luni, 27 noiembrie 2017

Comunicat de presă -Instituţia Prefectului Maramureş

                                                                                             
27 noiembrie 2017
Persoană de contact: Dan Bucă,
purtător de cuvânt
Tel.: 0755-112726


 5646 mii lei alocați  județului Maramureș pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap

          Guvernul României a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru susținerea sistemului de protecție a copilului și susținerea centrelor publice pentru persoanelor adulte cu handicap, cu suma de 239.880 mii lei.
         Prefectul Vasile Moldovan a declarat că suma a fost alocată din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pentru acest an, și alocarea acestora bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale. Județul Maramureș a primit 5646 mii lei, din care 4118 mii lei pesnttru susținerea sistemului de protecție a copilului și 1528 mii lei pentru susținerea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap, a mai precizat reprezemtantul Guvernului în teritoriu.
         Ordonatorii principali de credite, răspund de modul de utilizare a sumei alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.Instituția Prefectului – Județul Maramureș

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu