duminică, 30 aprilie 2017

Despre AGIRo. Înscrieri. Adeverințe. Propuneri Agendă 2017. Aniversări. Anul Basarabiei și al Transnistriei


”Cu drept cuvânt le urăm sănătatea şi puterea lui Hercule, însufleţirea lui Pestalozzi, ştiinţa lui Leibnitz, înţelepciunea lui Socrate şi iubirea lui Cristos, pentru că învăţătorilor le sunt încredinţaţi moştenitorii cerului şi ai pământului!"- ”Misiunea învăţătorilor”, Adolph Diesterweg, considerat „învăţător al învăţătorilor Germaniei”, apărut în ”Învățătorul”-publicație a Asociației Învățătorilor Români din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș- feb. 1924.

Bună ziua!
Cadrele didactice (educatoare, învățători, profesori de gimnaziu sau liceu) pot să se înscrie în Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România în 3 moduri (la alegere):
a)      individual (achitând cotizația de 25 lei/an sau formular 2%);
b)      prin constituirea unei sucursale (fără personalitate juridică, din cel puțin 5 persoane) fie la nivel de unitate de învățământ / fie la nivel de localitate / fie la nivel județean. Cotizația întregii sucursale este 100 lei/an indiferent de numărul de persoane;
c)      prin aderarea la AGIRo a asociațiilor cadrelor didactice cu personalitate juridică. Cotizația întregii asociații este 200 lei/an indiferent de numărul de persoane;

Stimate colege /Stimaţi colegi educatoare, învăţători şi profesori,
1. Din 2013 grilele de evaluare acordă punctaj şi pentru calitatea de membru al AGIRo. Cei cărora trebuie să vă eliberăm ADEVERINŢE de membru al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România sau pentru diversele activităţi desfăşurate la nivelul unităţii de învăţământ/ local/ judeţean/ regional/ naţional/ internaţional, adeverințe necesare în această perioadă pentru portofoliul profesional al fiecărui cadru didactic solicitați-ne acest lucru la asociatiainvatatorilor@gmail.com dându-ne amănuntele necesare.
2. Cotizația individuală se poate achita în 2 feluri, la alegere:
a)Achitând cotizaţia anuală de 25 lei care se depune prin ordin de plată sau mandat poştal completând următoarele: Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revoluţiei nr. 5-7), cont IBAN RO32CECEAR0137RON0355948, cod fiscal 23564572. După achitarea cotizaţiei să îmi trimiteţi mesaj pe e-mail pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com în care să precizaţi suma depusă, pentru cine şi pentru ce an s-a achitat (în cazul în care aţi rămas în urmă cu cotizaţia). Vă voi trimite apoi adeverinţele corespunzătoare. Ulterior vă voi anunţa despre activităţile propuse de AGIRo în perioada următoare.
b)Cei care ne trimit scanat la asociatiainvatatorilor@gmail.com al doilea exemplar al formularului 230 ataşat mai jos cu numărul de înregistrare de la ANAF (Agenţia naţională de Administrare Fiscală) şi care atestă că au redirecţioat 2% din impozitul pe anul 2016 sunt scutiţi de cotizaţie. Descărcați, printați și completaţi doar capitolul I (cu datele contribuabilului) al formularului atașat şi semnaţi jos, la ,,contribuabil”. Puteţi la alegere: a)să depuneţi personal până în 25 mai documentul la ANAF-ul de pe raza domiciliului dv sau b)să îl trimiteţi până în 25 mai prin poştă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la ANAF-ul de pe raza domiciliului dvs. Adresa ANAF-ului de pe raza căruia aveti domiciliul o puteţi găsi folosind linkul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/telefoane_judete/Regiuni.htm

3. Fac parte de drept din AGIRo şi colegii care activează într-o asociaţie/sucursală judeţeană care este membră AGIRo, asociaţie/sucursală judeţeană care are achitată până în 25 mai cotizaţia către AGIRo (200 lei anual asociaţia şi 100 lei anual sucursala).
4. După achitarea cotizației solicitaţi la asociatiainvatatorilor@gmail.com înscrierea în grupul agiro@googlegroups.com pentru a fi la curent cu activitatea AGIRo şi pentru a vă face cunoscută activitatea dumneavoastră celorlalţi.
            5. Preşedinții asociațiilor/sucursalelor membre AGIRo sunt rugați să solicite după achitarea cotizației pe 2017 la adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com înscrierea în grupul dedicat Delegaţiei Permanente a AGIRo dp-agiro@googlegroups.com (în mod firesc, îi vom exclude din lista actuală pe colegii care nu îşi achită cotizaţia până în 25 mai, nemaifiind deci membri).
            6. Așteptăm propuneri pentru congrese naționale/internaționale, conferințe/școli de vară regionale/naționale/internaționale, simpozioane regionale/naționale/internaționale. Nu aveți a vă cheltui ci doar să găsiți următoarele condiții minime:
·                                -sală de peste 500 locuri în cazul congreselor și 250 locuri în cazul altor acțiuni (chiar dacă este nevoie să achităm vreo chirie rezonabilă);
·                                -cazare pentru 400 locuri în cazul congreselor și 100 locuri în cazul altor acțiuni (contra cost);
·                                -masă pentru cam jumătate dintre participanți (o parte pot lua masa pe cont propriu). Neapărat o sală pentru o cină festivă la care să poată participa cel puțin 75% dintre participanți.
Ne-am bucura să ne anunțați și calendarul activităților asociației/sucursalei dumneavoastră pe 2017 de la nivel județean/local.
Așteptăm să ne scrieți și despre orice altceva ați dori să faceți pentru AGIRo sau prin intermediul AGIRo.
Se împlinesc anul acesta 100 de ani de la congresul învățătorilor basarabeni din 1917 și aș avea deja o propunere (înainte de 15 august) de congres cu 3 zile la Chișinău + o zi/două la Izmail + 4 zile la Eforie Sud ( cu prețuri de 75, 95 sau 110 lei/zi/persoană pensiune completă). Deja avem o propunere de un curs cu 15 credite profesionale trannsferabile pentru 50 de colegi, curs oferit de colegul nostru Valentin Dogaru.
AGIRo va fi partener al Conferinţei “Fundamente în educaţia copilului” susţinută de Prof. Florian Colceag pe 17 mai la Hotel Europeca din Craiova, de la ora 17.00. Colegii din Dolj și împrejurimi se pot deja înscrie la doamna Simona Vasile – 0727229185, vasilemsimona@gmail.com
În mod sigur vom organiza în Arad, în 30 iunie, Simpozionul internaţional ,,Portrete de dascăli” ediţia a IX-a. Vom reveni cu amănunte.
Vă vom anunța din timp când puteți trimite articole pentru Revista AGIRo, pentru Buletinul Congresului, al Şcolii internaţionale de vară, pentru Simpozionul internaţional ,,Portrete de dascăli”.
Vă vom anunţa și despre participarea la concursuri şcolare fără plată.
Cu bine,
Viorel Dolha
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România
tel 0723259290 sau 0744195155

CE ESTE ASOCIAŢIA GENERALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR DIN ROMÂNIA?
            Atât în perioada interbelică, cât şi în actualul statut Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România (AGIRo) are şi a avut membri atât învăţători cât şi educatoare, cât şi profesori de la gimnaziu sau liceu (avem şi asociaţii judeţene conduse de profesori de liceu chiar dacă au numele –care este un brand istoric- de ,,asociaţie a învăţătorilor” adică a acelora care învaţă copiii.
            AGIRo a fost şi este asociaţia cu cel mai mare număr de membri şi cu cea mai mare vizibilitate dintre toate asociaţiile profesionale din România. AGIRo nu concurează cu acestea şi cu atât mai mult cu sindicatele, ci (conform statutului) caută colaborarea cu acestea (în unele cazuri sucursalele noastre judeţene au la conducere chiar lideri sindicali, iar în multe cazuri colegii fac parte şi din alte asociaţii).
            Conform statutului ,,Membrii AGIRo se asociază în scopul cultivării spiritului de solidaritate, al ridicării prestigiului şcolii şi al cadrelor didactice, al recuperării tradiţiei asociative învăţătoreşti începută la 1869 şi a patrimoniului istoric al asociaţiei, al creşterii eficienţei actului educativ prin dezvoltare profesională, ameliorarea legislaţiei, a programelor, a manualelor şi a materialului didactic, al promovării şi apărării drepturilor şi libertăţilor omului, al progresului comunităţii din care fac parte şi al comunităţii românilor de peste hotare şi al promovării intereselor morale, sociale şi materiale ale membrilor”. AGIRo funcţionează ca o federaţie având în jumătate din judeţele României asociaţii ale învăţătorilor care sunt membre AGIRo şi în altă jumătate din judeţele României sucursale judeţene ale AGIRo. Asociaţia are şi un departament al cadrelor didactice aparţinând minorităţile naţionale din România şi un departament al cadrelor didactice de etnie română de peste hotare (avem 7 sucursale peste hotare). Sediul se află în Arad. Acesta este din 2013 în incinta Muzeul Învăţământului ,,Preparandia arădeană” (această cea mai veche şcoală de pregătire a cadrelor didactice din tot spaţiul românesc şi a treia din Europa tocmai şi-a sărbătorit bicentenarul).
            AGIRo a organizat după reactivare 12 Congrese Naţionale (XXVIII-XXXIX) la Arad, Bucureşti (Palatul Parlamentului şi Universitatea Politehnica), Constanţa, Slobozia, Chişinău, Buşteni, Slatina, Suceava-Cernăuţi-Eforie Sud, Cluj-Napoca-Slatina-Apșa de Mijloc, Transcarpatia, Ucraina, Constanța, Arad, Academia Învăţătorului Modern la Vadul lui Vodă, R.Modova și școli de vară internaționale la Chișinău, Satu Nou, raionul Sărata, regiunea Odessa, Ucraina și Eforie Sud. La aceste evenimente cel mai mic număr a fost de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1300 delegaţi din absolut toate judeţele ţării. Au mai participat la congresele AGIRo miniştrii educaţiei în funcţie şi foşti miniştri ai educaţiei din România şi R.Moldova, preşedintele României, preşedintele şi vicepreşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat nume de cel mai mare prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei. Asociaţiile judeţene derulează şi ele multe acţiuni de ţinută.
AGIRo este semnatară a pactului naţional pentru educaţie. AGIRo este luată în evidenţa ministerului cu nr 217/ 23 07 2008 în conformitate cu Legea 246/2005, OUG 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, OG 129/2000 privind organizarea activităţilor de formare profesională, Legea 324/2003 privind cercetarea ştinţifică. În 27 01 2011 AGIRo a semnat cu MECTS Protocolul de colaborare prin care i se recunoaşte rolul consultativ pe lângă minister în proiectarea, fundamentarea şi aplicarea strategiilor naţionale în domeniul educaţiei în conformitate cu art 14 alin. (1) din Legea nr 1/2011.
AGIRo are prevăzute şi departamente distincte pentru nivelul preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi, la cererea unor universitari din asociaţie, avem şi departament pentru acest nivel.
AGIRo colectează de la asociaţiile judeţene membre câte 200lei/an, iar de la sucursalele sale câte 100lei/an, aceasta însemnând în general 1 leu/membru/an. La rândul lor asociaţiile/sucursalele judeţene au o cotizaţie modică (în Arad, de exemplu, cotizaţia este de 25 lei/an/membru).
            AGIRo este (conform statutului) ,,o asociaţie non-guvernamentală, nonprofit, independentă, cu beneficiu public, continuatoare a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România cu statut autentificat de Tribunalul Ilfov cu nr 12686/1927 prin sentinţa nr 39/30 iunie 1927 (de atunci în România Ziua Învăţătorului este 30 iunie) şi înscrisă în registrul persoanelor juridice nr 354/1927; cu activitatea abuziv întreruptă în 1945 şi reactivată prin hotărârea celui de al XXVIII-lea Congres Naţional al Învăţătorilor din România şi a Învăţătorilor Români de peste Hotare de la Arad din 28-29 octombrie 2006”.

Din conducerea AGIRo aleasă în 2016 fac parte Viorel Dolha (președinte), Margareta Gheorghiță și Cătălin Diaconu (vicepreședinți), Elena Mîndru, Mariana Marin, Gicu Dogaru și Ioan Barbu. Noua conducere are deci în componență câte 2 colegi din Ardeal, 2 din Moldova, 2 din Muntenia și unul din R.Moldova. Printre ei sunt 3 învățători, un inspector școlar, un profesor de filozofie, un director de școală și un cercetător în științele educației.

                                               VIOREL DOLHA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu