luni, 26 iulie 2021

Gelu Dragoş, un condei distinct şi personalizat


"Condeiul său s-a impus treptat şi sigur în peisajul publicistice maramureşene. Pe traseul evoluţiei sale de jurnalist, Gelu Dragoş a avut tentaţia firească de a exersa asprimile şi riscurile de pamfletar. Natura sa boemă,  e bine de ştiut că Gelu Dragoş este înainte de orice, domnul Învăţător, l-a ajutat să-şi cenzureze pornirile către ispita jurnalismului provocator de emoţii negative. Condiţia modestă şi vulnerabilă de slujitor la catedră din sistemul de învăţământ românesc măcinat de turbulenţe şi privaţiuni, oferă zilnic semnale şi motive de răbufnire publică, de obidă şi revoltă. 

Gelu Dragoş are conştiinţa crizei politice şi sociale, numai că el a înţeles să facă un act de voinţă şi de autocontrol şi să încerce să ofere, în felul său o alternativă de abordare publicistică. Oferta civică şi culturală a Maramureşului este generoasă. Aceasta era în aşteptarea vredniciei răbdătoare a unui cronicar. Gelu Dragoş a înţeles să se definească pe sine însuşi ca om de presă, cu un condei distinct şi personalizat. El are cutezanţa să abordeze transcrierea evenimentului într-un instant subiectiv, uneori pasional, patetic, debordând de dragoste de viaţă şi de oameni, eliberând ştirea din chingile obiectivităţii profesate pervers şi ipocrit de atâţia colegi de breaslă. 

Gelu Dragoş ca profesionist al jurnalismului ştie reţete şi formule cu care să se facă temut. Gelu Dragoş are tăria să iubească şi să se facă, prin ceea ce consemnează şi mai ales cum scrie, îndrăgit".

                                                                           Virginia PARASCHIV

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu