(varianta 8)

PERSONAJELE ȘI MATERIALELE:
- starostele;
- fârtații și suratele;
- feciorii și fetele;
- muzicanții;
- ștergură, colac, sticla de horincă;
- socăcița;
- lumea adunată pentru danțul de la șură;

STAROSTELE:
- Astăzi cu cinste aleasă,
Ieșim cu toții din casă,
Strigând câte-o strigătură,
Ne-om duce la danț, la șură
Și când muzica a sta,
Fârtații că s-or lega
Și așa că-și vor jura,
Să se-ajute toată viața.
Să se-ajute cât or trăi,
Nu doar un an, doi sau tr(e)i.

Iar femeile surate,
Ce-or fi colo mai prin spate,
Cu coșercile-or veni,
Cu pancove ne-or cinsti,
Doamne, ce bine ne-a fi,
Toți din dat ne-om omini.

Muzică mai este încă,
Ce îi gata să ne zică,
Iar ceia ce-s buni de gură,
Vin și-or zice-o strigătură.

UN FECIOR:
- Cine se leagă fârtat,
Colo-n mijlocul de sat,
Pe viață îi legat.
Fârtatul și de-i departe,
Îi la fel ca și un frate,
Te ajută pân-la moarte.

ALT FECIOR (2):
- Da-i-ar Dumnezeu noroc,
La fârtatul din ăst loc,
Care face aici joc.
La surata - sănătate,
Să fie de cinste-n toate,
S-aibă cinste și-ominie,
Să fie oameni de-ntâie
Și la lucru și la joc,
Tot anul s-aibă noroc.

ALT FECIOR (3):
- Zi muzicant, zi cu dor,
Jocul feciorașilor,
A feciorilor din sat,
Care își cuprind fârtat
Și-apoi, zi-mi una și mie,
Că te-oi plăti cu o mie,
Cu o mie și un leu,
De mi-i cânta jocul meu
Și-ți dau ominie multă,
Înc-o mie, și-ncă-o sută.

MUZICANTUL (1):
- Zice-om horea, uite-acuș,
Pe strune și din arcuș.
Zice-om horea acușica
Și de nu-i plăti nimica,
Cu horincă ni-i cinsti,
Tu cu gura îi hori,
Sub grumazul ceterii.
Tu horincă tot ni-i da
Și cu gura îi cânta,
Știu că ți-i dragă lumea.

MUZICANTUL (2):
- Zice-om horea tot cu hire,
Pe strunuca cea subțire,
Pentru tine măi fârtat,
Să se-audă peste sat.
Și ți-om zice danțul tău,
Că-i intra în fogădău
Și c-o horincă, două, tr(e)i,
Cu asta că ti-i plăti.

ALT FECIOR (4):
- Auzit-am, eu, aseară,
Stând colo-n târnaț, afară,
Că patru feciori din sat,
Vor să se lege fârtat.
Unu-i tânăr și-i holtei,
Nu prea știe viața ce-i,
Altu-i tânăr neștiut,
Al treilea-i mai priceput,
Are școli gătate, frate
Și îi om cu facultate
Toți se prind frați, pân-la moarte,
Să-și dea ajutor în toate.

SOCĂCIȚA:
- Fârtatul care-i ales,
Dintre mulți el îi cules
Și îi om de ominie,
Se cunoaște dintr-o mie.
Fârtatu-i ca fratele,
Își ajută aproapele,
La arat, la semănat,
La grăpat, ori secerat,
La coasă, ori la săpat,
La lucru ce nu-i lucrat.
Și surata de aproape,
S-ajută la tot și-n toate.

ALT FECIOR (5):
- Iar femeia lui frumoasă,
Își prinde și ea surată,
Cinstită și de-ominie,
La care-a sări întâie,
S-o ajute, s-aibă spor,
Să îi deie ajutor,
Sfaturi bune ei și-or da,
Să nu îi râdă lumea.

FÂRTATUL (1):
- Zi muzicant cum îți spui,
De nu-ți pui cetera-n cui,
Zi pe struna ceie groasă,
Să iasă lumea din casă,
Să vină la fârtăție,
S-aibă cinste, ominie,
Pe lume cât or trăi,
Cinstea lor s-a tot mări,
Banii li s-or înmulți
Și ei ca frații or fi.

O FATĂ:
- Măi feciori, voi ați uitat,
De al patrulea fârtat,
Cum să-l uitați că-i păcat!
Ați zis de cel ce-i holtei
Care nu ști viața ce-i,
De altul ce-i neștiut,
De alt ce -i mai priceput.
De al patrulea-ți uitat
Și faceți mare păcat,
Ori la urmă l-ați lăsat?

STAROSTELE:
- N-am uitat, noi l-am lăsat,
La urmă, pe-acest fârtat,
El îi cel mai învățat
Și-are alți fârtațâi pân sat.
El îi cel mai aranjat,
Dintre toți îi mai bogat,
De tr(e)i ani îi însurat,
Are multă ominie
Și fârtați prin sat, o mie.
Iar femeia lui, surată,
Nu se dă pe lumea toată,
Cinstită și omenoasă,
Dintre toate-i mai frumoasă,
Îi stimată, respectată, prețuită
Și de toți din sat iubită.

FÂRTATUL (2):
- Zi-mi muzicant cum ți-oi spune,
Zi-ne doar pe patru strune,
Satul nostru să răsune
Și în joc și-n voie bună,
Să stăm aci-o săptămână,
Danțu-aiesta eu-l plătesc
Și vreau să mă veselesc,
Cu cei ce mă-nfârtățesc!
Avem ștergură și-avem colac
Și-am venit aici cu drag.
Cine ștergura o prime(ște),
În viață bine trăie(ște)
Și la toți că se făle(ște),
Cu fârtații se mândre(ște).

ALT FÂRTAT (3):
- Cine colac a primi,
În viață bine-a trăi
Și nimic nu i-a lipsi.
Colacu-i de grâu frumos,
Ca și fața lui Cristos.

TOȚI LA UN LOC - STAROSTE, FECIORI, FETE:
- Să trăiți fârtați-fârtați,
Să trăiți așa ca frați,
Să nu vă lăsați, lăsați,
Nici de alții înselați,
La lucru să v-ajutați,
C-așa-i rându-ntre frârtați.

Și-amu care-i bun de gură,
Strige câte-o strigătură.

STRIGĂTURĂ:
Haida mândră, haida, haida,
Nu cota că-i udă iarbă.

STRIGĂTURĂ:
La surata cea frumoasă,
Nu trebe câine la casă.
Fârtatul meargă la oi,
De surată-ngrijim noi.

STRIGĂTURĂ:
Fârtatul care-i fârtat,
Num-odată de-ai strigat,
Lucrul lui și l-lo lăsat.VASILE BELE
 BAIA MARE  VICTOR BABES 31/51 
TEL:0753-53.30.03
email  v_bele@yahoo.com