duminică, 31 decembrie 2023

Să ne reamintim de lucrurile frumoase din defunctul de acum 2023

 


Învățătorul, munca și privegherea

                                                                             de Gheorghe Pârja

Am avut un noroc mare să fiu într-o sală de clasă, dintr-un sat maramureșean, Bârsana, când marele poet creștin Ioan Alexandru a susținut o lecție, în fața cadrelor didactice, despre menirea învățătorului. Erau și elevi în acea încăpere, care a devenit un altar didactic. Despre muncă și priveghere a vorbit atunci poetul născut în satul Topa Mică. Da, prin muncă ținem această patrie în lumina cunoașterii, ne supunem rânduielii firii, iar prin priveghere îi cinstim pe slăviții premergători. Multe sfaturi le-a dat poetul celor de față. Țin minte că sugera ca fiecare zi a copiilor, alături de învățător, să fie o sărbătoare. I-a îndemnat să citească literatura română în duhul ei și să deprindă copiii cu marea râvnă pentru graiul și limba română. Citiți-le textele cele mai frumoase și adânci, spuneți-le adevărul, tratați-i ca pe niște oameni în toată legea, a mai spus poetul.

Atunci mi-a coborât în față icoana învățătorului din satul meu, Vasile Fodoruț, apoi șirul de apostoli care au luminat așezările Maramureșului. Care m-au îndemnat și pe mine, când mă pregăteam să devin dascăl, să nu mă abat de la cele două principii: munca și privegherea. Vremea a trecut, acum alte cerințe se pun în fața noilor învățători și, mai ales, ale elevilor. Unele adaptate timpului în care am intrat, altele răzbunătoare pe arta învățării. Teorii scoase din mănușa prea largă a dezordinii. Nici în ziua de astăzi cei doi vectori esențiali ai educației – munca și privegherea – evocați de poetul Ioan Alexandru nu și-au pierdut importanța. Am privit în jurul meu și am aflat pilde de apostoli ai școlii, cu toată deruta ei actuală, care duc spre împlinire nobila profesie de învățător. Deși se caută să i se schimbe denumirea.

Sunt slujitori ai catedrei care știu rânduiala învățării. Unul dintre ei este prof. înv. primar Gelu Dragoș. Ca argument al trudei și deschiderii spre lume a alumnilor este și revista clasei a IV-a, de la Școala cu clasele I-VIII, din Mireșu Mare, care poartă titlul eminescian „Dintre sute de catarge…” (nr. 4/2023). Este un fapt mai puțin obișnuit ca o clasă să aibă propria revistă, propria oglindă a devenirii elevilor spre marea aventură a vieții. Fără îndoială că fermentul acestei idei, care marchează sufletul căutător al ucenicilor, este învățătorul Gelu Dragoș. De altfel, prof. Dorel Merciu, directorul Școlii, îi recunoaște meritele profesionale. Cuvinte de recunoștință scrie în editorial Eugenia Enescu-Gavrilescu, redactor-șef al revistei „Amprentele sufletului”, făcând un portret convingător domnului învățător Dragoș, cu toată panoplia de activități educative care formează destine ce răzbat în viață.

Revista propune și modele care fascinează, cum este actorul român al tuturor timpurilor: Florin Piersic. Cum învățătorul Gelu Dragoș este un cunoscut și un sensibil poet, această însușire s-a răsfrânt și asupra ucenicilor din bancă. Elevii lui au pus pe portativul mirării, în fața lumii, gândurile trecute prin filtrul cultivării limbii române sub forma versului cântător. Mi-a atras atenția concursul „Micul Bucătar”, prin care se formează deprinderi gospodărești. Competiția a avut și câștigători. Este cultivată și dragostea pentru natură. Prof. Ana Dragoș scrie despre Ziua de 1 Iunie, sărbătorită la Mireșu Mare. Și despre o excursie la Grădina botanică din Jibou. Și la Rezervația naturală de stejar pedunculat de la Lucăcești – Fersig. Inspirată este publicarea întâmplării „La cireșe”, de Ion Creangă, cu o morală atât de actuală: „Că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtișag.”

Elevii sunt familiarizați, și prin intermediul revistei, despre Ziua Internațională a Păsărilor. Este marcată și o întâlnire cu scriitori, la Școala Gimnazială din Mireșu Mare. Nu este uitat nici Eminescu, care a constituit tema unui proiect educațional pentru elevii școlii. Este consemnată și importanța orelor de educație fizică și sport (prof. Bîrlea Olimpia Diana). Instructivă și necesară este și pagina de religie realizată de prof. Bara Antonela. O pagină despre codul bunelor maniere. Puțin umor nu strică nici pentru elevi. Multe imagini cu aspecte din viața școlară. Adică, elevii în jurul învățătorului. Și multe diplome obținute de elevi la concursuri naționale, județene și locale.

M-au emoționat scurtele scrisori ale câtorva elevi, adresate învățătorului Gelu Dragoș. Scrise caligrafic, de mână, nu la calculator. Scrisul de mână arată personalitatea omului. Sunt mulțumiri pentru bunătate și învățarea faptelor bune, pentru grija față de ei. Gândurile elevilor m-au dus cu amintirea la acea sală de clasă, care a fost un altar pedagogic, când poetul Ioan Alexandru pleda pentru muncă și priveghere. Așa se zidește starea firească a omului, când lumina firii izvorăște dinlăuntrul ființei. Că asta face învățătorul, dăruiește lumina sufletului lui celor care îi ascultă povețele. Aceasta este bucuria slujirii. Așa este, domnule învățător Gelu Dragoș? Că dintre sute de catarge vor fi și corăbii care se vor avânta în larg. Deocamdată, elevii învățătorului Gelu Dragoș se află pe o punte sigură. Privesc cu încredere spre orizont.


Foto 1: prof. Zah Monica

Plugușorul, varianta 2024

 


Peisajul cultural – abordări interdisciplinare, conferință organizată de Muzeul Maramureșan

 

În cadrul Festivalului de Datini și Obiceiuri, din Sighetu Marmației, Muzeul Maramureșan a organizat în parteneriat cu Asociația de Susținere a Muzeului Maramureșului conferința cu titlul ”Peisaj cultural – abordări interdisciplinare”.

În cadrul conferinței s-a arătat rolul esențial al muzeelor în modelarea peisajului cultural prin diversele lor activități și inițiative. Fie că vorbim de expoziții, programe educaționale, tururi ghidate, evenimente, arhivare și digitalizare, parteneriate, implicarea comunității, conservare și restaurare, cercetare, promovarea unui turism cultural responsabil, muzeele nu doar păstrează și prezintă patrimoniul cultural ci contribuie și la modelarea și îmbogățirea peisajului cultural, implicând comunitățile și atrăgând interesul publicului.

Prin această conferință, s-a facilitat schimbul de idei și bune practici între profesioniștii din din diverse domenii și s-a încercat să se găsească răspunsuri la câteva întrebări legate de peisajul rural, de construirea identității locale, de sustenabilitatea muzeelor, de marketingul cultural, de arhitectura locală și multe altele.

A fost o zi plină, participanții la conferință au avut parte și de colindători, în persoana Măriucăi Verdeș și Grupului Rădăcinilor Străbune.

 

Sursa: MaraMedia

RUGĂCIUNE PENTRU ANUL NOU - 2024

 

 „Doamne Isuse Hristoase, Te rugăm pomeneşte în noul an 2024, poporul nostru românesc dreptcredincios, pe toţi aceia care aduc roade şi fac bine în Sfintele Tale Biserici şi îşi aduc aminte de cei săraci;  Răsplăteşte-le lor cu bogatele şi cereştile Tale daruri; dăruieşte-le lor cele cereşti în locul celor pământeşti, cele veşnice în locul celor vremelnice... Cămările lor le umple de tot binele; căsniciile lor în pace şi întru iubire le păzeşte; pe prunci îi creşte, tinereţile le călăuzeşte, bătrâneţele le întăreşte, pe cei slabi de suflet îi îmbărbătează, pe cei risipiţ îi adună, pe cei rătăciţi îi întoarce şi-i împreună cu Sfânta Ta sobornicească şi apostolească Biserică. Pe cei bântuiţi de duhuri necurate îi slobozeşte; cu cei ce călătoresc pe ape, pe uscat şi prin aer, călătoreşte; văduvelor le ajută, pe cei bolnavi îi tămăduieşte. Adu-ţi aminte Doamne, şi de cei ce sunt în judecăţi, în închisori, în prigoniri, în amară robie şi în orice fel de necaz, nevoi şi strâmtorare. Adu-ţi aminte Doamne de cei ce au trebuinţă şi de marea Ta milostivire, de cei ce ne iubesc şi de cei ce ne urăsc şi de cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor să ne rugăm pentru dânşii. Adu-ţi aminte Doamne Dumnezeul nostru şi de POPORUL NOSTRU ROMÂNESC, şi peste toţi varsă mila Ta cea bogată, împlinind tuturor cererile cele spre mântuire" AMIN!

P.S. „În câmpiile Americii crește o floare interesantă și mult căutată de turiști. I s-a dat numele de „floarea busolă”, deoarece această plantă arată cu frunzele sale mereu polul nord, întocmai ca și acul magnetic al busolei marinarilor. Fenomenul vegetal din continentul îndepărtat se poate asemăna cu o „floare” de ordin supranatural, care este răsădită în sufletele creștinilor. Vorbim de credința creștină, dată nouă de la Sfântul Botez, ca un dar ceresc. Ea ne arată mereu pe Cel Ce ne-a creat și ne-a mântuit, ne orientează mereu spre patria și casa cea nefăcută de mână omenească, din viața veșnică, unde fericirea este fără sfârșit. Iată de ce Sfântul Efrem Sirul zice: „Semn de necredință este a ne lega noi de lucrurile cele pământești”. Cel  credincios caută „cele de sus, unde Se află Hristos” (Coloseni 3, 1)”.

„LA MULŢI ŞI FERICIŢI ANI!" tuturor ROMÂNILOR, indiferent de etnie, religie sau gândire politică; „LA MULŢI ANI FERICIŢI!" tuturor, care poartă numele marelui Sfânt Vasile, cu toate derivatele aferente.

Pr. Ilie Bucur

Top 5 blogul MOARA LUI GELU din 31 decembrie 2023

 


CUM MERGEAM AȘA AGALECum mergeam așa agale,
Pe cărare nu pe drum.,
Mi-a ieșit un lup în cale,
M-am speriat oarecum.
Cum nu aveam toporișca,
Ce să-i fac eu lupului?
Nu puteam să fac nimica,
Și mă oprii locului.
Mă uitai așa la el,
Și mă gândii ce să fac,
Cum era și el singurel,
Cu mâna goală să-l atac?
Dar lupul bătrân, cuminte,
Și-a continuat plimbarea,
Eu am rămas fără cuvinte,
Cum a ocolit cărarea.
El e fiară din pădure,
Dar nu m-a atacat de loc,
Asta e o lecție, pe bune,
Pentru omul cu noroc.

Autor Nelu Danci

La mulți și fericiți ani!

 

La cumpănă de ani 2022/2023, rog pe Bunul Dumnezeu să reverse asupra Dumneavoastră și celor dragi ai Dumneavoastră sănătate, bucurii, împliniri în toate cele bune, puterea de a nu vă pierde speranța și credința, pace, liniște sufletească, bună înțelegere și trăire creștinească!

La mulți și fericiți ani!

                Pr. Al. Stănciulescu-Bârda 

[Europe Direct Maramures] An Nou Fericit 2024!

 

-- 
Dr.ing. Radu BIG
Director executiv CDIMM Maramures (CEO)
Coordonator Centrul EUROPE DIRECT Maramures
tel: +40 262 224870
fax: +40 262 222409
mobil: +40 744 398063

La multi ani cu sanatate va urez dumneavoastra si celor dragi!

 


Intâmpinati Noul An cu intelepciune sporită si mai multă generozitate!

 Pace in lume! Alaturi de Ucraina, Israel si Palestina!

 

La multi ani, 2024!

 Mare parte dintre dumneavoastra cei care primiti acest mail v-ati intersectat cu demersul meu "Scoaterea la lumina a scriitorului Pena", despre care pana in 1999 nu s-a stiut mai nimic, si mi-ati deschis usa literara cu fapte sau sfaturi.

 Acest mesaj este o penitenta in fata dumneavoastra in numele unchiului meu din partea mamei, scriitorul Ion C Pena 1911-1944. In anii '40, marele Stefan Baciu il situa in fruntea tinerilor poeti, pentru cunoscatori. A fost interzis de doua ori, prima data in vara-toamna lui 1940 de catre binomul Antonescu - legionari. Si a doua oara intre 1945 -1989 comunistii si securitatea l-au ascuns in fondul S, cel mai dur, scotandu-l din istoria literaturii. L-au ras, el mort fiind.

 - Prozatorul Constantin Stan (1951 - 2011), care era directorul secţiei de prozǎ a Uniunii Scriitorilor, în "Ziarul de Duminică", din 28 septembrie 2001, în articolul sǎu "Un caz ciudat", vorbește despre faptul că Pena, prin povestirea sa, Moneda Fantazienilor, 1937 – februarie 1938, îl devansează pe George Orwell, autorul faimoaselor romane: Ferma Animalelor (1945) si O mie nouă sute optzeci și patru (1949).

- Riscand sa-si puna in cap toti criticii si istoricii literari, in volumule sale „Fotografii la periscop”, publicat în 2013, la Editura "Aius PrintEd" din Craiova, şi „Secvenţe de istorie literară – opera omnia – publicistică şi eseu contemporan”, publicat în 2014, la Editura "Tipo Moldova" din Iaşi, care cuprind studii şi articole despre Radu Grămăticul, Grigore Gellianu, Şt. O. Iosif, Gala Galaction, Ion Pena, Constantin Noica, Marin Preda şi Mircea Scarlat, Stan V. Cristea subliniază: „Surprinzător, prin 1943 – 1944, Ion Pena pare că evolua spre un nou fel de poezie ... îi întrezărim, cumva, pe Nichita Stănescu şi Marin Sorescu.”

 - Marele critic literar si poet Gheorghe Grigurcu: „De-o preţuire aparte merită scrierea în proză a lui Ion Pena, Moneda fantazienilor (1937 - 1938) care oferă o viziune surprinzător anticipativă a ceea ce va reprezenta la noi societatea „socialistă”. Cu o amărăciune ascunsă sub o relaxare candid exaltată, autorul descrie fenomenele totalitarismului ce se va instaura după moartea sa, de la cinismul viclean al dictaturii şi eşafodajul economic inuman, la distrugerea proprietăţii private, deopotrivă la oraş şi la sat, la propaganda deşănţată şi ideologizarea obligatorie. E o operă de ţinută orwelliană, cu impresionante vaticinări, singulară, după cît se pare, în literele noastre. Negreşit, Ion Pena merită de acum încolo o susţinută atenţie recuperatoare.” 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_C._Pena


 Doamne, ajuta!

Marin Scarlat

0724002535

 

Rugăciunea lui Emil Cioran la trecerea dintre ani


"Doamne Dumnezeule, Îți dăruiesc această seară dintre ani. Te rog ia cu Tine problemele, grijile și neliniștile mele din anul care a trecut. Îți încredințez Ție anul ce vine. Ajută-mă să iert lucrurile care mi-au provocat durere și care m-ar ține legat. Ajută-mă să o iau de la capăt acolo unde este nevoie.

Te rog, binecuvântează-mi drumul și luminează-mi mintea. Te rog binecuvântează fiecare persoană și situație pe care o voi întâlni. Fă-mă omul care ai dori să fiu, ca să fac ceea ce ai dori Tu să fac.
Te rog intră în inima mea și îndepărtează toată disperarea, mânia, frica și durerea. Înnoiește-mi sufletul și eliberează-mi spiritul. Ție îți mulțumesc Doamne pentru iubire și lumina Amin!"

La mulți ani!

Mesajul de Anul Nou al președintelui Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, cu ocazia Anului Nou

 


Dragi maramureșeni,

Cu fiecare an care trece, realizez cât de importante sunt solidaritatea, încrederea, altruismul, ce înseamnă să ai lângă tine oameni competenți, profesioniști dedicați, să fii susținut de familie și de cei dragi.

M-am bucurat, alături de soția mea să văd cum băieții ne cresc sănătos, iar prietenii ne sunt aproape. M-am referit la familie, fiindcă familiile sunt pilonii pe care se bazează Maramureșul.

M-am bucurat de fiecare pas înainte pe care l-am făcut împreună cu echipa Consiliului Județean Maramureș, de fiecare proiect început, aflat în derulare sau finalizat, de fiecare moment în care am reușit să construim, să aducem bunăstare, speranță și satisfacții celor din jur.

Am trecut împreună prin emoții și încercări și iată-ne la cumpăna dintre ani, dornici să ducem mai departe tot ce a fost bun. Și vă mulțumesc, dragi maramureșeni, pentru încredere și susținere în obiectivul comun de dezvoltare a județului nostru.

Pentru noul an îmi doresc să aveți parte numai de bine, de multă sănătate, liniște, pace, prosperitate și de cât mai multe bucurii. Să avem un an nou binecuvântat de Dumnezeu cu tot ce e mai bun pentru fiecare dintre noi, pentru Maramureș și pentru România!

La mulți ani, dragi maramureșeni!

La mulți ani, dragi români!

 

Ionel Bogdan

Președinte Consiliul Județean Maramureș

 

Blogul MOARA LUI GELU vă urează AN NOU 2024 PROSPER, CU PACE ÎN LUME și LINIȘTE SUFLETEASCĂ. LA MULȚI ANI BINECUVÂNTAȚI!

 


Special pentru Anul Nou

 


🌟Să privim cu speranță și încredere spre noul an! 🌟🎉Rezervă-ți un moment pentru a te gândi la cum a fost anul acesta pentru tine! Descarcă GRATUIT în următoarele 24 de ore această fișă de activitate.


https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630/u/ux/retrospectiva-2024_ver_1.gif


Îți dorim ca noul an șă îți aducă sănătate, motivație, idei geniale, succes și împliniri pe toate planurile! Pășește cu speranță spre noul an și crede că vei reuși! ✨


https://images.twinkl.co.uk/tw1n/image/private/t_630/u/ux/la-multi-ani-2024-31-12-2023-sunday-newsletter_ver_1.gif


Cu drag, Echipa Twinkl 🤩

Descarcă acum!
Anul Nou 2024 – Ochelari
5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating
5
Descarcă acum!
* NEW * În anul 2024... – Fișă de lucru
5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating
5
Descarcă acum!
2024 Colaj de Anul Nou – Pachet de activități
5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating
5
Descarcă acum!
* NEW * Anul Nou – Calendar cu desene mindfulness
5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating
5
Descarcă acum!
Urări de Anul Nou – Broșură cu versuri
5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating5 star rating
5
Descarcă acum!