luni, 12 iunie 2017

Secretarii UAT-urilor, instruiți cum să folosească Sistemul de Management al Documentelor Electronice


Luni, 12 iunie, la Palatul Administrativ din Baia Mare a avut loc ședința lunară cu secretarii unităților administrativ-teritoriale din județul Maramureș. Ședința a fost condusă de prefectul Sebastian Mihai Lupuț și de subprefectul Gavriș Ardelean.
Primul punct pe ordinea de zi s-a referit la prezentarea felului în care va funcționa Sistemul de Management al Documentelor Electronice, program de comunicare a hotărârilor emise de consiliile locale și a dispozițiilor de primari care va putea fi vizualizat pe site-ul Instituției Prefectului. Sistemul a fost prezentat de prefectul Sebastian Mihai Lupuț și de reprezentantul firmei care l-a realizat. Programul permite arhivarea electronica a documentelor, dar în continuare acestea vor fi comunicate de către primării și în format tipărit, așa cum prevede legea. Documentele vor fi scanate în original și încărcate în program ca un simplu e-mail. Arhiva va fi structurată pe domenii. Programul va permite o mai bună gestionare a documentelor și un control al verificării lor. Documentele vor trebui încărcate în aceleași termene prevăzute de lege: 5 zile pentru dispozițiile emise de primar și 10 zile pentru hotărârile consiliilor locale. Primăriile și Instituția Prefectului vor lucra în acest sistem începând cu luna iulie.
În continuare, Aurica Todoran, reprezentanta Autorității Electorale Permanente, a tras un semnal de alarmă cu privire la anumite probleme constatate în urma controalelor desfășurate în 14 unități administrativ-teritoriale din Maramureș. Astfel, ea le-a transmis secretarilor să respecte termenul legal de 48 de ore de radiere a persoanelor decedate din Registrul electoral și termenul de 24 de ore de radiere din Registrul electoral a persoanelor cărora li s-a interzis, prin sentință judecătorească, dreptul de a alege sau de a fi ales. De asemenea, Aurica Todoran le-a cerut secretarilor să aibă la îndemână listele electorale complementare, semnate de primar și de secretar, acolo unde acestea există. AEP urmează să desfășoare controale în Bârsana, Strâmtura, Săliștea de Sus, Dragomirești, Cavnic și Sighetu Marmației.
Rodica Pop, șefa Serviciului Juridic din cadrul Instituției Prefectului, a prezentat câteva noutăți legislative și adrese primite în ultimul timp. Au fost oferite detalii referitoare la Ordinul președintelui ANCPI 448/2017 privind Registrul electronic național al nomenclatorului stradal, dar și două adrese din partea Agenției Domeniilor Statului privind terenurile administrate de aceasta.  De asemenea, au fost diseminate legile 115, 128 și 523/2017.
Subprefectul Gavriș Ardelean a subliniat faptul că atât sentințele definitive de punere în posesie nepuse în executare, cât și cererile la Legea 247/2005 nesoluționate trebuie să reprezinte priorități pentru administrațiile publice locale. În perioada următoare, reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai Direcției Silvice și ai ocoalelor silvice se vor deplasa la UAT-urile care au sentințe definitive de punere în posesie nepuse în executare, pentru a încerca decongestionarea situației.

Instituția Prefectului – Județul Maramureș

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu