joi, 29 iunie 2017

[..::Informare Media IPMM::..] Materiale prezentate la Colegiul Prefectural

   Nr. 8546 / 22.06.2017 

                                                                                             
                  RAPORT DE ACTIVITATE DSP MARAMUREŞ PE ANUL 2016
 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş are aprobate un număr de 82 de posturi din care:

      -  31 posturi de funcţionari publici (din care 4 functii publice de conducere)
      -  51 posturi de personal contractual (din care 4 posturi de conducere)

 Pe parcursul anului 2016 s-au vacantat un numar de  3  posturi , din care :

     -  3 ca urmare a îndeplinirii  condiţiilor de pensie

S-au ocupat prin concurs următoarele posturi :
   
-         3  posturi medic rezident an.I.
-         2 posturi de consilier superior respectiv consilier principal pe perioada determinata.


MONITORIZARE SITUAȚIA   BUGETULUI  PROGRAMELOR  NAȚIONALE  DE  SĂNĂTATE  , DERULATE ÎN ANUL 2016 LA NIVELUL DSP ȘI UNITĂȚI AAPL:


SURSA DE FINANTARE        BUGET DE STAT       DSP

DENUMIRE PROGRAM NATIONAL
Prevedere Bugetara       lei  
Sume Finantate              lei
I.1.PN vaccinare
465000
438263
I.2. PN de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare
0
0
3.PN de prevenire supraveghere si control al infectiei HIV
5000
4767
II.Programul national de monitorizare  a factorilor determinanti din mediul de viata si munca
0
0
V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii                      
92000
91978
VI. PN  mama si copil
92000
91978


SURSA DE FINANTARE   VENITURI PROPRII    DSP

DENUMIRE PROGRAM NATIONAL
Prevedere Bugetara       lei  
Sume Finantate              lei 
I.1.PN vaccinare
40000
0
I.2. PN de supraveghere si control al bolilor transmisibile prioritare
55000
51481
3.PN de prevenire supraveghere si control al infectiei HIV
0

II.Programul national de monitorizare  a factorilor determinanti din mediul de viata si munca
32000
27238
V. Programul national de evaluare si promovare a sanatatii                      
18000
18000
VI. PN  mama si copil
1000
543

                                         
SURSA DE FINANTARE   BUGET DE STAT       AAPL

DENUMIRE PROGRAM NATIONAL
Prevedere Bugetara       lei  
Sume Finantate              lei
3.   PN de prevenire supraveghere si control al infectiei HIV
0

Spit Boli Inf
1040
1040
Sp Sighetu M
1162000
1092932
4. PN de prevenire,
supraveghere si control al tuberculozei
0
0
Sp Tbc


Sp Sighetu M


Sp Viseu


Sp Lapus


IV.PN de depistare precoce activa a cancerului de col uterin
0
0
Sp Jud

  
3.1 TRANSPLANT DE ORGANE SI CELULE DE ORIGINE UMANA
0
0
Sp Jud


VI. PN-MAMA SI COPILUL
0
0
Sp Jud


Sp Sighetu M


Sp Viseu


PN INFARCT MIOCARDIC
0
0
Sp Jud


PN ATI
0
0
Sp.Jud.


PN ENDO
0
0
Sp Jud


PN NOSOCOMIALE
0
0
Sp JudSURSA DE FINANTARE  VENITURI PROPRII     AAPL


DENUMIRE PROGRAM NATIONAL
Prevedere Bugetara       lei  
Sume Finantate              lei
3. PN de prevenire supraveghere si control al infectiei HIV
65000
64926
Spit Boli Inf
39000
39000
Sp Sighetu M
26000
25926
4. PN de  prevenire,       supraveghere si control al tuberculozei
435000
434032
Sp Tbc
294500
294406
Sp Sighetu M
63000
62247
Sp Viseu
56000
55879
Sp Tg Lapus
21500
21500
IV.PN de depistare precoce activa a cancerului de col uterin


Sp Jud
28000
23360
3.1 TRANSPLANT DE ORGANE SI CELULE DE ORIGINE UMANA


Sp Jud
2093000
2088966
VI. PN-MAMA SI COPILUL
100000
50095
Sp Jud
72000
23416
Sp Sighetu M
20000
18889
Sp Viseu
8000
7790
PN INFARCT MIOCARDIC
432000
432000
Sp Jud
432000
432000
PN ENDO
75000
67000
Sp Jud
75000
67000
PN ATI
1700000
1700000
Sp Jud
1700000
1700000
PN NOSOCOMIALE
37000
0
Sp Jud
37000
0


ORGANIZAREA SISTEMULUI SANITAR DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ


 În judeţul Maramureş funcţionează un numar de 8 spitale publice  (Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr.C-tin Opriș”Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr.Nicolae Rușdea”Baia Mare, Spitalul de  Boli Infecțioase si Psihiatrie-Baia Mare, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei,  Spitalul Orasenesc Viseu de Sus,  Spitalul de Psihiatrie Cavnic, Spital Orasenesc Tg. Lapus şi Spitalul de Recuperare Borşa - în subordinea MS,) la care se adaugă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Maramureş, Centrul de Transfuzii Sanguine Maramureş , 8 unităţi medicale private cu paturi in spitalizare continua si spitalizare de zi : “Euromedica Hospital – Baia Mare, CHE COSMEDICA Baia Mare, S.C. FORTIS DIAGNOSIS Baia Mare, SC CLINICA SOMESAN S.A, Baia Mare, SC ONCOPREMIUM SRL Baia Mare , CENTRUL MEDICAL CATALINA SRL, Policlinica SF.MARIA , Centrul Medical MEDHELP SRL Șomcuta Mare, 2 Centre de hemodializă private : Sc NEFROCARESIG SRL Sighetu Marmației și Sc NEFROMED DIALISSYS CENTERS SRL Baia Mare  şi 25 laboratoare de analize medicale.
Asistenţa medicală primară este asigurată prin 266 cabinete de medicină de familie/medicină generală, precum şi  12 centre de permanenţă.
Asistenţa medicală de specialitate stomtologică este asigurată şi prin 357 cabinete medicină dentară, şi 251 cabinete de specialitate (altele decât medicină de familie şi medicină dentară) , 84 cabinete tehnică dentară .       

SUSŢINEREA ASISTENŢEI MEDICALE
   
          Asigurarea documentelor necesare recunoaşterii profesiei medico-sanitare în ţările Comunităţii Europene (eliberarea certificatelor de conformitate).

S-au depus un număr de 27 dosare de către medici în vederea obţinerii certificatului de conformitate, 3 dosare de către farmacişti si 2 solicitari in vederea adeverintelor de confirmare  medic/farmacist specialist
S-a primit de la Ministerul Sănătăţii un numar de 48 de adeverinţe de confirmare în specialitate sau primariat, 36 certificate/recomandări pentru medici, 2 certificate conformitate pentru farmacişti, 1 certificat de kinetoterapeut, 17 certificate/recomandări pentru asistentii medicali precum si 8 de atestate pentru medici specialisti si primari.

Asigurarea unei asistenţe medicale primare, accesibilă în egală măsură pentru locuitorii tuturor judeţelor ţării, pornind de la medicina de familie, prin asistenţa medicală ambulatorie şi până la cea spitalicească.

-         activitate de avizare a programelor medicilor de familie, activităţi de consiliere şi control a compartimentului inspecţie sanitară privind asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii medicilor de familie.

-         Colaborarea cu Societatea Medicilor de familie Maramureş privind activitatea medicilor de familie din judeţ.

Programe de instruire pentru reţeaua primară,

-     diversificarea competenţelor, atribuţiilor şi responsabilităţilor medicilor de familie,
vizând creşterea rolului asistenţei medicale primare în îmbunătăţirea continuă a perfomanţei sistemului de sănătate prin  Simpozioanele organizate și  creditate de Colegiul medicilor din România pentru medicii de familie:

-   organizarea în parteneriat cu Colegiul Medicilor, Camera de Comerț și Industrie
Maramureș  a lucrărilor Maramedica 2016.
 -   10 .04.2016 - managementul terapeutic modern al pacienţilor cu infecţii ale tractului           urinar şi tractului respirator 
-   14 – 15.04.2016 – tratamentul plăgilor cronice
-   18.05.2016 – dublă lovitură împotriva alergiei
-   25.05. -  arta de a dărui o nouă viaţă pacienţilor cu tulburări digestive.

Asistența medicală comunitară ,

           Structura asistentei medicale comunitare cuprinde un număr de 36 asistenți medicali comunitari, care desfasoara activitate in cadrul a 22 primării din județ și 5 mediatori sanitari : 4 pentru municipiul Baia Mare și 1 mediator pentru Localitatea Coltău.
           Monitorizarea asistentei medicale comunitare în vederea reducerii inechitatilor si cresterii accesului la servicii de sănătate pentru populația defavorizată s-a realizat prin întâlniri trimestriale cu mediatorii sanitari si asistenții medicali comunitari, în cadrul cărora a fost analizată activitatea desfașurată de aceştia si au fost instruiţi pe probleme de planificare familială, urmarirea gravidei, lăuzei, copilului si a cazurilor de boli cronice, colaborarea cu medicul de familie si unitatea spitalicească teritorială.
           A fost acordata asistenta tehnică si metodologică pentru autoritățile publice locale pentru dezvoltarea asistenței medicale comunitare. Astfel, dupa o evaluare a situației privind nevoia de dezvoltare a serviciilor comunitare de sănătate conectate la nevoile grupurilor vulnerabile si dezavantajate, autoritățile publice locale au solicitat 6 posturi de asistenți medicali comunitari și 1 post mediator sanitar, posturi care au fost aprobate de Ministerul Sănătății și care sunt în curs de ocupare la nivelul autoritatilor publice locale .
           Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureș a desfăşurat în anul 2016 un ansamblu de activităţi care vizeaza îmbunătăţirea calităţii asistenţei medicale comunitare prin :
- participarea periodică, în cadrul Prefecturii Maramureș, la activităţile Grupului de lucru mixt pe probleme de romi
- coordonarea mediatorilor sanitari pe raza judeţului , urmărirea activităţilor lor prin rapoarte periodice şi instruirea periodică a acestora privind campaniile de sănătate organizate :
- Campaniile de promovare a normelor de igienă şi a alimentaţiei sănătoase - Campanie de educaţie sanitară privind igiena primară în cadrul comunităţilor cetăţenilor români de etnie romă,
- Campanie de educaţie pentru sănătate privind prevenirea cancerului de col uterin, cancer de sân, avortul şi implicaţiile lui pentru sănătatea femeii şi hipertensiunea arterială – informarea populaţiei, în colaborare cu medicii de familie si asistentii comunitari si mediatorii sanitari
- Campanii de vaccinare a copiilor nevaccinaţi din comunităţile de romi
- Campanii de educaţie sanitară privind preventia HIV/SIDA în comunitățile de romi.

Extinderea reţelei de centre medico-sociale care să permită degrevarea spitalelor
de pacienţii cu probleme predominant sociale şi nu medicale :

-  monitorizare activitate şi asigurare fonduri de la MS pentru personal , pentru cele 2 Centre funcţionale :

                -  Centrul medico-social Tg. Lăpuş – unitate cu de 56  paturi .
                -  Centrul medico-social Dragomireşti – unitate cu 20 paturi
  
Organizarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale permanente în mediul rural :
 
în județul Maramureș funcționează 12 centre de permanență astfel :

 1. Centru de permanenţă ARINIŞ
 2. Centru de permanenţă DRAGOMIREŞTI
 3. Centru de permanenţă COPALNIC MĂNĂŞTUR
 4. Centru de permanenţă OCNA ŞUGATAG
 5. Centru de permanenţă RUSCOVA 
 6. Centru de permanenţă SEINI
 7. Centru de permanenţă POIENILE DE SUB MUNTE
 8. Centrul de permanenţă STRÂMTURA 
 9. Centrul de permanenţă ŞOMCUTA MARE
10.Centrul de permanenţă FĂRCAŞA
11.Centrul de permanenţă BAIA SPRIE
12.Centrul de permanenţă ULMENI

-  monitorizarea  activității  celor  12 centre de permanenţă din judeţ  :

               -   nr. total de pacienți : 37658  din care  34398 asigurați  și 3260  neasigurați  .


ACTIVITATEA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
  
Activitati derulate in cadrul Compartimentului supraveghere si control boli transmisibile :

  1. Programul National de Imunizari:

             Nr. total copii vaccinati anul 2016 (de drept si restantieri)= 36604
 - nr. vaccinari BCG = 3575
 - nr. vaccinari HB = 3669
 - nr. vaccinari cu DTPa-VPI-Hib-HB = 10648
 - nr. vaccinari cu DTPa-VPI =1429
 - nr. vaccinari ROR  = 11780
 - nr vaccinari dT= 5123
 - nr. vaccinari VPI=380
               Nr. vaccinari antigripale efectuate  = 16018

             În cursul anului 2016, s-a luat în supraveghere 1 caz de RAPI la un copil de 6 ani dupa administrarea vaccinului DTPa-VPI. Supravegherea s-a facut conform metodologiei specifice.

2. Programul National de Prevenire si Control Boli Transmisibile

Boli prevenibile prin vaccinare :

            Gripa 
            Supravegherea gripei si infectiilor respiratorii acute in sistem de rutina si in sistem de sentinela estivala in  anul 2016  au fost depistate  65440 infectii respiratorii, din care IACRS = 57770, pneumonii = 7665, gripa = 5.

            Infectie cu Haemophylus Inf. B
            În cursul anului 2016 a  fost luat in supraveghere o suspiciune de infectia cu Haemophylus Inf. B la un sugar, cu semne de afectare meningeana, internat in sectia Pediatrie a Spitalului jud.de urgenta Dr. C-tin Opris Baia Mare,  transferat catre Clinica de boli infectioase Cluj Napoca. Cazul a fost confirmat pentru infectia cu Haemophylus Inf. B conform metodologiei.

            Rubeola/rujeola
            În cursul anului 2016 au fost luate in supraveghere 3 cazuri suspecte de rujeola. Rezultatele de laborator au fost negative pentru doua din suspiciunile de rujeola si cazurile s-au infirmat conform metodologiei.  Pentru al treilea caz inregistrat in cursul lunii decembrie 2016, la un sugar de 1 an de gen masculin din Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru solicitantii de Azil Maramures, probele de laborator au fost pozitive si cazul s-a confirmat conform metodologiei.
            Au fost vaccinati ROR 108 contacti de colectivitate, rezidenti ai Centrului Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures.
           Se continua raportarea saptamanala la CNSCBT a suspiciunilor de rubeola/rujeola.

           Poliomielita
           În cursul anului 2016 a fost luat in supraveghere 1 caz de PAF (paralizie acuta flasca) la un prescolar de 4 ani internat initial la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei – sectia Boli Infectioase,  transferat la UPU-SCUC Cluj, unde este diagnosticat cu encefalomielita acuta diseminata. Din analizele efectuate din materii fecale, sange si cheag se infirma diagnosticul de PAF de etiologie poliomielitica.

Maladii transmise sexual

         HIV/SIDA
         În anul 2016  au fost luate  in supraveghere  11 cazuri  de suspiciune  HIV/SIDA , serurile  au fost trimise  la INC Cantacuzino. Rezultatele de laborator au confirmat infectia HIV pentru toate cele 11 cazuri.
Au fost trimise la Institutul Matei Bals – Bucuresti: 12 Fise de supraveghere pentru 12 cazuri noi de infectie HIV, respectiv 3 Fise de supraveghere pentru 3 cazuri  reactualizate si o Fisa de deces.
         Gonoree
          În cursul anului 2016 au fost luate in supraveghere 3 cazuri de gonoree, confirmate prin dgs. de laborator. Conform metodologiei de supraveghere a fost investigat 1 contact  declarat, rezultatul de laborator a confirmat infectia gonococica.

          Sifilis
          În cursul anului 2016 au fost luate in supraveghere 16 cazuri de sifilis recent latent,  confirmate  prin dgs. de laborator. Conform metodologiei de supraveghere au fost investigati 4 contacti declarati, rezultatele de laborator au infirmat  infectia treponemica.

         Hepatite  virale
         În cursul anului 2016 au fost raportate  2 cazuri de  hepatita acuta virala A, 3 cazuri de hepatita virala B si 12 cazuri de alte hepatite acute virale,  investigate  si clasificate conform metodologiei de supraveghere.

Boli cu transmitere aeriana

         Scarlatina
         Au fost luate in supraveghere 4 cazuri de scarlatina la 4 prescolari din teritoriul Viseu (rural) si Sighet (urban).  Au fost investigati cu laboratorul 103 contacti de colectivitate. S-au depistat 6 purtatori de Streptococcus B-hemoliticus grup A carora li  s-a instituit tratament cu Ospen -7 zile; au fost reinvestigati si supravegheati prin intermediul medicului de familie.
        
 Meningita bacteriana
          În anul 2016 a fost luat in supraveghere 1 caz de meningita bacteriana cu Streptococcus pneumoniae la un sugar din teritoriul Viseu (urban). Cazul a fost clasificat conform definitiei de caz.
          Meningita bacilara TBC
          În anul  2016 a fost luat in supraveghere 2 cazuri de meningita bacilara TBC   din teritoriul Viseu (rural). Cazurile  au fost clasificate conform definitiei de caz: cazuri confirmate.

Boli transmise prin aliment, apa sau mediu

         Infectia cu  Clostridium Difficile
          În anul 2016 au fost raportate si luate in supraveghere 62 cazuri de ICD de la Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare, Spitalul Judetean de Urgenta “dr.C-tin Opris” Baia Mare, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei si Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare. Cazurile au fost raportate si clasificate ca infectii asociate asistentei medicale, respectiv infectii comunitare, conform Metodologiei de supraveghere.
  S-a realizat circuitul informational cu toate unitatile sanitare cu paturi, in vederea implementarii noii Metodologii ICD pentru anul 2017.

        Boala Diareica Acuta ( BDA)
        În anul 2016 au fost raportate 1836 cazuri, din care 794 cazuri internate  (27  cu etiologie precizata: 5 Rotavirus, 9 Salmonella, 1 Campilobacter, 6 E. Coli, 1 Shigella, 5 alti agenti etiologici), respectiv 1042 cazuri raportate de medicii de familie. Au fost identificate prin  DSP Maramures – Laboratorul de Diagnostic in Sanatate Publica a lucrat 472 de probe, din care 264 coproculturi ( 8 pozitive- 7 Salmonella, 1 Shigella), 208 examinari coproparazitologice, 1 Giardia lamblia.

        Salmoneloza
        În cursul anului 2016 au fost luate  in supraveghere 30 cazuri  de salmoneloza (Salmonella grup D si B).
Prin medicul de familie  au fost identificati contactii de familie,  li s-a recomandat efectuarea coproculturii in Laboratorul de Diagnostic in  Sanatate Publica si intensificarea masurilor de igiena in familie.

         Campylobacterioza
         Au fost luate in supraveghere 2 cazuri de campylobacterioza la doi copii internat la Spitalul Clinic De Boli Infectioase Cluj Napoca, respectiv la Spitalul Judetean de Urgenta Dr.Ctin Opris Baia Mare – Sectia Pediatrie. Rezultatele coproculturilor fiind pozitive pentru Campylobacter coli.
         Shigeloza:
         A fost luat in supraveghere 1 caz de shigeloza la un sugar internat în Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Ctin Opris Baia Mare – Sectia Pediatrie, rezultatul coproculturii fiind pozitiv pentru Shigella Flexneri.
         Prin medicul de familie au fost identificati contactii de familie, li s-a recomandat efectuarea coproculturii în Laboratorul de Diagnostic in Sanatate Publica si intensificarea masurilor de igiena in familie.

         Toxinfectie alimentara

          În cursul anului 2016 au fost luate în supraveghere 4 focare de TIA:

          - un focar familial  de TIA cu 3 cazuri probabile de TIA  la trei persoane din localitatea Targu  Lapus care au consumat carne de mici.. Coproculturile recoltate de la cele 3 cazuri si analizate în Laboratorul de Diagnostic în Sănătate Publică din cadrul DSP Maramureș au evidentiat absența Salmonella spp si Shigella spp.
          Probele de carne de mici  au fost analizate la IISPV Bucuresti, iar rezultatele au evidentiat prezenta  Salmonella Infantis.
          Formele clinice au fost usoare, nu au necesitat internare iar evolutia  a fost favorabila.
          Pe baza datelor clinice si epidemiologice,  cele 3 cazuri probabile au fost clasificate conform Metodologiei de Supraveghere TIA.
          -  un focar  în localitatea Crăciunești, comuna Bocicoiu Mare la 15 persoane care au participat la o înmormantare , mancarea fiind adusa de o firmă de catering. Coprocultura recoltata de la 1 caz  a evidentiat absenta Salmonella spp, Shigella spp, E. Coli enteropatogen. Probele de alimente din meniul servit au fost analizate în Laboratorul de Diagnostic în Sănătate Publică din cadrul DSP Maramureș și au pus în evidențî prezența de bacterii coliforme, E. Coli, enterobacteriaceae si stafilococi coagulazo-pozitivi. Pe baza datelor clinice si epidemiologice focarul a fost clasificat conform Metodologiei de Supraveghere TIA.
          - un focar  la 15 copii prescolari din cadrul  Gradinitei cu program prelungit nr. 27 din Baia Mare, care au consumat toti alimente cu ocazia aniversarii unui coleg de grupa. Coproculturile recoltate  au evidentiat prezenta Salmonella grup D. Probele de alimente din meniul servit au rezultat corespunzator pentru toti parametrii analizati in Laboratorul de Diagnostic in Sanatate Publica din cadrul DSP Maramures. Coproculturile recoltate la personalul angajat al gradinitei au evidentiat absenta Salmonella si Shigella.Pe baza datelor clinice, epidemiologice si de laborator focarul a fost clasificat conform Metodologiei de supraveghere TIA.
          - un focar colectiv de TIA cu 10 cazuri probabile de TIA  la 10  persoane – turiști in Poienile Izei, care au consumat produse tradiționale achiziționate de la localnici.
Formele clinice au fost usoare iar evolutia a fost favorabila.
             Conform Metodologiei de supraveghere a focarelor de TIA, cele 10 cazuri au fost infirmate, neindeplinindu-se criteriile epidemiologice si de laborator.
Zoonoze        
   Toxoplasmoza 
            În cursul anului 2016 a fost luata in supraveghere o suspiciune de toxoplasmoza la un copil cu antecedente alergice, rinita atopica, confirmata prin dgs. serologic (Ac  IgM anti Toxoplasma gondii +).

          Trichineloza – în anul 2016 a fost luat in supraveghere o suspiciune de focar de trichineloza din localitatea Ilba cu 31 cazuri cu varsta cuprinsa între 6 - 80 de ani, care au consumat carne de porc infestata cu Trichinella spp.din aceeași sursă  .
           S-au recoltat probe biologice pentru determinarea Ac. specifici anti Trichinella.
           Compartimentul supraveghere si control boli transmisibile din cadrul DSP Maramures:
        -  a asigurat circuitul informational;
        - a identificat toti consumatorii si supravegherea lor prin serviciile medicale de specialitate;
            - s-a recomandat analiza la LSVSA Maramures a probelor din carnea incriminata pentru detectia larvelor de Trichinella spiralis.

           Boala Lyme – au fost luat in supraveghere 15 cazuri  de Boala Lyme, 13 cazuri au fost clasificate conform metodologiei de supraveghere drept cazuri  confirmate, respectiv 2 cazuri sunt probabile, probele de laborator sunt in lucru.

Probleme medicale speciale:

           Activități desfășurate în cadrul Planului de măsuri cu privire la prevenirea riscului de răspândire a virusului polio sălbatic în contextul Stării de Urgența de Sănătate Publică de Importanța internațională  - USPII- declarat de către OMS:
         - supravegherea circulatiei  enterovirusurilor in apele uzate, prin recoltarea lunara de probe de ape reziduale de la statiile de epurare Sighet, Viseu, Borsa  si trimiterea la INCD Cantacuzino.
         - s-a realizat circuitul informational cu toti medicii de familie, Centru Regional de Cazare si Proceduri pt. Solicitantii de Azil Maramures, respectiv Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu-Marmatiei pt recuperarea restantierilor la VPI, cu varsta de 2-6 ani cu mai putin de 3 doze de vaccin VPI , vaccinarea personalului din centru de refugiati, respectiv din politia de frontiera.

          Activităti în contextul alertei generale emise de Organizatia Mondiala a Sanatatii cu privire la infectiile cu virusul Zika :
          S-a realizat circuitul informational cu toti furnizorii de servicii medicale privind supravegherea si raportarea cazurilor posibile de sindrom Guillom Barre, la persoanele cu varsta de peste 15 ani, care au calatorit in zone cu transmitere cunoscuta a virusului Zika, cu 28 zile anterior debutului.

         Activități în contextul alertei internationale de legioneloza din Italia:
         În cursul lunii octombrie 2016 s-a realizat circuitul informational cu toti furnizorii de servicii medicale privind cresterea vigilentei in depistarea pneumoniilor asociate cu istoric de calatorie in orasul Parma, Italia  incepand cu data de 10 septembrie 2016.

        Activități desfasurate în vederea implementarii Planului de măsuri privind limitarea extinderii epidemiei de rujeolă din Romania:
-         Catagrafia copiilor cu varsta intre 9 luni – 9 ani fara nici o doza de vaccin ROR
-         Distribuirea de vaccin ROR in teritoriu la medicii de familie pentru activitatea de vaccinare

         Conform Adresei MS/DGAMSP nr. 57621/16.09.2016, au fost vaccinati 12 copii , cu varsta 1-15 ani, cu vaccinul antihepatita A (Havrix junior) aflati in Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Maramures, pentru a nu expune la risc colectivitatile de copii pe care le vor frecventa.

Infectii Asociate Asistentei Medicale (IAAM)

          Supraveghere şi control al Infectii Asociate Asistentei Medicale (IAAM) de rutina anul 2016.
          Centralizarea, verificarea, validarea datelor din fisele primite de la spitale si trimiterea lunara la ISP Cluj a bazei de date in sistem de rutina cu cele 82 infectii asociate asistentei medicale depistate in anul 2016.
          În unitățile sanitare cu paturi din judet, în  2016 s-au înregistrat următorii indicatori:
          - ponderea infectiilor asociate asistentei medicale  de rutina in  2016 pe unitati sanitare cu paturi : Spital Jud. De Urgenta “dr. C-tin Opris Baia Mare: 63,4 % ; Spital Municipal Sighetu Marmatiei: 23,1%, Spitalul de Pneumoftiziologie “Dr. Nicolae Rusdea” Baia Mare: 6,1%, Spitalul Orasenesc Targu-Lapus: 3,6%, Spitalul Orasenesc Viseu de Sus: 2,4%, Spitalul de Boli Infectioase si Psihiatrie Baia Mare: 1,2%.
             - incidenta   infectiilor nosocomiale pe judet :0.095%
             - incidenta  pe sectii :  Pediatrie: 0.058% , Nou Nascuti: 0.107% , Obstetrica: 0,105%;  Chirurgie : 0.078 % ; ATI : 0,913 %  ; Alte sectii : 0,079 %  .
             - incidenta  a infectiilor nosocomiale pe tipuri de infectii: septicemie : 0.0219 % ; respirator ; 0.0231 % ; digestiv : 0.0116 % ; urinar : 0.0046 % ; org.genital fem.: 0.00 % ; cutanat : 0.0035 % ;inf. asociate cu manevre terapeutice : 0.00 % ; plaga chirurgicala : 0,0254 % ;  alte infectii : 0,0046 %   .
               
Accidentele prin expunere la sănge și/sau produse biologice:
1.Analiza epidemiologica a accidentelor cu expunere la sange si/sau produse biologice ale personalului care lucreaza in unitati sanitare la nivel judetean :

- Numar de accidente inregistrate :    36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Rata incidentei : 0,66 %
- Numar de accidentati care s-au pozitivat : 0
- Rata incidentei pe categorii profesionale :

               - Medici                     0,32 %
               - Asistente                 0.87 %
               - Personal de ingrijir  0,54%
               - Personal auxiliar     1,12%
               - Personal tehnic       1,35 %
               - Medici rezidenti       0,00 %
               - Eleve la scoala sanitara postliceala   0.00 %
               - Studenti     0
               - Altele         0

            - Rata incidenței pe secții / compartimente :

ATI 0,58 % , Bloc op. 8,02 %, Chirurgie 1,10 %, Interne 1,08 ,UPU/CPU 13,04 %, Cardiologie 0,88 %, Neurologie 1,61 %  , Diabetologie 5.00 %, Ortopedie 1,41 %, Psihiatrie 1,06, Hematologie 3,44 %, Administrativ 1,27 % , Neurochirurgie 4,76 %,  Oncologie 3,17 %        .  
                                                                        
   
 Modalitatea de expunere : -intepare : 94.5%
                                                 -stropire: 0.0     %
                                                 -taiere     5.5     %
 Natura expunerii : - superficiala :52.8 %
                                    - profunda :    47.2  %
             Ponderea accidentelor pe spitale  : Spital Jud. De Urgenta „dr. C-tin Opris” Baia Mare :61 % ; Spital Orasenesc Viseu de Sus: 22  %   Spital Municipal  Sighetu Marmatiei: 11  %  , Spital de Recuperare Borsa 3 %,  Euromedica Hospital Baia Mare 3 % .

2.Indicatori de evaluare a sistemului :

           - Procentul fiselor completate corect : 100 %
           - Procentul de accidentati investigati corect cu laboratorul :100 %
           - Procentul de accidentati cu monitorizare completa : 100 %
             conform metodologiei : 100 %    .

3. Activităti de reglementare sanitară:

           In anul 2016  au fost efectuate  335 activitati de reglementare sanitara  in vederea evaluarii riscului :
     -  Autorizari sanitare = 156
     -  Notificare privind asistenta de specialitate in sanatate publica =  81
     -  Reautorizari sanitare = 12
     -  Refuzuri pentru Autorizari sanitare = 34
     -  Refuzuri pentru Notificari privind asistenta de specialitate in sanatatea publica = 43
     -  Refuzuri pentru Reautorizari sanitare = 3
     -  Certificarea conformității = 6

Activități desfășurate în cadrul Laboratorului de diagnostic microbiologic :


Tip proba
Numar probe /
Numar determinari
NeconformeAlimente – toxiinfectii
Alimente - programe


22/ 88
12
2/4
0
Ape potabile
Alte ape
978/2934
311
152/179
5
Conditii de  igiena :
Teste de sanitatie –unitati alimentare + alte
Teste de sanitatie –unitati sanitare
AMF


86/344


28
289/867
0
94/282
1
Sterilitati -  supraveghere

469/26
0
Exudate – supraveghere
298
25

Coproculturi – supraveghere

190
45
Ex. coproparazitar
429
2

HAV   IgM/
0


HBc   IgM/
0


HCV/
0


Ag  HBs/
0


HIV/
965
19

VDRL/
2
2

TPHA/
2
2

                                                                                                                         

Activitati derulate in cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediu – igiena mediu

1 - supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mari:
- nr. zone monitorizate: 9 / anul 2016 / judet Maramures
( localitati monitorizate: Baia Mare - 4 ZAP, Baia Sprie, Borsa, Sighet, Viseu, Tg. Lapus)
- nr. probe prelevate: 252 / ZAP mari  de aprovizionare
2 - evaluarea  calitatii apei de îmbăiere
            - colectarea datelor pentru inventarierea zonelor de îmbăiere amenajate și neamenajate
            - 76 unitati administrativ teritoriale din județ .
3 - supravegherea cazurilor de methemoglobinemie acuta infantila, generate de apa de fantana
-  numar de cazuri de methemoglobinemie acuta infantile raportate:
            - 0 / anul 2016 / judet Maramures
-  numar de analize efectuate din apa de fântana suspectata in evolutia cazului de
methemoglobinemie raportat/judet:   
            - 0 / anul 2016 / judet Maramures
4 - monitorizarea apelor potabile imbuteliate altele dacat apele minerale naturale sau decat apele de izvor
            - inventarierea producatorilor de ape de masa din judet, care detin sortimente inregistrate in Registrul apelor potabile imbuteliate:
            - 1 producator din județ, detine notificare din anul 2010; sortimentul de apa
notificata la MS a  fost trimis pentru efectuarea analizei a 11 metale la CRSP Tg Mures.
            - colectare si transmiterea la CRSP Tg Mures a datelor privind implementarea legislatiei in domeniul apelor potabile imbuteliate, referitoare la producatorii de ape de masa din judet, care detin sortimente inregistrate in Registrul apelor potabile imbuteliate;  
5 - supravegherea calitatii apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare mici:
- nr. zone monitorizate: 49/ anul 2016 /judet Maramures 
( localitati monitorizate:
- din CAT1/- 15 zone/- Asuaju de Sus, Baia Mare-Blidar,  Baia Sprie- 2 Zone ( Borcut si Ceapa), Basesti,  Cavnic- 2 zone ( Roata si Lighet), Cupseni,  Dragomiresti, Ieud, Miresu Mare-Lucacesti, Seini- zona Viile Apei, Stramtura,  Tautii Magheraus- zona Baita, Valea Chioarului-Mesteacan; 
- din CAT2/- 29 zone/- Ardusat, Baia Mare-Microuzina Baraj, Baia Sprie-sursa Ciontolan, Baiut, Barsana, Boiu Mare, Botiza, Cavnic- 2 zone (  Berbincioara si Roata) , Copalnic, Farcasa, Miresu Mare, Moisei -2 Zone, Ocna Sugatag- 2 zone, Remetea Chioarului, Rozavlea, Ruscova, Sacel, Salsig, Satulung, Sapanta, Seini, Somcuta Mare, Tg. Lapus, Tautii Magheraus- 2 Zone , Ulmeni)
- din CAT3/- 5 zone/- ( Baia Borsa, Borsa-Repedea, Suciu-Grosi, Salistea de Sus, Viseu de Jos);
- nr. probe prelevate:  521/ zonele mici de aprovizionare
6 - aprovizionarea cu apa, sanitatia si helmintiazele transmise prin sol la copii institutionalizati
            - aplicarea chestionarelor pentru 2 grupe de varsta precizate in metodologia difuzata de INSP Bucuresti ( 1-4 ani si peste 5-14 ani) 
- numar de chestionare aplicate/  trim I 2016 -  30
7 - evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din mediul ambiant
            - colectarea datelor pentru  emisiile de poluanti din aer, monitorizati de APM Maramures in anul 2016
- colectarea datelor de sanatate pentru  in raport cu emisiile de poluanti din aer
8 - evaluarea impactului schimbarilor climatice asupra sanatatii
            - colectarea datelor de la ISU MM pentru  episoadele de inundatii, alunecari de teren, episoade de seceta extrema, precum si episoade de inzapeziri, ninsori si temperaturi scazute, existente in anul 2016
- colectarea datelor de sanatate privind leziunile traumatice si alte consecinte ale cauzelor extreme ( degeraturi, hipotermia, efectele caldurii si ale luminii)
9 - monitorizarea intoxicatiilor acute neprofesionale cu produse chimice
- numar de cazuri/  anul  2016 - 29
- numar de decese/  anul  2016 -  4
10 - supravegherea  produselor cosmetice in  relatie cu sanatatea umana
- in colaborare cu serviciul CSP:
- verificarea notificarilor, prelevare esantioane pentru determinarea contaminantilor
11 - Evaluarea  manifestarilor de tip alergic si a factorilor de risc asociati din mediu de viata si munca
- numar de chestionare efectuate /  trim II+III 2016 /judet Maramures  50
12- monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala
            - colectarea datelor pentru  machetele de raportare lunara
            - 14 unitati medicale publice si private cu paturi.
13- evaluarea proiectelor si obiectivelor cu risc în vederea emiterii unor documente de reglementare sanitară în cursul anului  2016/judet Maramures:  
             - evaluari proiecte de amplasare, construire, extindere, modernizare obiective in care se vor desfasura activitati cu risc pentru sanatatea populatiei in vederea eliberarii de notificari/ negatii/ de asistenta de specialitate - 402 -
             - evaluari obiective in care se desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea populatiei in vederea autorizarii sanitare - 44 -
 - evaluari obiective in care se desfășoară activități cu risc pentru sănătatea populatiei
in vederea acordarii vizei anuale - 14 -
             - evaluari proiecte si obiective in vederea certificarii de conformitate cu normele legale de igiena si sanatate publica - 190-
 Teste de sanitatie ( de verificarea eficientei operatiunilor de dezinfectie si sterilizare in cabinete de infrumusetare ) efectuate cu ocazia evaluarii obiectivelor in vederea certificarii conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica :
             -  29 obiective  evaluate
             -  58 teste prelevate
             -   9 teste neconforme;
           
Activitati derulate in cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediu – igiena aliment

            S-a analizat si evaluat conformarea proiectelor la normele de igiena si sanatate publica  in vederea eliberarii notificarii pentru asistenta de specialitate in sanatate publica privind respectarea legislatiei sanitare in vigoare - 216 documentatii (din care 22 au fost respinse).
           S-a analizat documentatia si s-a efectuat evaluarea a 182 obiective eliberandu-se               120 notificari scrise pentru certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica si 62 notificari pentru unitatile cu activitati neconforme.
In vederea eliberarii autorizatiei sanitare de functionare in baza referatului de evaluare
a fost analizata 1 documentatie si evaluat obiectivul, la care s-a eliberat 1 – autorizatie.
S-a facut expertiza condiţiilor igienico  sanitare la blocul alimentar din cadrul Spitalului
de Pneumoftiziologie Dr. Nicolae Rusdea din Baia Mare de unde s-au prelevat 5 teste de salubritate pentru verificarea eficientei operatiunilor de igienizare, dezinfectie si curatenie de pe suprafete de lucru, ce vin in contact cu produsul alimentar, ustensile si maini si 1 AMF.
            S-a facut expertiza condiţiilor igienico-sanitare la blocul alimentar din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Constantin Opris Baia Mare si expertiza condiţiilor igienico  sanitare la blocul alimentar din cadrul Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, de unde s-au prelevat teste de salubritate pentru verificarea eficientei operatiunilor de igienizare, dezinfectie si curatenie de pe suprafete de lucru, ce vin in contact cu produsul alimentar, ustensile si maini, AMF, probe de apa pentru analize microbacteriologice si probe de apa pentru analize  fizico–chimice.
            S-au prelevat 315 teste de salubritate pentru verificarea eficientei operatiunilor de igienizare, dezinfectie si curatenie de pe suprafete de lucru, ce vin in contact cu produsul alimentar, ustensile, maini (din care 94 nu corespund normelor microbiologice conform ORD. MS 976/1998), 48 AMF (12 necorespunzatoare) si 12 probe de apa in vederea verificarii parametrilor de calitate ai apei potabile (4 nu se incadreaza cerinţelor din Legea nr.458/2002 şi H.G. nr. 974/2004).
           Examene privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena–au fost examinati un numar de 3362 cursanti din totalul de 5505 inscrisi in cataloagele depuse de scolile de instruire profesionala.                  
In cadrul sintezei nationale pe anul 2016-obiectivul 4 – actiunea 1.2.2. “Monitorizarea alimentelor tratate cu radiatii”, a fost controlata 1 unitate unde s-au verificat 10 produse alimentare.   
In cadrul sintezei nationale pe anul 2016-obiectivul 4 – actiunea 1.2.5. Monitorizarea nivelului de iod in randul populatiei, au fost recoltate 40 probe sare din unitati comerciale si depozite in vederea determinarii continutului de iodat de potasiu.                       
S-a efectuat un studiu de perceptie a populatiei din grupe de varsta vulnerabila (ca si
consumatori) cu privire la consumul de bauturi energizante in Romania, prin aplicarea unui numar de 20 chestionare care au fost trimise la INSP.
          
Activitati derulate in cadrul compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediu – igiena scolara

           S-a analizat si evaluat conformarea proiectelor la normele de igiena si sanatate publica:
În vederea eliberarii notificarii pentru asistenta de specialitate in sanatate publica privind respectarea legislatiei sanitare in vigoare: - 80 documentatii (din care 43 respinse);
in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere, au fost analizate – 14 documentatii
            a fost analizata documentatia si s-a efectuat evaluarea a unui (1)- obiectiv , eliberindu-se o notificare scrisa pentru certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica.

Supravegherea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor prin indicatori de dezvoltare fizica, adaptabilitate precum si urmarirea factorilor din mediul de viata si activitate:

-         La  triajul epidemiologic al colectivitatilor de copii si adolescenti  efectuat în perioada 11.01-22.01.2016; 15.02-24.02.2016;  04.05-14.05.2016; 12.09-23.09.2016; 07.11-
18.11.2016 – din totalul de 151349 copii inscrisi au fost examinati un numar de 140524 depistandu-se un numar de 1320 cazuri reprezentand 0.94 %.

Identificarea, cuantificarea şi monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc (YRBSS) :

-  Centralizarea chestionarelor :
-         162 chestionare pentru clasele VII-VIII (varianta A)
-         102 chestionare pentru clasele  IX-XII (varianta B)

Evaluarea profilului de risc psiho-social în comunităţi şcolare

- Centralizarea chestionarelor :
-         100 -chestionar de evaluare a profilului psiho-social al mediului scolar (cadre didactice)
-         120-chestionar de evaluare a profilului psiho-social al mediului scolar (elevi)
-          
  Evaluarea starii de nutritie a copiilor din ciclul primar –proiectul european COSI:

- 135 de copii au fost masurati si chestionati - conform metodologiei primite de la INSP
Bucuresti
        - 135 - chestionare pentru parinti- conform metodologiei primite de la INSP Bucuresti
        - 135 - scrisoare-acord pentru parinti- conform metodologiei primite de la INSP Bucuresti
        - 4 - chestionare unitate de invatamant- conform metodologiei primite de la INSP Bucuresti

Comisia Medicala de Orientare scolar-proferionala
-         a avut loc o  întrunire a Comisiei  Medicale  de Orientare scolar-proferionala unde au
fost acordate 5 referate de expertiza medico-pedagogica de transfer.

Evaluarea morbiditatii cronice prin dispensarizarea copiilor bolnavi cronici in colectivitati de copii si tineri:
- din totalul de 24687 copii si tineri investigati s-au depistat un numar de 3179 copii bolnavi in anul scolar 2015-2016 (12.88%)

 Monitorizarea starii de sanantate a copiilor si tinerilor prin examene medicale de bilant in anul scolar 2015-2016:
- au fost examinati  un nr de 9585 copii,  din care 4796 fete si 4789 baieti. Au fost depistati 2061
(1029 fete si 1032 baieti) subiecti cu dezvoltare fizica dizarmonica (21.51 %) si cu afectiuni cronice un numar de 3279 (1648 fete si 1631 baieti)  copii si tineri, reprezentand 34.21 % , conform metodologiei transmite de INSP-CNEPSS Bucuresti
 Au fost raportate catre CRSP Cluj centralizat datele din urmatoarele metodologii:
- “Evaluarea profilului de risc psiho-social in comunitatile scolare”  ;
- “Utilizarea modelului ecologic pentru interventiile de prevenire a violentei la elevi”  ;
-“Identificarea, cuantificarea si monitorizarea riscului specific pentru sanarate generat  de comportamentele cu risc”  .

 Monitorizarea stadiului autorizarii unitatilor de invatamant din reteua scolara pentru anul scolar 2016-2017 din judetul Maramures: 
- din totalul de 342 (din care 27 unitati particulare) unitati de invatamant, pana la data
de 31.12.2016 detin autorizatie sanitara de functionare un numar de 245 (din care 18 unitati de invatamant particular) reprezentand  o pondere 71.64 %:

                   - urban – din totalul de 167 unitati – 73.66%  sunt autorizate sanitar
                   - rural – din totalul de 148 unitati – 68.92%  sunt autorizate sanitar
                   - unitati particulare – din totalul de 27 unitati – 66.67%  sunt autorizate
sanitar.

Activitati derulate in cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediu – medicina muncii

1.    Evaluarea proiectelor şi obiectivelor cu risc
      a. S-au efectuat 81 evaluari de risc pe sanatatea publica pentru unitati de mica productie ,  pentru care s-au emis 58 notificari  privind asistenta de specialitate in sanatate publica,6 autorizatii sanitare pentru laboratoare de tehnica dentara, 10 certificari de conformitate sanitara, 5 refuzuri si 2 negatii pentru normele de igiena si sanatate publica in vigoare.
b. au  fost evaluate  si expertizate 146 locuri de munca emitandu-se buletine de expertizare pentru conditii vatamatoare de munca
    c. S-au întocmit 4 buletin de interpretare a câmpurilor electromagnetice  care a fost comunicat instituţiilor  solicitante, împreună cu planul de măsuri pentru reducerea riscului
profesional al angajaţilor expuşi.

2.      Servicii de sanatate publica la solicitare - determinări de noxe in obiective cu risc:
a.s-au efectuat  341 determinari de noxe fizice din care : 
microclimat      -     89
iluminat            –    88 
zgomot            -   164
             Determinarile de zgomot s-au efectuat atat la locuri de munca - 131 (din  care
41 au fost peste LMA, respectiv 31,30%) cat si in mediul ambiental  33 determinari , un numar de 23 depasind limita maxima admisa( 69,70%) .
             b.. In colaborare cu laboratorul de toxicologie s-au efectuat 601  determinari de noxe chimice ( pulberi - 289, CO2 - 196, NH3 -87, formaldehida - 4, CO – 12, NO2 – 6, acetone - 7) la 85 unitati.
          Din totalul probelor prelevate un numar de 30 de probe au fost neconforme (pulberi),  respectiv 12,74%.

3.        Programul National de Monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si Munca (PN II)
              In anul 2016 s-au raportat  catre INSP Bucuresti datele colectat  in cadrul obiectivului 3 referitor la ‘Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate factorilor de risc ocupational’ pentru actiunile derulate in anul 2016:  
      a.    - Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala profesionala
            - in anul 2016 au  fost semnalate 37 de cazuri noi de boala profesionala, iar in urma cercetarilor efectuate la sediile agentilor economici au fost  declarate 36 cazuri noi de boala profesionala  pentru care s-au intocmit procese verbale de cercetare iar 1 caz a fost infirmat.

     a. - Supravegherea respectarii cerintelor de sanatate si securitate in munca in conditiile unei activitati cu efort fizic ridicat, transport si manipulare de greutati  - 27 agenti economici
     b. - Supravegherea  efectelor asupra sanatatii asociate expunerii profesionale la agenti cancerigeni  - chestionarele au fost transmise la coordonatorul national al sintezei in vederea integrarii rezultatelor in sinteza nationala
     c. – Expunerea profesionala la radiatii ionizante - datele au fost transmise la coordonatorul national al sintezei in vederea integrarii rezultatelor in sinteza nationala

Activitati derulate in cadrul Laboratorului de igiena radiatiilor
  
  2.1.1 Radioprotecția în expunerea medical la radiații ionizante
  2.1.1.1 Monitorizarea radioprotecției pacientului în expunerea medical la radiații
ionizante
  În anul 2016 s-au efectuat   339772 examinări radiologice din care : 176176 radiografii,
13793 radioscopii,   45616 examinări CT, 3210 proceduri angiografice/intervenționale, 100977examinari rx dentare.
 2.1.1.2 Supravegherea expunerii personalului medical la radiaţii ionizante
       Luare în evidență 12 noi expuși profesional la radiații ionizante.
 În judeţul Maramureş în anul 2016 s-au monitorizat 51 de unităţi care desfăşoară activităţi şi
practici radiologice , din care 46 de unităţi desfăşoară activităţi în domeniul medical şi 5 unităţi în alte domenii
 La nivelul întregului judeţ există un număr de 249 persoane expuse profesional dintre care
81bărbaţi şi 168 femei. Un număr de 26 persoane au ieşit din evidenţa persoanelor expuse profesional pe parcursul anului 2016, dintre care 2 în urma pensionării şi 24 din alte motive  .
   În judeţul Satu Mare s-au monitorizat 29 de unităţi care desfăşoară activităţi şi practice
radiologice , din care 26 de unităţi desfăşoară activităţi în domeniul medical şi 3 unităţi în alte domenii
   La nivelul întregului judeţ există un numar de 154 persoane expuse profesional dintre care
51bărbaţi si 103 femei. Un număr de 4 persoane au ieşit din evidenţa persoanelor expuse profesional din alte motive decat boală/pensionare pe parcursul anului 2016.
Nu există supraexpuneri sau incidente radiologice la expusul   profesional medical.

2.1.2. Protejarea stării de sănătate a populaţiei împotriva expunerii la surse naturale de
radiaţii:
2.1.2.1.           Supravegherea conţinutului radioactiv natural al alimentelor şi al apei    potabile conform Recomandării 2000/ 473/EUROATOM;

Apa potabila:
   Măsurători radiometrice alfa fond scăzut apă potabilă –85,     măsurători radiometrice beta
fond  scăzut apă potabilă – 85.
   Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare.
   Măsurători de radon- 17.
   Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare
Aer: recoltare filtru aer – 12, măsurători radiometrice alfa fond scăzut filtru aer – 12,
măsurători radiometrice beta fond scăzut filtru aer – 12.
   Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare
Depuneri atmosferice : recoltare depunere atmosferică – 12, măsurători radiometrice alfa
fond scăzut  – 12, măsurători radiometrice beta fond scăzut  – 12. Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare.
Măsuratori dozimetrice la 1 metru de sol – 47. Nu există depășiri ale limitelor admise de
legislația în vigoare
Alimente :
    Măsurători radiometrice alfa fond scăzut  – 4 probe, măsurători radiometrice beta fond
scăzut    - 4 probe.
   Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare.

2.1.2.2.            monitorizarea radioactivităţii apei potabile conform Legii 458/2002 privind
calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare;
   Măsurători radiometrice alfa fond scăzut apă potabilă – 85, măsurători radiometrice beta
fond scăzut apă potabilă – 85.
   Nu există depășiri ale limitelor admise de legislația în vigoare.
     
2.2. Activitatea în cadrul regimului de avizare-autorizare a desfăşurării activităţilor nucleare, conform ORD MS 381/2004:
   S-au evaluat documentatiile si s-au efectuat determinari obiective de factori de mediu de
munca si s-au eliberat 74 Autorizații sanitare/vize anuale ( bianuale) ale  instalatiilor  radiologice și  17 Avize sanitar .
   Am efectuat măsurători dozimetrice a ecranelor de protecție la solicitare pentru 189 aparate
radiologice, se încadrează în parametrii prevăzuţi de legislaţia în vigoare
     
Activităti desfășurate în structura Evaluarea si Promovarea  Sănătății
        
          La nivelul compartimentului s-a asigurat monitorizarea si coordonarea  programelor de sanatate publica in domeniul bolilor netransmisibile in anul 2016. In cadrul acestor activitati s-au colectat , centralizat si evaluat pe trimestre  indicatorii specifici programelor de sanatate ,conform legislatiei in vigoare.
          S-au elaborat si transmis Unitatilor de Asistenta Tehnica si Management ale programelor de sanatate  rapoartele medicale pe trimestre cu privire la derularea programelor de sanatate monitorizate.Rapoartele  includ  date despre activitatile desfasurate in cadrul programelor de sanatate, propuneri de imbunatatire a modului de defasurare a programelor nationale de sanatate publica ,analiza comparativa a costurilor medii realizate raportate la cele nationale.

V. Programul National de Evaluarea si Promovare a Sanatatii si Educatiei pentru Sanatate
        In anul 2016 s-au derulat 23  campanii IEC cu  147 de actiuni  si 4 campanii locale cu  40 actiuni , in total existand 32745 de  beneficiari  :

Campania  IEC
Actiuni
Numar beneficiari
 1. Saptamana Europeana de Prevenire a Cancerului de Col Uterin
    7 actiuni IEC in scoli si licee din Baia-Mare, Viseul de Sus,  Borsa

460
2. Luna Nationala de      Prevenire a Cancerului

   8 actiuni IEC la scoli si licee din Baia Mare,Viseul de Sus, Borsa, si serviciile de asistenta sociala din primariile  Bistra si Borsa;
1180
  3. Ziua Mondiala a Sanatatii Orale
  5 actiuni IEC la scoli si licee din Baia Mare, Viseu de Sus si Borsa;
773
   4. Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei
   8 actiuni IEC la scoli si licee din Baia Mare,Viseu de Sus si  Borsa,
450
  5.Ziua Mondiala a Apei
1 actiune IEC la  Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Leordina.  
10
6.Ziua Mondiala a Sanatatii
    5 actiuni IEC in scoli si licee din Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Borsa
270
7.Saptamana Europeana a Vaccinarii

    5 actiuni IEC adresate parintilor la scoli si licee din Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Borsa
100
 8. Ziua Mondiala de Lupta impotriva Hipertensiunii 

  8 actiuni IEC la scoli si licee din Baia Mare, Borsa, si serviciile de asistenta sociala din primariile : Leordina, Petrova, Valea Viseului, Bistra;
605
 9. Ziua Europeana impotriva Obezitatii
   8 actiuni IEC la scoli si licee din Baia Mare, Borsa, si serviciile de asistenta sociala din primariile: Leordina, Petrova, Valea Viseului, Bistra;
650
 10.Ziua Mondiala fara Tutun

   18 actiuni IEC la scoli si licee din Baia Mare,Borsa,Ruscova si serviciile de asistenta sociala din primariile: Leordina, Petrova, Valea Viseului, Bistra; Moisei,Borsa.
1795

 11. Ziua Internationala de Lupta impotriva Abuzului si Traficului Ilicit de Droguri
 10 actiuni IEC la scolile si licee din Baia Mare ,Borsa, Ruscova,si serviciile de asistenta  sociala din primariile Moisei, Borsa.
890
12 Luna Nationala a Informarii despre efectele consumului de alcool

11 actiuni la taberele scolare din Baia Mare,serviciile de asistenta sociala din primariile:Viseu de Jos, Leordina,Petrova,Dragomiresti,Ieud,Borsa si Moisei;
305
13 .Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Hepatitei

10 actiuni la taberele scolare dinBaia Mare, serviciile de asistenta sociala din primariile:Viseu de Jos, Leordina,Petrova,Dragomiresti,Ieud,Borsa si Moisei;
295
14.Saptamana Mondiala a Alimentatiei la San
4 actiuni la serviciul de asistenta sociala din cadrul primariilor din Poienile de Sub Munte, Bistra, Moisei si Borsa;
60
15.Saptamana Europeana a Mobilitatii
1 actiune la serviciul de asistenta sociala a Primariei Moisei
20
16. Ziua Mondiala a Contraceptiei
1 actiune la serviciul de asistenta sociala a Primariei Borsa;
20

17. Ziua Mondiala a Sanatatii Mintale
5 actiuni in scoli si licee din Viseu de Sus,Poienile de sub munte, Botiza,Poienile Izei,Horb;
107
18 Ziua Internationala a Virstnicului
2 actiuni la licee din Viseu de sus si Poienile de sub Munte;
55
19.Ziua Nationala fara Tutun
7 actiuni in scoli si licee din Baia Mare,Viseu de Sus, Ruscova,Repedea,
367
20.Ziua Europeana a Informarii despre Antibiotice
7 actiuni in scoli si licee din Baia Mare,Viseu de Sus, Ruscova,Repedea;
367
21.Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor”
1 actiune la un liceu din Viseu de Sus;
95
22.Nu antibiotice
la-ntimplare
5 actiuni
635
23. Ziua Mondiala  de Lupta impotriva HIV/ SIDA ”

10 actiuni in scoli si licee din Baia Mare,Moisei,servicile de asistenta sociala din primariile Viseu de Sus, Borsa si Moisei;
205
24. Stil de viata sanatos

30 actiuni in gradinite cu program prelungit,scoli si licee  din Baia Mare,Viseu de Sus,Viseu de Jos, Borsa,Poienile de Sub Munte,Botiza,Poienile Izei , Horb,Leordina,Ruscova,Repedea si in taberele scolare din Baia Mare;
117225.  Ziua Internationala a Constientizarii Autismului
1 actiune  la Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte
25

26. Ziua Nationala a Inimii
4 actiuni  la serviciile de asistenta sociala din primariile Leordina, Petrova, Valea Viseului, Bistra;
25
27. “ Proiect RO 19.04 “Interventie la mai multe niveluri pentru preventia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viata din Romania” – Mecanism Financiar Norvegian 2009-2014 
4 actiuni  de instruire pentru cadre didactice din gradinite si scoli generale, asistenti medicali din cabinete medicale scolare, asistenti medicali comunitari, mediatori sanitari  
- distributie ghiduri de interventie in scolile si gradinitele cuprinse in proiect
21809
27 campanii
187  actiuni
32745 beneficari

VI Programul National de Sanatate a Femeii si Copilului

         In cursul lunii febrruarie s-au verificat evidentele de la cabinetele medicilor de familie din Baia Mare care deruleaza programul de lapte praf.
         In perioada 23-24 mai s-a derulat in judet un studiu privind Evaluarea starii de nutritie si prevalenta anemiei la copii in varsta de 6 ani.Studiul a fost coordonat de Institutul National pentru Sanatate Mamei si Copilului Alessandrescu-Rusescu Bucuresti si  s-a facut cu participarea DSP si a  medicilor de familie din localitatile Baia Sprie, Desesti, Barsana, Campulung la Tisa. S-au facut masuratori ( inaltime, greutate, circumferinta abdominala ) si s-a recoltat sange capilar pentru dozarea hemoglobinei la un numar de 16 copii inscrisi pe listele medicilor de familie.
1  Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului
1.2     Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni care nu beneficiaza de
lapte matern prin administrare de lapte praf :  s-a  asigurat centralizarea datelor si  distributia de lapte praf , conform prevederilor legale in vigoare .
1  Subprogramul pentru ameliorarea starii de nutritie a gravidei si copilului
1.2   Profilaxia distrofiei la copiii cu varsta cuprinsa intre 0-12 luni care nu beneficiaza de
lapte matern prin administrare de lapte praf :  s-a  asigurat centralizarea datelor si  distributia de lapte praf , conform prevederilor legale in vigoare .
      
Luna
Cantitate lapte praf distribuita
Numar copii beneficiari
Valoare
ianuarie
119.2 kg
149 copii
4014.66 lei
februarie
116 kg
145 copii
3906,88 lei
martie
122.4 kg
153copii
4122.43 lei
aprilie
118.4 kg
148 copii
3987.71 lei
mai
186 kg
155 copii
6264.48 lei
iunie
165,6 kg
138 copii
5577.41 lei
iulie
154,8 kg
129 copii
5213,66 lei
august
161,2 kg
132 copii
5429,22 lei
septembrie
176, 2 kg
127 copii
5934,42 lei
octombrie
165,6 kg
133 copii
5577,41 lei
noiembrie
176,4 kg
141 copii
5941,15 lei
decembrie
180,8 kg
138 copii
6089,34 lei
Total
1842,6 kg
1628 copii
50216,88 lei

      
  3.   Subprogramul de sanatate a femeii
          3.1 Cresterea accesului la servicii moderne de planificare familiala- nu se deruleaza, nu   s-au primit produse contraceptive prin program.
          De la unitatile sanitare s-au colectat si prelucrat date pentru  urmatorii indicatori demografici si de morbiditate : numar nascuti vii,natalitate, numar total decedati, mortalitate,sporul natural,mortalitate infantila ,mortalitate materna , indicatori de prevalenta si indicatori de incidenta.
          S-a impartit pe trimestre si unitati sanitare  bugetul si suplimentarile ulterioare alocate programelor nationale de sanatate publica penru anul 2016.
          S-a intocmit borderoul centralizator al facturilor medicilor de familie anexat cereriilor  de finantare pentru  PN de Vaccinare.
          S-au intocmit si inaintat Ministerului Sanatatii trei dosare medicale pentru tratament in strainatate ,dosare care au fost aprobate si finantate.
          In  perioada de avertizare privind conditiile meteorologice si de temperaturi in scadere,  zilnic  s-au  centralizat  datele si s-au inaintat  Ministerului Sanatatii –COSU indicatorii specifici  de raportare a hipotermiilor,   in conformitate cu adresa COSU nr. 3987/03.11.2016.
          Zilnic se realizeaza actualizarea informatiilor postate pe pagina web a institutiei.  Activitati desfasurate de Serviciul Control in sanatate publica

     In anul 2016 la nivelul structurii de control si inspectie s-au efectuat controale  la nivelul unitatilor dupa cum urmeaza:
-     in cadrul protocolului de cooperare pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale
in domeniul depozitarii si comercializarii produselor cerealiere si a produselor de panificatie au fost verificate 59 unitati de productie;
              - 1791 controale la categoria  biocide  din care: 8 producatori, 2 unitati importatoare, 82 unitati distribuitoare, 1699 utilizatori;
              - 191 controale in mediul de viata al populatiei;
 - 102 controale in mediul de munca;
 - 1473 controale in sectorul alimentar, din care:  133 producatori si ambalatori, 55
producatori primari, 31 distribuitori si transportatori, 16 producatori primari care vand direct consumatorului final, 617 retaileri, 621 sector servicii;
-  323 controale produse cosmetice ;
-  34 controale producator si distribuitor apa;
-  127 controale in unitati de turism;
-  343 controale unitati invatamant
- 378 controale unitati sanitare(92 controale in unitati sanitare cu paturi, 275 controale in
unitati sanitare cu exceptia spitalelor, 10 controale in unitati de transfuzie sanguina,1 control in unitati  acreditate pentru prelevare tesuturi umane);
-  115 controale deseuri periculoase
-  11 controale SRAAF(6 suplimente nutritive, 4 TIA, 1 altele)
In cadrul Programului national  II si in cadrul controalelor tematice derulate in anul 2016
au fost recoltate  si analizate urmatoarele probe dupa cum urmeaza:
- 21 probe apa care au fost analizate din punct de vedere microbiologic in cadrul
laboratorului DSP Maramures  din care 12 probe au fost corespunzatoare(57.14%) si 9 necorespunzatoare(42.86%);
- 1 proba apa care a fost analizata din punct de vedere fizico-chimic in cadrul
laboratorului DSP Maramures cu rezultat corepunzator;
- 24 probe aliment care au fost analizate din punct de vedere microbiologic in cadrul
laboratorului DSP Maramures din care 12 probe au fost corespunzatoare(50%) si 12 necorespunzatoare(50%);
- 50 probe sare pentru determinarea iodului din care 3 probe au fost necorespunzatoare si
47 corespunzatoare (6% necorespunzatoare, 94% corespunzatoare)- laborator DSP Maramures
- 25 teste sanitatie prelevate din unitati sanitare cu rezultate corespunzatoare;
- 30 teste sanitatie prelevate din unitati alimentare din care  2 au fost cu rezultate
necorespunzatoare(6.67%) si 28 au fost cu rezultate corespunzatoare(93.3%);
- 8 probe alimente cu destinatie nutritionala speciala(cereale,lapte praf) la care
rezultatele buletinelor de analiza au fost corespunzatoare;(CRSP Iasi,Cluj,DSP MM)
- 2 probe alimente (usturoi granulat China si piper negru macinat Vietnam)la care s-a
efectuat detectia iradierii si la care rezultatele au fost corespunzatoare;analizele au fost efectuate in cadrul laboratorului IISPV Bucuresti;
- 2 probe suplimente alimentare care au fost transmise laboratorului de analize din cadrul
CRSP- Timisoara si la care nu s-au primit rezultatele;
             - 2 probe prajituri preambalate pentru determinarea zaharurilor (laborator DSP
Buzau) la care nu s-au primit rezultatele buletinelor de analiza;
- 1 proba ceramica, 1 proba vase emailate si 1 proba material plastic pentru determinarea
migrarii de metale grele la care rezultatele buletinelor de analiza au fost corespunzatoare(CRSP Bucuresti,laborator DSP Maramures)
- 1 proba produs cosmetic pentru determinarea metalelor grele si indicatori
microbiologici -fond de ten(lab-CRSP Timisoara,)-rezultat corespunzator
- 1 proba produs cosmetic pentru determinarea formaldehidei si paraformaldehidei la
care rezultatele buletinelor de analiza au fost corespunzatoare(CRSP Buzau,CRSP Iasi)
- 1 proba produs cosmetic pentru determinarea parabenilor la care nu s-au primit  inca
rezultatele;(CRSP Buzau)
-1 proba produs biocid(cloramina T)-la care nu s-a primit rezultatul(CRSP Bucuresti)
 In  anul 2016 au fost rezolvate un numar de 156 sesizari.

 Numar total controale: 5493
  Au fost aplicate 80 avertismente, 38 amenzi in valoare de  137300 lei  in conformitate cu  HG nr. 857/2011 si 4 suspendari de activitate.

ACTIVITATEA FINANCIARĂ :

            Activitatea financiar contabila in Directia de Sanatate Publica a judetului   Maramures este organizata in baza dispozitiilor ordonatorului de credite pentru angajamente ,circuitul documentelor ,inventariere , controlul financiar preventiv propriu si alte activitati care stabilesc sarcini si responsabilitati in gestionarea patrimoniului.Aceasta se desfăsoară în baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătătii prin fila de buget
            Va comunicam  ca la data de  31.12.2016 la nivelul       DSP Maramures s-au derulat fonduri publice in suma de 39.751.472   lei, din următoarele surse :

                         -         Buget de stat – 31.118.682 lei  -
                         -         Venituri proprii ale M.S. – Accize –lei -7.715.246 lei
                         -         Venituri proprii din prestari servicii cf. HG 59/2003 – 917.544 lei

            Utilizarea creditelor bugetare deschise   cat si a veniturilor proprii realizate s-a efectuat prin aplicarea unei politici economice si financiare riguroase manifestandu-se exigenta in folosirea eficienta a creditelor bugetare respectand si aplicand  intocmai prevederile Legii  500/2002 si OMFP  nr 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Situatia privind creditele bugetare si platile  efectuate  la data de 31.12.2016 sursa Buget  de Stat, se prezinta astfel:
           
                                                                                                                                 lei
Indicator
Prevederi bugerare
Credite bugetare deschise
Angajamente legale
Plati efectuate
Grad de realizare a platilor/
Grad de realizare a platilor/ credite deschise
aprobate
(finantari)
La 31.12.2016
prevederi bugetare
(%)aprobate(%)

0
1
2
3
4
5=4/1
6=4/2
Buget de Stat total
33010000
31304762

31304762

31118682
94.27%
99.40%
Cheltuieli
3318000
3318000
3318000
3302134
99.52%
99.52%
de personal
Bunuri si servicii DSP cheltuieli  de functionare
316000
308000
308000
308000
97.46%
100%
Bunuri si servicii DSP programe de sanatate
620000

585852


585852


585852

94.49%
100%
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua AAPL

19891000


19891000


19891000


19820529

99.64%
99.64%
Finantarea programelor de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua AAPL
2202000

2202000


2202000


2132932

96.86%
96.86%
Finantarea  asistentei  medicale desfasurate in cabinetele  medicale  de invatamant
2870000

2870000


2870000


2869110

99.96%
99.96%
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
2116000
2116000
2116000
2086215
98.59%
98.59%
820000
820000
820000
820000
100%
100%
Transferuri din bugetul de stat catre bug locale pentru fin.sanatatii
1296000

1296000


1296000


1266215

97.70%
97.70%
Transferuri de la Bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
1674000
0
0
0
0
0
Alte cheltuieli (burse rezidenti)
18000
13910
13910
13910
77.27%
100%

              Creditele bugetare alocate pentru Titlul 10 ,,Cheltuieli de personal’’ au  fost utilizate pentru plata drepturilor salariale si a contributiilor aferente in conformitate cu bugetul aprobat  si cu respectarea disciplinei financiare.

              Creditele alocate prin Titlul 20 ,, Bunuri si servicii” in suma totala de  25.716.423
lei au fost utilizate  in plati astfel: suma de 308.000 lei pentru cheltuieli de intretinere si functionare;  19.820.529 lei  pentru finantarea  drepturilor salariale si cheltuieli materiale, in conformitate cu prevederile legale, pentru cabinetele din structura unitatilor sanitare transferate la autoritatile administratiei publice locale (cabinete de medicina sportiva, planning familial, HIV/SIDA, distrofici, TBC, LSM, cercetare, rezidenti an I-VII, UPU - UPU SMURD); 2.132.932
lei pentru derularea  programelor de sanatate  in unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale si 2.869.110 reprezentand drepturi salariale ale medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali din cabinetele medicale din unitatile de invatamant.

            Bugetele alocate  unitatilor sanitare din reteaua administratiei publice locale pentru  actiuni de sanatate au avut la baza contractele incheiate in anul 2016 intre DSP  Maramures si unitatile sus mentionate  potrivit prevederilor legale in vigoare si in conformitate cu indicatorii aprobati in buget de Ministerul Sanatatii.

            Pentru  finantarea cabinetelor medicale din unitatile de invatamint s-au incheiat contracte intre DSP Maramures si Consiliile locale care au preluat in structura medici ,medici dentisti si asistenti medicali potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
Sumele alocate in anul 2016 la titlul 51,, Transferuri intre unitati ale  administratiei publice”,  respectiv 51.01- 2.086.215 lei ce fac obiectul transferurilor catre consiliile locale din judet pentru activitatea asistentilor medicali comunitari si mediatorilor sanitari preluati in structura conform OUG 162/2008 – 1.266.215 lei  si suma de 820.000 lei reprezinta transferuri pentru  finantarea unitatilor medico sociale-UMS Targu Lapus si UMS Dragomiresti.

          Situatia privind sumele alocate din venituri proprii ale MS-accize pentru tutun si alcool,  si platile efectuate  la data de 31.12.2016

                                                                                                                                             lei
Indicator
Prevederi bugerare
aprobate
Credite bugetare deschise
(finantari)
Angajamente legale
Plati efectuate
La 31.12.2016
Grad de realizare a platilor/
prevederi bugetare
aprobate(%)
Grad de realizare a platilor/ credite deschise
(%)
0
1
2
3
4
5=4/1
6=4/2
Venituri  proprii MS-accize total:
7918000
7715246
7715246
7715246
97.43%
100%
Bunuri si servicii DSP programe de sanatate
146000
97260
97260
97260
66.61%
100%
Finantarea unor actiuni de sanatate din cadrul unitatilor sanitare din reteaua AAPL
2758000
2758000
2758000
2758000
100%
100%
Finantarea programelor de sanatate derulate de unitatile sanitare din reteaua AAPL
4965000
4859986
4859986
4859986
97.88%
100%
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
0
0
0
0
0
0
Transferuri de capital din care :
0
0
0
0
0
0
Transf.din venituri proprii ale MS  catre bug locale pentru finantarea altor inv in san
49000
0
0
0
0
0


La data de 31.12.2016 DSP Maramures a realizat venituri proprii din prestari servicii  conform tarifelor prevazute in  OMS 208/2010 si OMS 1030/2009  cu modificarile ulterioare,  in suma de 1.028.693 lei . Acestea au fost utilizate  in plati potrivit bugetului aprobat de ordonatorul principal de credite .

Situatia privind platile din  contul de venituri proprii se prezinta astfel:

                                                                                                          lei
Indicator
Prevederi bugetare
aprobate
Angajamente legale
Plati efectuate
La 31.12.2016
Grad de realizare a platilor/
prevederi bugetare
aprobate(%)
0
1
2
3
4=3/1
Venituri  proprii
1075000
917544
917544
85.35%
Cheltuieli de personal
28000
28000
28000
100%
Bunuri si servicii
485000
459296
459296
94.70%
Cheltuieli de capital
562000
430248
430248
76.55%
          

Soldul initial al contului de disponibil a fost in suma de 753.940 lei.
Suma utilizata in cadrul titlului Bunuri si servicii reprezinta cheltuieli de functionare respectiv: cheltuieli cu iluminat,incalzit,carburanti,ch postale,prestari servicii,reparatii curente,cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare,deplasari,cheltuieli cu pregatirea profesionala si cheltuieli cu  protectia muncii, alte cheltuieli.

Concluzii si dificultăți întâmpinate :

           In ceea ce priveste activitatea financiar contabila a Directiei de Sanatate Publica Maramures aceasta  s-a desfasurat conform atributiilor in toate structurile existente. Pentru asigurarea tuturor necesitatilor  s-au utilizat resursele financiare obtinute din venituri proprii conform bugetului aprobat pentru aceasta sursa de finantare astfel incat activitatea institutiei sa se desfasoare normal.
          Creditele deschise (finantarile) au fost utilizate in plati conform destinatiei din bugetul de venituri si cheltuieli in proportie de  99%/ .
           Drepturile salariale pentru personalul din DSP Maramures au fost achitate integral in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Activitatea curenta s-a desfasurat in parametrii normali, neexistand situatii care sa nu poata fi gestionate si rezolvate la nivel local.
         Exista o relatie buna cu toate unitatile sanitare si  autoritatile locale din judet in ceea ce priveste informarile cu privire la activitatea financiar contabila .
                                                                                  
ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN COMPARTIMENTUL AVIZE-AUTORIZARI :

 -  In anul 2016 s-au depus conform legislatiei în vigoare un numar de 1649 solicitări privind activitatea specifica din care :
                                              -  912  asistenta specialitate, 
                                              -  228  autorizatii sanitare de funcţionare, 
                                              -  418  certificarera conformitatii, 
                                              -  77  viza anuala,
                                              -  14  aviz sanitar

 -  Înregistrarea in Registrul unic al cabinetelor medicale : 51 cabinete, 1 laborator analize medicale.
           
ACTIVITĂȚI DERULATE DE COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN :

-  Implementarea formularelor specifice conform Normelor metodologice  privind exercitarea auditului public intern și a Cartei auditului intern aprobate prin OMS 683/2014;
-  Fundamentarea, elaborarea și supunerea spre aprobare a Planului multianual de audit pentru perioada 2016 – 2018 şi a Planului anual  de audit pentru 2016;
-  Elaborarea și remiterea la termenul stabilit a Raportului anual și a anexelor privind activitatea de audit.   
-  Formalizarea celor 21 de Proceduri operaționale specifice conform Normelor metodologice specifice privind exercitarea auditului public intern și a Cartei auditului intern aprobate prin OMS 683/2014;
- Analiza riscurilor la nivelul compartimentului financiar contabil, în scopul actualizării registrului riscurilor, punerea la dispoziţie a documentaţiei de analiză elaborat de Ministerul Finanţelor publice.
-  Analiza riscurilor la compartimentele Administrativ şi mentemanţă, Asistenţă medicală şi programe de sănătate şi RUNOS în scopul actualizării registrului riscurilor conform  OSGG 200/2016 şi OSGG 201/2016- normele de aplicare a ordinului, revizuirea acestora, stabilirea de măsuri pentru tratarea şi diminuarea riscului şi  transpunerea acestora în machetă.
                                                                                                                                     


                                                                                                         
DIRECTOR EXECUTIV,

                               Dr. RAREŞ POP
 NR.1181/14.06.2017
       
RAPORT ANUAL
PRIVIND PREZENTAREA ŞI ACTIVITATEA
AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ MARAMUREŞ

         PREZENTAREA INSTITUŢIEI:

Agentia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Maramureş, denumită în continuare Agenţie teritorială este organizată şi funcţionează în baza OUG nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, precum şi în baza HG 151/2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. Conducerea AJPIS Maramureş se exercită de către un director executiv, funcţionar public de conducere, numit prin decizia directorului general  ANPIS,  în persoana domnului  Morar Ovidiu.
 Directorul executiv al AJPIS Maramureş are calitatea de ordonator terţiar de credite.

RAPORT DE ACTIVITATE –an  2016

A.  Activitatea Directorului Executiv

         În anul 2016, activitatea s-a bazat pe un management instituţional, orientat spre eficienţă şi eficacitate, printr-o administrare coerentă a resurselor umane, abordarea pozitivă a culturii organizaţionale, păstrarea permanentă a colaborărilor interinstituţionale, cu scopul acordării unor servicii de calitate către potenţialii sau realii beneficiari.
S-a urmărit respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru anul 2016, pe  10 obiective şi a alocării timpului de muncă în raport cu acestea.

B. Compartimentul audit
 În anul 2016, Compartimentul audit public intern a desfăşurat  activităţi în vederea realizării obiectivelor specifice (generale), urmărind indicatorii de performanţă stabiliţi după cum urmează:
Obiectiv general
Asigurarea derulării în bune condiţii a activităţilor instituţiei prin gestionarea eficientă a resurselor şi implementarea unui management performant în cadrul AJPIS
Obiectiv specific:
Monitorizarea utilizării eficiente a resurselor financiare, umane la nivelul instituţiei prin misiuni de audit
Activitati desfăşurate:
1.Realizarea planului anual de audit
Indicatori de performanţă
Nr. misiuni realizate/Nr. misiuni planificate=6/6=100%
2. Efectuarea de activitaţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate
Indicatori de performanţă
Nr. activităţi realizate/ Nr. activităţi planificate=18/18=100%
Cele 18 activităţi realizate (planificate) cuprind atât misiunile stabilite şi realizate (6) cât şi activităţile de monitorizare lunară a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi Maramureş(12).
Nr. rapoarte de audit aprobate/Nr.total rapoarte de audit=6/6=100%
 In conformitate cu Proiectul planului de audit public intern pentru anul 2016 au fost cuprinse în vederea realizării până la 31.12.2016 următoarele misiuni de audit public intern:
1. Auditarea activităţii de inventariere anuală şi valorificarea rezultatului acesteia-an 2015
2. Auditarea activităţii de acordare, plată şi evidenţa a beneficiului privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (alocaţia de plasament) –anii 2014-2015
3. Auditarea activităţii privind procesul de acordare si utilizare a subvenţiei acordate de la bugetul de stat asociaţiilor  şi fundaţiilor, confom Legii nr. 34/1998-ani 2014-2015
4. Auditarea activităţii privind procesul de fundantentare şi utilizare a alocaţiilor bugetare prevăzute în bugetul ordonatorului terţiar de credite, la titlurile, “Subvenţii” ,respectiv, “ Programe de Interes Naţional”(PIN)-ani 2014-2015
5. Auditarea activităţii juridice şi de contencios, a modului de organizare a acesteia, din cadrul AJPIS-an 2015
6. Auditarea activităţii compartimentului de informatică din cadrul AJPIS- an 2015
Compartimentul audit public intern a mai desfăşurat lunar activitatea de monitorizare a măsurilor dispuse prin deciziile emise de Camera de Conturi Maramureş, ţinându-se astfel o evidenţă clară a măsurilor îndeplinite şi a celor în curs de îndeplinire.

C.Juridic si contencios
În domeniul reprezentării şi apărării intereselor instituţiei în faţa instanţelor de contencios administrativ şi a altor instanţe judecătoreşti competente, potrivit legii, pe parcursul  anului 2016 au fost desfăşurate  următoarele activităţi:
Compartimentul juridic al AJPIS Maramureş a asigurat reprezentarea intereselor instituţiei într-un număr de 10 cauze aflate pe rolul Tribunalului Maramureş.
De asemenea, compartimentul juridic al AJPIS Maramureş  în baza delegaţiilor trimise, a reprezentat interesele MMFPSPV într-un număr de 3 dosare aflate pe rolul Tribunalului Maramureş.
În ceea ce priveşte soluţionarea contestaţiilor şi reclamaţiilor potrivit competenţelor legale, Compartimentul juridic şi contencios a înregistrat un număr total de 231 contestaţii, sesizări, reclamaţii din care au fost soluţionate un număr de 199 iar pentru restul de 32 neâmplinindu-se termenul de soluţionare.

D. Compartimentul Autorizare formare profesională
Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională este sprijinită de Secretariatul Tehnic din cadrul AJPIS Maramureş, care a realizat următoarele activităţi:
Specificaţie
Anul 2016
Sedinţe de lucru
17
Număr furnizori autorizaţi  în  cursul anului
30
Număr de programe de formare  autorizate
64
Număr de sesiuni de examinare în alte judeţe
19
Număr de contracte civile incheiate cu specialişti
196

Numar total de decizii emise
384

          S-au  efectuat un număr de 39 monitorizări ale furnizorilor de formare profesională în anul 2016.

E.     Serviciul Beneficii de asistenţă socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de şanse.
Beneficii sociale
Personalul din cadrul serviciului Beneficii de asistenţă socială cu atribuţii în analiza documentaţiei de deschiderea dreptului pentru beneficii şi întocmirea documentaţiei privind deschiderea/suspendarea/modificarea/încetarea dreptului la beneficii de asistenţă socială a realizat următoarea situaţie pentru anul 2016:
Nr.crt
Felul deciziei aprobate
Număr decizii
1
decizii acordare
17.869
2
decizii suspendare
6.949
3
decizii încetare
18.705

Formulare Europene
            În cursul anului 2016 am primit sau am întocmit, la cerere, un total de 1570 formulare E411 la care au fost ataşate 715 de formulare E401 (acestea au fost întocmite de către primării).
Din cele 1570 de formulare am finalizat 1453, restul fiind în lucru - fie la CJP Maramureş fie a  fost trimis formularul E401 la primării.  Cele mai multe formulare E411 au fost transmise către: Germania- 537, Austria- 225, Italia 193, Belgia-136, Franţa- 24, Marea Britanie- 29 şi alte ţări în număr mai mic. Pentru formularele E401B situaţia este asemănătoare cu diferenţa la număr de formulare: 369 pentru Germania, 176 pentru Austria, 51 pentru Belgia,  119 pentru  Italia şi un număr mai mic pentru alte ţări.
            S-a trimis un număr de 13 de cereri de verificare pentru cetaţenii care s-au întors în România din străinătate la care am primit doar câteva răspunsuri, procedând la noi solicitări de informaţii.
Servicii sociale
Diseminarea informaţiilor privitoare la serviciile sociale cu scopul dezvoltării acestora pentru diferite categorii de beneficiari (copii, tineri, persoane cu dizabilităţi, vârstnici), consiliere, îndrumare metodologică a furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din judeţul Maramureş, conform modificărilor legislative apărute în domeniul acreditării furnizorilor şi serviciilor  sociale, prevăzute de Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor, de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/2016.
Aceştia au fost consiliaţi şi îndrumaţi metodologic în ceea ce priveşte  procedura de acreditare/licențiere, modalitatea de constituire a dosarelor, link-uri pentru descărcarea formularelor, completarea anexelor, documentele justificative, modul de transmitere la M.M.F.P.S.P.V. Bucureşti. În acest sens, la nivelul judetului Maramureş  sunt acreditaţi conform noii legislaţii în domeniu, Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, respectiv H.G nr.118/2014-Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012.
 Acordarea unor subventii pentru asociaţii şi fundaţii conform Legii nr. 34/1998.
În acest sens s-au realizat acţiuni de evaluare şi control în vederea verificării utilizării subvenţiei şi acordării serviciilor sociale la Fundatia „Pro Vita”  cu care a fost încheiată Convenţia de acordare a subvenţiei pentru anul 2016, iar în urma verificărilor s-au întocmit  rapoarte lunare. Au fost întocmite lunar şi transmise listele beneficiarilor subvenţionaţi din judeţ la M.M.F.P.S.P.V.
Pentru subvenţiile privind perioada februarie 2016-decembrie 2016, s-a realizat evaluarea în teren şi întocmirea rapoartelor de oportunitate privind acordarea subvenţiilor şi trimise la A.J.P.I.S. Satu Mare, unităţi pentru care s-au solicitat subvenţii pentru selecţia a II a, conform Legii nr 34/1998 privind acordarea unor subvenţii care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.
 De asemenea s-au întocmit rapoarte lunare privind acordarea serviciilor sociale pentru 3 unităţi de asistenţă socială cu care s-au încheiat Convenţii, care au sediul organizaţiei în judeţul Satu Mare si anume:
-         Centru de îngrijire si asistentă socială la domiciliu „ Sf Varvara” Baia Mare
-         Cantina socială Baia Mare
-         Centru de îngrijire şi asistenţă socială la domiciliu „Sf Carol” Sighetu Marmatiei
S-a întocmit raportul anual pentru Asociaţia ,,Casa Magnolia” şi s-a trimis la M.M.F.P.S.P.V., asociaţie cu care s-a încheiat Convenţie de acordare a subvenţiei pentru anul 2015.
Incluziune socială
Raportul statistic referitor la Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale aferent anului 2015, întocmit pe baza machetelor ce cuprind informaţii referitoare la: situaţia privind realizarea măsurilor de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, accesul la educaţie, asistenţă şi sănătate, tipologie-situaţia privind numărul de persoane marginalizate, aplicarea Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat. De asemenea a fost întocmită Fişa judeţului care cuprinde informaţii despre localităţi:
·         tipologia predominantă a persoanelor / familiilor marginalizate
·         măsuri realizate la nivel local pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
Raportul statistic privind activitatea de incluziune socială aferent anului 2015, care cuprinde  informaţii privind activitatea AJPIS în domeniul incluziunii sociale, servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice, cantine de ajutor social şi numărul de beneficiari pe categorii, alte tipuri de servicii sociale (centre de primire în regim de urgenţă, adăposturi de zi sau de noapte, centre de găzduire temporară, instituţii de asistenţă socială pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie, instituţii de asistenţă socială pentru persoanele de etnie roomă), cheltuieli ale instituţiilor publice pentru acordarea serviciilor sociale, completate în 7 machete:
I. Informaţii privind activitatea AJPIS în domeniul incluziunii sociale în anul 2015 din judeţul Maramureş
II.  Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice, 1 ianuarie - 31 decembrie 2015
  Cămine pentru persoane vârstnice
  Centre de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club)
  Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice - Unităţi de îngrijire la domiciliu
 III.  Cantine de ajutor social, 1 ianuarie - 31 decembrie 2015
Numărul total de beneficiari înregistraţi ai cantinelor de ajutor social, sume cheltuite în anul 2015
IV.  Alte tipuri de servicii sociale, 1 ianuarie - 31 decembrie 2015
Centre de primire în regim de urgenţă
Adăpost de noapte (pentru persoane fără adăpost)
Centre de găzduire temporară (pentru persoane fără adăpost)
Instituţii de asistenţă socială pentru persoane de etnie romă
V. Date de contact ale serviciilor publice de asistenţă socială din judeţul Maramureş
VI. Date de contact ale furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale pentru vârstnici din judeţul Maramureş
VII. Date de contact ale cantinelor sociale din judeţul Maramureş
VIII. Date de contact ale persoanelor responsabile de incluziune şi marginalizare socială judete 2015.
Cele două rapoarte au fost întocmite pe baza informaţiilor primite de la 50 de primării, Căminul pentru persoane vârstnice Baia Sprie,  precum şi de la furnizorii privaţi de servicii sociale (Asociaţia Oaza Bătrîneţii, Asociaţia Solidaritatea Speranţei, Asociaţia Casa Magnolia, Fundaţia TU-SI-CU-MI-NE, Asociaţia Medhelp, Asociaţia ASSOC, Organizaţia Caritas, Asociaţia Sfîntul Iosif Mărturisitorul şi au fost transmise M.M.F.P.S.P.V. Bucureşti în data de 21.04.2016.
Întocmirea Raportului judetean de monitorizare a incluziunii sociale pentru anul 2015 şi Planul de acţiuni pentru anul 2016 transmis în 02.06.2016 Institutiei Prefectului Maramures. Acest raport a fost întocmit în vederea monitorizării la nivel judeţean a măsurilor de incluziune socială prevăzute în cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR).  Totodată s-a întocmit şi Programul cuprinzând acţiunile pe care instituţiile membre în  Comisia judeţeană privind incluziunea socială Maramureş şi le-au propus să le desfăşoare în anul 2016 în domeniul incluziunii sociale. Astfel, secretariatul tehnic al comisiei a solicitat informaţii specifice activităţii instituţiilor membre, rapoartele fiind întocmite pe baza activităţilor instituţiei noastre AJPIS Maramureş şi a informaţiilor transmise de către: D.G.A.S.P.C. Maramureş, Inspectoratul judeţean de Poliţie Maramureş, Consiliul Judeţean Maramureş, D.S.P. Maramureş, C.A.S. Maramureş, Casa judeţeană de Pensii Maramureş, Asociaţia Esperando. Raportul a fost transmis Instituţiei Prefectului.
Activitatea Comisiei Judeţene privind Egalitatea de Şanse: în anul 2016 avut loc o întâlnire la Cluj  ca urmare a invitaţiei Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, în cadrul proiectului ,,Campania naţională de conştientizare şi informare publică privind violenţa în familie”. Au avut loc dezbateri pe tema informaţiilor privind finanţarea a 3 PIN-uri respectiv (centre rezidenţiale destinate victimelor violenţei, centre pentru consilierea agresorilor şi centre pentru promovarea femeilor în funcţii de conducere). De asemenea a avut loc sedinţa comisiei în luna noiembrie, şedinţă ce s-a desfaşurat conform ordinii de zi şi s-a întocmit procesul verbal şi informarea către ANES Bucureşti. În cadrul şedinţei a fost prezentat evenimentul organizat la Cluj Napoca în cadrul mesei rotunde în data de 11.11.2016 menţionat anterior, au fost distribuite membrilor comisiei o parte din pliantele şi afişele elaborate în cadrul proiectului amintit anterior, proiect finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, titlul programului fiind: RO20 ,,Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex”, care le-am primit spre distribuire cu ocazia participării la eveniment. A fost prezentat programul şi  activităţile Campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeii, care s-a desfăşurat în perioada 25 noiembrie 2016-10 decembrie 2016, organizat de: Serviciul Public ”Asistenţă Socială” Baia Mare, Filiala Baia Mare a Asociaţiei Femeilor Împotriva Violenţei– Artemis, Asociaţia Femina XXI, Asociaţia YMCA Baia Mare, Federaţia YMCA România, în colaborare cu Inspectoratul şcolar Judeţean Maramureş, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Maramureş, Graiul Maramureşului, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca- Centrul Universitar Nord din Baia Mare, unităţi de învăţământ de nivel liceal. Referitor la acest eveniment, aşa cum de‑a lungul anilor a devenit o tradiţie pentru membrii COJES Maramureş, am participat vineri 25.11.2016, la Seara de veghe organizată în piaţa din centrul vechi al oraşului. Acţiunea a cuprins:
·         expoziţia „Martorelor tăcute”- siluete umane care ” spun” povestea femeilor care au murit de pe urma violenţei în Maramureş în ultimul an; prezentarea de date statistice despre violenţa asupra femeilor la nivel de judeţ
·         aprinderea de candele şi lansarea de lampioane în memoria acestor femei
·         ceaiul antiviolenţă - oferirea de ceai cald participanţilor la acţiune
  • distribuirea de materiale informative – pliantele şi afişele elaborate în cadrul proiectului ,,Campania naţională de conştientizare şi informare publică privind violenţa în familie”, precum şi fluturaşi cu mesaje antiviolenţă, pliante cu informaţii despre ordinul de protecţie
·         proiecție de clipuri video anti-violență
Scopul acestei acţiuni  a fost: informarea, sensibilizarea, creşterea conştientizării opiniei publice cu privire la violenţa la care sunt expuse femeile în familie/ în relaţia de cuplu, precum şi atragerea atenţiei asupra consecinţelor violenţei asupra sănătăţii fizice şi emoţionale a femeilor agresate, dar şi asupra faptului că protejarea victimelor violenţei trebuie să reprezinte o prioritate la nivelul comunităţii locale
Acordarea ajutoarelor nerambursabile pentru refugiaţi: au fost efectuate 40 anchete sociale în vederea evaluării situaţiei socio materiale şi a acordării ajutorului nerambursabil pentru refugiaţi din Irak, Siria,  conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, modificată prin Legea 331/2015, respectiv H.G. nr. 14/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice prevăzute de H.G. nr .1251/2006. Ca urmare a efectuării anchetelor, au fost introduse în program cele 40 de dosare pentru acordarea ajutorului nerambursabil.
Măsuri luate pentru prevenirea marginalizării: Au fost adresate instituţiei un număr de 8 petiţii sau scrisori oficiale provenite de la persoane fizice sau instituţii, prin care s-au solicitat diferite ajutoare financiare sau de urgenţă, precum şi alte aspecte privind beneficiile sau serviciile sociale, pentru care s-au întocmit răspunsurile în termenul legal, în urma   deplasării la domiciliul persoanelor care au solicitat diferite ajutoare de urgenţă sau financiare de la: MMFPSPV, Guvernul României, Preşedintele României, în vederea analizării aspectelor menţionate în petiţii. Totodată  pentru un număr de 7 persoane s-au acordat ajutoare de urgenţă de la bugetul de stat în sumă totală de 15.500 lei ca urmare a inundaţiilor care au avut loc în localitatea Borşa în data de 27.06.2016.


F.      Compartimentul economic, financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ şi  achiziţii publice
Pentru perioada ianuarie-decembrie 2016 AJPIS Maramureş a înregistrat urmatoarea situaţie:
Beneficii sociale
Nr. crt.
Tipuri de cheltuieli
Nr. de beneficiari (cumulat de la inceputul anului)
Credite repartizate (cumulate  de la inceputul anului )
Plati efectuate (cumulate de la inceputul anului)
Disponibil (cumulat de la inceputul anului)
1
Alocatia stat copii
90.142
108.205.432
108.202.758
2.674
2
Alocatia complementara (restante)
0
0
0
0
3
Alocatia monoparentala (restante)
0
0
0
0
4
Alocatia de plasament
874
6.904.806
6.900.606
4.200
5
Alocatie de sustinerea familiei Legea 277/2010
6.453
12.926.962
12.922.568
4.394
6
Indemnizatia crestere copil OUG.148
2
740
740
0
7
Indemnizatie crestere copil OUG.111/2010
3.884
47.188.154
47.152.285
35.869
8
Stimulent crestere copil OUG.148
0
0
0
0
9
Stimulente de insertie OUG.111/2010
652
4.169.618
4.164.769
4.849
10
Indemnizatii  si ajutoare Oug.111 art.31,32
395
2.732.649
2.732.365
284
11
Alocatii nou nascuti
0
0
0
0

Subtotal alocatii familiale subcap "o6"
102.403
182.128.361
182.076.091
52.270
12
Ajutoare sociale ( VMG )
5.321
15.908.710
15.904.637
4.073

Polite asigurare VMG

183.434
182.622
812

 Total ajutor social VMG
5321
16.092.144
16.087.259
4.885
13
Ajutoare financiare
0
0
0
0
14
Ajutoare refugiati
4
25.920
25.920
0
15
Indemnizatii lunare hrana (HIV)
83
419.754
419.377
377
16
Ajutoare urgenta
8
18.165
18.165
0

Aj. Incalzire cu energie electrica
55
32.193
32.190
3

Aj.incalzire cu gaze naturale
2.632
1.263.479
1.236.311
27.168
17
Ajutoare caldura (energie electrica+gaze naturale)
2.687
1.295.672
1.268.501
27.171
18
Ajutoare banesti
19
Ajutoare suplimentare
0
0
0
0
20
Finantare institutii
0
0
0
0
21
Servicii sociale (PIN 6+PIN 7)
0
0
0
0

Total 57 Asistenta sociala
112.496
163.360.060
163.272.280
87.780
1
Taxe alocatii stat copii
0
605.492
605.485
7
2
Taxe alocatii complementare (restante)
0
0
0
0
3
Taxe alocatii monoparentale(restante)
0
0
0
0
4
Taxe alocatii plasament
0
44.971
44.971
0
5
Taxe alocatie de sustinere Legea 277/2010
0
115.479
115.445
34
6
Taxe indemnizatii crestere copil OUG.148/2005
0
0
0
0
7
Taxe indemnizatii crestere copil OUG.111/2010
0
134.273
134.264
9
8
Taxe stimulent crestere copil OUG.148
0
0
0
0
9
Taxe stimulent de insertie OUG.111/2010
0
14.556
14.548
8
10
Taxe indemnizatii si ajutoare L.448 art 12/OUG.111 art.31,32
0
13.213
13.210
3

Subtotal taxe alocatii familiale subcap "o6"
0
927.984
927.923
61
11
taxe indemnizații de hrana
0
0
0
0
12
taxe ajutoare sociale (vmg)
0
152.450
152.416
34

Total 20 Bunuri si servicii
0
1080.434
1.080.339
95
1
Subventii pentru asociatii si fundatii
15
45.000
45.000
0

Finantare centre de zi si rezidentiale
0
0
0
0

Total tit. 59
7
19.250
18.142
0
1
Refugiati
0
0
0
0
1
Total 80
0
0
0
0
1
CASS
4.052
2.694.767
2.688.033
6.734
2
CASS- ajutoare sociale (vmg)
5.321
891.058
889.948
1.110
3
Sprijin financiar la constituirea familiei
0
0
0
0
4
Drepturi persoane cu handicap (ind+buget+insot+HIV)
32.001
61.564.705
61.418.734
145.971
5
Alocatii stat copii cu handicap
0
0
0
0
6
Ajutorul de incalzire cu lemne
13.638
2.679.468
2.679.347
121
7
Trusou nou nascuti
0
0
0
0
8
Cheltuielie de functionare Programe de interes National
0
0
0
0
9
Finantare investitii in cadrul programelor de interes national
0
0
0
0
0
Finantare investitii pentru insitutii publice de asistenta sociala si unitati de asitenta medico-sociale
0
0
0
0

Total 51 Transferuri intre unitati ale adm publice
55.012
67.829.998
67.676.062
153.936

Total tit.57+tit.20+tit.59+tit.51+tit.80
165.533
268.935.448
268.696.714
238.734
1
Cheltuieli ale anilor precedenti 85

TOTAL GENERAL
165.533
268.935.448
268.696.714
238.734
Dupa cum rezulta din situaţia de mai sus, plaţile nete  pentru titlurile 57, 20, 59, 51  au fost realizate în procent de  99, 91% faţa de deschiderile de credite pe perioada raportată.

Buget Propriu
Principalii indicatori ai instituţiei noastre la finele anului 2016 au fost realizaţi după cum urmează:

Nr.
Crt.
Specificatie
Prevederi
An 2016

Deschideri
Credite
31.12.2016
Plati nete
31.12.2016
Disponibil la
31.12.2016

Procent
%
(4:3 )

1
2
3
4
5
6
1.
Cheltuieli de personal
1.585.854
1.585.854
1.585.822
32
99.99%
2.
Bunuri si servicii
261.270
259.660
257.438
2.222
99.14%
3.
Cheltuieli de capital
24.700
24.695
24.695
0
100%
4.
Plati efectuate anii anteriori


Total
1.871.824
1.870.209
1.867.955
2.254
99.87%

După cum rezultă din situaţia de mai sus, plaţile nete au fost realizate fată de deschiderile de credite pe perioada raportată, astfel:
La specificaţia «cheltuieli de personal» procentul de realizare este de 99.99 % în cont a rămas un disponibil de 32 lei.
La specificaţia «bunuri şi servicii» procentul de realizare este de 99.14% iar în cont a rămas un disponibil de 2.222 lei. Suma mare rămasă disponibilă se datorează încasării în luna decembrie 2016 a sumelor datorate de către ANC pentru perioada aprilie – octombrie 2016, iar ca urmare a corecţiilor aceasta a dus la diminuarea plăţilor.
La specificaţia «cheltuielile de capital», procentul de realizare este de 100,00 % iar în cont nu a rămas niciun disponibil.

Resurse umane
În anul 2016 Compartimentul Resurse umane şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu atribuţiile cuprinse în cadru ROF si fişa postului.
 În ceea ce priveşte participarea salariaţilor la acţiuni de instruire şi perfecţionare profesională situaţia se prezintă conform tabelului de mai jos cu menţiunea că valoarea cursului de arhivar a fost suportată în totalitate de către AJPIS Maramureş iar valoarea cursului de  bucătar a fost suportată de funcţionarul public.

Denumirea cursului de formare profesională
Perioada de desfăşurare a  cursului
Organizatorul cursului
Numărul funcţionarilor publici din cadrul AJPIS MM participanţi
Arhivar
10.12.2016-27.12.2016
Avangarde Bussines Group Bucuresti
1
Bucatar
07.03.2016-09.07.2016
Spiru Haret
1
Total


2
Tot în perioada de raportare au avut loc două concursuri de recrutare a funcţionarilor publici pentru perioadă definitivă, precum si un concurs de recrutare pe periada determinată întocmindu-se astfel toate documentele necesare în conformitate cu procedurile existente.

INSPECȚIA SOCIALĂ – ATRIBUȚII, ACTIVITATE, REZULTATE

A.ATRIBUȚII
-Contextul general de desfăşurare a activităţii de control în anul 2016;
-Cadrul legislativ care reglementează activitatea de inspecţie socială
Actele normative care au reglementat activitatea de inspecţie socială, desfăşurată pe parcursul anului 2016 au fost următoarele :
 Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 reglementează cadrul general de organizare, funcţionare şi finanţare a sistemului de asistenţă socială în România, stabilind principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de asistenţă socială.
Potrivit articolului 107 şi 108 din această lege, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale organizeză instituţii de specialitate, cu sau fără personalitate juridică, cu scopul realizării unui sistem unitar de administrare a beneficiilor de asistenţă socială şi de evaluare, monitorizare şi control în domeniul asistenţei sociale. Astfel, activitatea de inspecţie socială, ca principal instrument de control, evaluare şi monitorizare al MMFPS a fost reorganizată  la nivel naţional în  cadrul Agenţiei Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), iar la nivel de judeţe prin componenta de inspecţie socială din cadrul Agenţiilor Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială   (AJPIS).
- Ordonanţa de Urgenţă nr.113 din 21 decembrie 2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
- Hotărârea de Guvern nr. 151/2012 privind statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială
Principalele atribuții conform acestor acte normative sunt:
a) promovare a acţiunii de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilire de programe de colaborare cu societatea civilă;
  b) desfăşurare a activităţii de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
c) controlul şi monitorizarea modului în care au fost stabilite beneficiile de asistenţă socială ( VMG, ASF, AI cu energie electrică şi ASC);
  d) controlul şi monitorizarea modului în care au fost respectate prevederile legale referitoare la acordarea serviciilor sociale;
  e) controlul şi monitorizarea modului în care au fost respectate prevederile legale privind asigurarea accesului neîngrădit al persoanei cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional
  f) controlul şi monitorizarea modului în care au fost respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială;
  g) constatarea săvârşirii faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute de lege;
    h) propunerea suspendării, încetării temporare sau definitive a beneficiilor de asistenţă socială în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu.

B.ACTIVITATE ȘI REZULTATE
 Organizare și funcționarea structurii de inspecție socială din cadrul agenției:
-tipul structurii organizatorice : serviciu ;
-număr posturi prevăzute/ nr. posturi ocupate : 7 inspectori sociali +1 șef serviciu /7 inspectori sociali +1 șef serviciu ;
-număr inspectori sociali cu atribuţii delegate în cadrul altor compartimente de specialitate ale agenţiei teritoriale : 0 ;
-număr posturi ocupate în anul 2016, comparativ cu anii 2015 şi 2014 : identic;
-număr inspectori sociali promovaţi în grad profesional superior în anul 2016 : 0 ;
-număr inspectori sociali pentru care s-a suspendat/ încetat raportul de serviciu în anul 2016 : 0 ;
-număr inspectori sociali sancţionati disciplinar în anul 2016 şi tipul sancţiunii aplicate : 0;
-număr programe de perfecţionare a pregătirii profesionale a inspectorilor sociali derulate pe parcursul anului 2016, tematica programelor şi numărul inspectorilor sociali care au participat la stagii de formare :0.
Volumul activității de control
La nivelul județului Maramureș, au existat, ca număr mediu:
90.142 titulari, beneficiari de ASC
874 titulari, beneficiari de Al.PLASAMENT
6.453 titulari, beneficiari de ASF
5.321 titulari, beneficiari de VMG
2.632 titulari, beneficiari de AI cu gaze naturale
55 titulari, beneficiari de AI cu energie electrică
0 titulari, beneficiari de AI cu energie termică
13.638 titulari, beneficiari de AI cu lemne
4 titulari, beneficiari de ajutoare refugiați
0 titulari, beneficiari de ajutoare financiare
83 titulari, beneficiari de indemnizație HIV-SIDA
3 titulari, beneficiari de indemnizație creștere copil cf. Ou.G. nr. 148/2005
3884 titulari, beneficiari de indemnizație creștere copil cf. Ou.G. nr. 111/2010
0 titulari, beneficiari de stimulent cf. Ou.G. nr. 148/2005
652 titulari, beneficiari de stimulent cf. Ou.G. nr. 111/2010
395  titulari, beneficiari de indemnizații și ajutoare cf. art. 31, 32 din O.U.G. nr. 111/2010
La nivelul județului Maramureș, își desfășoară activitatea DGASPC MM ca furnizor public de servicii sociale împreună cu cele 76 de UAT –uri, deci 76 de posibili furnizori publici de servicii sociale la nivel local.
Binențeles că își mai desfășoară activitatea și o serie de furnizori privați.
În anul 2016 activitatea Serviciului Inspecţie Socială raportată la indicatorii de performanţă şi la Planul anual de control al Inspecţiei Sociale a vizat asigurarea unei activităţi riguroase de control şi inspecţie a aplicării măsurilor legale privind activităţile de stabilire şi acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi de furnizare a  serviciilor sociale în vederea reducerii erorii şi fraudei în sistemul de asistenţă socială.
Concret, monitorizarea, evaluarea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor ce privesc modul de asigurare, administrare şi gestionare a beneficiilor de asistenţă socială  şi gestionare a serviciilor sociale pe baza standardelor de calitate şi de cost.
Descriere succintă a campaniilor de control desfăşurate în anul 2016 (denumirea campaniei, obiective specifice, indicatori de rezultat, perioadele de realizare, entităţi controlate).

Nr. crt.
Denumirea campaniei
Obiectivele specifice ale campaniei
Entităţi controlate
Perioada de desfăşurare
1
Controlul privind stabilirea şi acordarea alocaţiei de plasament
Asigurarea beneficiilor prevăzute de legislaţia în vigoare copiilor aflaţi în plasament la o familie/persoana/AMP/OPA/tutela; asigurarea monitorizării măsurilor de protecţie alternativă de către instituţiile publice şi private
AJPIS MM, DGASPC MM; SPAS şi OPA
14.12.2015- 11.03.2016
2
Evaluarea, monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale
Verificarea respectării standardelor minime de calitate în vederea licenţierii serviciilor sociale
furnizori de servicii sociale publici şi privaţi
01.01.2016- 31.12.2016
3
Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în unităţile de învăţământ
Identificarea unit. de înv. care nu respecta dreptul pers. cu dizabilităţi de a avea acces la mediul F- I - C şi stabilirea măsurilor legale în vederea  remedierii deficientelor constatate
unităţi de învăţământ
11.04.2016- 11.11.2016
4
Controlul bazat pe risc privind stabilirea şi acordarea principalelor benefcii de asistenţă socială (ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei)
reducerea erorii şi fraudei prin efectuarea de inspecţii tematice privind stabilirea şi acordarea beneficiilor de asistenţă sociala; culegerea de date în vederea constituirii profilului de risc pentru beneficiarii programelor de asistenţă social adresate gospodăriilor cu venituri reduse (VMG, ASF, AI)
Primăriile, titular/beneficiary de ASF, VMG, AI
09.08.2016- 20.10.2016
5
Controlul privind respectarea prevederilor HG 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizarea modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă social şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă social şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
Respectarea drepturilor copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; respectarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinatate; respectarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă social şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.
SPAS
26.10.2016-23.11.2016

Cele 5 campanii tematice, împreună cu cele 4 controale inopinate au vizat acordarea  beneficiilor de asistenţă socială în conditii de eligibilitate, monitorizarea măsurilor de remediere identificate, dispuse în timpul controalelor, diminuarea gradului de acordare a beneficiilor  de asistenţă socială  în mod necuvenit dar mai ales identificarea situaţiilor în care s-au efectuat plăţi în mod necuvenit către beneficiari.
Concret, în timpul celor 5 campanii tematice, inspectorii sociali au realizat un număr de 318 controale, iar cele 4 controale inopinate au avut ca rezultat 87 de verificări şi anume:

I.       CONTROALE TEMATICE

1.     În cadrul Campaniei „CONTROLUL PRIVIND STABILIREA ŞI ACORDAREA ALOCAŢIEI DE PLASAMENT”, entităţile controlate au fost:
-          Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială  Maramureş (AJPIS MM)
-         Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş (DGASPC MM)
-         Serviciile de tip rezidenţial ale organismelor private acreditate (OPA) – Somaschi şi Sacro Cuore
-         Autorităţile Tutelare din cadrul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială existente la nivelul primăriilor Baia Mare, Baia Sprie, Seini, Sighetu Marmaţiei, Remetea Chioarului, Vişeu de Sus.
În urma controalelor s-au întocmit Procese Verbale de Control la DGASPC MM, Autoritatea Tutelară din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Baia Mare, şi Notă de Constatare în cazul celorlalte 5 autorităţi tutelare, prin care s-au dispus 3 măsuri din care
- o măsură pentru DGASPC MM  pe suspiciunea S1   – copilului aflat în tutelă  nu i se asigură ASC
- două măsuri pentru DGASPC MM  şi Autoritatea Tutelară din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Baia Mare pe suspiciunea S2. – situaţia copilului /tânărului nu a fost monitorizată în cursul anului 2015
Menţionăm faptul că, până la întocmirea RTJ-ului , toate măsurile au fost îndeplinite.

Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

2.     În cadrul Campaniei “VERIFICAREA RESPECTĂRII STANDARDELOR MINIME DE CALITATE DE CĂTRE FURNIZORII DE SERVICII SOCIALE PUBLICI şI PRIVAŢI”, entităţile controlate au fost: 44 de servicii sociale pentru care MMFPSPV a transmis LPF –uri şi s-a stabilit evaluarea acestora:
21 de evaluări au fost finalizate cu Rapoarte de evaluare fără dispunere de măsuri, deci cu propuneri de obţinere a LF cu valabilitate de 5 ani.
7 servicii sociale ale furnizorului privat- Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare
un serviciu social al furnizorului privat ProVita
4 servicii sociale ale furnizorului privat Asociaţia Esperando
4 servicii sociale ale furnizorului privat Asociatia Profesionala Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC
un serviciu social al furnizorului public Penitenciarul Baia Mare
un serviciu social al furnizorului privat ASOCIAŢIA "Solidaritatea Speranţei"
un serviciu social al furnizorului privat ASOCIAŢIA Umanitara Oaza Batranetii
un serviciu social - CRPCH Sighetu Marmaţiei - al furnizorului public DGASPC MM
un serviciu social al furnizorului public Primăria Borşa.
13 evaluări au fost finalizate, în primă fază, cu Rapoarte de evaluare cu dispunere de măsuri de remediere a deficienţelor identificate.
Toate sunt serviciile sociale ale furnizorului public DGASPC MM și anume : CTF ALBA IULIA, CTF  STEFAN CEL MARE, CTF  PANDURILOR, CTF  TOMPA, CTF  G. COŞBUC, CTF  TG. LĂPUŞ, CTF EMINESCU, CRRPH  ŢIBLEŞULUI, CRRPH TISEI, CRRPH  CLOŞCA, CRRPH  DRAGOŞ VODĂ,  CRRPH BILAŞCU, CTF NR. 2 OCNA  ŞUGATAG.
 Acestora le-au fost dispuse 76 de măsuri.
Monitorizarea măsurilor celor 13 servicii sociale, au generat după îndeplinirea lor, rapoarte de evaluare cu propunere de obţinere a LF.
În concluzie, toate cele (21+13) 34 de evaluări s-au soldat cu propuneri de LF cu valabilitate de 5 ani.


Restul de 5 evaluări s-au soldat cu replanificări ale vizitelor:
- pentru completarea eronată a fişei de autoevaluare care nu corespundea nevoilor categoriei de beneficiari pentru care se furnizează serviciile sociale - 3 Decizii de Retragere a LPF pentru 3 CTF–uri - CTF Ferneziu, CTF Oltului, CTF nr.1 Baia Mare ale furnizorului public DGASPC MM,
-lipsă beneficiari, la momentul vizitei - Centru Social Tranzit al furnizorului public SPAS  Baia Mare şi Centru de Primire în Regim de Urgenţă Pentru Copiii Străzii al furnizorului public DGASPC MM.

Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

3.     În cadrul Campaniei „Verificarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilităţi la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional în unităţile de învăţământ”, au fost verificate 93 de unităţi de învăţământ şi anume:
-  55 în mediul urban - 51 unităţi publice din care 24 şcoli generale, 13 Licee, 11 colegii şi 3 Centre şcolare şi 4 unităţi private din care 1 şcoală Primară, 2 Licee şi 1 şcoală Postliceală
- 42 în mediul rural , toate unităţi publice din care 38 şcoli Generale şi 4 Licee.

Numărul total al măsurilor dispuse a fost de 355. Dintre acestea, în urma realizării monitorizării au fost îndeplinite   125  măsuri, pentru un număr de 128 măsuri entităţile cărora li s-au trasat aceste măsuri au solicitat prelungirea termenelor, iar restul de 102 măsuri sunt în curs de realizare şi vor fi monitorizate conform procedurilor. 

Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale.

4.     În cadrul Campaniei „ Controlul bazat pe risc privind stabilirea şi acordarea principalelor beneficii de asistenţă socială (ajutorul social, alocaţia pentru susţinerea familiei şi ajutorul pentru încălzirea locuinţei)”, au fost verificaţi
162 de beneficiari identificaţi cu posibil risc de EFC din cadrul a 6 UAT –uri : ARDUSAT
POIENILE DE SUB MUNTE, RECEA, SEINI, SIGHETU MARMAŢIEI, VADU IZEI.
În ce priveşte identificarea situaţiilor în care s-au efectuat plăţi în mod necuvenit către beneficiari, la nivelul anului 2016 au rezultat doar în urma controalelor efectuate în cadrul acestei campanii, existând: 8 persoane pentru care beneficiul social –ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne – AI şi 10 persoane pentru care beneficiul social –ASF - a fost acordat necuvenit.
S-a dispus un număr de 80 măsuri (57 ASF+ 13 VMG + 10 AI )din care 76 cu impact financiar (56 ASF+10 VMG + 10 AI )şi 4 fără impact financiar( 1 ASF +3 VMG).
Până la data redactării prezentului raport, toate măsurile au fost îndeplinite .
Nu au fost aplicate sancţiuni contravenţionale nici în activitatea de control şi nici în cea de monitorizare.
5.     În cadrul Campaniei “Control privind respectarea prevederilor HG 691/2015 privind aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de  asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea
au fost controlate 5 compartimente /servicii publice de asistenţă socială din judeţul Maramureş care au monitorizat modul de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate sau cele de la domiciliul copilului pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială şi părinţii sunt plecaţi în străinătate şi nu numai şi anume:
-          SPAS Baia Mare, respectiv compartimentul  Copil, familie și persoane cu dizabilități, compartiment cu atribuţii în acest sens,
-         Compartimentului secretariat, autoritate tutelară şi asistenţă socială, agricol,  relaţii cu publicul şi mass-media Cavnic,
-         Compartimentul de Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială Tg. Lăpuș,
-         Compartimentul de Asistenţă Socială  Remetea Chioarului şi
-         Compartimentul de Asistenţă Socială Strâmtura.
S –au dispus 34 de măsuri de remediere a deficienţelor constatate.
Din totalul de 34 măsuri dispuse, una a fost îndeplinită până la finalizarea campaniei, restul fiind în curs de îndeplinire.
Pe lângă măsurile dispuse, inspectorii sociali au făcut şi o serie de recomandări, absolut necesare în procesul de desfăşurare a activităţii acestor compartimente/SPAS.
Nu s-au aplicat sancţiuni în activitatea de control.II. CONTROALE  INOPINATE
1.  BAS (beneficii de asistență socială)
S-au realizat 78+1 (petiţie clasată) de asemenea controale.
73 dintre aceste controale inopinate, au rezultat în urma misiunii de audit financiar a CC Maramureş asupra unor categorii de beneficii de asistenţă socială,  la sediile unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Maramureş unde suspiciunea de nerespectare a prevederilor legale în vigoare a existat, în baza Deciziei nr. 15/06.06.2016 a directorului executiv al AJPIS  Maramureş.
S-au realizat vizite în teren, la un număr de 73 primării, finalizate cu tot atâtea Procese Verbale de Control, fiind dispusă o singură măsură fiecăreia din aceste UAT –uri, îndeplinită.
Nu s-au aplicat sancţiuni în activitatea de control.
3 controale au vizat drepturile persoanelor cu nevoi speciale sesizate prin petiţii adresate fie direct AJPIS MM, fie prin redirecţionare de la instituţiile: ANPIS, ANPD, Preşidenţia României şi anume:
-         o încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi - CINEMA CITY BAIA MARE, unde s-au dispus 2 măsuri de remedire a deficienţelor , îndeplinite,
-         o suspiciune de nerespectare a  salarizării asistenţilor persoanali ai persoanelor cu dizabilităţi - Primaria Viseu de Sus, neconfirmată, deci fără măsuri,
-         posibile ilegalităţi în ceea ce priveşte modul de acordare al ajutoarelor de urgenţă - Primaria Repedea, neconfirmate, deci fără măsuri.
un control a vizat drepturile persoanelor cu HIV-SIDA, sesizări semnalate în petiţie care nu s-au neconfirmat, deci fără măsuri.
un control a vizat suspiciunea de nerespectare a prevederilor legale în vigoare, privind drepturile de ajutor de încălzire a locuinţei, acordate persoanelor beneficiare de ajutor social, în sezonul rece noiembrie 2015-martie 2016 unde s-au dispus 2 măsuri de remedire a deficienţelor, îndeplinite.
2.  SERVICII SOCIALE
S-au realizat 6 asemenea controale.
-un control a fost rezultatul aspectelor semnalate printr-o petiţie, - nerespectarea standardelor de calitate în serviciile sociale acordate persoanelor vârstnice, acordate de  către furnizorul privat S.C. DARA OLD HOUSE SRL-D , unde s-a dispus o măsură de remedire a deficienţelor, îndeplinită.
 -cinci controale au fost rezultatul Ordinului Prefectului nr. 382 din 11.08.2016 privind constituirea  unei comisii de verificare a standardelor minime obligatorii pe categorii servicii de protecţie socială, la furnizorii de servicii sociale acreditaţi la nivelul judeţului Maramureş. Comisia a avut în componenţă, pe lângă reprezentantul Serviciului IS şi un reprezentant al  Instituţiei Prefectului Maramureş şi DSP Maramureş.
Au fost controlate 5 servicii sociale:
Fundaţia de voluntari Somaschi Baia Mare, Fundaţia PRO VITA Baia Mare,
Asociaţia Umanitară Împreună pentru Ei Baia Mare,
Căminul pentru personae vârstnice Baia Sprie,
Unitatea de Asistenţă Medico Socială Dragomiresti.
Deficienţele surprinse nu au vizat calitatea serviciilor sociale acordate de către aceşti furnizori.

3.  ACCESIBILITĂŢI
S-a realizat un asemenea control, fiind rezultatul unei petiţii referitoare la suspiciunea de nerespectare de către Aeroportul Baia Mare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale persoanelor cu mobilitate redusă care călătoresc pe calea aerului.
Suspiciunea a fost confirmată, iar inspectorii sociali au extins controlul şi asupra accesibilizării clădirii aeroportului la mediul fizic şi informaţional al persoanelor cu dizabilităţi.
În acest sens s-au dispus 10 măsuri de remediere a deficienţelor constatate: 3 pentru cele sesizate în petiţie şi 7 pentru accesibilizare. Toate acestea sunt în curs de realizare, prin solicitarea prelungirii termenelor.
Nu s-au aplicat sancţiuni în activitatea de control.

4.  ALTE CONTROALE
O solicitare venită din partea Uniunii sindicale teritoriale „Cartel- ALFA”, filiala Maramureş cu privire la: lipsa de personal şi a echipamentelor necesare,  condiţi dificile de muncă a personalului, riscul contactării de boli transmisibile în absenţa analizelor medicale periodice, salarizarea necorespunzătoare şi a lipsei sporurilor salariale, etc. din centrele cu persoane cu dizabilităţi aflate în subordinea DGASPC MM .                                                                          
O autosesizare – privind suspiciunea de acordare  a serviciilor sociale pentru persoane vârstnice sub standardele  de calitate, într-o locaţie, posibil centru rezidenţial.
Suspiciunea a fost infirmată; o  persoană fizică prin contracte de comodat cu beneficiarii sau cu aparţinătorii şi–a pus la dispoziţia acestora spaţiul locativ propriu. Menţionăm faptul că, în sprijinul inspectorilor sociali au venit, în urma solicitărilor acestora, şi reprezentanţi ai Poliţiei Municipiului Baia Mare.

     5. PARTICIPAREA INSPECTORILOR SOCIALI LA ÎNTÂLNIRI/GRUPURI DE LUCRU, CONFERINȚE, SEMINARII ORGANIZATE DE ANPIS SAU ALTE INSTITUȚII
Inspectorii sociali din cadrul AJPIS MM  au participat:
·         în grupul de lucru pentru revizuirea procedurilor operaţionale - misiunea inopinată și monitorizarea măsurilor aferente
·         întâlnire de lucru organizată de ANPIS în Baia Mare în data de 15.06.2016 având ca temă prezentarea dificultăţilor/impedimentelor identificate de inspectorii sociali în activitatea de control, evaluare şi monitorizare, precum şi prezentarea de propuneri pentru îmbunatăţire activităţii.

     6. MONITORIZAREA MĂSURILOR DISPUSE
6.1. Monitorizarea măsurilor dispuse în activitatea de control beneficii de asistenţă socială
Ajutor social VMG
Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2015
·         1414 c tematic + 655 c inopinat- masuri sunt îndeplinite;
        Alocaţia pentru Susţinearea Familiei ASF
Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2015
·         2368 c tematic + 0 c inopinat- masuri sunt îndeplinite;
        Ajutorul de Încălzire AI
Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2015
·         0 c tematic + 4 c inopinat- masuri sunt îndeplinite;
Monitorizarea  situaţiei CNP-urilor rămase în lucru (P) la data de 31.12.2015, în urma Campaniei de control privind beneficiile de asistenţă socială VMG, ASF, ASC şi AI”,  şi a măsurilor dispuse în anul 2016 ca urmare a soluţionării – îndeplinită.
  
6.2. Monitorizarea îndeplinirii măsurilor dispuse în activitatea de control a serviciilor sociale
·         Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2015
În anul 2015 au fost verificate un număr total de 83 servicii sociale, iar pentru neregulile constatate, inspectorii sociali au dispus un număr total de 49 măsuri de remediere. Din cele 49 măsuri dispuse, situaţia acestora a fost raportată la data de 31.12.2015 ca fiind 28 de măsuri îndeplinite şi 21 măsuri în termen de îndeplinire, din care pentru 21 măsuri s-a solicitat prelungirea termenului.
La data prezentului raport, din cele 21 măsuri rămase în termen de îndeplinire, 12 măsuri au fost îndeplinite, restul de 9 fiind rămase în termen de îndeplinire prin solicitare de prelungire.
Astfel situaţia la 31.12.2016  a celor  49 măsuri dispuse în anul 2015 se prezintă astfel:
·         40 măsuri sunt îndeplinite;
·         9 măsuri în termen de îndeplinire, din care pentru 9 măsuri s-a solicitat prelungirea termenului;
·          Monitorizarea măsurilor dispuse în anul 2016
·         82 măsuri sunt îndeplinite;
·         29 măsuri în termen de îndeplinire

7. ASPECTE CALITATIVE ALE ACTULUI DE INSPECŢIE
Vor  fi prezentate succint următoarele informaţii:
·         numărul total al proceselor verbale de control (PVC) încheiate în anul 2016, din care:
·         numărul PVC semnate cu obiecţiuni : 0;   
·         numărul PVC contestate în instanţă : 0;   
·         numărul PVC anulate/ modificate prin hotărâri judecătoreşti: 0;       
·         numărul total al proceselor verbale de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale (PVCS)  contestate  în instanţă: 0 ;
·         numărul PVCS anulate/modificate prin hotărâri judecătoreşti : 0.

8. DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN DESFĂŞURAREA  ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ACTIVITĂŢII ŞI A CADRULUI LEGISLATIV. NEREALIZĂRILE ŞI CAUZELE ACESTORA.

În ce privește dificultățile întâmpinate de către inspectorii sociali în activitatea de control și nu numai putem aminti elemente de ordin tehnic pe de-o parte și cele de ordin material pe de altă parte.
Referitor la primele, una din solicitările mereu actuale, este cea de diseminare a metodologiilor campaniilor tematice, anterior demarării controlului (și nu ne referim aici la acele solicitări de îmbunătățire sau de reformulare solicitate deja) ci la acele întâlniri absolut necesare (sub formă de videoconferințe dacă altfel nu e posibil), dar mai ales pe parcursul controlului, datorită spețelor noi apărute și care nu au putut fi anticipate la conceperea metodologiei.
Activitatea de monitorizare a controalelor și deci implicit a măsurilor din anii precedenți, este mult îngreunată de inconsecvența elementelor din machetele de raportare, cu precădere vorbim aici de Nomenclatorul măsurilor aferent campaniei ACCES.
Introducerea sintagmei cost-beneficiu în cadrul campaniilor BAS, fără o prealabilă redefinire a costurilor de campanie, induce din punctul nostru de vedere, la o noțiune de ineficiență falsă a activității desfășurate. Raportul acesta să nu includă cheltuielile cu salarizarea inspectorilor.
Referitor însă, la cuantumul amenzilor aplicate, considerăm că absența lor, nu scade eficiența activității de control, ci poate fi și rezultatul altor factori și anume:
·         o eficiență ridicată a acțiunilor de informare-consiliere desfășurate de-a lungul timpului
·         o îmbunătățire a activității entităților controlate și a conștientizării acestora
·         relaxarea condițiilor de eligibilitate în acordarea beneficiilor
·         mai mult, chiar și acțiunile de infirmare a suspiciunilor implică o activitate susținută a inspectorilor și costuri aferente; măsurile fără impact financiar, dispuse în vederea remedierii deficiențelor constatate, la fel
·         mai repede, numărul deciziilor de debit recuperate și necontestate în instanță ar putea fi relevante ca indicatori în evaluarea activității inspectorilor, etc.
În ce privește dificultățile de ordin material, amintim aici logistica: laptopuri, aparate foto (cele existente nu mai au elementele necesare funcționării lor- acumulatoare și încărcătoare), eventual un autoturism de teren, propriu inspecției.
Revenim cu propunerea cursurilor de formare, deși știm că deja există un plan de perfecționare, deoarece le considerăm absolut oportune și utile, în buna desfășurare a activității.
Activitatea de control a anului anterior, cea de evaluare a serviciilor sociale în vederea licențierii lor, a scos la iveală o solicitare justificată, considerăm noi, și anume efectuarea de analize medicale periodice și controlul de medicina muncii, inspectorii sociali, intrând în centre cu beneficiari vulnerabili sau care pot vulnerabiliza la rândul lor sănătatea inspectorilor.
Tot ca dificultate constatată, în derularea activității de control a serviciilor sociale considerăm, cerințele mult prea ridicate ale standardelor, și deci, deziderate nerealizabile comparativ cu realitatea din teren.
Înțelegem și suntem conștienți că nu se pot acorda servicii sociale decât la anumite standarde de calitate fie ele și minime, așa cum de altfel le este denumirea, însă considerăm absolut necesar revizuirea acestora.
În aceste sens, două din cele mai frecvente dificultăți întâmpinate, și vorbim aici de serviciile acordate copiilor, au fost în CTF –urile de pe teritoriul județului. Particularitatea clădirilor – CTF –urilor, achiziţionate de către HHC România şi donate  DGASPC Maramureş, de pe piaţa imobiliară, cu destinaţia  de locuinţe familiale, proiectate,  structurate şi adaptate strict  nevoilor unei familii (una, maxim două grupuri sanitare şi suprafaţa  dormitoarelor în mp sub standarde, însă suprafaţa utilă locuibilă mult peste standard).
Pentru a evita acordarea de servicii  sociale sub standardele în vigoare, şi de a exista o evidenţă clară la nivelul judeţelor a tuturor furnizorilor. (e-registru nu face altceva decât să evidenţieze doar acei furnizori acreditaţi), în ceea ce priveşte acreditarea furnizorilor, se doreşte ca pentru viitor, structurile de specialitate ale MMJS să găsească o soluţie de a informa agenţiile judeţene  nu numai despre furnizorii care obţin acreditare (adresa, nume persoană de contact şi telefon) ci şi despre cei care solicită această acreditare, dar nu o obţin.

 9. OBIECTIVE 2017
Un plan de formare continuă a inspectorilor sociali, real și pliat pe necesitățile reale ale acestora.
Implicarea în grupurile de lucru atât în conceperea campaniilor tematice cât și în activitatea de modificare a standardelor pe servicii sociale a inspectorilor cu experiență și practică în teren.

Director Executiv
   Morar Ovidiu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu