marți, 31 august 2021

GLORIE LIMBII ROMÂNE PRIN ÎNŢELEPCIUNEA EI

   


                                    Mi-e dat să-mi rostesc gândurile

                                    să visez

                                    în Limba Română,

                                    fiecare cuvânt un fagure,

                                    ca mierea luminii în degetarul macilor,

                                    ca vârsta arborilor în cercuri,

                                    în fiecare din ele trudeşte un străbun,

                                    veghează o baladă.

 

                                    Patria Limbii Române e Istoria

                                    acestor plaiuri păscute de Mioriţa,

                                    modelate de doine

                                    şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit

                                    cu grijă

                                    la izvoarele dorului.

                                    Ea nu poate fi mutată,

                                    cum nu se poate înstrăina fântâna

                                    de izvoare.

                       

 

                                    Am spart coaja de nucă

                                    a cuvântului şi peste înţelesuri am dat

                                    de bine , dulci ca mierea,de ducă

                                    şi ură,

                                    avea gust de zgură

                                    dar şi de păcat,

                                    simţeam eminesciană vibraţie,

                                    înţelepciunea lui Pann din gură în gură

                                    era în sămânţa gata de germinaţie.

 

                                    Am spart coaja seminţei cuvântului

                                    şi-am dat peste altă sămânţă,

                                    un alt înţeles, o altă cărare,

                                    o altă speranţă,

                                    o clanţă

                                    pentru o altă,

                                    o altă...

                                               

                                    până rămâne

                                    măduva Limbii Române.

 

                                    În fiecare cuvânt e un oier,

                                    un ţăran

                                    care face holda să cânte

                                    imnurile acestui pământ

                                    scrise cu plugul pe nepieritoarele pergamente

                                    ale brazdelor.

 

                                    Rostiţi un cuvânt în limba noastră

                                    şi veţi simţi

                                    şi gustul mierii

                                    şi vânturile veacurilor

                                    şi mirosul câmpiilor.

 

                                    Rostiţi un cuvânt în Limba Română

                                    şi veţi auzi

                                    mângâierile mamei

                                    şi vorbele tatei grele ca piatra

                                    din temelia casei.

 

                                    Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului

                                    şi veţi vedea cum trec cuvintele

                                    din hrisoave în versurile eminesciene

                                    precum ploaia în rădăcini.

                                    Aceasta este eternitatea ei,

                                    gloria ei

                                    de a fi mereu

                                    ca frunzele pe o cetină seculară.

                                                II

Patria îmi este Limba ce o vorbesc

pe care am supto de la mama

cu ochii blânzi

ca Mioriţa.

Când îmi aplec urechea de sânul pământului

aud lucrînd Meşterul Manole

 ce, încă, modelează ţara

pe care o numim

Limba Română.

 

De bat la porţile cerului

şi iau o cană de lut

cu apă

simt sufletul izvoarelor

din adâncurile munţilor

acolo unde inimile rămân

pe oale de Horez.

 

De iau în palme un bulgăre

din marginea câmpului unde zarea a îngenunchiat

lutul îmi seamănă.

Poate-s oasele străbunilor mei

ceva din înţeleptul suflet respirând

în conturul măsurat.

Mă simt rudă cu acest bulgăre cuminte

şi-l pipăi simţindu-i respiraţia

în acea dimineaţă nerăbdătoare când bobul de grâu plesneşte în lutul

cu străluciri solare.

 

Când mănânc pâinea,urcă până la mine

neamurile noastre toate,

seva înţelepciunii

adusă până la noi

de limba ce o vorbesc.

            III

 

                        În vremuri ancestrale

                        Gânditorul din Hamangia

                        adăstând într-o vale

                        cu  tribul său împreună

                        se temeau de apariţia scrisului,

                        sub lună,

                        acele semne de rău prevestitoare :

                        cine va mai asculta cântece şi gânduri

                        sub soare

                        când nimeni nu ştie să citească

                        şi scrisul pe piatră costă

                        cât un ciubăr de iască?”

                        Îşi ziceau ieşind dintr-o grotă

                        anostă…

 

                        Vremurile se rostogoleau vremuind generaţii

                        şi Gutenberg a înfipt un spin de teamă,

                        menestreli de prin toate castelele Europei

                        şi prelaţii

                        încălzeau saloanele cu incertitudini şi dramă:

                        cine va mai asculta

                        cântecele noastre

                        sub fonta solară şi astre

                        când puţini ştiu să citească

                        iar cartea e scumpă şi fragilă

                        şi poate să ardă ca o iască?

                        Nu e mai bine s-o facem din argilă?”

 

                        …şi Dumnezeu a mai întors

                        câteva secole de pagini

                        pe dos,

                        poeţii la colţurile pieţelor

                        unor simpozioane de imagini

                        prevesteau sfârşitul Poeziei,

                        sorbind laptele viei:

                        “Nimeni nu mai citeşte o carte

                        şi internetul cititorii n-i împarte,”

 

 

nevăzând că Poezia

încălţată cu sandale

din pielea cerului

şi talpă din scoarţă de tei

agale

venind din veacuri ancestrale

se strecoară printre ei

                        ca o femeie tânără

                        şi dornică de dragoste

                        în mână cu o carte

                        în mileniul viitor

                        mai departe...

                                   

                                    *

                        Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste

                        Cum curge Oltul de veacuri prin Carpaţi

                        Şi dorul si-a cioplit cuvintele pe creste

                        Cum iubirea trece  de la părinţi în fraţi.

 

                        De atâta dor  zăpezile cer poeme în brazde

                        Şi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape,

                         Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde,

                        Şi, pe neştiute  vin din veşnicie să se-adape.

           

                        Îmi este dor de Eminescu pe înserate

                        Când îi citesc versul pe genunchi de iubită,

                        Construiesc din metafore cu migală palate

                        Şi alături de el cad iarăşi în ispită…

                                                *

 

                        Eminescu, cetatea limbii române

                        cu toate turnurile Carpaţilor

                        modelate de balade

                        în care îşi au adăpost

                        Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân,

                        toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ.

 

                        Eminescu planetă luminoasă

                        în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor

                        laminate de înţelepciunea poporului

                        scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.

                       

                        Eminescu cetate cu toate punţile lăsate

                        să intre armata îndrăgostiţilor

                        cu pletele argintate de stele

                        şi braţele pline cu roadele cîmpiilor

                        întinse în inima noastră.

 

                        Eminescu paşi de aur ce se aud trecând

                        din istorie în limba noastră

                        şi luând forma cuvintelor

                        ce ne leagă

                        precum iubirea, precum aerul

                        de acest pământ dulce

                        ca limba română

                        precum Eminescu.

 

                                                           

                                                Îi aud paşii venind dinspre lumină

                                                Şi foşnetul stelelor în părul LUI

                                                Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină

                                                La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui.

 

                                                Coborâd dinspre Carpaţi îI aud uneori

                                                Cu fruntea împodobită de gânduri

                                                Pe cărări de-argint şi flori

                                                De tei presărate rânduri, rânduri.

 

                                                Îi aud glasul venind dinspre trecut

                                                Dulce ca mierea cuvintelor străbune

                                                Când este veacul şoaptă de-nceput

                                                Şi luna vibrează iubirea pe strune.

 

                                                Doinesc tulnice pe poteci de munte

                                                În balade prelungind chemarea

                                                Aşternută peste veacuri punte

                                                Pe care să vină odată cu zarea.

 

                                                Din poeme se desprinde, spre el venim,

                                                Ca aerul şi seva ce-n arbori suie,

                                                În fiecare dintre noi îl regăsim

                                                Cioplit în inimi veşnică statuie.

                                                                       

                                                                        *

                                    Îmi este dor de câmpul înflorat pe cămăşi de in

                                    De roata horei jucată la fântână

                                    De fetele ce-aduc din vii în doniuţe pelin

                                    Când îşi mână ciobanul oile la stână.

                                    De palma aspră ce-nfige plugu-adânc

                                    Întorcând brazda recoltei viitoare,

                                    Mi-e dor de ţăranul cu plosca la oblânc

                                    Umplută cu apa rece rece la izvoare.

                                    Îmi este dor de pasul lui apăsat pe hotar

                                    Când cumpăneşte ploaia în privire

                                    De braţele vânjoase ce pun în car

                                    Rodul crescut din marea iubire.

                                    Mi-e dor de cumpăna ce coboară din cer

                                    În ciutură apa rece şi curată,

                                    De roţile încinse cu verghetele de fier

                                    Pe uliţa satului de ploaie arată.

                                    De vorba ţăranului, înţeleaptă, mi-a dor,

                                    Spusă cu asprimea mierei de labine.

                                    Pădurea în care n-a intrat topor

                                    Aşteaptă anotimpul, care, nu mai vine!

                                                           

 

                                    Sub umbra nucului am scris prima poezie,

                                    Câtecul guguştucului încă nu era poluat,

                                    Dar am găsit în ea lumină multă

                                    Încât m-am pus şi eu pe luminat!

 

                                    Turnam înţelepciune în cuvântul scris

                                    Cu fruntea asudată în spaţiul ancestral,

                                    Şi nu mă simţeam nicicum învins

                                    Chiar dacă lumea-mi dăruise un hârb de cal…

 

                                    Am cutreierat de-atunci deşerturi înşelătoare,

                                    Cu profeţi de fiere, minciună şi venin,

                                    M-am mai întors la nuc dar în soare

                                    Lumina era prea multă, dar puţin-

 

                                    Prilej, sub nuc un vers să mai scriu

                                    Şi aşchii de umbră în lumină să păstrez

                                    În  rima poeziei scrisă-ntr-un târziu

                                    Pentru o lume-n care să mă aşez.

 

                                    …şi iar un dor de-a hălădui prin lume

                                    Mă cuprinde chiar dacă e plină de venin

                                    Şi-un cântec de guguştuc fără nume

                                    Mă urmăreşte pe urme de senin.

 

                                     Un nou cicliu dor de umbra nucului bătrân

                                    Mă cuprinde să mă-ntorc acasă

                                    Dar frunzele lui uscate mă-îngân

                                    Din rana ferestreului în tulpină rămasă.

 

                                    Azi e ziua amintirilor în poemul scris,

                                    Iar opera poetului a rămas în crucificarea lui,

                                    În ea mă regăsesc ca om ne-nvins

                                    Recuperându-mi rana din urmele de cui…

 

 

                                               

 

                       

 

                       

Patria îmi este Limba Română

în ea bobul de grâu

germinează

verbele poemelor eminesciene.

 

            Al.Florin ŢENE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu