vineri, 29 mai 2020

Comunicat de presă


Nr. 595/29.05.2020

Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş aniversează 30 de ani

            Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş (SLI MM) - cea mai notabilă organizaţie de reprezentare a angajaţilor din sistemul educaţional din judeţul nostru - aniversează astăzi, 29 mai 2020, 30 de ani de la înfiinţare. Dat fiind contextul epidemiologic actual, SLI MM marchează această zi specială printr-o conferinţă online la care vor participa membrii Colegiului Liderilor.
            "Astăzi, sindicatul nostru aniversează trei decenii de existenţă, dar şi 30 de ani de unitate, solidaritate şi perseverenţă în care scopul necondiţionat a fost acela de a apăra şi promova drepturile angajaţilor din învăţământul maramureşean. Aşa cum am făcut-o constant în cei 30 de ani, ne adaptăm şi ne continuăm misiunea, indiferent de context. Tocmai de aceea, în spiritul vremurilor pe care le trăim, astăzi organizăm o conferinţă, on-line, pentru care sunt prevăzute spre discuţie atât aspecte ce ţin de constituirea şi consolidarea organizaţiei, cât şi o trecere în revistă a activităţii sindicale din cei 30 de ani. Totodată, va fi prezentat un rezumat al implicării SLI MM în acţiunile revendicative ce au avut loc între anii 1990 şi 2020 pe plan local, naţional şi internaţional. Negreşit, vor fi punctate şi activităţile care individualizează SLI MM şi se vor creiona noi strategii de viitor", declară prof. Ioana Petreuş, preşedintele SLI MM.
            Constituit oficial în 29 mai 1990 de un grup de profesori băimăreni - membrii fondatori fiind prof. Ştefan Husti, prof. Ioan Câmpeanu, prof. Maria Radu, prof. Zamfira China, prof. Vasile Pavel, prof. Melania Orha şi prof. Ioan Păcurar - Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş şi-a asumat de la început menirea de a respecta legislaţia şcolară, statutul cadrelor didactice şi respectarea drepturilor ce decurg din Contractul colectiv de muncă. Cei aflaţi în fruntea sindicatului de-a lungul anilor - Ioan Câmpeanu (1990-1991), Zamfira China (1991-1994), Felician Rebeleş (1994-1996), Rodica Benga (1996-2004), Liviu Marian Pop (2004-2012) și Ioana Petreuş (din 2012) împreună cu membrii Biroului Operativ au dat dovadă de demnitate, de implicare în viaţa şcolii, de apărare a drepturilor şi promovarea intereselor membrilor de sindicat, înfruntând probleme de tot felul (ex. de recunoaştere ca partener social, financiare etc.). De la început, SLI MM s-a deschis tuturor unităţilor şcolare, conştientizând că unul dintre principiile majore sindicale este unitatea.
                        Dintre activitățile care individualizează SLI MM putem enumera: Participarea în comisiile de dialog social, Negocierea Contractelor Colective de Muncă la nivel județean, acțiuni de pichetare a instituțiilor responsabile cu încălcarea unor drepturi ale membrilor de sindicat și inițierea a sute procese pentru recuperarea unor drepturi salariale, procese de care au beneficiat mii de angajați din școlile Maramureșului.
În privinţa informării și comunicării, SLI MM editează cu regularitate, din 2004 începând, buletinul informativ "Jurnal sindical", ajuns la nr. 151. Totodată, site-ul www.slimm.ro conține, pe lângă comunicate și informări sindicale, aplicația pentru evidenţa proceselor intentate de SLI MM pe fiecare membru de sindicat, programe pentru calcul drepturilor salariale obținute în instanță și, mai nou, ghiduri de utilizare a platformelor educaționale pentru învățarea online. Pagina de Facebook a sindicatului este mereu actualizată şi în contact cu membrii.
De-a lungul celor 30 de ani, SLI MM a contribuit la elaborarea de ghiduri și broșuri utile unităților școlare, cum ar fi: Ghidul secretarului, Ghidul școlii pentru directori, administratori, secretari, lideri de sindicat etc. (volumele I şi II), Ghid privind elaborarea și aprobarea bugetului instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, Ghid privind egalitatea de șanse și de gen în instituțiile de educație, Ghidul liderului de sindicat etc.
În privinţa formării, peste o mie de membrii SLI MM au beneficiat de cursuri de formare în cei peste 10 ani de activitate a Centrului de Formare Eurostudy. SLI MM este şi Centru Regional de Formare FSLI în regiunea de nord-vest, organizând cursuri cu formatori (membrii SLI MM) autorizați de ministerul educației.
Vizavi de proiecte și parteneriate, SLI MM a fost beneficiar al proiectului POSDRU - Resurse umane calificate, locuri de muncă ocupate, participând totodată și la alte proiecte derulate de FSLI sau CSDR. Amintim: proiectul de mobilitate al FSLI, Leonardo, prin care aproximativ 20 de membrii ai sindicatului au participat la un schimb de experiență în Madrid, un proiect pe tema calității în educație, prin care a fost dotat centrul de formare și proiectul de succes al CSDR - Dezvoltarea structurilor de dialogul social în educație (10 grupe de cursanți au fost formați în domeniul Sănătății și Securității în Muncă), proiect finanțat prin granturi norvegiene. SLI MM are în derulare un parteneriat "Solidaritate sindicală transfrontalieră" cu sindicatul din regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina).
În spiritul solidarității, încă din anul 2002, SLI MM derulează un program social, prin care au fost sprijiniți, de-a lungul anilor, membrii de sindicat aflați în situații deosebite. Din 2019, SLI MM oferă membrilor săi asigurare de grup, prin care conform raportului comisiei de cenzori au fost despăgubiri de peste 190.000 lei.
Membrii sindicatului au legitimații speciale în baza cărora beneficiază de o serie de reduceri (cabinet stomatologice, laboratoare de analize medicale, agenții de turism ș.a.). De asemenea, SLI MM se numără printre organizațiile sindicale care au patrimoniu constituit pe parcursul celor trei decenii. Acesta cuprinde sediul propriu din Baia Mare şi hotelul "Eurosind" din Ocna Șugatag.
În calitate de membru fondator al Asociaţiei Pensionarilor din Învăţământ Maramureş (API MM), asociație cu care organizează anual activități, cea mai cunoscută fiind Festivitatea de pensionare a membrilor de sindicat, SLI MM a fost mereu şi alături de seniorii învățământului maramureșean.
Nu în ultimul rând, SLI MM s-a evidenţiat, în perioada COVID-19, cu câteva acţiuni umanitare: donație în bani către Spitalul Județean de Urgenţă "Dr. Constatin Opriş" Baia Mare, sprijin financiar pentru cele trei centre de robotică din judeţ (Colegiul Naţional "Gheorghe Șincai" Baia Mare, Colegiul Naţional "Vasile Lucaciu" Baia Mare şi Colegiul Naţional "Dragoș Vodă" Sighetu Marmaţiei), pungi cu materiale de protecție și igienă pentru API MM şi împrumutarea cadrelor didactice din judeţ cu laptop-urile Centrului de formare.
            "Mulţumim tuturor celor care, pe parcursul a 30 de ani, au avut încredere în noi şi ne-au ajutat să ne dezvoltăm dându-ne forţa de a crea o puternică reprezentare sindicală. Implicarea în elaborarea, aplicarea și respectarea legislației specifice învățământului, precum și a celei referitoare la relațiile de muncă rămâne o prioritate pentru SLI MM, la fel ca şi menținerea locurilor de muncă prin reducerea numărului de elevi în clasă. Strategia noastră de viitor mai cuprinde creșterea eficienței managementului gupei sindicale, precum şi dezvoltarea nivelului de profesionalism a liderilor prin cursuri de formare și remunerarea acestora. Mai avem în vedere, de asemenea, dezvoltarea Centrului de Formare Eurostudy, autorizarea unor cursuri pentru a facilita învățarea online, dar şi noi acţiuni în instanţă care să vină în ajutorul membrilor noştri. Negreşit, mulțumim reprezentanților din presa locală pentru colaborare și promovarea acțiunilor și evenimentelor noastre pe parcursul acestor ani. Apreciem modul profesionist și obiectiv în care au transmis mesajele noastre către colegii din întreg județul", punctează prof. Ioana Petreuş, preşedintele SLI MM.


Biroul Operativ SLI MM, Departament Comunicare


***

            Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş este o organizaţie fără caracter politic care reuneşte, pe baza liberului consimţământ, salariaţii din instituţiile de învăţământ, de educaţie specială şi unităţi conexe ale învăţământului preuniversitar din judeţul Maramureş, în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportiv-turistice.
         Sindicatul Liber din Învăţământ Maramureş este singura organizaţie din Maramureş care face parte din Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, cea mai mare şi reprezentativă federaţie din învățământul preuniversitar din România.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu