duminică, 24 decembrie 2017

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE


„ZIUA de... CRĂCIUN"


1. Iar dacă S-a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod regele, iată magii de la Răsărit au venit în Ierusalim, întrebând: "Unde este regele iudeilor, Cel Care S-a născut? Căci am văzut steaua Lui la Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui". Şi auzind regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul odată cu El.
Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: "Unde este să se nască Hristos?" Iar ei au zis: "În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de prooroci: "Şi tu Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul, care va paşte peste poporul Meu Israel".
Atunci Irod, chemând în ascuns magii, a aflat de la ei lămurit la ce vreme s-a arătat steaua. Şi trimiţindu-i la Betleem, le-a zis: "Mergeţi şi cercetaţi cu   de-amănuntul despre Prunc şi, dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca venind şi eu să mă închin Lui".
Iar ei, ascultând pe regele, au plecat şi iată, steaua pe care o văzuseră în Răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit şi a stat deasupra, unde era Pruncul. Şi văzând steaua s-au bucurat cu bucurie mare foarte. Şi intrând în casă, au văzut pe prunc, împreună cu Maria, mama Lui, şi, căzând la pământ, s-au închinat Lui;
Şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, smirnă şi tămâie. Iar luînd înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă  la Irod, pe altă cale s-au dus în ţara lor.
Evanghelia după Matei cap. 2, vers. 1-12

***

2. "RĂSUNĂ ÎNSPRE SEARĂ / AL CLOPOTELOR CÂNT, / CĂ VINE, VINE IARĂ / IISUS PE-ACEST PĂMÂNT. / EL VINE-N LEAGĂN VERDE, / DE ÎNGERAŞI  PURTAT, / SĂ SCAPE  LUMEA -NTREAGĂ / DE RĂU ŞI DE PĂCAT".
- Colind străbun -

***

3. Într-una din galeriile de pictură ale Europei, se află un tablou mai aparte. Tabloul reprezintă scena Naşterii Domnului, într-un peisaj bine cunoscut: Maria Fecioara, dreptul Iosif, păstorii, ieslea şi staulul de vite. Toate acestea se deosebesc destul de greu în umbrele nopţii, în care   s-a petrecut marea taină a creştinătăţii. Şi, totuşi de unde vine lumina? Ea nu vine de la sfeşnicul cu lumânări, nici de la luna pictată sau de la cer. Toată lumina strălucitoare  vine de la faţa Pruncului, Care se vede culcat pe o mână de paie la mijloc, ca de la un mic soare căzut pe pământ. Pictorul a reuşit să picteze cu măiestrie şi mare inspiraţie tot înţelesul evenimentului petrecut în Betleem, înţeles pe care sfânta noastră Biserică îl cântă cu atâta bucurie, de Crăciun: "NAŞTEREA TA, HRISTOASE, DUMNEZEUL NOSTRU, RĂSĂRIT-A LUMII LUMINA CUNOŞTINŢEI...".

P.S.  Rămâneți „gazde cititoare" / Cu colinda veseloasă, / Ca Naşterea lui Hristos / Să vă fie de folos!   "LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!"(n.a.)

„1001 CUGETĂRI” vol. XII,
Prof. Olimpia Mureșan L.S.R. Maramureș
Preot Ortodox Român Ilie Bucur SărmășanulNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu