marți, 7 septembrie 2021

VIORICA ȘUȚU-gândirea creatoare împotriva timpului

 Motto: „ Je m-en fiche” ai să spui/ și-apoi...nimic nu e bătut în cui,/Tăcerea așteaptă calmă-n firidă, nu are clepsidră, /ca să măsoare nimicul din noi.../Și totuși...nimicul nu se va frânge,/ nu se va stinge-n neant!”

Poezia „Cugetare”-Viorica Șuțu

Mireasă a unui crin, fluture efemer pe o elice ce moare, pană curcubeu, femeia care citește și pana ce scrie, mirarea și punctul exclamării spre infinit, ochiul vrăjitoarei, gânditoarea lângă plopii fără soț, pomul vieții cu fructe dulci și amare,  oul dogmatic și nuca celestă, trandafir cu spin și cu un suspin. Fericirea-ntr-o clepsidră unde crini albi pe față se-ngân! Iată câteva substantive și atribute care ar caracteriza acest volum de poezii-poeme-cu titlul POEME CONCENTRICE scris de VIORICA ŞUŢU și apărut la editura Vatra Veche în anul 2018-cu o prefață scrisă de poetul mureșean Mircea Dorin Istrate.

Cercul cu perfecțiunea lui, cu bănuitele bune și rele, cu alb/negru-n betele, cu lumini și umbre-ntre ele, cu trecut și prezent efemere este prezent chiar din prima poezie a volumului: Ecce homo!-

Căci pe un cerc nu există decât amintiri,

Semnele infinitului mi se relevă abrupt,/ceva în echilibru simt că s-a rupt și...nu dărui nimic din ce aș avea în plus, /ci flacăra ce mă mistuie ca jaru-n apus,/Iată-mi arena!Logica în care diavolul joacă rol de mecena./ Luminile toate sunt „bun” de vânat,/ au gust de primejdie!/ Augusta smerenie din prundul trecutului./exaltă o drojdie/ bogăția posibilului aproape curat,/ Semănătorul rămâne însă același/ cu cel secerat.

Ce crezi că mai e de făcut,

Când clipa pe care o atingi e deja

Un iremediabil trecut?

Poezia filozofică de sorginte Emil Cioran ne duce-n zona Nirvana în poezia cu același titlu: „Nirvana”

Mă afund sub parafraza metonimică.

„sunt cel ce nu-s”

ascuns în taina unui spic,

când buzduganul de stei

lovește-n crenelele pieptului,

Un biet nimic!

Vrei sau nu vrei, o zbatere-n van

Căci iminentă-i încremenirea

limbilor de ceas pe cadran.

Se continuă ideea trecerii inexorabile a timpului și a omului prin timp în poezia: Ochiul-

Nimeni nu știe dacă topirea zăpezii târzii

și care despart pe „a fi” de „a nu fi”

poate muri,

sau poate să anime ochiul pustietății

prin care văd azi, moartea...

ca pe o eroare a eternității.

Speranța vieții transcede amintirea învinsului religios-poezia:  Ecou vertical-„iar eu în a palmelor rugă, azi sunt ecou vertical.”

Poezia Itinerar e ca un itinerar al vieții scriitoarei:

doar smerenia limitelor mă mai poate salva de singurătate

E ca un făcut!

Parcă din ea m-am renăscut!

cu sau fără noroc, cu un surâs echivoc,

mă regăsesc pe mine,

ca timp pietrificat,

natură sfărâmată în ore ale vieții,

Aș arde în cinstea ei o clipă doar

pe altarele eternității!

Cercul se închide perfect când poeta exclamă în poezia: „22”-prin regăsirea eu/lui- destin omenesc în curgerea circulară a timpului-

-Fii doar tu...îmi răspunde pădurea prin freamăt/

și toate vor fi lângă tine

până la capăt!

Nostalgia amintirilor trecutului:

De ce-ai plecat luîndu-mi primăvara

și umărul de iarbă dezgolit

Și astăzi maci mai cotropesc secara

și zori mai sângerează-n răsărit.

Viața stocată-n memorie, în curgerea circulară a timpului-

Adun timpul în poală,

nu-l las în istorie,

 cutez

să-l transform în memorie

Cândva-numai fosforescența sa

ne mai poate salva de întunericul neant: poezia: Memoria

Sau evaziunea din timp:

Ploaia spală ziduri de întuneric

pașii nimănui inima îmi strivesc,

mă răsucesc

ca un arc spre trecut și încerc

să înțeleg

că fiecare moarte închide un cerc: poezia Ploaia

Omul indignat pe valul vieții-

Ți-ai sărbezit ziua și totu-i anapoda

treci totuși maiestuos peste valuri ca lebăda

măcar timpul să-ți rămână neîntinat/

Și dacă e un Austerlitz-lumea asta nebună

mâine va fi un Waterloo sfârșit în Sf. Elenă

și dacă atâta nepăsare pe umeri se pune

ascultă Schubert serios și curat

și fă o rugăciune-poezia: Indignare

Urmărind imaginile din carte realizate de poeta-grafician Viorica Șuțu trebuie să spun că aceste imagini care însoțesc textele- cât și scriitoarea în sine -rămân în memoria mea prin imagini adecvate textului de o poetă-scriitoare ce se vede-n oglindă alături de muza inspirației, o flacără vie în lumina minții, o Evă ce caută și aduce din arbore fructul oprit, o femeie care pune punctul pe „i” cu un ac pe accent, o ființă care vede ochiul magic al infinitului, viziunea Pomului Vieții în care seva vine  din pământ-iar ramurile-s mâinile care leagă cerul de pământ, centrul universului e femeia cu pruncul  care dă naștere la copii și lumea-o-nmulțește, Iisus vede lumea și-o mântuiește, iubirea din două sfere ziua și noaptea/Yink și Yank/bărbat și femeie/ lună și stele; a creat prin grafica ei un cerc-cercul ei personal, un poem cu petale de crini pe copertă-etc.

Poezia Vioricăi Șuțu trebuie s-o recitești pentru a-i înțelege nuanțele de idei și sentimente, are un univers al cuvintelor proprii-semnificative- referitoare la ideea de „a fi” sau „a nu fi”/ adevăr/neadevăr, bine/ rău, a creat cercuri poetice ale existenței care se regăsesc în atributele lor-intuiția, erudiția, sentimentul, rădăcinile omului spiritual, lume, real, adevăr etc.

Ca și în proverbul românesc-„Ceasul umblă, lovește, dar vremea stă-vremuiește, se reia și în acest volum ideea curgerii dramatice a timpului pe Pământ care „lovește” și timpul cosmic-care „stă-vremuiește”-pentru că este circular.

Prof. OLIMPIA MUREȘAN-L.S.R.-Filiala Maramureș, Ulmeni-august-2021

 

 

 

 

I

 

 

                                                                                 

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu