duminică, 11 februarie 2018

INVITAŢIE CONCURS ŞCOLAR „GALERIA VALORILOR NAŢIONALE” EFORIE SUD

condiţii şi Regulament de participare
PROIECT EDUCAŢIONAL „GALERIA VALORILOR NAŢIONALE”
CAER 2018, poziţia 1043
EDIŢIA A VII-A
Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie Sud, judeţul Constanţa iniţiază proiectul educativ Galeria valorilor naţionale, ediţia a VII-a, 2017-2018 (aflat în CAER 2018, poziţia 1043).

Parteneri:
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
Societatea de Haiku, Constanţa
Primăria Oraşului Eforie
   Coordonatori proiect:
  Director prof.Cozoş Cerasela Liliana
  Prof. înv. primar Rusnaciuc Carmen, tel. 0723 624915, e-mail: carmen_12_2008@yahoo.com
  Înv. Dragomir Luiza Gabriela, tel. 0722619431, e-mail: luiza_09_01@yahoo.com
  Prof. Trandafir Luminiţa, tel. 0724519385, e-mail: luminita_trandafir@yahoo.com
  Prof. Hriţcu Elena-Luminiţa, tel. 0751113279, e-mail: hritcu_elena@yahoo.com
  Ed. Baltag Virginia, tel. 0724774311, e-mail: virginia.baltag@yahoo.com
  Ed. Voicu Carmen, tel. 0721340444, carmen_voicu2005@yahoo.com
   e-mail proiect: valori_nationale@yahoo.ro

  Categoria în care se încadrează proiectul: cultural-artistic: culturi şi civilizaţii.
  Grupul ţintă:  elevii ciclului preşcolar, primar, gimnazial şi liceal; cadre didactice.
 


Modalitatea şi perioada de înscriere:
Înscrierea la concurs se face pe baza unui formular. Acesta, conform modelului anexat, se va expedia prin poşta electronică la adresa valori_nationale@yahoo.ro. Protocolul de colaborare, înregistrat şi semnat de directorul unităţii şcolare, se va trimite la aceeaşi adresă de e-mail.

Trimiterea materialelor pentru activităţi se va face respectând următorul calendar:
·          pentru activitatea I, Pe urmele strămoşilor până la data de 30 martie 2018 (vor fi trimise pe adresa de e-mail a proiectului prezentări cu imagini din cadrul excursiilor organizate de şcolile partenere);
·          pentru activitatea a II-a, Concursuri – materialele se vor trimite prin poştă, până la data de 30 martie 2018 (data poştei).
Toate materialele pentru concurs, se vor trimite prin poştă la adresa LICEUL TEORETIC „CARMEN SYLVA”, str. Negru Vodă, nr. 102, localitatea Eforie Sud, cod poştal 905360, jud. Constanţa (pentru Proiectul - concurs Galeria valorilor naţionale), respectând termenul limită pentru fiecare activitate.

Regulamentul de participare :
1.Concursul se desfăşoară pe niveluri de studiu, astfel :
            a. învăţământ preşcolar (responsabili: ed. Voicu Carmen, ed. Baltag Virginia);
            b. învăţământ primar (responsabili: prof. înv. primar Rusnaciuc Carmen, înv. Dragomir Luiza Gabriela);
            c. învăţământ gimnazial (responsabil prof. Trandafir Luminiţa);
            d. învăţământ liceal (responsabil prof. Hriţcu Elena Luminiţa).
2. Activităţile specifice proiectului:
I. Pe urmele strămoşilor - vizitarea unor obiective turistice din judeţele şcolilor partenere:
a) stabilirea unui traseu turistic de către fiecare coordonator din unităţile de învăţământ partenere;
b) alcătuirea unor portofolii de imagini şi impresii în vederea valorificării acestora printr-o prezentare realizată într-o tehnică la alegere (PowerPoint, Smilebox, PhotoPeach, Slide, Flicker, film – Windows Movie Maker etc.) ce va fi trimisă pe adresa de e-mail a proiectului, putându-se, de asemenea, trimite link-ul unde a fost postată prezentarea.
II. Concursuri:
ü     Secţiunea creaţie plastică, respectând tema proiectului (peisaje autohtone/portret al unei personalităţi române);
ü   Secţiunea creaţie literară, constând în elaborarea unei compuneri (învăţământ primar şi gimnazial) sau a unui eseu  cu tema Valori spirituale româneşti;
ü   Secţiunea pliant, constând în realizarea unui pliant publicitar, format A4 (va conţine prezentarea unui obicei, costum popular, unei sărbători, biserici etc.).
III. Expoziţii – se vor realiza în incinta instituţiei iniţiatoare, după activitatea de evaluare.
3. La probele concursului, nu se admit contestaţii.
4. Lucrările nu se restituie.
5. Fiecare cadru didactic poate coordona maximum 5 elevi. Elevii înscrişi pot participa la una sau mai multe secţiuni ale concursului.
6. Se vor acorda Premiile I, II, III, Menţiuni, diplome de participare elevilor şi diplome de participare cadrelor didactice coordonatoare.
7. Criterii de selecţie:
§         Compunere/Eseu:  redactarea a 1-4 pagini, format A4, TimesNewRoman, font de 12 la 1,5 rânduri;  cu margini egale de 20 mm; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14 Bold). Numele elevului, clasa, şcoala, profesorul coordonator vor fi trecute în josul paginii. Nu se acceptă lucrări fără semne diacritice.
§         Creaţie plastică: lucrările se execută pe coli de hârtie format A4, folosind acuarela, tempera, creioane colorate sau carioca; criterii de apreciere a lucrărilor: încadrarea în temă, gradul de acoperire a lucrării, armonia cromatică, originalitatea, aspectul îngrijit.
Lucrările vor fi etichetate pe verso cu numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator,  unitatea de învăţământ.
  • Pliant – format A4 (se acceptă pliante realizate manual sau tehnoredactate – în format listat, alb/negru sau color). Fiecare pliant va conţine o etichetă cu numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator,  unitatea de învăţământ.

8. Modul de jurizare şi criterii
Criteriile de jurizare vor viza:
§      originalitatea;
§      creativitatea;
§      acurateţea;
§      impresia artistică;
§      respectarea condiţiilor de participare.

Evaluarea lucrărilor participanţilor se face prin punctaj de la 1 la 10. Ierarhizarea concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute la concurs.

9. Precizări suplimentare:  Nu se percepe taxă de participare.

                                                                           Director,
                                                             prof. Cozoş Cerasela Liliana


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu