marți, 14 noiembrie 2017

Comunicat de presă


14 noiembrie 2017
Persoană de contact: Dan Bucă,
purtător de cuvânt
Tel.: 0755-112726

Școala din cadrul comunității de romi din Țicău, reabilitată prin program al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Instituţia Prefectului-Judeţul Maramureş în parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş a continuat activitățile din campania de informare şi sensibilizare în vederea prevenirii abuzului şi a oricărei forme de violenţă asupra copilului în cadrul comunităţilor de romi din judeţul Maramureş.
Prefectul Vasile Moldovan a spus: ”Sunt desfășurate în cadrul deplasărilor în comunități întâlniri cu elevi şi părinţi, cărora li se prezintă informaţii de bază privind drepturile copilului, formele de abuz, efectele abuzului asupra dezvoltării copilului, precum şi modalităţile de sesizare a unui abuz. Ne referim la grupuri țintă, copii adolescenți, părinți, cadre didactice cu care se poartă discuții despre modalitățile de informare, conștientizare și prevenirea abuzului asupra copilului”.
         La întâlnirea de la Liceul Tehnologic “Dr. F. Ulmeanu” din Ulmeni au participat inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş, Cristina Moldovan, Anamaria Turdean şi  Nicolae Boitor, reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, directorul unităţii de învățământ din Ulmeni, Anca Crina Rus, cadre didactice, iar de la Postul de Poliţie Ulmeni, Virgil Noje. Părinţii elevilor au fost informaţi cu privire la facilitarea accesului la educaţie prin existenţa locurilor special alocate romilor în învăţământul liceal şi universitar. Reprezentanții instituțiilor au vizitat Liceul Tehnologic “Dr. F. Ulmeanu”, Școala primară din satul Ţicău dar şi şcoala primară care funcţionează în cadrul comunităţii de romi din Ţicău.
La Liceul Tehnologic “Dr. F. Ulmeanu”, în anul şcolar de învățământ 2017-2018 freceventează cursurile 248 de elevi romi. Din aceştia 101 elevi sunt înscrişi la Liceul Tehnologic “Dr. F. Ulmeanu”, din care trei sunt preşcolari, 14 aparţin învăţământului primar, 69 elevi sunt la gimnazial, șapte la învăţământul liceal, iar opt la învăţământul profesional.
Un număr de 147 elevi romi frecventează cursurile la şcolile din Ţicău, din care 40 sunt preşcolari, iar 107 aparţin învăţământului primar. Nivelul frecvenţei şcolare a elevilor romi este de 90%. Comunitatea de romi este racordată la reţeaua de apă şi energie electrică. Majoritatea persoanelor de etnie romă sunt încadrate în câmpul muncii.
Inspectorul pe problemele romilor din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş a propus organizarea mai multor întâlniri cu elevii de etnie romă, în scopul prevenirii absenteismului şi abandonului şcolar, pentru a le explica avantajele procesului educational și a-i convinge să finalizeze clasa a VIII-a și să acceseze locurile special alocate elevilor romi pentru învăţământul liceal.
Directorul unităţii şcolare a precizat faptul că şcoala din cadrul comunităţii de romi din Ţicău este cuprinsă într-un program de reabilitare care va fi finanţat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene.

             


Instituția Prefectului – Județul Maramureș 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu