sâmbătă, 28 august 2021

Gelu Dragoş sau "Singurătatea Poetului"


 ,,Cu buzele însetate de adevăr

și străpuns de privighetori
am căutat să m-adăp
din fântânile oamenilor
dar am simțit amarul gust
al victoriilor neînsemnate.
De atunci am învățat singurătatea
și să m-adap -
din propriile lacrimi ...”.
Dragi prieteni acesta este Poetul (IV), p. 71, din punct de vedere al prof. Gelu Dragoș. Poemul este inclus în volumul Singurătatea poetului, cea mai proaspătă realizare literară, care a apărut la Editura Grinta, Cluj-Napoca, 164 p., ISBN 978-606-037-149-6, având ilustrații grafice realizate de către eleva clasei a VIII-a B, Laura Alexandra Mogoș, Școala gimnazială Mireșu Mare, având o prefață semnată de Nicolae Goja (Foșnetul cuvintelor în poezia unui învățător de țară) și o postfață semnată de Gabriel Cojocaru - ,,... tinerețea se scurge și inima prinsă-n ștreang devine”, lansat în data de 27 august 2021 (Ziua Independenței Republicii Moldova), în locația Căminului cultural (foarte elegant și primitor) Mireșu Mare, în prezența a numeroși prieteni - scriitori, poeți, dascăli, preoți.
Chiar și pentru noi a fost un mare prilej de bucurie. Care noi? Subsemnatul și poetul popular Nelu Danci - că doar ne susținem prietenii și colaboratorii. Nu-i așa?
Pregătiți ,,așă ca pă la noi”, am urcat ..în motor” și ,,ne-am dusu-ne, pântu a ne videa om cu om”. Ne-am bucuratu-ne de prezența bdirăului Ioan Mătieș - ,,mare domn și învățat”, care după ,,gându mneu cam țâne cu arta și cultura” din zona asta. Bravo, domn bdirău! Un om ,,cetit și cu minte” așa face. Rari ,,îs iești oameni!”. O ,,vorovit” și Domnia Sa. Mândru. Fain. ,,Așă ca un domn”, încât ,,ne-am sâmțâtu-ne” tare bine. Am avut ,,oreșcareva” emoții și noi, ,,da de râs nu ne-am făcutu-ne. Doamne șî ferește-ne!”.
Mândri că fost-am invitați, ,,ne-am așezatu-ne, mai pă rându ultim”, lăsându-i pe ,,domnii ceilanți” mai ,,naintea nostă”. Și ,,or fo bugăți!”. ,,Di pă” la Cluj, promisu-ne-o și vinit-o domni precum Radu Marius Drăgan şi Gabriel Cojocaru, din Sighetu Marmaţiei dr. Nicolae Iuga - ,,aiesta din urmă, moroșan di pă la noi”. Vorovit-o fain și Domniile Lor, că-s cu ,,ușculă” multă. Da, nu ,,ne-am lăsatu-ne! Nu ne-am făcutu-ne de râs. Dincontră”. Am stat ,,pă hodină”, în ,,laița nostă”, cum ar ,,zâce lele” Florica.
Fârtatu Nelu Danci, din satu Plopiș, ,,Maramorăș”, îmbrăcat ca ,,pă la noi, io preghetit” domnului ,,bdirău două-tri versuri, așă cum le-o știu-le scrie mai mândru”. Nu le-o putu-le zice acolo, da m-o împuternicitu-mă, să le scriu aci, sub iscălitură:
,,Domn bdirău de ominie,
Să ai trai cu mândra-o mnie.
Cultura să o susțâi,
Și-nc-o mnie să mai mâi”.
Tăte o fo aranjate și tomnite” din vreme. Că domn ,,învățătoriu, Gelu Dragoș, adicătelea, s-o gânditu-să la tăte”. Invitații, adică ,,ospătoii, pă” măsura timpului. ,,La Mnireșu Mare, s-o adunatu-să, după cum vă vorovesc, spuma, mă frate! Spuma literaturii! Fost-o ,,domna” preoteasă Olimpia Mureșan (dăscăliță ajunsă în penzie), da tare mândru ,,ne-o vorbitu-ne” despre poet și poezie. Vorovit-o mândru șî domn ,,diriginte” Ion Georgescu Muscel. ,,Tăt cu lăudă și cu faine vorove” fost-o preotu Radu Botiș, șî dumnealui de cinste șî de laudă ,,câtu-i” Țara asta. Aci, la ,,Mnireș, s-o opritu-să șî sorile”. Șî el ,,s-o uitatu-să la noi”, cât de mândri sântem.
Iară mă-ntorcu-mă la poetul popular Nelu Danci (nu mai spui că-i din Ploptiș), c-o mai avut un vers-două să le zâcă. Dacă nu le-o zâsu-le mi-o mandatatu-mă să le trec aci. Api, io că mni pretin bun și fârtat ,,cu docomente” îi musai să hiu ascultătoriu, șî să vi le spui, că altfel nu am hodină cu el:
,,Domn Gelu prefesor bun,
Ne-o strâns pă tăți di pă drum
Șî-aci în Mnireșu Mare,
Azi făcut-o sărbătoare”.
Fain fârtate! Ce și zâc ... Nu mai poci vorovi mnic. Cam aiestea am vrutu-le a vi le spune. Dacă n-ațî știut să viniți și mnevoste. Că erați primniți cu cinste. Și ominiți cu cureti umplut. Bun! Bună socăciță. Țucu-i gura ii de socăciță! Oi tema-o și pă la noi când ne-om faci-ne șî noi ospeță de-aste. Api io cam atâtuca am vrutu-vă a zice, țucu-vă mânurile. Da. n-am gătat. Am încă ... Nu-i musai amu să le spui pă tăte ... mai lăsămu-i șî pă alțî. Dumnezo să vă trăi ... și di la Ploptiș pân Tiuzbaia - vă poruncimu-vă numa sânătate ... Să aveți grijă de mnevoste, mai ales cu bola asta domnească care umblă de trebe să umblăm șî noi să ne vaccinămu-ne. Api ... domnii cu a lor, noi cu oile noste ... c-om mere în podișor ori în credenț, ș-om luamu-ne o horincă de-a nostă ... de creangă, de 52 de linii. Și-apoi ne-om vaccinamu-ne și n-om hi beteji. Că aista-i medicament ... Să hiți mâdri că sânteți români!
Dumnezo, să vă îmburde în rai! No, îi bugăt?! Domn prefesor Gelu Dragoș, să ai noroc și mulțămnim că te-ai gânditu-te de ne-ai învitatu-ne șî pă noi. Mare domn! Mare ominie ... să ai trai bun cu fomeia ... Și să mai scrii că scrii tare mândru ... de tăți te-o lăudatu-te. Să trăiești ...
(așa cum știut / așa cum ne-am priceputu-ne, da bine a hi!)
,,Domn Dragoș cu mândru nume
Țî s-o dus hiriu pân lume,
Că ești fain și învățat,
Mulțămnim că ne-ai temat!”, tot din lirismul poetului popular Nelu Danci. Doamne ajută!


VASILE BELE
Chiuzbaia, 28 august 2021Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu