marți, 7 septembrie 2021

Desființarea mascată a ARACIP, agenția care acreditează școlile, prevăzută într-un proiect de hotărâre de guvern!

 Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar va fi reorganizată, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern pus în dezbatere de Ministerul Educației. Actul normativ schimbă din temelie actuala structură a conducerii Agenției care acreditează, autorizează și evaluează toate școlile și grădinițele din România, private și de stat. Potrivit acestuia, Consiliul Agenției, organismul de conducere, cel care aprobă hotărârile prin care sunt acreditate școlile, va fi format din 20 de reprezentanți, din care doar 4 sunt specialiști în domeniul de expertiză al agenției. Apariția acestui proiect de Hotărâre de Guvern a fost motivul pentru care președinta ARACIP, Alina Paraschiv, și-a dat demisia din funcție la doar o lună de la numire.

Fiecare membru va fi numit prin ordin de ministru pe un mandat de 4 ani, iar președintele acestui consiliu va fi ales prin vot de către membri organismului. Acest președinte va fi plătit cu salariul unui secretar de stat. Indemnizația de ședință a membrilor va fi 1% din salariul președintelui, prevede proiectul. Ședințele ordinare au loc o dată pe lună, iar cele extraordinare ori de câte ori sunt convocate.

Potrivit edu.ro, un secretar de stat are un salariu brut lunar de 16.640 lei.

Care este componența propusă a Consiliului ARACIP:

Consiliul ARACIP este format dintr-un președinte cu drept de vot și 20 membri, după cum

urmează:

a) patru experți din cadrul departamentelor ARACIP de acreditare și evaluare externă a calității;

b) patru reprezentanți ai Ministerului Educației, cadre didactice și/sau inspectori școlari de

specialitate;

c) un reprezentant desemnat de Asociației Consiliilor Județene;

d) câte un reprezentant al celor două sindicate reprezentative din învățământul preuniversitar;

e) un reprezentant al Ministerului Finanțelor;

f) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

g) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;

h) un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale;

i) un reprezentant din partea Secretariatului de Stat pentru Culte;

j) un reprezentant al minorităților naționale din partea Departamentului pentru Relații Interetnice;

k) un reprezentant al Asociației Școlilor Particulare;

l) un reprezentant din cadrul organizațiilor furnizoare de educație care organizează și desfășoară,

pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem de educație din altă țară;

m) un reprezentant al asociațiilor de părinți;

Președintele Consiliului este ales din rândul membrilor acestuia, cu votul a 2/3 din numărul total al membrilor și este numit prin ordin al ministrului Educației, pentru un mandat de 4 ani, potrivit documentului.

Care este componența Consiliului ARACIP în prezent:

Potrivit HG 1285/2005 – de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Consiliul ARACIP este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

-președintele ARACIP

-vicepreședintele ARACIP

-conducătorii departamentelor organizate în cadrul ARACIP, respectiv al Serviciului economic și administrativ

-un consilier juridic din structura organizatorică a ARACIP

-9 experți din cadrul departamentelor ARACIP.

Cum motivează autorul HG-ului această propunere

În nota de fundamentare a proiectului, autorul scrie că „De la momentul înființării și până în prezent, actuala structură ARACIP s-a degradat, activitatea suferind de sincope majore, de lipsa de transparență, de lipsă de obiectivitate în evaluarea calității unităților de învățământ particular și de stat. Toate aceste disfuncționalități conduc la concluzia că în actuala formă de organizare ARACIP nu mai poate funcționa corespunzător cerințelor sistemului național de învățământ preuniversitar.

Considerăm că elaborarea prezentului act normativ este absolut necesară întrucât instituția trebuie să dovedească o mai mare deschidere către nevoile furnizorilor de educație, în deciziile ARACIP trebuie să fie implicate toate autoritățile având atribuții cu impact în domeniul sistemului de învățământ preuniversitar”.

 Ce face Consiliul ARACIP:

Consiliului ARACIP are următoarele atribuţii, potrivit propunerii din proiect:

-         “analizează şi aprobă proiectul de strategie instituţională al ARACIP;

-         analizează şi aprobă standardele, standardele de referinţă, indicatorii de performanţă, pentru

-         evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, precum şi standardele de acreditare specifice fiecărei etape a procesului de acreditare. La stabilirea standardelor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar se va avea în vedere natura specifică a învăţământului în limbile minorităţilor naţionale;

-         analizează şi aprobă metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie;

-         analizează periodic şi aprobă propunerea privind cuantumul taxelor de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare periodică;

-         analizează şi aprobă Codul de etică profesională al experţilor în evaluare şi acreditare;

-         analizează şi aprobă rapoartele de autorizare, de acreditare, respectiv de evaluare externă a calităţii, întocmite de membrii comisiilor de experţi al ARACIP. Rapoartele de autorizare, de acreditare şi de evaluare externă a calităţii se publică pe site-ul ARACIP;

-         propune acordarea/neacordarea/ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie, respectiv a acreditării pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ,

-         program de studiu, respectiv calificare profesională, după caz;

-         analizează şi aprobă manualele de evaluare internă a calităţii;

-         analizează şi aprobă publicarea ghidurilor de bune practici;

-         analizează şi aprobă contractele instituţionale încheiate cu Ministerul Educaţiei, pentru evaluarea calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar;

-         analizează şi aprobă metodologiile-cadru de cofinanţare a unor proiecte naţionale şi internaţionale la care ARACIP participă în calitate de promotor, partener sau asociat;

-         analizează propunerile venite din partea comisiei consultative organizate la nivelul ARACIP, pe marginea proiectelor de acte normative iniţiate de ARACIP şi supuse dezbaterii acestei comisii;

-         realizează evaluarea anuală a activității directorului administrativ;

-         numește comisia de cercetare disciplinară;

-         propune Ministerului Educaţiei măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar, pe baza rapoartelor întocmite de departamentele ARACIP”.

ARACIP este condusă în prezent de un președinte ajutat de un vicepreședinte și dispune de un aparat propriu, format din experți și personal administrativ, angajați pe bază de concurs.

 Numărul de posturi crește, prin noul proiect, de la 20 în prezent, la 40, dar vor fi oameni detașați din minister, fără concurs până la 31 decembrie 2021, putând rămâne acolo definitiv, prin transfer, arată textul documentului.

Sursa: Tribuna Invatamantului

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu