miercuri, 31 iulie 2013

CENTRUL DE EXCELENŢĂ '' Porţile Nordului'' din BAIA MARE

Sâmbătă, 31 august 2013, între orele 9 și 12, în '' Sala de Conferinţe'' a Bibliotecii Judeţene '' Petre Dulfu'' din Baia Mare va avea loc manifestarea '' Expresia poetică din Maramureş a limbii române'' . Intrarea în sală se va face pe bază de invitaţie!

                                                                                                                G.D.L.

Încheierea programului-pilot privitor la filialele Institutului Cultural Român

În urma unei analize a impactului acțiunilor derulate de filialele Institutului Cultural Român din țară, în raport cu misiunea Institutului, cu prioritățile actuale și cu resursele disponibile, Comitetul Director al ICR a decis încheierea acestui program-pilot. În consecință, începând cu 31 iulie 2013, filialele ICR din interiorul țării își vor înceta...

                                                                                                       G.D.L.

CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Titularizare 2013 - Învăţători

Peste 36 000 de candidaţi au susţinut examenul de titularizare în 2013, pentru a ocupa unul dintre cele 6 074 de posturi didactice cu angajare pe perioadă nedeterminată.
30 iulie 2013
Probă scrisă
Limba şi literatura română, Elemente de pedagogie şcolară şi  Elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învăţământul primar
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
VARIANTA 2
• Se punctează orice modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit prin barem.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (45 de puncte)
- prezentarea relației obiective cadru – obiective de referință – exemple de activități de învățare, în
cadrul activității didactice: prezentare adecvată şi nuanţată – 5p./ prezentare superficială,
ezitantă – 2p. 5 puncte
- câte 2 puncte pentru formularea fiecăruia dintre cele patru obiective operaţionale (câte două
pentru fiecare dintre cele două momente date) (2x2p)+(2x2p)= 8 puncte
- câte 2 puncte pentru precizarea fiecăreia dintre cele două metode de instruire diferite,
corespunzătoare momentelor date, în mod adecvat secvenței 2x2p= 4 puncte
- câte 2 puncte pentru justificarea alegerii fiecăreia dintre cele două metode precizate, pentru
secvența dată 2x2p= 4 puncte
- câte 5 puncte pentru exemplificarea detaliată a modului de abordare a conținuturilor învățării, prin
utilizarea fiecăreia dintre cele două metode de instruire pentru care a optat 2x5p= 10 puncte
••• Se acordă 5 puncte pentru exemplificarea adecvată și nuanțată a modului de abordare a
conținuturilor învățării în acord cu obiectivele de referință din secvența dată, prin valorificarea
exemplelor de activități de învățare corespunzătoare
••• Se acordă 3 puncte pentru exemplificarea corectă a modului de abordare a conținuturilor învățării în
acord cu obiectivele de referință din secvența dată, doar prin valorificarea conținuturilor
••• Se acordă 1 punct pentru exemplificarea schematică a modului de abordare a conținuturilor învățării
în acord cu obiectivele de referință din secvența dată
- câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele patru forme de organizare a activității
didactice (câte două pentru fiecare dintre cele două momente date) (2x1p)+(2x1p)= 4 puncte
- câte 1 punct pentru enumerarea fiecăruia dintre cele două mijloace didactice diferite utilizate în
procesul instructiv-educativ (câte două pentru fiecare dintre cele două momente date)
 (2x1p)+(2x1p)= 4 puncte
- argumentarea punctului de vedere formulat: argumentare convingătoare – 6p./ argumentare
neconvingătoare, superficială – 2p. 6 puncte
SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte)
- câte 3 puncte pentru proiectarea corectă a fiecăruia dintre cei trei itemi solicitaţi 3x3p= 9 puncte
- câte 2 puncte pentru elaborarea detaliată a răspunsului aşteptat pentru fiecare dintre cei trei
itemi 3x2p= 6 puncte
- adecvarea itemilor proiectaţi la testul de evaluare curentă (continuă) 9 puncte
Notă: Punctajul se acordă astfel: 3p. - pentru adecvarea testului la secvenţa dată; 3p. - pentru
proiectarea testului corespunzător timpului de lucru dat; 3p. - pentru formatul corect al testului.
- câte 4 puncte pentru menționarea, pentru fiecare dintre cei trei itemi proiectați, a setului de
calificative și a descriptorilor de performanţă corespunzători 3x4p= 12 puncte
Notă: În situaţia în care candidatul nu elaborează descriptori de performanţă pertinenţi, se acordă 2
puncte din cele 4 posibile.
Punctajul maxim se poate acorda doar în situaţia în care candidatul exxprimă întregul set de calificative:
insuficient, suficient, bine, foarte bine.
- prezentarea modalității de stabilire a calificativului final 5 puncte
Notă: Punctajul se acordă indiferent de modalitatea de prezentare aleasă (format tabelar, schemă,
matrice etc.).

- respectarea formatului de proiectare al baremului de evaluare şi de notare 4 puncte

Fotografia zilei


Semnificaţii istorice pentru 1 august 2013

În 1915 s-a născut Gellu Naum, poet, prozator şi dramaturg, considerat cel mai important reprezentant român al curentului suprarealist şi unul dintre ultimii mari reprezentanţi ai acestuia pe plan european:"Castelul orbilor", "Zenobia", "Cartea cu Apolodor". A murit la data de 29 septembrie 2001.
1744 - S-a născut naturalistul Jean-Baptiste de Monet Lamarck (d. 18 decembrie 1829)
1818 - S-a născut prima femeie astronom, Maria Mitchell (d. 28 iunie 1889)
1819 - S-a născut prozatorul şi poetul Herman Melville: "Moby Dick", "Timoleon" (d. 28 septembrie 1891)
1828 - A încetat din viaţă Alexandru Ipsilanti, conducătorul mişcării eteriste de la 1821 (n. 12 decembrie 1792)
1883 - S-a născut Pan Halippa, poet şi publicist din Basarabia, promotor al unirii acesteia cu România. Membru marcant al Partidului Naţional Ţărănesc, parlamentar în toate legislaturile între anii 1918-1940, ministru în guvernul României Mari în perioada 1927-1931 (d. 30 aprilie 1979).
1901 - Vede lumina tiparului primul tratat consacrat istoriei limbii române, "Histoire de la langue roumaine", de Ovid Densuşanu.
1908 - A încetat din viaţă istoricul Ştefan Dimitrie Greceanu, medievist cu preocupări privind genealogiile familiilor boiereşti din Ţara Românească (n. 19 septembrie 1825).
1921 - A fost creată Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga
1930 - S-a născut Pierre Bourdieu, unul dintre cei mai importanţi filosofi şi sociologi contemporani. (d. 23 ianuarie 2002)
1936 - S-a născut creatorul de modă Yves Saint Laurent, considerat ca fiind unul dintre cei mai mari designeri din secolul 20. (d. 1 iunie 2008)
1943 - A încetat din viaţă, la Viena, arhitectul Horia Creangă (nepotul lui Ion Creangă). A proiectat, printre altele, imobilul ARO din Bucureşti, hotelul ARO din Braşov, teatrul Giuleşti din Bucureşti, precum şi clădirile Fabricii de locomotive "Malaxa". (n.1892)
1943 - A avut loc marele raid al aviaţiei anglo-americane asupra oraşului Ploieşti
1993 - S-a declanşat greva minerilor din Valea Jiului
1997 - A încetat din viaţă la Moscova, pianistul Sviatoslav Richter (n. 20 martie 1915)
2001 - Fostul suveran al României, Mihai I, a cerut retrocedarea Castelului Peleş, precum şi a altor imobile din jurul castelului, ca şi o serie de terenuri virane din judeţul Prahova
2003 - A încetat din viaţă actriţa Marie Trintignant: "Strigătul mătăsii", "Pădurea ucigaşă", "Lunga noapte de dragoste" (n. 21 ianuarie 1962)

2008 - A avut loc o eclipsă totală de Soare, vizibilă în România ca eclipsă parţială

În cîrca ţăranilor


Toxiinfecţiile alimentare produse la ziua preşedintelui Zamfir Ciceu al Consiliului Judeţean Maramureş şi la botezul nepotului lui Nicolae Bud au generat alaltăieri şi ieri controale severe în pieţele ţărăneşti din Baia Mare, care s-au încheiat prin confiscarea de brînzeturi şi chemări la ordine. Măsurile luate de autorităţile sanitar-veterinare sînt pripite şi au o doză de disperare ordonată de sus, cîtă vreme nu s-a dovedit că alimentele incriminate provin din piaţă!
Dacă au cumpărat caşul din hala de lactate, trebuie să spunem că restaurantele nu au voie să se aprovizioneze cu produse de origine animală din pieţe. Contaminarea cu stafilococi s-ar fi putut produce în bucătăriile unde au fost manipulate şi preparate alimentele, însă cabana de la Apa Sărată şi restaurantul Carpaţi nu au fost închise pentru dezinfecţie, cum ne-am fi aşteptat. În schimb, inspectorii s-au războit pînă la lacrimi şi leşin cu ţărăncile din piaţă, ca să le denatureze brînza dulce din coşerci, pentru că nu avea etichetă!
Mai util pentru noi toţi ar fi fost ca echipele de control să fi făcut anchete epidemiologice pentru a descoperi sursa Staphylococcului aureus care a îmbolnăvit grav 25 de funcţionari publici şi apoi 45 de prieteni ai fostului deputat Nicolae Bud - şi trei copii. Printre mesenii de la "Carpaţi" au fost şefa Sanepidului judeţean şi şefa Serviciului pentru siguranţa alimentelor din Direcţia Veterinară Maramureş. Ca specialiste aflate (întîmplător) în locul toxiinfecţiei alimentare grave, cu victime de rang social înalt din Baia Mare şi Bucureşti, ne aşteptăm ca cele două responsabile pentru sănătatea publică (doamnele dr. Carmen Sima şi ing. chimist Elvira Marinca) să dea dovadă de orgoliu profesional şi să descopere sursa de contaminare.
Însă impresia noastră este că instituţiile de stat nu se luptă pentru a preveni aceste epidemii nefericite, ci joacă un rol preponderent informativ-educativ, ceea ce nu-i mulţumitor pentru opinia publică. Ştim că laboratoarele sînt insuficient dotate şi nu au personal suficient şi specializat. Toxiinfecţiile alimentare rămîn cu cauze necunoscute!
Educaţia sanitară este necesară, dar normele de igienă sînt neglijate, inspectorii de stat nu mai controlează zootehnia şi industria alimentară, bucătarii nu merg periodic la medic, alimentele nu sînt refrigerate corect pentru a preveni multiplicarea bacteriilor şi producerea toxinelor, animalele nu sînt tratate de furuncule. Efectele - toxiinfecţii alimentare produse de consumul de brînză din lapte muls de la vaci cu mamită stafilococică ori prin contaminare cu stafilococi proveniţi de la oameni (unul din doi sîntem purtători de S. aureus).
Distrugerea brînzeturilor ţărăneşti în pieţele orăşeneşti nu este justificată. Şocul toxic cu vomă şi diaree durează trei zile, cu tratament antibiotic, dar reculul psihologic pentru ţărani şi consumatori ţine cu mult mai mult.


                                                                              Alec PORTASE

„Fersigana” a ajuns la a IX-a ediţie şi asta nu-i glumă!

 
  Sâmbătă, 3 august 2013, la casa de vacanţă a fostului inspector şcolar de limba română şi director al Casei Corpului Didactic Maramureş – Romulus FILIP va avea loc o  nouă întâlnire a epigramiştilor băimăreni care fac parte din clubul „Spinul”, la invitaţia domnului director al revistei  cu acelaşi titlu în localitatea Fersig. Gazdă fiind şi foarte corect, aşa cum îi stă bine unui dascăl foarte apreciat în Maramureş, domnul Filip nu ne-a spus tema acestei ediţii la concursul de epigrame, concurs  în care epigramiştii trebuie să scrie contratimp 2-3 epigrame la o temă dată. Jurizarea va fi făcută de soţiile celor prezenţi sau...amante, secretare, după caz! 
   Oricum, felicităm tenacitatea şi efortul financiar făcut de epigramistul Romulus Filip, adică FILIPICE, în a scoate în relief un sat din Ţara Chioarului numit Fersig, care are cei mai mulţi milionari în euro din Maramureş!Au confirmat prezenţa printre alţii: Toma G. Rocneanu, Ioan Şiman, Viorica Găinariu Tazlău, Vasile Mureşan, Vasile Ţincaş, Maria Berciu, Mircea Pop, Mircea Micle, Ioan Adi Fîrte, Nistor Bud. Promitem să revenim cu amănunte!


                                                                                                 G.D.L.

Absolutul şi libertatea

1.      “Eu sunt Cel ce sunt” (Exodul 3,14)
Lumea n-a fost făcută din nimic , ci din preaplinul lui Dumnezeu. Pentru că nimicul, golul este o abstracţiune filosofică cu rol aparent consolator pentru limitativul demonstraţiei logice, în fond o capcană conceptuală cu consecinţe sterilizante pentru orgoliul uman. O formulare cu adevărat vrednică de om ar fi următoarea: nimic nu există în afara lui Dumnezeu, iar omul este un nimic în raport cu Dumnezeu! De altminteri, demnitatea şi înţelepciunea omului consistă în conştiinţa nimicniciei lui în raport cu Absolutul divin. Prin urmare, Dumnezeu fiind totuna cu absolutul şi eternitatea, El stă faţă-n faţă doar cu Sine Însuşi, şi nu se poate defini decât prin propoziţia tautologică de esenţă translogică, hărăzită auzului lui Moise: Eu sunt Cel ce sunt”! Întreaga existenţă iradiază din El, deoarece El este aici şi pretutindeni, Unul etern viu în multiplicitatea lumii, ”Unitatea tuturor unităţilor” cum splendid afirma Petre Ţuţea.
Iată de ce toate încercările de a-I demonstra inexistenţa, rămân doar la stadiul penibil de speculaţii clădite pe fundamentul şubred al neliniştilor şi rătăcirilor omului căutător, ce se lasă amăgit de iluzia descoperirii adevărului doar cu ajutorul raţiunii. Dar însuşi Kant a recunoscut că celebrele lui antinomii (Lumea are un început, lumea n-are nici un început; lumea este simplă, lumea este compusă; lumea are o cauză exterioară ei, lumea n-are nici o cauză; în lume există numai necesitate, în lumea există şi libertate) a recunoscut, deci, că aceste mult-lăudate antinomii reprezintă rătăciri ale raţiunii pure în căutarea Absolutului! De altfel, cum să ajungi la Adevăr atunci când te străduieşti din răsputeri să dovedeşti că El nu există?!…
Filosofia vorbeşte de adevăr relativ şi adevăr absolut. Dar după opinia lui Petre Ţuţea, ”Mai multe adevăruri, egal lipsă adevăr!” Există deci un singur Adevăr, şi acesta este Dumnezeu. ”Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa”, ne învaţă Mântuitorul în Ioan 14,6. Nu face afirmaţia că este o cale, ci că este Calea (iată alte splendide nume ale lui Dumnezeu), altfel spus singura cale posibilă de-a cunoşte viaţa veşnică şi Adevărul în frumuseţea, bunătatea şi forţa-I absolută. Soluţia- mântuire sau pieire – este la îndemâna fiecărui om prin imensa libertate cu care am fost dăruiţi de-a ne hotărî destinul. Însă nu raţiunea – nici cea ştiinţifică, nici cea filosofică – nu reprezintă modalitatea sigură de-a accede în transcendenţă, adică de-a merge pe urmele Mântuitorului în vecinătatea divinului. Singura modalitate viabilă rezidă în credinţă, urmând pilda Domnului Iisus de-a fi smerit şi iubitor.
Când Vasile Pârvan vedea istoria în dublu sens – ascensional şi decensional, poate că avea în faţa ochilor minţii traseul descensional al lui Iisus – întruparea lui ca Om în vederea izbăvirii noastre, apoi traseul ascensional – înălţarea Lui la cer după înviere. Din acest motiv Ţuţea spunea că istoria trebuie văzută bipolar: ”Când oglindeşte susul ea este un vehicul al realului, iar când oglindeşte josul este un vehicul al aparenţei”.
Iisus a efectuat o tăietură în istoria umană. El reprezintă piatra unghiulară aşezată la temelia noii istorii morale a omului apăsat nu numai de conştiinţa păcatului originar, ci şi conştiinţa atentatului criminal la Iubire şi Puritate. Mântuitorul este incomparabil superior tuturor filosofilor şi făuritorilor de istorie, deoarece, după fermecătoarea expresie a mărturisitorului Petre Ţuţea, “El reprezintă Absolutul divin care punctează istoria”.Hamilton face o distincţie extrem de subtilă între Absolut şi infinit: ”Absolutul înseamnă necondiţionatul limitat, iar infinitul necondiţionatul nelimitat”. Prin urmare, Absolutul îşi exercită autoritatea Sa eternă şi binefăcătoare prin limitele impuse de voinţa Sa, deci prin impunerea condiţiilor creatoare, în timp ce infinitul reprezintă o desfăşurare ternă, monotonă şi sterilă, altfel spus neantul în nulitatea lui egală şi etern necuprinsă, o abstracţiune dizolvantă ce încremeneşte raţiunea prin groaza inspirată de neputinţa în faţa inexistentului.
Fiind pretutindeni, El este prezent şi în noi, căci la El timpul devine neputincios, trecutul şi viitorul se îneacă într-un prezent continuu ce alimentează veşnicia. Cât de liniştitoare este propoziţia: ”Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul şi asemănarea Lui!” Atunci cum putem să ne închipuim că Dumnezeu l-a făcut pe om din plictiseală şi că soarta omului este o biată jucărioară în mâinile acestei ”Forţe Implacabile ”?! Imaginea unui Dumnezeu intolerant, chiar crud şi rău cu creaţia Sa, este o slabă consolare pentru cei ce şi-au făcut un crez din încadrarea faptelor lor abominabile în anumite texte biblice intenţionat răstălmăcite. Nimic mai dăunător pentru sănătatea morală a respectivilor, pentru uşurinţa cu care se îndepărtează de mântuire din cauza trufiei şi a unor calcule înjositoare.
Să ne amintim că omul anterior păcatului originar era înconjurat de un bine necuprins, binele ce izvora cu blândă generozitate din Atotputernic. Prin neascultare, mai exact prin ascultarea unor poveţe opuse îndemnurilor Creatorului, omul de dovedeşte nedemn de grădina Edenului. Proba cu pomul din mijlocul grădinii este actul de naştere al conştiinţei omului, o conştiinţă capabilă să disocieze binele de rău, deci capabilă să-şi măsoare decăderea datorată greşelii săvârşită prin neascultarea hrănită cu curiozitate. Pentru ieşirea din starea în care l-a aruncat păcatul, omul are datoria să dovedească fermitate în ascultarea poruncilor divine. Numai astfel va învinge ispitele şi va accede la starea anterioară păcatului originar.
Se nasc următoarele întrebări: Dacă Dumnezeu este Binele întruchipat, se cheamă că răul fiinţează înafara Lui? De ce urmaşii lui Adam, nesfârşitele generaţii ce i-au succedat, trebuie să tragă ponoasele pentru neascultarea acestuia, iar răul pământean nu este nici măcar limitat, necum să fie stârpit?
Tot ce există, văzutul şi nevăzutul, totul este rezultatul actului de voinţă al Atotputernicului. Până la degradarea omului prin păcat, exista un Univers moral netulburat, graţie absenţei unor intenţii opuse ori în dezacord cu voinţa divină. Mărul furat a creat o perturbaţie în armonia desăvârşită a Universului, prin admiterea de către Creator a unor tendinţe umane ezitante, oscilante, ba chiar în contradicţie cu traseul liniar-moral pe care El îl aştepta de la om. Fără ştirea lui Dumnezeu n-ar fi fost cu putinţă, fiindcă atunci El şi-ar fi pierdut atributul de atotştiutor. (Iată, spune Ţuţea,  cum universul moral al omului se sprijină pe un măr furat, după cum universul lui ştiinţific se sprijină pe un măr căzut – celebrul măr care, zice-se, l-ar fi inspirat pe Newton în descoperirea Legii atracţiei universale!)
 Înseamnă că substanţa divină este în acest mod alterată şi că răul s-a infiltrat până şi în persoana Sa revelată prin creaţiune? Nu, deoarece acest rău ţine de condiţia degradantă a omului muritor, deci operează la nivelul imanentului, al aparenţelor. De altminteri, Sfântul Augustin este de părere că răul reprezintă un parazit ontologic al binelui. Lipsit de capacitatea de existenţă independentă, răul fiinţează atâta timp cât durează binele pe care parazitează şi din care-şi soarbe raţiunea de-a fi. De pildă, putregaiul este un rău pentru copac. Răul acesta este considerat ca atare atâta timp cât există binele (copacul) din care-şi trage seva fiinţării sale devoratoare, expansioniste, atunci când nu întâmpină o opoziţie fermă. Când putregaiul a cotropit întregul copac, nu mai rămâne nimic, nici rău, nici bine, căci copacul (binele) şi-a încheiat existenţa…Din fericire pentru om şi condiţia sa, acesta deţine cea mai sigură şi mai eficace armă întru contracararea răului moral, forma cea mai subtilă şi mai perfidă a răului nesăţios. Această armă sui-generis, specific umană este Legea morală sădită în noi încă de la facere.
Ridicarea omului în vecinătatea esenţelor, adevărata substanţă divină, poate fi realizată numai printr-un anevoios proces de purificare, de izgonire a germenului răului cuibărit în intenţiile şi faptele sale. Deşi gama de manifestare a răului este infinit neglijabilă pentru măreţia divină, totuşi nu-I este indiferentă lui Dumnezeu întrucât nu-I este indiferent omul. Pentru mântuirea sa, omul trebuie să depună un efort susţinut. Numai astfel va izbuti să-şi învingă înclinaţia nativă spre păcat, numai astfel – mergând pe calea trasată de Iisus – va izbuti să-şi depăşească condiţia nevrednică topită în vremelnicie.
Răul cuibărit în om este tolerat de Dumnezeu ca o justă piatră de încercare în vederea evaluării rezultatului ciocnirii dintre tendinţele umane ireconciliabil antagonice. Iar eforturile depuse pentru înfrângerea forţelor întunericului, sunt generos susţinute de intervenţia divină întru întărirea relaţiei eliberatoare dintre Dumnezeu şi om. De-abia în acest mod se va ajunge la starea mistică ce se caracterizează prin armonie lăuntrică fecundată cu har divin; de-abia atunci sentimentul dominant faţă de semeni va fi iubirea mistuitoare, curată, sinceră, adevărată. Un asemenea spirit tămăduit şi tămăduitor va accede la Adevăr prin revelaţie şi va sorbi apa vie a fericirii prin inspiraţie.2.      ”Robeşte-mă, Doamne, ca să mă simt liber!”
În sensul cel mai larg al cuvântului, libertatea înseamnă necondiţionare. Captiv în cuşca simţurilor şi prins în plasa reglementărilor sociale, aici pe pământ omul beneficiază doar de-o libertate limitată şi aparentă.(Desigur, afirmaţia anterioară nu se referă la libertatea interioară, dobândită de om prin creştinism: o libertate pe cât de fertilă, pe atât de trebuincioasă.) Nici cea mai avansată democraţie din lume nu-i poate asigura individului o libertate totală. Asta deoarece corpusul social, oricât ar fi de afânat prin legi şi instituţii democratice, tot nu permite individului un perimetru nelimitat şi necontrolat pentru mişcări libere. Orice lărgire a ariei sale de deplasare, cu grijă precizată şi controlată, duce fatalmente la nemulţumiri: fie nemulţumirile altor indivizi ce-şi văd violate propriile arii de mişcare liberă, fie ale individului în cauză, acesta revendicând noi şi noi segmente de libertate. Dar fireasca (sic!) inegalitate socială, ba chiar şi cea familială, va genera tensiuni şi conflicte în lupta acerbă (constituţională, instituţională, sindicală ş.a.m.d.) pentru extensia şi respectarea libertăţilor dobândite.
Ceea ce colectivităţilor umane le este refuzat, la Dumnezeu este cu putinţă. Mult visata egalitate socială, ba de gânditorii utopişti, ba de socialişti şi comunişti, se dovedeşte un nonsens social: de o parte stă experienţa zguduitoare a sistemelor socialiste, de cealaltă parte stă prosperitatea şi progresul sistemelor centrate pe concurenţă şi inegalitate socială. Primele şi-au afişat propaganda mincinoasă a egalităţii sociale, dar, după un lanţ nesfârşit de torturi şi crime, au naufragiat în marea deznădejdii şi sărăciei; comunităţile capitaliste, îndeosebi cele avansate, îşi propun cu tot mai multă insistenţă eliminarea sărăciei şi diminuarea discrepanţelor sociale prin întărirea clasei de mijloc. Deocamdată este un scop, deoarece în condiţiile stimulării liberei iniţiative, care pentru foarte mulţi se cheamă şansa îmbogăţirii prin orice mijloace, fie şi în dauna altora, în asemenea condiţii netezirea asperităţilor sociale şi vindecarea rănilor datorate sărăciei şi disperării, rămâne doar un vis frumos al omenirii.
În faţa lui Dumnezeu însă toţi oamenii sunt egali: geniul este egalul idiotului, pentru că amândoi sunt creaţia Sa şi pentru că pe amândoi la fel îi iubeşte! Este o egalitate adevărată, întrucât nu are la bază interesul material, ci interesul superior al exorcizării şi salvării grăuntelui de divinate sădit în noi. Doar în relaţia divin-omenesc se poate vorbi de o veritabilă libertate, nicidecum în relaţia om-om. Necesitatea unită cu libertatea se descoperă în Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu întrupat în Om şi în superba Sa jertfă. Thomas din Kempis implora în Imitatio Cristi: ”Robeşte-mă, Doamne, ca să mă simt liber!”
Creştinismul, în calitate de religie a religiilor, conferă omului statutul de om liber. Prin scrierile Sfântului Apostol Pavel, creştinismul a fost smuls de sub povara vechii legi iudaice, iar creştinii sunt dăruiţi cu libertatea de a-şi decide destinul în ”jocul” celor două lumi paulinice: fiecare este liber să aleagă între cărarea îngustă şi anevoioasă care duce la mântuire, şi drumul neted, lesnicios care duce la pieire. Libertatea interioară, născută din puritate şi iubire, este adevărata libertate, smulsă din jocul aparenţelor. O asemenea libertate nu va fi nicicând confiscată, deoarece ea se alimentează din izvorul mereu viu al Libertăţii absolute.


                                                                                                    George Petrovai POSTUL SFINTEI MĂRII

          Sântămăriei, începe în acest an cu o zi mai devreme, respectiv în 31 iulie, şi se încheie în 15 august. În acest post, credincioşii vor putea mânca peşte în 6 august, în ziua praznicului Schimbării la faţă. De asemenea, sâmbăta şi duminica este dezlegare la ulei şi vin, informează Mediafax.
Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în popor şi ca Postul Sfintei Mării sau
Acest post îi pregăteşte pe creştini pentru cele două mari praznice din august: Schimbarea la Faţă şi Adormirea Maicii Domnului, a explicat părintele Constantin Stoica, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.
Biserica recomandă ca, în această perioadă de post, să fie citită zilnic rugăciunea "Paraclisul Maicii Domnului".
Postul Adormirii Maicii Domnului a fost fixat în secolul al V-lea, când s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului. La început, durata postului era diferită: cei din Antiohia posteau o zi, în vreme ce la Ierusalim acest post ţinea opt zile. Existau şi creştini care posteau toată luna august, în vreme ce alţii posteau în luna septembrie. Uniformizarea datei şi a duratei postului a avut loc în secolul al XII-lea, în 1166, la un sinod ţinut la Constantinopol şi condus de patriarhul ecumenic Luca Crysoverghis.
 Obiceiuri
Din informaţiile publicate de Tudor Pamfile, în ‘Sărbători de toamnă şi Postul Crăciunului’, 1914, Postul Adormirii Maicii Domnului se socoteşte a fi tot aşa de mare, adică de însemnat, ca şi Postul Mare de dinaintea Paştilor, din care se zice chiar că este rupt. Ca urmare, toată lumea trebuie să-l ţină cu sfinţenie, nefiind îngăduită mâncare de dulce decât bolnavilor şi copiilor, scrie Monitorul de Suceava.
Cu privire la perioada postului, muscelenii ‘nu mănâncă nici chiar untdelemn, iar dezlegare de peşte nu-i decât o singură zi, Pobrejenia (Schimbarea la Faţă n.n.), că Postul Sîntă-Măriei este rupt din Păresimi.’ De asemenea, în popor există credinţa potrivit căreia, ‘la început, Postul Paştilor era de nouă săptămâni, dar văzându-se că e prea lung şi prea sărăcăcios, aşa că oamenii ieşeau prea slabi în primăvară, când trebuia să se dea cu totul muncilor, s-a micşorat acest post cu două săptămâni şi s-au pus aceste zile de post înaintea Sântă-Măriei Mari, când e belşug de legume şi zarzavaturi’.
SEMNIFICAŢIA SĂRBĂTORII ADORMIRII MAICII DOMNULUI
Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are multiple semnificaţii teologice şi spirituale pentru credincioşi. De altfel, însăşi icoana Adormirii Maicii Domnului arată această taină a primirii mamei în braţele lui Hristos, Fiul ei. În iconografie, lângă sicriul binecuvântat cu trupul Fecioarei se află Hristos în picioare, purtând sufletul Maicii sale, ca pe un bebeluş. Acesta este gestul suprem de reciprocitate a iubirii. Cea care L-a ţinut în braţe pe Dumnezeu, acum odihneşte în braţele Fiului şi Stăpânului ei.
  

                                                                                   Cristian LAURENTIU

Salut Trecut - NASA publică faimoasa fotografie "Fata de pe Marte", facuta de Viking 1

Povestea enigmaticei formatiuni de pe suprafata planetei Marte are aproape un sfert de secol. In iulie 1976, sonda spatiala Viking 1 survola planeta vecina, cu misiunea de a realiza si trimite spre Pamant cit mai multe imagini. Asa se face ca NASA a intrat in posesia a cateva mii de fotografii. Dintre acestea, 18 au atras atentia in mod deosebit. Au fost selectate 11, cu rezolutia cea mai ridicata, dupa care au mai ramas doar doua, care aveau sa intre in istorie. Ele reprezentau ceea ce parea a fi un chip uman. Atunci cand au fost facute publice, s-a spus simplu ca jocurile de lumini si umbre pot crea uneori iluzii extraordinare. Asadar, oficial, nimeni nu a vazut in ele nimic deosebit. Totusi, doi dintre inginerii NASA nu au fost de acord cu punctul de vedere al sefilor lor. Avind la dispozitie fotografiile originale, Vince DiPietro si Greg Molenaar au utilizat diferite tehnici de filtrare si imbunatatire a calitatii imaginii, dupa care au creat un program special de prelucrare de imagine. Programul lor, Starburst Pixel Interleaving Technique (SPIT), a inaugurat o noua etapa in tehnicile de analiza a imaginilor pe calculator. De retinut ca, gratie muncii lor, chipul de pe Marte a putut fi vazut mult mai clar si - in plus - a devenit vizibila o piramida cu cinci fete, situata la o distanta de 20 de kilometri de acesta. La mai bine de 20 de ani de la capturarea imaginilor de catre Viking 1, NASA a trimis alte navete pe Marte, in cadrul altor programe de survolare si explorare a planetei. Navetele au realizate poze cu suprafata regiunii, de data aceasta la rezolutii mult mai bune decat fotografiile din 1976. In baza noilor poze, a fost posibila crearea unei imagini tridimensionale a chipului uman care a dezvaluit faptul ca, in realitate, misterioasa figura nu este decat o formatiune deluroasa pe suprafata martiana.


                                                                                         Ionuţ Iuliu DRAGOŞ

Comunicat de presă din partea senatorului Sorin Bota

Întâlnirea cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană


         Senatorul PSD, Sorin Bota, a participat ieri la întâlnirea cu FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană. Întalnirea a avut loc la Parlament şi s-au purtat discuţii referitoare la noul acord de susţinere financiară a României. Condiţiile puse de către instituţiile financiare internaţionale sunt de natură macroeconomică şi sistemică, legate de funcţionarea instituţiilor statului, precum şi în ceea ce priveşte controlul încasărilor la bugetul de stat.
Senatorul maramureşean a insistat la adresa delegaţilor, cu întrebări referitoare la redeschiderea activităţii „Remin” ca urmare a conversiei datoriilor în acţiuni, dar şi cu privire la proiectul de lege privind scutirea de la plata creanţelor fiscale accesorii a cărui iniţiator este. Discuţiile pe tema scutirii de la plată a creanţelor fiscale accesorii s-a dovedit a fi un succes, ajungându-se  la concluzia că ANAF trebuie să folosească mai activ măsurile de înlesnire la plată a datoriilor, aşa cum şi sistemul bancar restructurează datorii sau chiar renunţă  la unele sume pentru a-şi curăţa portofoliul.Cabinetul senatorului 

25 de desene animate despre care nu ştiai că sunt intepretate de celebrităţi

Ştiai că Bruce Willis a fost vocea lui Spike din Rugrats?! Mult prea adesea, celebrităţile îşi împrumută vocea unor personaje ciudate. Iată o listă cu cele mai bune şi mai ciudate cazuri.
1. Carlos Alazraqui ca Rocko, Rocko’s Modern Life
2. Jessica Walter ca Fran Dinozaurul, Dinosaurs
3. George Clooney ca Doctorul din South Park, South Park Movie
4. Dustin Hoffman ca Benedict Arnold, Liberty’s Kids
5. Bruce Willis ca Spike,  Rugrats Movie
6. Adam West ca Avocatul lui R. Kelly, The Boondocks
7. Alec Baldwin ca Bad Guy Dennis, SpongeBob Movie
8. Michael Cera ca Brother Bear, Berenstain Bears
9. Danny DeVito ca Phil, Hercules
10. Eric Idle ca Transformatorul Wreck-Gar, Transformers
11. Unchiul Phil Din Fresh Prince ca Shredder, TMNT
12. Stephen Colbert şi Steve Carell ca The Ambiguously Gay Duo, SNL
13. Michael J Fox ca Stuart Little, Stuart Little
14. John Leguizamo ca Rat #2, Dr. Dolittle şi ăsta e Rat #2. Nu uita.
15. Kelsey Grammer ca Sideshow Bob, The Simpsons
16. Whoopi Goldberg ca Fantasy The Book, Pagemaster
17. Vin Diesel ca Iron Giant,  Iron Giant
18. Mark Hamill ca Invader Zim, Invader Zim (Pilot)
19. Tim Curry ca Nigel Thornberry, Wild Thornberrys
20. Burt Reynolds ca Charlie B. Barkin, Toţi câinii merg în rai
21. Patrick Stewart ca Marele Prinţ, Bambi 2
22. Martin Sheen ca Sly Sludge, Captain Planet
23. Mel Gibson Ca John Smith, Pocahontas
24. Val Kilmer Ca Moise / Dumnezeu, The Prince of Egypt
25. Optimus Prime ca Eeyore. Da, jucat de acelaşi tip!


                                                                            I.I.D.

Gelu DRAGOŞ - Corăbii de cuvinte

            
     Motto: „ Eu nu strivesc corola de minuni a lumii...”
                           (Lucian Blaga)


Corăbiile de cuvinte, încărunţind, lângă o vâslă
mut, ca o lebădă, poetul stă rezemat de umbra lunii
pe mine mă tot latră iarba şi întunericul de pâslă
iar, prin abecedarul limbii mă-nţeapă viespea raţiunii.

Când zeii ospătează vifor, la-ncrucişare de destine
flotilele de cărăbuşi, plecate să se-ngroape-n verde
mai trag o brazdă prin cuvinte, înnobilând cum se cuvine,
imperiile de cenuşă, limba rănită peste verbe.

Când poezia şi poetul devin o osie de lemn
în Lancrăm scutură cireşii, iar florile-şi usucă vlaga,
când eu mă trag cu el pe roată şi bate clopotul, e semn
că-mi va seca din ochi cerneala, la curtea dorului de Blaga.


                                                                

Oameni de lângă noi?!

Fostul comandant al Penitenciarului de maximă securitate Râmnicu Sărat, Alexandru Vişinescu (foto 1), a avut o reacţie violentă după ce jurnaliştii l-au confruntat azi, 31 iulie 2013,  cu materialul publicat de ziarul Gândul şi cu sesizarea penală în care este acuzat oficial de moartea mai multor deţinuţi politici. La 88 de ani, fostul torţionar a dat cu pumnii în jurnaliştii care l-au întrebat despre crimele de la Râmnicu Sărat.
În imaginile filmate de ştirile Protv.ro, Alexandru Vişinescu  îi înjură şi îi agresează pe reporterii veniţi să-l chestioneze. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc l-a acuzat oficial pe Alexandru Vişiescu de omor deosebit de grav, printre victimele sale fiind şi liderul ţărănist Ion Mihalache, care a sfârşit la Râmnicu Sărat în urma torturilor aplicate de Vişinescu.
După ce ziarul Gândul a relatat că Alexandru Vişinescu este acuzat oficial de moartea mai multor deţinuţi politici la închisoarea de la Râmnicu Sărat, fostul comandat al penitenciarului a fost confruntat de jurnalişti cu acuzaţiile din sesizarea penală depusă al Parchetul General. Extrem de vioi la cei 88 de ani, Vişinescu i-a agresat pe jurnaliştii veniţi să-i consemneze punctul de vedere. „Futu-ţi Cristosu' mă-tii să-ţi fut”, a urlat torţionarul Vişinescu în timp ce îşi arunca pumnii către reporteri.
Întrebat de victimele de la Râmnicu Sărat, Vişinescu le-a spus jurnaliştilor că a îndeplinit o funcţie şi nu are nici o responsabilitate. „Nu sunt răspunzător. Am îndeplinit o funcţie. Ce vreţi de le mine?!”, spune Vişinescu în înregistrarea video realizată de ştirileprotv.ro
Gândul, în parteneriat cu Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc, publică, în cadrul unui proiect media în premieră pentru România, profilul complet al torţionarului Alexandru Vişinescu. IICMER a depus marţi 30 iunie o plângere penală pe numele acestuia în care este acuzat de omor de osebit de grav. Printre vitimele care i se impută lui Vişinescu este şi fostul lideri ţărănist Ion Mihalache care a decedat la Râmnicu Sărat în urma torturilor aplicate de fostul comandat acum un pensionar fericit şi liniştit.
Cine este de fapt Alexandru Vişinescu
Alexandru Vişinescu a fost comandant al Penintenciarului Râmnicu Sărat din anul 1956 şi până la desfiinţarea închisorii, in 1963, fiind şi ultimul comandant al închisorii în care a sfârşit, în urma torturilor, Ion Mihalache.
Alexandru Vişinescu, care acum trece drept un bătrânel jovial, a intrat în istorie cu mult înainte de episodul Râmnicu Sărat. „Faptele lui Alexandru Vişinescu pot fi încadrate în infracţiunea de omor deosebit de grav, săvârşit prin cruzimi şi asupra mai multor persoane, prevăzută de art. 176 alin. 1 lit. a şi b din Codul Penal Român”, se arată în sesizarea penală înaintată de IICCMER către Parchetul General.
PROFILUL COMPLET AL TORŢIONARULUI ALEXANDRU VIŞINESCU
Cu toate că au trecut 50 de ani de la faptele de care este acuzat Vişinescu, juriştii IICCMER susţin că termenul de prescripţie al infracţiunilor nu poate fi luat în considerare. Potrivit sesizării, autorităţile comuniste au împiedicat cercetarea şi trimiterea în judecată a torţionarilor precum Alexandru Vişinescu, astfel că, din punct de vedere legal, el încă poate fi tras la răspundere pentru infracţiunile de omor deosebit de grav.
Mărturiile despre torturarea deţinuţilor politici de la Râmnicu Sărat au fost făcute publice de către câţiva dintre supravieţuitorii acestei închisori. Alexandru Vişinescu este acuzat de asasinarea lui Ion Mihalache. Ion-Ovidiu Borcea, lider al PNŢ şi deţinut politic la Râmnicu Sărat, l-a acuzat public pe Vişinescu de moartea lui Mihalache. Într-un interviu consemnat de Cicerone Ioniţoiu, Ion-Ovidiu Borcea spune cu subiect şi predicat că fostul comandat al penitenciarului este vinovat de moartea dizidentului Mihalache.
CUM ÎŞI PEDEPSEA VIŞINESCU VICTIMELE gen  ION MIHALACHE

 Condiţiile inumane de la Râmnicu Sărat au fost povestite în detaliu de către Ion Diaconescu (foto 2), unul dintre ultimii seniori ai PNŢ, stins din viaţă în 2011. Într-un interviu acordat lui Cosmin Budeancă, cercetător în cadrul IICCMER, Ion Diaconescu a rezumat astfel condiţiile de detenţie de la Râmnicu Sărat: „Bătăi şi terorizări fizice, care - la fel frigul şi foamea - au fost generale. Bătăile erau pe categorii, pă... şi nu permanente, să-nţelege. Apoi, izolarea. Izolarea fantastică – să trăieşti ca-ntr-un mormânt. Şi mai a fost şi promiscuitatea, care... mă rog, este reprezentată prin acele tinete care stăteau în mijlocul celulelor şi-aşa mai departe.”
sursa :http://www.gandul.info/reportaj/la-88-de-ani-tortionarul-visinescu-...
                                                                          

TE IUBESC STEAUA!

Dinamo Tbilisi - Steaua Bucureşti 0-2! Campioana României la un pas de play-off
 Steaua Bucuresti a invins cu scorul de 2-0 formatia Dinamo Tbilisi, intr-o partida din cadrul mansei secunde a turului 3 preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, desfasurata ieri seara in capitala Georgiei. Tanarul mijlocas Gabriel Iancu a marcat ambele goluri ale campioanei Romaniei, in minutele 64 si 80. In urma acestui succes, Steaua a facut un pas important catre calificarea in playoff-ul celei mai importante competitii europene intercluburi.
Inca din startul jocului de la Tbilisi, campioana Romaniei si-a presat adversarul in propria jumatate de teren, pastrand posesia mingii si incercand sa-i tina pe georgieni cat mai departe de poarta lui Tatarusanu. Campioana Romaniei a avut o prima mare ocazie de gol in minutul 9, cand Chiriches a reluat cu capul din 6 m pe langa poarta, in urma unei lovituri libere executate de Bourceanu. Ros-albastrii puteau deschide scorul in minutul minutul 26, insa Nikolic, bine lansat de Tanase, nu a reusit sa-l invinga pe portarul Loria cu un sut din interiorul careului. Georgienii, pregatiti de cehul Dusan Uhrin Jr, fostul antrenor al lui Poli Timisoara, au echilibrat treptat jocul si au avut la randul lor cateva actiuni periculoase, cea mai importanta fiind consemnata in minutul 30, cand Khamaladze a sutat pe langa poarta lui Tatarusanu, din interiorul careului.
Dupa pauza, elevii lui Laurentiu Reghecampf s-au mentinut in ofensiva, iar Adi Popa a sutat peste poarta, din interiorul careului, in urma unei centrari a lui Tanase (min. 51). Decarul Stelei i-a testat, la randul sau, reflexele lui Loria cu un sut din afara careului, respins insa de goalkeeper-ul georgian. Gazdele au ripostat pe contraatac, iar la una dintre actiunile lui Dinamo, Latovlevici a comis hent in careu, insa Tatarusanu a reusit sa retina lovitura de la 11 m executata de Xisco (min. 61). Steaua a reusit sa profite de dezamagirea provocata de ratarea penalty-ului si sa deschida scorul, in minutul 64, prin mijlocasul Gabriel Iancu, intrat pe teren dupa pauza, in locul lui Stanciu, care l-a invins pe Loria cu un sut plasat din afara careului. Golul le-a dat aripi stelistilor, care au luat cu asalt poarta georgienilor, gazdele rezistand cu greu atacurilor oaspetilor. Steaua si-a dublat avantajul in minutul 80, prin acelasi Gabriel Iancu, jucatorul adus de la Viitorul Constanta fructificand o centrare a lui Tanase. Dupa aceasta reusita, meciul nu a mai avut practic istoric, desfasurandu-se intr-o singura directie, catre poarta lui Loria, insa scorul a ramas nemodificat pana la final.
Atacantul roman Dorin Goga (ex-Poli Timisoara), care a evoluat ultima oara in Israel si a semnat cu Dinamo Tbilisi in urma cu cateva zile, a fost rezerva la campioana Georgiei, fiind introdus in joc in repriza secunda.
Meciul retur dintre Steaua si Dinamo Tibilisi va avea loc in data de 6 august, pe Arena Nationala din Capitala (ora 20,45), iar elevii lui Laurentiu Reghecampf pornesc, asa cum este si firesc, cu prima sansa la calificare, dupa succesul din Georgia. Preluare AGERPRES


                                                                               Cristi Someşan

GLUMA ZILEI

Discuţie soţ-soţie înainte de examenul de titularizare 2013

Soţia (casnică) către soţul „netitularizat” de vreo 3 ani din pricina natalităţii proaste din România:

- Azi,înainte de examenul de titularizare la profesori, să citeşti cu atenţie subiectele, că doar ai învăţat şi apoi să le rezolvi pe rând: partea întâi, partea a doua şi partea a treia roman. Apoi, îţi mai rămâne timp şi să zâmbeşti  la camera de filmat din clasă că eşti atâta de frumos...

marți, 30 iulie 2013

Aforismul zilei


COLŢUL SPECIALISTULUI. DEPRESIA

Cum ar putea românii să facă faţă acestei boli a secolului XXI?!


Scopul acestui articol de pe blogul „Izvoare Codrene” este de a ajuta oamenii cu depresie, pentru că va avea o explicație simplă a metodelor psihologice actuale, care s-au dovedit cele mai eficiente pentru acest scop. Procedurile sunt explicate în mod clar și nu face nici o contraindicație realizarea sa, dar va trebui să se dedice mai multe săptămâni pentru a pune în aplicare aceste proceduri pentru a începe să perceapă schimbările.
Metodele și procedurile sunt cele mai utilizate , tratamente pentru depășirea depresiei. Desigur, în cazul în care starea de depresie va genera simptome intense (de exemplu, incapacitatea de muncă, insomnie, pierderea poftei de mâncare, oboseală continuă sau ideație), ar trebui să meargă la consultarea unui medico profesionist, astfel încât să puteți primi tratament adecvat.
Zece  metode de a depăşi depresia
Fiti activi, faceti tot ce fel de lucruri înainte de a generat iluzia.
Ganditi pozitiv, cautati cu tot interesul partea pozitivă in toate lucrurile.
Dezvoltati respectul de sine, acceptă-te așa cum ești, nu trebuie să fie "mai mult", accepta asta, cu atât mai mult vă doriți să schimbați, mai mult se va reduce critic și stima de sine.
Dezvoltati asertivitatea și îmbunătățirea relațiilor din mediul dumneavoastră, mai în măsură să-și apere drepturile și interesele dumneavoastră.
Trăiti emoțiile și dezvoltati inteligenta emotionala invatand să recunosti și să accepti sentimentele tale în timp chiar daca nu iti plac, cum ar fi tristețea, singurătatea sau de abandonul.
Confruntati situațiile neplăcute și activitățile de așteptare, incercati sa evitati stresul și anxietatea in aceste cazuri.Totul e o incercare in viata, trebuie sa mergeti mai departe.Cu cat luptati mai mult,mai puternic veti deveni.
Stabiliti obiectivele în viața dvs, chiar daca sunt modeste. Faceti o listă cu ce va doriti sa faceti si incepi sa mergeti catre ele!Va veti simti impacat. E foarte important sa faceti ceea ce va doriti. Lasa pe cei din jurul tau sa se apropie de tine.
Petrece ceva timp în fiecare zi cu ceva să te relaxeze, cu activități cum ar fi respiratia profunda sau o metoda de relaxare.
Lasă în tăcere mintea ta, nu te mai gandi de multe ori la acelasi lucru, este inutil. Nu lupta împotriva curentului, lăsaţi lucrurile  sa vina de la sine.In momente grele acceptati realitatea,nimic nu este intamplator.
Invatati cum să va rezolvati problemele, îmbunătățirea capacității dumneavoastră de discernământ și de luare a deciziilor.


                                                                dr.  Iulian Coza

Fotografia zilei


Editorial - România nimănui sau parăstasul de un an al democraţiei

               de Radu Herjeu
 

 A şi trecut un an de când TB trebuia să-şi strângă lucruşoarele într-o cutie de carton şi să păşească pe scările care l-ar fi scos definitiv din Palatul Cotroceni. E momentul, deci, de comemorare. Dar nu a eşecului referendumului. Şi nici a invalidării voturilor a milioane de oameni. Ci a decesului, pe 29 iulie 2012, a democraţiei participative în România.
E simplu să dai vina pe legea care te obliga la prezenţa minimă la vot. Sau pe Curtea Constituţională, care a refuzat să schimbe regulile în timpul meciului. Sau pe Institutul Naţional de Statistică, pentru că n-a terminat cu un an mai devreme munca la care se angajase prin recensământ. Poţi blama şi UE că şi-a băgat nasul în ceea ce, până la urmă şi obiectiv privind, e şi ograda ei.
Dar, de fapt, problema e a noastră, a modului în care suntem construiţi şi facem lucrurile, nu de ieri, de azi, ci de secole. Dacă Unirea Principatelor Române ar fi fost subiect de plebiscit, cu prag de prezenţă, am fi avut şi azi vamă la Focşani. Dacă independenţa ar fi aşteptat să fie votată în aceleaşi condiţii, n-am fi avut în capitală cartierele Rahova sau Griviţa. Patru decenii mai târziu, o ipotetică democraţie populară ar fi amânat pe termen nedeterminat România Mare. În ’89, dacă Revoluţia ar fi depins de numărul celor ieşiţi în stradă, astăzi Palatul Parlamentului s-ar fi chemat tot al Poporului.
Să nu ne iluzionăm, privindu-ne în oglindă şi spunându-ne că noi facem parte din tabăra bună, interesată de mersul şi binele naţiei. Aşa a fost să fie de data aceasta. Cu proxima ocazie, dacă subiectul nu ne va afecta sau pasiona prea mult, dacă n-o să avem chef sau interes, vom fi noi cei care vom sta acasă. Vom uita cât de mult i-am blamat pe cei care au făcut-o anul trecut, pentru frica de a-şi susţine ideile şi pentru laşitatea de a se aşeza cu fundul pe ele, ca nu cumva să le “strice” singura probă care le dă valabilitate naţională: susţinerea majorităţii. Şi vom absenta şi noi de la întâlnirile democraţiei cu istoria, găsindu-ne, desigur, suficiente scuze pentru asta.
Pentru că, de fapt, problema cea mare nu rezidă în modul în care o tabără sau alta înţelege să se lupte pentru punctul său de vedere. Ci numărul, din ce în ce mai mare, al celor care, de fapt, nu au nicio părere despre ce se-ntâmplă în afara măruntei lor ogrăzi. Sau, dacă o au, e bună doar de exprimat la birt sau în faţa televizorului, nicidecum nu merită efortul de a o concretiza printr-un gest oarecare, fie el şi mersul la vot. Vorbesc despre cei care n-au absentat, anul trecut, la referendum, din calcul meschin politic. Ci din dezinteres, pur şi simplu. Din lenea de a se comporta, chiar şi numai pentru un sfert de oră, ca un cetăţean şi nu ca un indistinct membru al mulţimii.

De aceea, din păcate, nici nu există soluţii care să prevină repetarea situaţiei de anul trecut. Dacă menţii pragul de prezenţă, rişti ca nimic esenţial să nu mai poată fi schimbat democratic în România. Dacă îl desfiinţezi, dai puteri din ce în ce mai mari unei minorităţi din ce în ce mai firave, dar active. Un preşedinte care a rămas în funcţie, cum a făcut-o TB, e detestabil. O mentalitate colectivă care i-a facilitat acest lucru, e mult mai toxică decât el. Pentru că nu dispare în 5 sau 10 ani. Şi, spre deosebire de scaunul de la Cotroceni, ea se lasă moştenire copiilor.

Semnificaţii istorice pentru 31 iulie 2013

În 1938 s-a născut actorul Nicu Constantin. A jucat în peste 30 de filme de scurt şi lung metraj, 600 de emisiuni de radio şi peste 300 de televiziune. În 2005, în cadrul Galei UNITER, a primit premiul special pentru teatru de revistă, iar un an mai târziu, premiul UNITER pentru întreaga activitate: "Secretul lui Bachus", "Alo, aterizează străbunica!", "Ministerul comediei", "Grăbeşte-te încet". A murit la 15 septembrie 2009.
1784 - A încetat din viaţă filosoful şi scriitorul francez Denis Diderot: "Tatăl de familie", "Călugăriţa", "Nepotul lui Rameau", "Cugetări filozofice".
1914 - S-a născut actorul francez Louis de Funès. Într-un sondaj de opinie din 1968 a fost votat cel mai popular actor francez. Majoritatea filmelor sale de succes, ca de exemplu cele din seria "Jandarmul din Saint-Tropez", sunt bazate pe gaguri vizuale; deşi de Funès putea interpreta şi roluri serioase cu o subtilitate suficientă, a fost renumit mai ales pentru grimasele şi expresiile faciale exagerate. (d. 27 ianuarie 1983).
1944 - A încetat din viaţă Antoine de Saint-Exupéry, romancier, eseist şi reporter francez, aviator căzut pe frontul antifascist. S-a făcut cunoscut unui cerc larg de cititori în special datorită povestirii "Micul Prinţ", una din cele mai răspândite cărţi din lume, tradusă în circa 110 limbi. (n. 29 iunie 1900).
1957 - A intrat în funcţiune primul reactor atomic românesc

2006 - Fidel Castro i-a cedat puterea fratelui său, Raul Castro

POESIS - DOINA URICARIU

Cele Ce Sunt Dacă Mai Sunt

Copacul şi iarba, iepurele, şarpele,
vulturul şi taurul,
stânca şi greierele,
piciorul tău, mâna ta, apusul,
pe îndelete se înalţă o movilă, un templu,
nimicnicia înalţă cărămizi,

o cârtiţă sapă sub trupul meu odihnindu-se,
inima ta bate în ochiul meu,
ochiul meu se închide în inima ta.


Soare Obosit

Nu mai e loc aici,
chircitul ochi petrece
în amintire simple întâmplări,
priveşte orb un măr ţinut în palmă,
prin lacrima oprită lângă nări.

Ce uriaş în ţărmurile sale,
roşul din fructe cât un asfinţit,
respiră tot mai rar lumina
sub pielea ei de soare obosit.


Ostrovul

Şi cum îţi povesteam
un vis înalţat până la suprafaţa treziei
dezvăluindu-şi îngrămadirea de lucruri văzute aievea
şi cum din nou zăream pâmântul,
vrajba, nisipul din somn adunate
şi aduse încet către tine ca să le poţi locui.

În mijlocul apei
s-a tot ridicat o insulă
ca un vis adus pâna la suprafaţa treziei
pe care vom începe să-l locuim

luându-l pe tălpile noastre.

Fundaţia „Nadia Comăneşti” vă propune copiilor dumneavoastră să facă sport şi în vacanţă!

La MiniMe, copiii sunt indrumati in descoperirea Ju-Jitsu - "Arta supletei" de doamna Catalina Mihalache, multipla campioana europeana si mondiala la Ju-Jitsu si Pangration.
Iata calendarul pentru cursurile de dans si Ju-Jitsu in luna august:
MiniMe Baby Dance – curs de dans sportiv, balet si dans contemporan pentru copii de 2-3 ani
Data de incepere: luni, 19 august, ora 18.30
Program: lunea si joia de la 18.30
Durata: 8 sedinte, in perioada 19 august – 12 septembrie
Pret / 8 sedinte: 175 lei – pret intreg; 145 lei – pret de fidelitate pentru copiii care au participat la minimum 2 cursuri MiniMe
Instructor: Viviana German
MiniMe Dance – curs de dans sportiv, balet si dans contemporan pentru copii de 4-6 ani
Data de incepere: marti,20 august, ora 18.30, respectiv 19.30
Program avansati (copii care au urmat minimum 2 module de cate 8 sedinte din cursul MiniMe Dance): martea si vinerea de la 18.30
Program incepatori: martea si vinerea de la 19.30
Durata: 8 sedinte, in perioada 20 august – 13 septembrie
Pret / 8 sedinte: 175 lei – pret intreg; 145 lei – pret de fidelitate pentru copiii care au participat la minimum 2 cursuri MiniMe
Instructor: Viviana German
MiniMe Dance – curs de rock’n'roll si twist - pentru copii de 5-8 ani
Data de incepere: miercuri, 21 august, ora 18.30
Program: miercurea de la 18.30
Durata: 4 sedinte, in perioada 21 august – 11 septembrie
Pret / 4 sedinte: 115 lei – pret intreg; 75 lei – pret de fidelitate pentru copiii care au participat la minimum 2 cursuri MiniMe
Instructor: Viviana German
MiniMe Ju-Jitsu – copii de 4-6 ani si 7-12 ani
Data de incepere: marti,20 august, ora 18.30, respectiv 19.30
Program copii 4-6 ani: martea si joia de la 18.30
Program copii 7-12 ani: martea si joia de la 19.30
Durata: 8 sedinte, in perioada 20 august – 12 septembrie
Pret / 8 sedinte: 175 lei – pret intreg; 145 lei – pret de fidelitate pentru copiii care au participat la minimum 2 cursuri MiniMe
Antrenor: Catalina Mihalache
Cursurile de dans de la Centrul MiniMe sunt coordonate de doamna Viviana German, instructor de dans - coregraf si psiholog, cu experienta in lucrul cu copiii de la 2 la 14 ani.
Inscrieri: 0741 199 600 sau office@cursuriminime.ro
Reducerile acordate companiilor partenere se aplica la pretul intreg.
Taxa de participare se plateste in avans fie prin virament bancar (Fundatia Nadia Comaneci – cont RO38BTRL04501205H87589XX – Banca Transilvania, Sucursala Dorobanti), fie numerar la sediul Fundatiei (Calea Grivitei nr. 150, sector 1, Bucuresti).

Va asteptam cu drag la MiniMe!

A apărut revista electronică „Romania natura iulie”

Din sumar spicuim:
 Primul drum auto atinge creasta Fagarasului; in curand, o noua cabana/ - Refugiul Podul Giurgiului, Muntii Fagarasului, este inutilizabil/ - Trasee cu probleme catre Turnu Rosu, Muntii Fagarasului/ - Iata noile refugii din Muntii Capatanii/ - Castori si plante carnivore in Depresiunea Maramuresului/ - Muntii Vrancei, remarcarea traseului Soveja - Zboina Neagra/ - Valea Vaserului, harta, Muntii Maramuresului, traseul mocanitei/ - Cetatea Heracleea din Dobrogea/ - Tulcea, Bratul Chilia, Periprava, Grindul Letea, Murighiol, Delta Dunarii/ - Defileul Jiului, intre Muntii Valcan si Parang/ - In lunca Sucevitei, vara, Podisul Sucevei/ - Valea Seaca dintre Clai, Muntii Bucegi/ - Lupul din Romania/ - Cheile Galbenului si Oltetului (Parang si Capatanii), alpinism si speologie
Merită văzut! Accesati www.romania-natura.ro


                                                                                  Gelu DRAGOŞ

Fragmente din mărturia unui securist pocăit

Prima doamna a ţării, Elena Ceauşescu avea o deosebită bucurie când îi prinde pe creştini, mai ales pe cei ce treceau graniţa prin Timiş. Şi mai ales familii, ca să fie inchişi soţ şi soţie  iar copiii să rămână prin orfelinate, ca să fie distruşi, adică familii distruse. Avea o bucurie enormă pentru aşa ceva. Informatorul mă anunţa că din biserica penticostală din Hunedoara un grup de 17 inşi va trece graniţa dincolo, spre lumea liberă. Vai ce bucurie pe mine că-i prind pe toţi, am zis eu, şi le voi pune cătuşele şi îi voi duce plocon lui tovaraşa: Poftim pocaiţi prinşi la graniţa ţării! Mi-am pregătit cadrele, mi-am pregătit echipajele, am întărit paza cu soldaţi aflaţi în termen, aproape era om lângă om la graniţă, exact locul pe unde trebuia să treacă călauza cu „infractorii”. Informatorul era în adunare, bineînţeles, ăla ştia ce spune, era un caz autentic, real, nu era o poveste. Şi noi aşteptam din moment în moment să apară pocăiţii. Dar nu mai apăreau. La un moment dat vine o căruţă cu nişte ţărani, cu niste pălării, localnicii. Şi au început să sape la porumb, şi până au săpat, au săpat, au ajuns până în capăt aproape de granita, ca acolo e porumb, se seamana locul. La un moment dat lasa sapele jos si trec dincolo, fuga. Ăia erau pocăiţii. Dumnezeu le-a dat înţelepciune. Domnul Isus era cu ei, de fapt, si deloc cu noi. Am ramas asa de manios, si imi mancam mainile, ca ce raportez eu acuma la generalul Pacepa, pentru ca el era şeful nostru. Ce spun eu acuma?! De fapt mâine sunt un soldat prost din gradul de maior. Asta ştiam.  Că mă degradează imediat, sau peste câteva zile voi fi în fabrică un simplu muncitor. Şi mi-era groază. Cum au putut să-mi scape, cum am putut să nu gândesc eu?! Ei, cum or fi săpat, nu m-am dus să mă uit eu, repede or fost în capăt,  acolo cu sapele, şi au trecut. Şi ne mai făceau şi din mână aşa şmechereşte – TAI, TAI, TAI!!!

                                                             Petru Rusu


Cinci mişcări erotice care vă răcoresc pe canicula asta!

      
Noptile voastre sunt fierbinti, la propriu! Faptul ca nu tineti cont de vremea caniculara de afara si continuati sa va iubiti cu atata pasiune, va face sa va simtiti ca doi atleti ce participa la Olimpiada Sexului, mai ales ca aerul poate deveni irespirabil dupa ce momentele voastre intime s-au consumat.5-miscari-erotice-care-va-racoresc-pe-canicula
Iata insa 5 trucuri erotice pe care le puteti pune in aplicare pentru a va racori pe canicula!
1. Fructe de padure inghetate
“Poate suna ca o contradictie, insa faptul ca ii racoresti trupul barbatului tau il va face sa fie si mai fierbinte”, explica terapeutul sexual Joel D. Block, citat de ivillage.com.
Potrivit cercetatorilor, celulele nervoase raspund si la cea mai mica schimbare de temperatura. Aceste senzatii diverse au rolul de a creste placerea si de a spori senzitivitatea pielii, care elibereaza endorfine.
Intinde-ti iubitul pe spate si acopere-i pieptul si abdomenul cu fructe de padure inghetate. Joaca-te cu el astfel si saruta-i fiecare parte a corpului unde exista fructele. Pentru a-l excita si mai tare linge sucul care se va intinde de la fructele ce se vor dezgheta.
2. Ventilatorul
Aerul conditionat este prea mult, atunci cand sunteti transpirati, insa un ventilator asezat strategic langa pat va poate oferi senzatii de nebanuit.
“Un astfel de obiect care oscileaza in jurul corpurilor voastre poate sa faca o serie de lucruri interesante pentru a va mentine <>”, afirma Lou Paget, autorul cartii “The Great Lover Playbook: 365 Sexual Tips and Techniques to Keep the Fires Burning All Year Long”.
3. Cuburile de gheata
Unul din cele mai la indemana moduri prin care puteti sa aduceti racoarea in asternut sunt cuburile de gheata. Pe langa faptul ca va ajuta sa fiti in forma, cuburile de gheata sunt si niste afrodiziace minunate, mai ales daca le adaugi cateva arome.
“Cand pregatesti tava, adauga cateva ingrediente precum mierea sau esenta de vanilie. Sau topeste putina ciocolata neagra si ingheat-o sub forma de cuburi”, te sfatuieste Dana B. Myers, autoare “The Official Booty Parlor Mojo Makeover”.
4. Inotati nud
Temperaturile caniculare pot fi domolite cu ajutorul unei partide de inot in care sa va dezbracati complet. Sarutarile prelungi sub soarele arzator sau chiar clar de luna, in timp ce va atingeti corpurile goale, vor fi preludiul perfect pentru o partida de amor pasionala. Apoi, daca sunteti atat de norocosi incat sa nu fiti vazuti de nimeni, puteti incepe sa faceti dragoste in natura!
5. Colierul racit in congelator
Un alt truc magica care il va racori si excita in acelasi timp presupune sa iti pregatesti dinainte arsenalul. Pentru ca este atat de cald in camera nu vei avea nevoie decat de o lenjerie intima sexy, o pereche de pantofi cu toc si de un sirag de margele pe care sa il tii toata ziua la frigider pentru a fi incredibil de racoros.
Lasa-l sa te mangaie usor cu acest colier, in timp ce bilele mici si reci iti trimit fiori prin tot corpul si te fac sa exulti de placere. Presati colierul intre corpurile voastre calde pentru ca si el sa se bucure de senzatiile traite de tine! Sursa Curiozitati Bizare Diverse


                                                                                          dr. Iulian Coza

Salut Trecut – S-a născut Ilie Ilaşcu, revoluţionar moldovean, membru PRM

Ilie Ilașcu s-a născut pe 30 iulie 1952, în Taxobeni, raionul Făleşti din fostul județ Bălți, Republica Moldova. Este un  politician român. Deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două Legislaturi (1994-1998) și (1998-2000). Este membru al Partidului România Mare și senator în Parlamentul României (2000-2004) și (2004-2008). În perioada 2001-2008 a fost membru titular al Adunarii Parlamentare al Consiliului Europei din partea delegației României.
Este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia (1988-1992). Președinte al Frontului Popular din Moldova - Filiala Tiraspol (1989-1992, an când a fost lichidată de forțele separatiste). Participant la luptele armate de la Nistru (1992) în războiul moldo - rus pentru Independența Moldovei, în calitate de comandant al unor trupe militare cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale din Republica Moldova. Fost deținut politic al regimului de la Tiraspol (1992-2001), condamnat la moarte (1993) de către o instanță neconstituțională subordonată politic Moscovei. În rezultatul presiunilor politice efectuate asupra autorităților Federației Ruse, de către comunitatea internațională, și îndeosebi de conducerea APCE și UE, Ilie Ilașcu la 5 mai 2001 este transferat la Chișinău și predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova și României. Multe din activitățile sale politice de la Tiraspol și îndeosebi activitatea sa în perioada de război, nu se cunosc. Însă despre unele se cunoaște foarte puțin doar din sursele militare rusești, că Ilașcu și unitatea sa specială luptând în spatele frontului a adus mari pierderi Armatei a 14 Rusești și bandelor de cazaci veniți să lupte în Transnistria.