marți, 9 octombrie 2018

Comunicat Uniunea Scriitorilor de Limbă Română

Bună ziua, dragi colegi!

După modificarea denumirii organizației și a ștampilei, vechile noastre legitimații au devenit nevalabile. Noile legitimații cu denumirea actualizată - Uniunea Scriitorilor de Limbă Română vor fi editate și tipărite de designerul Companiei Ed-Color, contra plată, în contul posesorului. Pot face comandă de act confirmativ toți colegii care nu au acumullat restanțe la achitarea cotizației. Depășirea termenului-limită de două trimestre, stipulat în Statutul USLR, implică refuzul categoric de eliberare a legitimației noi, din cauza riscului de retragere a calității de membru.

Cu urări de bine, Diana Zlatan (-Ciugureanu).

P.S. Pentru comoditate, reiterez capitolul respectiv din Statutul USLR:
5. MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR
5.1. Fondatorii Asociaţiei devin deplin membri ai Asociaţiei. Membru al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova şi orice cetăţean străin, precum și persoanele fără cetăţenie, cu domiciliul în Republica Moldova, care recunosc şi susţin obiectivele Asociaţiei. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.
5.2. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei, precum şi retragerea din rândurile acesteia este discutată la şedinţa Consiliului de Administrație, la propunerea din partea Comisiei de Validare a Membrilor și de Monitorizare a Alegerilor. Prezența candidatului respectiv la ședință nu este obligatorie. Calitatea de membru al Asociației devine valabilă din ziua depunerii cererii de adeziune, semnate manual sau electronic. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.
5.3. Fiecare membru al Asociaţiei achită la aderare, cotizația unică de 100 de lei, fără facilități, precum și trimestrial, cotizaţia de membru, în mărime de 190 de lei, iar pentru pensionari, elevi și studenți – cotizația trimestrială este de 50%, aceasta fiind prin urmare, de 95 de lei. Cuantumul cotizaţiei de membru poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrație.
5.4. Pentru asigurarea unei stabilități financiare a activității Asociației, inclusiv prin stimularea depunerii la timp, a cotizațiilor, membrul Asociației este obligat să achite cotizația de adeziune în termen de o lună de la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație, prin care i-a fost aprobat dosarul de aspirant. După achitarea cotizației de adeziune, devine posibilă legitimarea noului membru. În cazul în care membrul Asociației nu achită cotizația trimestrială timp de două trimestre consecutiv, acesta își pierde calitatea de membru al USLR. Înainte cu două săptămâni până la expirarea unui semestru, membrului restanțier i se trimite o notificare de avertizare pentru a lichida restanța.
5.5. Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
dreptul de a participa la activitatea Asociaţiei, de a alege şi de a fi ales în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, de a participa la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei, de a se retrage din organizaţie, prezentând sau nu motivele respective;
membrii Asociaţiei sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Statut, hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului de Administrație, ale Preşedintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizaţia de membru la timp.
5.6. Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupând din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rândul membrilor Asociaţiei, de Consiliul de Administrație, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.

5.7. Deținătorii titlului de Membru de Onoare al USLR, al celui de Președinte de Onoare, Președinte-fondator de Onoare, Vicepreședinte de Onoare, Vicepreședinte-fondator de Onoare, precum și Președinte-fondator și Vicepreședinții-fondatori beneficiază de scutirea de la plata cotizației de adeziune și a cotizației de membru.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu