joi, 9 noiembrie 2017

Comunicat de presă


9 noiembrie 2017
Persoană de contact: Dan Bucă,
purtător de cuvânt
Tel.: 0755-112726

Program de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați
                                                                                   
Prefectul Vasile Moldovan a declarat că în baza prevederilor O.U.G. nr.74/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.84/2008, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene se derulează Programul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.
Reprezentantul Guvernului în teritoriu a spus:”Fondul de locuințe destinate închirierii persoanelor evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari se constituie de către consiliile locale din acele unități administrativ-teritoriale care au înregistrat cereri formulate de către persoanele îndreptățite prin lege”.
Locuințele sociale sunt investiții ale consiliilor locale, care trebuie să asigure, conform prevederilor legale și utilitățile pentru blocurile de locuințe sociale. Pentru elaborarea programului pentru anul 2018, consiliile locale vor transmite, până la începutul lunii următoare, ministerului de resort lista de locuințe sociale propuse a fi finanțate în anul viitor. 
Finanțarea programului de investiții de locuințe sociale se asigură din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, precum și din bugetele locale, în limita sumelor prevăzute cu această destinație.


                                 Instituția Prefectului – Județul Maramureș 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu