marți, 13 ianuarie 2015

„Dor de Eminescu” la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare

Sub genericul „Dor de Eminescu”, la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” va avea loc un complex de activităţi dedicate poetului Mihai Eminescu la împlinirea a 165 de ani de la naştere.Miercuri, 14 ianuarie, ora 14.00 – Secţia pentru copii

Vernisajul expoziţiei de pictură cu titlul „Eminesculoare” – ediţia a II-a, va avea loc în data de 14 ianuarie, ora 14.00 pe holul Secţiei pentru copii. Expoziţia conţine peste 70 de lucrări şi este realizată de elevii cercurilor de arte de la Palatul Copiilor Baia Mare (director Claudia Crăciun): Cercul de ceramică – desen: prof. coordonator Mihaela Florentina Ganţa, Cercul de sculptură: prof. coordonator Marcel Stanciu, Cercul de artă populară: prof. coordonator Maria Stanciu, Atelierul fanteziei: prof. coordonator Vigh Peter, Cercul de arte textile: prof. coordonator Gyori Kinga. Expoziţia va fi deschisă publicului în perioada 12 – 30 ianuarie 2015.

Joi, 15 ianuarie, ora 9.30 – Secţia pentru copii

„Legenda copilăriei lui Mihai Eminescu”

Activitate realizată de Secţia pentru copii în colaborare cu preşcolari de la Grădiniţa nr. 28, Baia Mare (coordonator profesor Dana Nechita), preşcolari de la Grădiniţa nr. 8, Baia Mare (educatoare Vestiţa Hidan, Ana Rohian şi Greti Pop), şi elevi de la Şcoala nr. 18 Baia Mare (învăţătoare Helga Maghiari). Activitatea va consta în evocarea unor momente din copilăria marelui poet însoţită de un recital de poezie din lirica eminesciană. La sfârşitul activităţii, elevilor le va fi prezentată expoziţia de carte „Însemnări despre Mihai Eminescu” realizată de colectivul Secţiei pentru copii a Bibliotecii Judeţene.

Joi, 15 ianuarie, ora 10.30 – Filiala Traian

„Trecut-au anii…”

Joi, 15 ianuarie, ora 10.30, la Filiala Traian va avea loc activitatea cu titlul „Trecut-au anii…”, realizată de elevii clasei a II-a C de la Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Baia Mare, profesor Florian Feidi. Activitatea va consta dintr-un recital de poezie şi un concurs de desene inspirat de opera marelui poet. Bibliotecara Voichiţa Mureşan va prezenta viaţa şi activitatea lui Mihai Eminescu şi expoziţia de carte realizată de colectivul Filialei Traian „Nemuritorul Eminescu”. Bibliotecara Ioana Dunca va face copiilor o prezentare a serviciilor oferite de bibliotecă.

Joi, 15 ianuarie, ora 12 – Salonul Artelor

Va avea loc activitatea cu titlul „Eminescu pe aripile timpului” – 1000 de recitări într-o oră, realizată de elevii claselor IX-XII de la Colegiul „Emil Racoviţă” Baia Mare, organizată de prof. Adriana Draghiş.

Vineri, 16 ianuarie, ora 13,00 – Recital şi lansare DVD ”Dintr-un vis de floare-albastră”

Recital de poezie şi muzică, Liceul Teoretic Carei, judeţul Satu Mare, îndrumător prof. Adrian Ţineghe. Recitalul este dedicat ZILEI CULTURII NAȚIONALE și  a poetului MIHAI EMINESCU.

Sâmbătă 17 ianuarie, ora 11,oo – Recital de poezie şi muzică  „Voievodul stelar”

În organizarea Ligii Scriitorilor din România, filiala Maramureş, coordonatori:  Carmena Băinţan, dr. Mihai Ganea,, Virginia Paraschiv şi Şcoala Gimnazială Lucăceşti, com. Mireşu Mare, coordonatori: Lucica Mogoş, Ana Dragoş, Ana Chira, Lucia Pop, Claudia Chioran şi Loredana Hoza.


                                     Pentru informaţii suplimentare:
                                           Ştefan Selek, bibliotecar


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu