marți, 12 iunie 2018

I N V I T A Ţ I E
SCRISOARE DE INTENŢIE

Nr. 320 /9.06.2018

Adresatã Domnului / Doamnei.................................................................................., .......................................................................................................................................

         Vã aducem la cunoṣtinṭã prin prezenta cã intenṭionam sã realizãm la Onesti, împreunã cu Revista de educatie , cultura si civilizatie « Anotimpurile EXPRESIEI IDEII » , cu Uniunea Artistilor Plastici, cu Liga Scriitorilor Romani Filiala Iasi-Moldova, cu Filiala Onesti a Asociatiei « Cultul Eroilor Regina Maria », si cu partenerii, în perioada 30 iunie 2018, o sesiune de Referate si Comunicari cu titlul  « VOEVODUL STEFAN CEL MARE IN CULTURA ROMANA SI UNIVERSALA” dedicat comemorarii domnitorului modovean ce va aduna impreuna poeţi şi scriitori, artişti plastici şi muzicieni, alţi oameni de culturã, jurnalişti, cadre didactice, elevi, etc. români de pretutindeni. Considerãm cã o astfel de colaborare cu instituţia pe care o reprezentaţi ar fi beneficã evoluṭiei viitoare a ambelor instituṭii / organizaṭii ṣi, desigur, comunitãṭii locale. De aceea, ne-am bucura sã ne sprijiniti, dupa caz si posibilitati, cu urmatoarele: referate si comunicari tematice, creatii literare, lucrari de arta plastica tematice, participare directa/indirecta a cadrelor didactice / si sau elevilor, participare directa/indirecta a specialistilor, participare directa a cercetatorilor, oamenilor de cultura si arta, etc. , participari cu momente artistice , etc. Vã mulṭumim anticipat.

                                                                                           Preşedinte Fondator                                                  
                                                                                         Presedinte Consiliu Director
                                                                         Asociatie “Clubul EXPRESIA IDEII”, 
                                                                                                    Oneṣti, judeṭul Bacãu
                                                                                          
                                                                                         Prof. MARIANA BENDOU

                                                                                                    Scriitor membru LSR
                                                                         Presedinte Departament National UAP
REGULAMENT DE PARTICIPARE SESIUNE DE COMUNICARI  « VOEVODULUI STEFAN CEL MARE IN CULTURA ROMANA SI UNIVERSALA »

Nr…320 / 9.06.2018

Motivatie : Ultimii ani de domnie a lui Ştefan cel Mare , fiul lui Bogdan al doilea si nepotul lui Alexandru cel Bun, au fost ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este din mila lui Dumnezeu domn al Ţara Moldovei a zidit 44 mănăstiri şi biserici, conform tradiţiei, după fiecare luptă o biserică. Dar de numele Marelui Domnitor se leaga si legendara Biserica de la Borzesti, un cartier al Municipiului Onesti, judetul Bacau, localitate care aniverseaza anul acesta 560 de ani de atestare documentara. Cu însemnarea morţii lui Ştefan cel Mare (acesta a închis ochii la 2 iulie 1504 ) se împli-neşte prima creaţie literară laică a culturii române: Letopiseţul de când cu voia lui Dumnezeu s-a început Ţara Moldovei. Redactată din porunca, sub supravegherea, la curtea şi, în unele pasaje, sub dictarea lui Ştefan cel Mare, această scriere deschide marea galerie a operelor istorice cu valoarea literară care va face din cronică ge-nul major al literaturii române din epoca feudală. Lucrarea a fost copiată şi prelucrată în mănăstiri, în germană şi polonă. A fost utilizată pentru insemnările de istorie a Moldovei din Voskresenski Letopiseţ (cronica moldo-rusă). Stefan cel Mare este co-memorat prin activitati specifice annual in ziua  de 2 iulie.
Detalii : Sesiunea de Referate si Comunicari « VOIEVODUL STEFAN CEL MARE IN CULTURA ROMANA SI UNIVERSALA » se doreste a fi un eveniment come-morativ ce are ca tema evocarea personalitatii complexe a  marelui domnitor moldo-vean, identificarea si evidentierea  importantei sale in cultura romana si universala. Evenimentul este initiat si organizat de  catre  Asociatia « Clubul EXPRESIA IDEII », Onesti, Romania,  Revista de educatie, cultura si civilizatie « Anotimpurile EXPRESIEI IDEII », Uniunea Artistilor Plastici, Liga Scriitorilor Romani Filiala Iasi – Moldova,  in colaborare cu Filiala Onesti a Asociatiei « Cultul Eroilor Regina Maria» si cu partenerii, sambata 30 iunie 2018, ora 10.00 intr-o locatie din municipiul Onesti care va fi precizata in timp util. Organizarea acestei manifestari este dedicata si Centenarului Marii Uniri a Romaniei la care a contribuit prin faptele sale si voievodul Stefan cel Mare. Inscrierea si participarea (directa sau indirecta) la aceasta sesiune se va face, pe urmatoarele sectiuni :
1) Studii si cercetari
2) Poezie
3) Proza
4) Teatru scurt si alte genuri
5) Arta plastica
6) Videoclip/film scurt
Persoanele interesate sa participe la Sesiunea de Referate si Comunicari se vor inscrie cu o singura lucrare (asumandu-si originalitatea ei) trimitand materialul respectiv pana la 28 iunie 2018 ora 24.00. Un autor se poate inscrie la mai multe sectiuni

dar va achita taxa de inscriere separata pentru fiecare sectiune. Lucrarile (de maxim 2 pagini WORD, format A4 cu tot cu bibliografie / sitografie) vor fi redactate in Times New Roman 12 la un rand, vor contine diacritice si vor fi corecte gramatical. Daca lucrarea depaseste 2 pagini A4, se va trimite doar un fragment / rezumat specificandu-se acest lucru. Videoclipurile/filmele vor fi realizate in format usor accesibil de tip Mp4 sau AVI si, eventual, in PPS/PPT. Taxa de participare este de 50 RON pentru adulti  si 30 RON pentru elevi si studenti. Banii se vor depune in contul Asociatiei « Clubul EXPRESIA IDEII », numarul RO65BTRLRONCRT0208670901 deschis la Banca Transilvania, Sucursala Onești, judeţul Bacãu , CIF 31550535, cu menţiunea ,,Donaţie Sesiune Referate si Comunicari”. Lucrarea, copia chitantei de plata, copia fotografiata a cererii de inscriere semnate olograf si, eventual,  acordul de parteneriat semnat cu scoala, se vor trimite pe emailul clubulexpresiaideii@yahoo.com precizand si adresa postala corecta si completa de expediere a diplomelor (in Romania). Autorii care doresc sa le fie  publicate lucrarile in volumul cu ISBN al evenimentului, vor trimite suplimentar si suma de 30 RON reprezentand contravaloarea unui exemplar al acestuia plus 5 RON cheltuielile de expediere  prin posta specificand totul in email. Se vor acorda premii, diplome si adeverinte dupa caz si posibilitati.


                                                                                                  Preşedinte Fondator si                                                 
                                                                                         Presedinte Consiliu Director
                                                                         Asociatie “Clubul EXPRESIA IDEII”, 
                                                                                                    Oneṣti, judeṭul Bacãu
                                                                                         
                                                                                         Prof. MARIANA BENDOU

                                                                                                    Scriitor membru LSR
                                                                         Presedinte Departament National UAP
ANEXA 1 - CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU ELEVI ŞI / SAU STUDENŢI

Numele elevului sau elevilor participanţi:........................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Școala de proveniență: ....................................................................................................
..........................................................................................................................................
Localitatea:................................................judeţul............................................................
Telefon:.....................................................email:.............................................................
Numele cadrului didactic  însoţitor:.................................................................................
..........................................................................................................................................
Pentru lucrarea prezentatã se vor menţiona:
1. Titlul: ...........................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Prof. coordonator:.........................................................................................................
Participare la sectiunile:

1) Studii si cercetari - □ DA / □ NU
2) Poezie - □ DA / □ NU
3) Proza - □ DA / □ NU
4) Teatru scurt si alte genuri - □ DA/ □ NU
5) Arta plastica- □ DA / □ NU
6) Film - □ DA / □ NU

Participare Directa: □ DA /  □ NU

Participare Indirecta: □ DA / □ NU

Semnătura elevului/elevilor:.............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Data................................                                                         

Doresc ca lucrarea mea sa fie publicata in volumul cu ISBN al Sesiunii de Referate si Comunicari – □ DA / □ NU. Am achitat in contul bancar suma de …………..RON.

NOTA: Profesorul coordonator isi asuma originalitatea lucrarii prezentate.

Semnătura profesorului coordonator,                           …………………………………            
                                                                                                       
Semnătura și ștampila directorului școlii participante: ...................................................
ANEXA 2 - CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU ADULŢI

Numele participantului:....................................................................................................
Adresa:.............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................Telefon:.....................................................email:.............................................................
Pentru lucrarea prezentatã se vor menţiona:

Titlul lucrarii:...................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Participare la sectiunile:

1) Studii si cercetari - □ DA / □ NU
2) Poezie - □ DA / □ NU
3) Proza - □ DA / □ NU
4) Teatru scurt si alte genuri - □ DA/ □ NU
5) Arta plastica- □ DA / □ NU
6) Film - □ DA / □ NU

Participare Directa: □ DA /  □ NU

Participare Indirecta: □ DA / □ NU

Doresc ca lucrarea mea sa fie publicata in volumul cu ISBN al Sesiunii de Referate si Comunicari – □ DA / □ NU.Am achitat in contul bancar suma de ……….RON.

Semnătura participantului:..................................................


Data................................                                                         


 NOTA: Autorul isi asuma originalitatea lucrarii prezentate.

Asociația:                                                                                      Organizaţia / Instituţia                    Clubul “EXPRESIA IDEII”                                                …………………………….

Nr.320/9.06.2018                                                                Nr…. / …………………….         


ACORD  DE  PARTENERIAT

Proiectul Sesiunii de Referate si Comunicari «VOEVODUL STEFAN CEL MARE IN CULTURA ROMANA SI UNIVERSALA », Onesti, 30 iunie 2017

            Încheiat între: Asociaţia „Clubul EXPRESIA IDEII”, Oneşti , judeţul Bacãu, România, cu sediul în Borzeşti, strada Stejarului Nr. 7, reprezentatã prin prof. MARIANA BENDOU, în calitate de Preşedinte-Fondator al Asociaţiei şi instituţia partenerã...........................................................................................................................
...............................................................................................................reprezentatã prin …………………………………..................................................................................cu funcția de …………………………................................................................................

 1. Scopul şi obiectivele parteneriatului:

1.a. Realizarea Sesiunii de Referate si Comunicari « « VOEVODUL STEFAN CEL MARE IN CULTURA ROMANA SI UNIVERSALA »
1.b. Susţinere, ajutorare şi promovare reciprocã, în realizarea proiectului dupã caz şi posibilitãţi astfel:

- Obligaţia şi dreptul de a utiliza logourile / însemnele celuilalt pe siteurile personale, publicaţii, pe afişe ori  alte materiale publicitare ale activitãţilor comune.
- Preluarea şi promovarea unor fotografii, înregistrãri video şi audio, a unor  articole despre activitãţile desfãşurate în comun pe siteuri şi în publicaţiile proprii
- Realizarea unor activitãţi comune în cadrul proiectului si / sau de promovare
- Identificarea, îndrumarea, susţinerea şi promovarea tinerelor talente
-  Alte acţiuni cultural- artistice şi educative de interes comun,etc.

2.     Clauze:

În cazul nerespectãrii angajamentelor parteneriale (nejustificate), contractul se considerã anulat de la sine. Oricare dintre pãrţi poate renunţa oricând la aceastã colaborare printr-o simplã avizare scrisã ori telefonicã.Persoana împuternicitã de cãtre  Organizaţia / Instituţia partenerã în scopul de a coordona activitãṭile comune ṣi pentru a ţine legatura cu Asociaţia “Clubul EXPRESIA IDEII” este ..........................................................................................................................................
telefon :...........................................................,e-mail:.....................................................
Contractul a fost încheiat astãzi ..................................................... în  2 exemplare cu putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării.


Asociaţia                                                                                ..................................
„Clubul EXPRESIA IDEII”,                                                       ...........................
Oneşti, judeţul Bacãu                                                      
Preşedinte Fondator                                                                            Director:                                             
Prof. Mariana Bendou                                                                       ..................

Asociația                                                                           ……... ………………
“Clubul EXPRESIA IDEII”                                                 .................................

Nr.321/ 9.06.2018                                                         Nr…. /………………….         


ACORD  DE  PARTENERIAT
Proiectul cultural-educativ « Clubul EXPRESIA IDEII »


            Încheiat între: Asociaţia „Clubul EXPRESIA IDEII”, Oneşti , judeţul Bacãu, România, cu sediul în Borzeşti, strada Stejarului Nr. 7, reprezentatã prin profesor MARIANA BENDOU, în calitate de Preşedinte-Fondator al Asociaţiei şi.................. ..........................................................................................................................................reprezentatã prin ..............................................................................................................
cu funcția de ………………................................

1.  Scopul şi obiectivele parteneriatului:

·                   Realizarea unor activitati cultural- educative specifice şi de interes comun (editare şi lansare de carte, întâlniri cu scriitori, cu oameni de culturã şi de artã, mese rotunde tematice, sesiuni de referate şi de comunicãri, expozitii de artã plasticã şi expoziţii tematice, schimburi culturale , identificare şi promovare de noi talente literare şi muzical-artistice, realizarea de festivaluri, spectacole şi de concursuri, identificarea, pro-movarea şi conservarea valorilor locale şi specific româneşti.)
·                   Susţinere, ajutorare şi promovare reciprocã, dupã caz şi posibilitãţi  

Astfel cã cele doua institutii partenere :

- Au obligaţia şi dreptul de a utiliza logourile / însemnele celuilalt pe siteurile per-sonale, publicaţii, pe afişe ori  alte materiale publicitare ale activitãţilor comune.
- Pot prelua şi promova fotografii, înregistrãri video şi audio, articole despre acti-vitãţile desfãşurate în comun pe siteuri şi în publicaţiile proprii
-  Se pot consilia şi sprijini reciproc (dacã este cazul)
- Pot recompensa lucrãri, activitãţi şi/sau participanţi dupã caz şi posibilitãţi (diplome, adeverinţe, publicare pe siteuri sau în reviste etc.)
- Pot realizarea unor activitãţi comune în cadrul proiectului (spectacole, concursuri, sondaje, sesiuni de referate şi comunicãri, simpozioane si mese rotunde, expoziţii, lansãri de publicaţii proprii, etc.) sau de promovare cultural-educativã
-  Pot identifica, îndruma, susţine şi promova în comun tinere talente
- Pot colabora in realizarea si promovarea ori distribuirea Revistei de educatie,cultura si civilizatie „Anotimpurile EXPRESIEI IDEII”
- Alte acţiuni cultural- artistice şi educative de interes comun.

2.     Clauze:

În cazul nerespectãrii angajamentelor parteneriale (nejustificate), contractul se considerã anulat de la sine. Oricare dintre pãrţi poate renunţa oricând la aceastã colaborare printr-o simplã avizare scrisã ori telefonicã.
Persoana împuternicitã de cãtre  Organizaţia / Instituţia partenerã în scopul de a coordona activitãṭile comune ṣi pentru a ţine legatura cu Asociaţia “Clubul EXPRESIA IDEII” este…………………………………………………………telefon
………………………………….email…………………………………………………
            Contractul a fost încheiat astãzi ..................................................... în  2 exem-plare cu putere de original pentru fiecare parte şi intră în vigoare la data semnării lui.Contractul este valabil ........................................................, respectiv pânã la data ………............, cu posibilitatea prelungirii lui.


Asociaţia                                                                            ...............................................
„Clubul EXPRESIA IDEII”,                                                         .......................
Oneşti, judeţul Bacãu                                                        ...............................................

Preşedinte Fondator:                                                                       Împuternicit                                                                                       
Prof. Mariana Bendou                                                                    ........................Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu