miercuri, 31 mai 2017

BJPD BM. Agenda evenimentelor culturale din săptămâna 5 – 10 iunieMarţi, 6 iunie

ora 14, Sala de conferinţe
            Va avea loc lansarea cărţii „Rostiri afabile”, de Vasile Leschian, apărută la Editura PIM, Iaşi, 2017.
            Vor vorbi despre carte şi autor: prof. univ. dr. Nicolae Felecan, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu
            Moderator: Dr. Teodor Ardelean.


Miercuri, 7 iunie

ora 17, Sala de conferinţe
            Va avea loc lansarea volumului „Victoria înfrântă – durerea unei mame: dramă”, publicat la Editura Eurotip, 2017, autor Iacob Oniga.
            Vor vorbi despre carte şi autor: dr. Teodor Ardelean, preot dr. Florin Codrea, prof. dr. Valeria Bilţ, Ion Iuga Lăpuşeanu.
            Moderator: conf. univ.dr. Mircea Farcaş

Joi, 8 iunie

ora 16, Sala de conferinţe
            Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, organizează „FESTIVALUL POVESTIRILOR DIGITALE”, ediția a III-a.
            Povestirile digitale realizate în cadrul cursului DigiTales, organizat de Biblioteca Județeană “Petre Dulfu” Baia Mare, în perioada ianuarie – mai 2017, vor fi împărțite pe secțiuni tematice, jurizate și premiate.
            Prezintă: Corina Șandor-Martin - Trainer DigiTales

Vineri, 9 iunie

ora 9, Sala de conferinţe
            Şcoala Doctorală a Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare în colaborare cu Centrul de excelenţă la limba şi literatura română (coordonat de prof. dr. Alina Dorle) de la Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” organizează simpozionul „Formule creatoare în literatura secolului XX”.

            Invitat de onoare: prof. univ. dr. George Achim
Stefan Selek
bibliotecar
Biblioteca Judeteana "Petre Dulfu" Baia Mare
Email: pr.bibliotecamm@gmail.com

Sesiune specială pentru primirea solicitărilor de finanțare pentru proiecte în limba germană în cadrul programului TPS


România va fi țară - invitată de onoare în cadrul ediției 2018 a Târgului Internațional de Carte de la Leipzig. În vederea suplimentării numărului de traduceri disponibile din limba română în limba germană, ICR, în calitatea sa de finanțator, lansează, în  perioada 1-30 iunie 2017, o sesiune specială în cadrul programului Translation and Publication Support Programme (TPS) pentru primirea solicitărilor de finanțare din partea editurilor străine care doresc să traducă şi să publice, în limba germană, lucrări de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români. Pentru a participa la sesiunea specială de finanţare „Leizpig 2018" a programului TPS, editura străină trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1 martie 2018. 
CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ȘI REGULAMENT DE PARTICIPARE
Lansând sesiunea specială „Leipzig 2018" a programului TPS, Institutul Cultural Român își propune să sprijine traducerea şi publicarea, în limba germană, a unor opere relevante de ficţiune şi non-ficţiune din domeniile literatură, artă, științe umane și sociale, aparținând autorilor români.

OBIECTIVE:
promovarea dialogului cultural şi răspândirea culturii şi civilizației românești în lume;
susţinerea traducerii operelor românești de referință în spaţiul de limbă germană.
CHELTUIELI ELIGIBILE:
În cadrul sesiunii speciale, sunt considerate eligibile numai cererile de subvenţie TPS formulate de edituri (private sau de stat), înregistrate în  afara teritoriului statului român, care vizează traducerea şi publicarea, în limba germană, a operelor aparținând autorilor români. Subvenţiile acordate pot acoperi până la 100% din costurile traducerii (fără să depăşească suma de 17 000 EUR) şi, în anumite cazuri, până la 50% din costurile de editare (tipar, machetare, corectură, design, legătorie etc.), fără să depăşească, însă, suma de 3 000 EUR. Pentru aplicaţiile care solicită doar costuri de editare, TPS acoperă până la 9 000 EUR din costurile eligibile. Suma totală de finanţare se va stabili în funcţie de îndeplinirea criteriilor de evaluare.

ACORDAREA FINANŢĂRII:
Valoarea finanţării se stabileşte în raport cu bugetul prezentat de aplicant, detaliat pentru toate tipurile de cheltuieli. ICR va efectua plata către editură, după ce va primi din partea acesteia: un număr de exemplare din lucrarea publicată, conform contractului de finanţare, având menţionat pe pagina de copyright sprijinul financiar acordat de ICR; facturi, documente bancare (extrase de cont) ce atestă efectuarea plăţii/plăților în perioada de valabilitate a contractului (conform prevederilor contractuale). Institutul Cultural Român nu va deconta nicio plată făcută de editură înainte de încheierea contractului cu Institutul Cultural Român.  Suma finală ce se va acorda editurii cu titlu de sprijin financiar se va determina în baza documentelor justificative ce urmează a fi prezentate finanțatorului în conformitate cu prevederile contractului de finanțare si nu va putea depăși în niciun caz valoarea maximă a finanțării stabilită în urma evaluării de către comisia de experți independenți.
ATENȚIE: Decontarea se va face pe parcursul anului 2018.
TPS NU VA FINANŢA:
lucrări care nu aparţin autorilor români;
copyright;
cursuri universitare, volume colective care conţin texte susţinute la congrese sau conferinţe;
volume distribuite gratuit;
reviste sau ziare;
volume deja publicate la data formulării cererii de finanţare prin TPS;
ghiduri;
costuri instituţionale care includ cheltuieli administrative, plăţi în contul deficitului bugetar, salarii, alte plăţi curente ale editurii.

EVALUAREA CERERILOR DE FINANȚARE VA ŢINE CONT DE:
calitatea lucrării propuse (30 p.);
experienţa editurii, planul de distribuţie şi strategia de promovare (20 p.);
experienţa traducătorului (30 p.);
finanţarea solicitată în raport cu bugetul total necesar operaţiunii şi de tirajul propus pentru editarea lucrării (20 p.).

TERMENE LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:
Pentru sesiunea specială „Leipzig 2018”, dosarele complete pot fi trimise în intervalul 1-30 iunie 2017 (data poștei).
ATENŢIE: Pentru a participa la această sesiune de finanţare, editura trebuie să se angajeze să publice cartea până cel târziu la data de 1martie 2018. 
Dosarul de candidatură trebuie să conţină:
formularul de înscriere disponibil pe www.cennac.ro, completat și semnat în original de către editor și traducător(i) (veziApplication_Form_TPS_Leipzig_2018);
bugetul estimativ al operaţiunii de editare care va include şi detalii privind investiţia editorului; ofertă de la tipografie - în cazul în care se doreşte o finanţare şi pentru costurile de editare; planul de distributie şi strategia de promovare a volumului propus; catalogul editurii pe ultimul an; un exemplar al volumului propus spre traducere; curriculum vitae al traducătorului cu prezentarea detaliată a experienței relevante; copie a contractului de drepturi de traducere sau, în cazul unui volum inedit, un exemplar al contractului încheiat cu autorul/autorii lucrării; copie a contractului încheiat cu traducătorul.  Documentele care însoţesc formularul de înscriere pot fi trimise în limbile engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă. Dosarele complete vor fi trimise prin poştă, la adresa de mai jos, cu mențiunea „Pentru programul TPS - sesiunea specială «Leipzig 2018»” :
Institutul Cultural Român
Aleea Alexandru nr. 38, Sector
1011824 Bucureşti
ROMÂNIA
Contact:
E-mail: tps@icr.ro, www.cennac.ro, www.icr.ro
ATENŢIE: Nu sunt admise aplicaţiile transmise prin fax sau prin e-mail. Dosarele care nu conţin toate documentele necesare sau care au  fost trimise după expirarea termenului de depunere a candidaturii nu vor fi luate în considerare şi nu vor intra în concurs.

CONDIŢII FINALE:
Cererile de finanțare vor fi analizate de către Comisia de experţi a TPS pe baza unui dosar de candidatură complet. Deciziile comisiei de experți deschid finanţarea numai cu avizul Comitetului Director al ICR, în limita bugetului disponibil. Toate deliberările juriului TPS sunt confidenţiale şi nu sunt supuse obligaţiei de a se justifica. Finanţările vor fi acordate cu condiţia ca editura candidată să accepte termenii contractului de finanţare, incluzând menţionarea sprijinului din partea ICR pe pagina de gardă a volumului. În acest sens, editura contractantă este rugată să consulte manualul de identitate vizuală/sigla ICR disponibil la rubrica Resurse media, accesând link-ul http://www.icr.ro/bucuresti/identitate-vizuala/.
                                                                                                  ICR

Propunere pentru noul Comitet de conducere al Ligii Scriitorilor Români

                            
            1-Al.Florin Țene- președinte, responsabil cu coordonarea filialelor și primirea de noi membri.
            2-Ionuț Țene- responsabil cu relația cu organele de stat și oficialitățiavând atribuții de vicepreședinte
            3-Gavril Moisa-secretar general, responsabil cu organizarea de manifestări culturale.
            4-Iulian Patca-, coordonator reviste literare.
            5-Voichița Pălăcean-Vereș- ofițer de presă, responsabil cu promovarea Ligii Scriitorilor în țară și străinătate prin mijloace mass-media, antologii, cărți, broșuri.
            6-Antonia Bodea-Coordonator cenacluri literare și înființare de noi cenacluri în cadrul filialelor Ligii Scriitorilor.
            7-Mihai Ganea-responsabil cu promovarea Ligii Scriitorilor în străinătate.
            8-Mircea Dorin Istrate(președinte filiala Mureș)responsabil cu relațiile interetnice dintre organizațiile culturale.
            9- Doina Drăgan(președintele filialei Banat )responsabilă cu relațiile dintre filiale.
            10-Elisabeta Iosif (președinta filialei București)-responsabil cu relațiile Ligii Scriitorilor cu organele centrale ale țării.
            11-Ovidiu Vasile, responsabil cu relația dintre Ligă și tinerii scriitori
            12-Velica Ion, responsabil cu implementarea în rândul societții civile a ideilor promovate de Lga Scriitorilor.
                        Membri supleanți
1-Vasilica Mitrea, Constanța
2-Popescu Viorica, Brașov
3-C.T.Dârțu, Iași
4-Cocarcea Vasile, Orhei, Republica Moldova
5-Lucia Bibarț, Arad
6-Ana Zlibuț, Timișoara
7-Ioan Mititean, Năsăud
8-Marinela Preoteasa, Slatina
9-Carmena Băințan, Maramureș
10-preot.Radu Botiș, Maramureș
11-Cucuruzan Alin, Cluj
 
            Membrii comisiei de acordare premiilor anuale
1-    Al.Florin Țene-președinte
2-    Iulian Patca-vicepreședinte
3-    Antonia Bodea
4-    Voichița Pălăcean Vereș
5-    Gavril Moisa
6-    Ion Constantinescu
 
Membrii conisiei de acordare a distințiilor
 
1-    Al.Florin Țene
2-    Iulian Patca
3-    Gavril Moisa
4-    Ionuț Țene
5-    Voichița Pălăcean Vereș
 
Comitetul decizional și de execuție
1-Al.Florin Țene
2-Gavril Moisa
3-Iulian Patca
4-Antonia Bodea
5-Voichița Pălăcean Vereș
6-Ionuț Țene- supleant
 
Consiliul de conducere
1-Al.Florin Țene- președinte, responsabil cu coordonarea filialelor și primirea de noi membri.
            2-Ionuț Țene- responsabil cu relația cu organele de stat și oficialitățiavând atribuții de vicepreședinte
            3-Gavril Moisa-secretar general, responsabil cu organizarea de manifestări culturale.
            4-Iulian Patca-, coordonator reviste literare.
            5-Voichița Pălăcean-Vereș- ofițer de presă, responsabil cu promovarea Ligii Scriitorilor în țară și străinătate prin mijloace mass-media, antologii, cărți, broșuri.
            6-Antonia Bodea-Coordonator cenacluri literare și înființare de noi cenacluri în cadrul filialelor Ligii Scriitorilor.
            7-Mihai Ganea-responsabil cu promovarea Ligii Scriitorilor în străinătate.
 
            Comisia de cenzori
1-Ion Constantinescu
2-Radu Vida
3-Ovidiu Vasile

1 IUNIE


„Hai să intrăm în această cetate, din pură curiozitate. Adică pentru o zi fiecare copil mic să-şi fie lui însuşi bunic. Să-şi spună poveşti şi singur să-şi dea plin de gravitate sfaturi, pe care tot el să le creadă în taină fleacuri. Deci astăzi n-o să ne mai scapere pe nici un drum picioarele: stăm acasă şi zicem că ne dor şalele. Of, eu simt creştetul parcă-mi cresc din el cuie şi mai am alt junghi tocmai la mama dracului, în călcâie. Nu ştiu, aţi remarcat oftatul? Bătrâneţea începe aşadar, odată cu văitatul. Iată-ne într-o lume fermecată, pe lângă care orice poveste pare seacă şi adevărată. Din copii am devenit dintr-o dată moşi şi strămoşi şi purtăm galoşi...”

Să îmbătrânim – de-o probă

Din volumul:
Unde fugim de-acasă?
(Aproape teatru, aproape poeme, aproape poveşti)

Marin Sorescu
Editura Tineretului, Bucureşti 1966


La Mulţi Ani fericiţi, dragi copii,
Valentin-Nicolae Bercă
"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea spirituală a Românilor de pretutindeni

CUPA ROMÂNIEI - Șomcuta Mare și Bârsana își dispută azi finala județeană


CS Progresul Șomcuta Mare și AS Avântul Bârsana sunt echipele care își vor disputa joi, 1 iunie, începând cu ora 17.00, finala Cupei României - faza județeană.
În primul tur, gruparea din Șomcuta Mare a trecut de PHP Iadăra în joc omologat la ”masa verde” la scorul de 3-0. Pentru Progresul a urmat victoria cu 5-1 în detrimentul celor de la ACS în Satu Nou de Jos.
Avântul a dispus cu 6-1 de Salina, în Ocna Șugatag, în prima confruntare. A urmat întâlnirea cu Metalul, la Bogdan Vodă, gruparea din Bârsana câștigând cu 4-0.  În jocul cu AS Remeți, Avântul s-a impus cu 7-1.
În finalele pe serii, s-au disputat săptămâna trecută următoarele confruntări: Iza Dragomirești - Avântul Bârsana în Nord și Progresul Șomcuta Mare - Lăpușul Târgu Lăpuș în Sud. Victoriile au revenit celor din Bârsana (cu 5-2) și celor din Șomcuta Mare (cu 3-0).
În consecință, Progresul și Avântul se întâlnesc joi, 1 iunie, de la ora 17.00, pe Stadionul ”Viorel Mateianu” din Baia Mare în finala fazei județene a Cupei României.

                                                                                          AJF MM

Știința Explorări întâlnește în deplasare echipa campioană, în prima etapă a noului sezon

 Federaţia Română de Volei a stabilit programul noului campionat (sezonul 2017-2018) al diviziei A1 la volei masculin. Prima etapă este programată în data de 7 octombrie, când Știința Explorări va întâlni în deplasare formația campioană Volei Municipal Zalău.
    Programul turului:
    Etapa 1
    Ştiinţa Bacău – CS Volei Caransebeş
    Volei Municipal Zalău – Știința Explorări Baia Mare
    Unirea Dej – Dinamo
    Steaua – Tricolorul

FAPTUL ZILEI III


Moartea mult m-a provocat...
Astfel am devenit om
Moartea nu mă mai atacă
mă momește...
A ajuns să mă momească cu de toate
În fond și la urma urmei
până și cu glume...
Dar prin acest procedeu se înseală
crezând că pot muri de râs...

VASILE DAN MARCHIȘ

Simona Halep avanseaza la Roland Garros dupa o victorie entuziasmantaSimona Halep s-a calificat in turul doi de la Roland Garros dupa o victorie in fata slovacei Jana Cepelova (locul 89 WTA).

Sportiva noastra a trecut peste accidentarea de la glezna si a invins-o cu 6-2, 6-3 pe Cepelova. Partida a durat putin peste o ora.

Simona a dominat categoric partida si s-a impus in primul set cu ajutorul a trei break-uri.

Setul secund a fost ceva mai echilibrat, cu multe break-uri de ambele parti, dar in cele din urma valoarea Simonei si-a spus cuvantul.

                                                                                    C.S.

Ședința lunară a Comisiei Județene de Fond FunciarComisia Județeană de Fond Funciar, întrunită în ședință miercuri, 31 mai, la Palatul Administrativ din Baia Mare, a avut pe ordinea de zi analizarea a 252 dosare, având ca obiect validarea/invalidarea a tot atâtea documentații privind terenuri agricole. Întâlnirea a fost condusă de prefectul Sebastian Mihai Lupuț, președintele comisiei. 
S-au avut în vedere solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenuri de pe raza a peste 35 de unități administrativ-teritoriale. Majoritatea dosarelor au avut ca obiect terenuri agricole situate în zone necooperativizate. Comisia Județeană a analizat și votat propunerile Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și ale Comisiei Tehnice.
Conform Anexei 11 a HG 401/2013 cuprinzând persoanele fizice și juridice pentru care nu există disponibil teren agricol sau forestier la nivelul unității administrativ teritoriale, respectiv al județului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate solicitat prin cerere, în unele cazuri s-a votat acordarea de măsuri compensatorii.

Instituția Prefectului – Județul Maramureș