sărbătoare și bucurie, să nu uităm a ne ruga fierbinte, așa cum o făceam de la începutul pandemiei, ca Dumnezeu să ridice această mare încercare prin care trece umanitatea, să ne ierte și să ne dăruiască timp de pocăință, de îndreptare și mântuire, nouă și întregii lumi.
Maica Domnului să acopere cu Sfântul său Acoperământ România creștină, „Grădina” ei, și poporul român cel iubitor de Hristos și să ne învețe să rostim cu tărie și credință salutul creștin „Hristos a Înviat!”, la care să răspundem „Adevărat a Înviat!”, purtând în mâini lumina lui Hristos, iar în inimi credința sfântă a moșilor și strămoșilor noștri, spre slava Preasfintei Treimi și a noastră mântuire! Amin!

Hristos a Înviat!
Adevărat a Înviat!

Al vostru, al tuturor Părinte, împreună rugător către Hristos,
Cel Înviat din morți,
pentru darul cel sfânt al Învierii și vieții veșnice,

† I U S T I N
al Maramureșului și Sătmarului

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu