miercuri, 6 octombrie 2021

[Europe Direct Maramures] Campania Interregională Regiunea mea verde

 


Bună ziua,

Vă transmitem Invitația de a participa la Campania Interregională ”Regiunea mea verde”, organizată de Centrul Europe Direct Maramureș, în parteneriat cu Centrele Europe Direct Jasz-Nagykun-Szolnok (Ungaria) și Panevėžys (Lituania). Acțiunea reprezintă o inițiativă a Consiliului Județean Maramureș, entitate afiliată în proiectul Centrul Europe Direct Maramureș 2021-2025, în baza relațiilor de cooperare cu regiuni înfrățite cu Județul Maramureș.

Echipe de elevi cu vârsta peste 12 ani și profesori coordonatori din cele 3 regiuni își pot promova proiectele verzi derulate în perioada 2018-2021, în cadrul a 2 concursuri: Concursul video ”Agenda verde” și Concursul foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi”.

Termenul de înscriere este 29 octombrie 2021. Echipele participante vor fi invitate în luna decembrie, la Atelierul Green CaMMp.

Detalii sunt prezentate în Invitația, Regulamentul și Formularele de participare atașate acestui email.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilii pentru acțiunile internaționale Europe Direct, Margareta Căpîlnean și Noemi Ganea - Consiliul Județean Maramureș, email: bri@maramures.ro, tel: 0262.211.544 sau Centrul Europe Direct Maramureș: europedirect@cdimm.org

Cu stima,
Dr.ing. Radu BIG
Director executiv CDIMM Maramures (CEO)
Coordonator Centrul EUROPE DIRECT Maramures
tel: +40 262 224870
fax: +40 262 222409
mobil: +40 744 398063
Web: 
http://europedirectmaramures.cdimm.org/
Facebook: 
https://www.facebook.com/EuropeDirectMaramures/


FORMULAR DE PARTICIPARE

 

Campania interregională ”Regiunea mea verde” - ”Bringing Green in My Region”

Concurs foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi”

Termen înscriere: 29 octombrie 2021

Școala/ Liceul care a realizat proiectul

Denumirea completă:

Adresa:

Website:

Tel/ Fax:

Email:

Persoană de contact (Prenume și Nume/ Tel mobil/ Email):

PROIECTUL inclus în Campania ”Regiunea mea verde”

Denumirea proiectului/ Acronim:

Perioada de derulare:

Modalitatea de finanțare:

Buget (Euro):

Scurtă descriere a proiectului în limba română și limba engleză (maxim 7 rânduri, Arial, font 10): parteneriate/ activități/ rezultate; beneficii privind îmbunătățirea mediului, lucrul în echipă, implicarea comunității etc., website proiect.

GALERIA FOTO ÎNSCRISĂ ÎN CAMPANIA ”REGIUNEA MEA VERDE”

Echipa implicată: 1 profesor coordonator (Prenume și Nume/ responsabilitatea în cadrul proiectului) + 3

elevi cu vârsta peste 12 ani (Prenume și Nume/ Clasa)

Galeria FOTO va avea următoarele caracteristici:

-       titlu sugestiv de maxim 160 caractere (EN + RO);

-       tip storytelling (povestea proiectului este transmisă prin exprimare vizuală);

-       10 fotografii de format: jpg, 1200 x 900 px, maxim 4 MB, numerotate.

Lista cu fotografiile incluse în galerie: numărul de poziționare în cadrul galeriei; titlul (EN + RO)/ autorul fotografiei.

MESAJE: Fotografiile vor prezenta persoane/locuri/acțiuni în ipostaze/situații decente, nedefăimătoare și

              nediscriminatorii!

 

DREPTURI DE AUTOR. Prin transmiterea acestui Formular, confirmați faptul că fotografiile înscrise în concurs:

·      au drepturi de utilizare acordate beneficiarului de proiect;

·      sunt originale și reflectă realitatea;

·      pot fi expuse/ reproduse în electronic/ tipărit de Centrul Europe Direct Maramureș, Fundația CDIMM Maramureș,

    Consiliul Județean Maramureș, Centrele Europe Direct partenere și structurile lor gazdă, precum și de mass-media,   

    în scopuri publice și necomerciale, cu specificarea informațiilor transmise prin acest formular.

 

 

Termenul de înscriere pentru Concursul video ”Agenda Verde” și Concursul foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi” este 29 octombrie 2021. Detalii sunt prezentate în Regulamentul Campaniei ”REGIUNEA MEA VERDE”.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilii pentru acțiunile internaționale Europe Direct, Margareta Căpîlnean și Noemi Ganea - Consiliul Județean Maramureș, email: bri@maramures.ro, tel: 0262.211.544 sau Centrul Europe Direct Maramureș: europedirect@cdimm.org.

 

REGULAMENT

Concursul video ”Agenda Verde” - ”Green Agenda”

Concursul foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi” - ”Virtual Gallery of My Green Region”

Termen înscriere: 29 OCTOMBRIE 2021

 

Campania interregională ”Regiunea mea verde” - ”Bringing Green in My Region” este parte a activităților internaționale organizate de Centrul Europe Direct Maramureș în anul 2021, în parteneriat cu Centrul Europe Direct Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria) și Centrul Europe Direct Panevėžys (Lituania), ca urmare a relațiilor de colaborare ale Consiliului Județean Maramureș cu cele două regiuni înfrățite.

Obiectivele campaniei:

-  Creșterea gradului de implicare a tinerilor în acțiuni responsabile în comunitate, prin care contribuie la îmbunătățirea mediului în care trăiesc și a vieții de zi-cu-zi;

-  Stimularea lucrului în echipă, dezvoltarea competențelor sociale și digitale, învățarea prin schimburi de experiență, precum și încurajarea spiritului competițional - elemente esențiale pentru pregătirea profesională și dezvoltarea personală a tinerilor;

-  Facilitarea interacțiunii interregionale în vederea creării de rețele și parteneriate pentru proiecte și acțiuni viitoare.

Campania se încadrează în prioritățile UE privind ”Pactul Verde European” și ” O Europă pregătită pentru era digitală”.

Activitățile Campaniei ”Regiunea mea verde” - ”Bringing Green in My Region”:

1. Concursul video ”Agenda Verde” - ”Green Agenda”

2. Concursul foto ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi” - ”Virtual Gallery of My Green Region”

                                                               ***********

3. Schimb de bune practici ”Apropiați, respectând distanțarea” - ”Closer while Distancing”

 1. Concursul video ”Agenda Verde” - ”Green Agenda” - REGULAMENT:

·         PARTICIPANȚI: Echipe din școli/ licee din cele 3 regiuni partenere (Județul Maramureș, Județul Jász-Nagykun-Szolnok și Districtul Panevėžys) formate din: 1 profesor coordonator + 3 elevi cu vârsta peste 12 ani. O unitate școlară va înscrie în concurs un singur proiect. În concurs pot fi înscrise proiectele implementate începând cu anul 2018.

·         TEMATICA: Promovarea în mod inovativ a unui proiect de succes derulat de școală/ liceu/ comunitate, pe teme de protecția mediului și economie circulară. Economia circulară încurajează prelungirea duratei de viață a produselor, utilizarea partajată, reutilizare, utilizarea eficientă a resurselor, energia regenerabilă și reciclarea deșeurilor.

·         LIMBA de realizare a materialului video: Narațiunea va fi în limba română pentru participanții din județul Maramureș, cu subtitrare în limba engleză; sau narațiunea va fi în limba engleză cu subtitrare în limba română.

·         SCENARIU: Materialul video va prezenta inițiatorul proiectului, perioada de derulare, alți factori implicați, precum și scene filmate, imagini, interviuri și informații privind derularea proiectului, provocări întâmpinate, rezultate obținute, testimoniale care evidențiază experiențele personale, lucrul în echipă, impactul în comunitate etc. În ultimul cadru, se va menționa sintagma ”Acest material este realizat în cadrul Campaniei interregionale ”REGIUNEA MEA VERDE” – ”BRINGING GREEN IN MY REGION” organizată de Centrul Europe Direct Maramureș (România), în parteneriat cu Centrul Europe Direct Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria) și Centrul Europe Direct Panevėžys (Lituania), anul 2021”.

ATENȚIE: Materialele video vor prezenta persoane/ locuri/ acțiuni în ipostaze/ situații decente, nedefăimătoare și nediscriminatorii!

·         DURATA materialului video va fi de maxim 5 minute.

·         CARACTERISTICI TEHNICE:  Materialul video va fi realizat în format/ formate care să permită publicarea pe canalele de comunicare ale Centrelor Europe Direct partenere (website, social media, YouTube): MP4; filmare Full HD (1920x1080), la o rată de 16:9.

 2. Concursul ”Galeria virtuală a regiunii mele verzi” – ”Virtual Gallery of my Green Region” - REGULAMENT

·         PARTICIPANȚI: Echipe din școli/ licee din cele 3 regiuni partenere (Județul Maramureș, Județul Jász-Nagykun-Szolnok și Districtul Panevėžys) formate din: 1 profesor coordonator + 3 elevi cu vârsta peste 12 ani. O unitate școlară va înscrie în concurs un singur proiect (poate fi proiectul înscris la concursul video sau alt proiect verde pe care doresc să-l promoveze). În concurs pot fi înscrise proiectele implementate începând cu anul 2018.

·         TEMATICA: Galeria cu fotografii va spune povestea (vizual storytelling) eforturilor făcute de elevi/ școlile implicate în campanie interregională, pentru a ”aduce mai mult verde” în regiunea din care fac parte.

·         CARACTERISTICI ale galeriei foto:

-       Titlu sugestiv de maxim 160 caractere (EN și RO/HU/LT);

-       Tip storytelling (povestea proiectului este transmisă prin exprimare vizuală);

-       10 fotografii de format: jpg, 1200 x 900 px, maxim 4 MB, numerotate;

-       Lista cu fotografiile incluse în galerie va cuprinde: Școala/ Liceul/ Țara, Denumirea proiectului, Scurta descriere a proiectului (EN și în limba oficială proprie - RO/HU/LT); Enumerarea fotografiilor incluse în galerie: număr de poziționare în cadrul galeriei, titlul fotografiei (EN și în limba oficială proprie - RO/HU/LT)/ autorul fotografiei.

 

DREPTURI DE AUTOR. Fiecare unitate școlară participantă la campania ”Regiunea mea verde”, asigură următoarele condiții privind materialele video și fotografiile înscrise în concurs:

-       au drepturi de utilizare acordate beneficiarului de proiect;

-       sunt originale și reflectă realitatea;

-       pot fi prezentate de Centrul Europe Direct Maramureș, Fundația CDIMM Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, de Centrele Europe Direct partenere și structurile lor gazdă, precum și de mass-media, în scopuri publice și necomerciale, cu specificarea informațiilor transmise prin formularul de înscriere în concurs.

 

CONDIȚII DE ÎNSCRIERE ÎN CONCURSUL VIDEO și CONCURSUL FOTO:

·         Fiecare echipă va completa Formularul de participare la concursul video/ foto (atașate); o echipă se poate înscrie la ambele concursuri.

·         Formularul de participare completat în format WORD și materialele video / fotografiile se vor transmite către Centrul Europe Direct din regiunea respectivă. Pentru echipele din Județul Maramureș, materialele video și foto vor fi transmise prin wetransfer.com, la email: europedirect@cdimm.org sau se vor preda personal la Centrul Europe Direct Maramureș, în format electronic, pe un DVD, cu carcasă sau plic.

·         Termen de înscriere în concursul video și concursul foto este 29 OCTOMBRIE 2021.

 

DERULAREA CONCURSURILOR:

·         Toate materialele video și foto înscrise în concurs, primite din partea unităților școlare din cele 3 regiuni partenere, vor fi încărcate pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș, în cadrul a două evenimente special create pentru Concursul video, respectiv pentru Concursul foto.

·         Materialele video și Galeriile foto vor putea fi votate online, în perioada 08 - 21 noiembrie 2021.

·         Echipele participante din fiecare regiune vor fi invitate la Atelierul ”Green CaMMp”, care va fi organizat de Centrul Europe Direct Maramureș, în luna decembrie 2021. Din cauza evoluției îngrijorătoare a situației pandemice, atelierul se va derula în sistem hibrid (cu participare fizică a echipelor maramureșene și online a echipelor partenere) sau total online. Evenimentul se va desfășura în limba engleză, prin utilizarea resurselor educaționale ale Centrului SEED - Centrul Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă al Județului Maramureș.

·         Desemnarea câștigătorilor se va face pe baza votului online al publicului. Echipa cu cele mai multe voturi obținute pe pagina de Facebook a Centrului Europe Direct Maramureș va fi desemnată câștigătoare. Fiecare regiune: Maramureș (România), Jász-Nagykun-Szolnok (Ungaria) și Panevėžys (Lituania) va avea câte o echipă câștigătoare atât la secțiunea Concurs video, cât și la secțiunea Concurs foto.

·         Premiile vor fi acordate de Centrul Europe Direct Maramureș, în cadrul Atelierului ”Green CaMMP”. Vor fi premiate echipele aflate pe primul loc din fiecare regiune, cu premii în valoare de 150 euro/ regiune pentru fiecare secțiune, respectiv pentru Concursul video și Concursul foto. Premiile nu se vor acorda în bani. Pentru regiunile partenere, premiile vor fi transmise prin poștă. Toți participanții vor primi diplome de participare.

·         Se vor încuraja cooperările între regiuni, prin preluarea și implementarea de către școli din regiuni diferite a exemplelor de bună practică privind metode de învățare de la distanță, acordându-se și un “premiu pentru cooperare interregională”, în valoare totală de 100 euro, pentru școlile ce își vor asuma implementarea unei metode de lucru din regiunile partenere, așa cum au fost prezentate în webinarul Schimb de bune practici ”Apropiați, respectând distanțarea”. Informații despre schimbul de bune practici ”Apropiați, respectând distanțarea” - ”Closer while Distancing” vor fi transmise în cursul lunii octombrie.

·         Toate materialele video și foto vor putea fi promovate de Centrele Europe Direct partenere, cu respectarea drepturilor de autor.  

 Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați responsabilii pentru acțiunile internaționale Europe Direct, Margareta Căpîlnean și Noemi Ganea - Consiliul Județean Maramureș, email: bri@maramures.ro, tel: 0262.211.544 sau Centrul Europe Direct Maramureș: europedirect@cdimm.org.

                                                                                                                  CED MM

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu