duminică, 24 decembrie 2017

Selecţia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018.


Centrul Național de Evaluare și Examinare organizează selecţia propunerilor de subiecte pentru olimpiadele școlare - faza județeană/a municipiului București din anul şcolar 2017-2018.
Profesorii care elaborează propuneri de subiecte (însoțite de baremele de evaluare și de notare) le vor transmite inspectorului de specialitate de la nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului București. Acesta arhivează propunerile de subiecte primite și le predă informaticianului ISJ/ISMB în vederea transmiterii către CNEE în baza unei proceduri specifice.
Perioada de depunere a propunerilor de subiecte: 21 decembrie 2017 - 17 ianuarie 2018.

http://edu.ro/apel-pentru-selectarea-subiectelor-pentru-olimpiadele-%C8%99colare-faza-jude%C8%9Bean%C4%83a-municipiului-bucure%C8%99ti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu