luni, 26 iunie 2017

Avem un nou premier! Din Braila...

Mihai TUDOSE
Curriculum Vitae
Informaţii personale
NaţionalitateRomână
Data naşterii06.03.1967
Experienţa profesională
PerioadaDecembrie 2015 - prezent
Funcţia sau postul ocupatPreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare
Perioada2014 - noiembrie 2015
Funcţia sau postul ocupatMinistrul Economiei, Comerţului şi Turismului
Perioada2004 - 2014
Funcţia sau postul ocupatPreşedinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare
Perioada2000 - 2004
Funcţia sau postul ocupatDeputat, Parlamentul României
Membru al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare
Perioada2012 - prezent
Funcţia sau postul ocupatPreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania
Perioada2008-2012
Funcţia sau postul ocupatPreşedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Elenă
Perioada2000-prezent
Funcţia sau postul ocupatDelegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei 
2000-2007 - membru supleant
2007-2014 - membru
   2002 - Raportor asupra Ratificării Codului European de Securitate Socială
   2003 - contribuție la Raportul OECD si Economia MondialaMembru în :

 • Comisia pentru cultură, ştiinţă, educaţie şi media
 • Comisia pentru migraţie, refugiaţi şi persoane strămutate
 • Sub-comisia pentru educaţie, tineret şi sport
 • Sub - Comisia pentru integrare
Numele şi adresa angajatoruluiParlamentul României, str. Izvor, nr. 2-4, sector 5, Bucureşti

Perioada1999-2000
Funcţia sau postul ocupatConsilier juridic / marketing
Numele şi adresa angajatoruluiSC Farex S.A. Brăila

Perioada1992 -1999
Funcţia sau postul ocupatŞef birou senatorial
Numele şi adresa angajatoruluiSenatul României
Funcţii, activităţi într-un partid politic

 • 1992 - membru FDSN
 • 1992 - 1996 - secretar organizatoric
 • 1996 - prezent - vicepreşedinte Organizaţia Judeţeană PSD Brăila
 • 1997 - 2002 - vicepreşedinte OT PDSR Central
 • 1997 - 2002 - preşedinte OT PDSR Brăila
 • 1994 - prezent - membru Consiliul Naţional PSD
 • 2004 - 2008 - preşedinte organizaţie PSD, municipiul Brăila
 • 2014 - 2015 - președinte Organizația Județeană PSD Brăila
 • 2015 - prezent - vicepreşedinte PSD Naţional
Funcţii, activităţi într-o organizaţie din administraţia publică centrală sau locală

 • 1999 - 2000 - consilier judeţean Brăila
Educaţie şi formare
Perioada2013
Calificarea/diploma obţinutăConferențiar universitar
Protecția infrastructurilor critice
Securitate națională și euroatlantică
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareAcademia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, Serviciul Român de Informaţii

Perioada2013
Calificarea/diploma obţinutăAdeverință de certificare pentru profesia didactica - monospecializare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareUniversitatea Națională de Apărare "Carol I" - Departamentul de management militar si de pregătire a personalului didactic

Perioada2011
Calificarea/diploma obţinutăLector universitar
Protecția infrastructurilor critice
Strategii de securitate si apărare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareAcademia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, Serviciul Român de Informaţii

Perioada2010
Calificarea/diploma obţinutăDoctor în domeniul Ştiinţe Militare şi Informaţii
Protecția infrastructurilor critice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareAcademia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, Serviciul Român de Informaţii

Perioada2008
Calificarea/diploma obţinutăMaster “Turismul în contextul dezvoltării regionale durabile”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareFacultatea de management, inginerie economică în agricultura si dezvoltare rurală - Universitatea de științe agronomice si medicină veterinară București, Departamentul pentru învățământ la distanta

Perioada2007
Calificarea/diploma obţinutăCursuri post-universitare „Relaţii internaţionale şi integrare europeană”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareInstitutul Diplomatic Român, Ministerul Afacerilor Externe

Perioada2007
Calificarea/diploma obţinutăCurs de specializare în "Analiza şi rezolvarea conflictelor armate"
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareGeorgetown University, Statele Unite ale Americii în colaborare cu Colegiul Naţional de Apărare

Perioada2006 - 2007
Calificarea/diploma obţinutăCurs postuniversitar "Managementul comunicării şi relaţii publice"
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareFacultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea Dunărea de Jos - Galaţi

Perioada2006 - 2007
Calificarea/diploma obţinutăMaster Politici Economice Europene
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareŞcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Bucureşti

Perioada2006
Calificarea/diploma obţinutăCurs de specializare post-universitar
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareColegiul Naţional de Apărare - Bucureşti

Perioada2006
Calificarea/diploma obţinutăCurs de specializare pentru cadre de conducere (SES)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareCentrul European Marshall pentru Studii de Securitate Naţională - Garmisch, Germania

Perioada2006
Calificarea/diploma obţinutăCurs post-universitar în domeniul securităţii naţionale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareColegiul Superior de Securitate Naţională, Serviciul Român de Informaţii

Perioada2001
Calificarea/diploma obţinutăCurs postuniversitar, "Management şi gestiunea afacerilor"
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareFacultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea Dunărea de Jos - Galaţi

Perioada1991 - 1995
Calificarea/diploma obţinutăJurist
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formareFacultatea de ştiinte juridice şi administrative, U.C.D.C. Bucureşti
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)Engleză - Atestat de competenţă lingvistică, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi (2007)

Competenţe şi abilităţi sociale2001, candidat la titlul de maestru în şah - membru al Clubului de şah "Orizont 64" Brăila

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatoruluiAbilităţi de lucru pe calculator: Microsoft Office ( Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer)

Alte competenţe şi aptitudiniŞah, Literatură, Turism, Filatelie

Permis(e) de conducereCategoria A, BE, CE, DE

Carți publicate
 • Provocări strategice, coautor, Editura RAO International Publishing Company, 2007.
 • Schimbarea managerială. Managementul schimbării, coautor, Editura Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul”, 2009
 • Infrastructura critică - model de strategie managerial, unic autor, Editura RAO International Publishing Company, 2010
 • Război, cunoaştere, adevăr, coautor, Editura Nemira Publishing Company, 2012
 • Securitatea economică în era transformărilor globale, unic autor, Editura RAO International Publishing Company, 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu