marți, 23 iunie 2020

Săluc Horvat – portret de cărturar

                 de Gheorghe PÂRJA
Pentru mine, confratele Săluc Horvat este pilda elocventă a omului care și-a desă­vârșit vocația în lumea cărților. Pentru el, biblioteca are semnificația ordinii dar și a misterului. Este cercetătorul care locuiește într-un laborator în care încape numai el singur. Alături de cărți, singurătatea asumată fiind condiția chemării spre descifrarea mesajelor din opere de referință. Așa lucrează mai mult și mai adânc, în acordurile blânde și limpezi ale bucuriei lăuntrice. Cu neliniștea firească oricărei creații. Deși este un om al cetă­ții, Săluc Horvat și-a lustruit spiritul în lumina Cuvântului, abordând curajos urcușuri, pe cărări numai de el știute. Ne-a convins, prin cărțile publicate, că se pot culege flori și de pe drumuri bătătorite.
Toți respirăm aer. Dar ca să putem respira idei e nevoie de un spațiu adecvat. Cel mai potrivit este cel ornat de miracolul cărților. Unde confratele nostru și-a ocupat un loc privilegiat. Numai așa a reușit să scrie o carte, de început de drum, despre arta și nevoia de a fi bibliotecar. Studiul a avut ecou național, elevii și studenții au învățat multe despre sufletul cărților, despre virtutea de a naviga dintr-o sală de lectură. Așa am aflat cum să ne privim în ochii cărților. După cum bine observa universitarul Gheorghe Glodeanu, trei instituții i-au marcat biografia lui Săluc Horvat: biblioteca, universitatea și revista „Nord Literar.” În fiecare domeniu și-a pus priceperea interpretării, iscodirea locurilor mai puțin cunoscute, pentru a descoperi noi reliefuri în opere literare importante. Ca istoric și critic literar este preocupat de scriitori clasici ai literaturii române. Are predilecție pentru Mihai Eminescu și Liviu Rebreanu.
Săluc Horvat este un om cu operă, ceea ce i-a făcut pe mulți comentatori să se pronunțe asupra cărților sale. Cu aprecieri argumentate. Un domeniu spre care și-a aplecat cercetarea este universul Eminescu, uneori părând un subiect epuizat, istoricul literar a desprins noi dimensiuni ale textului, ale biograficului. Remarcat, a fost volumul „Mihai Eminescu. Dicționar cronologic,” o lucrare temerară, dusă, cu bine, la bun sfârșit, cu ecouri în rândul criticii și cititorilor. Stilul concis, apelul la cercetări documentare de ultimă oră, preocuparea pentru un calendar amănunțit al vieții poetului și gazetarului, apelul la lucrări consacrate vieții și operei lui Eminescu oferă un unghi personal de cercetare. S-a spus că este autorul celui mai valoros și complet „Dicționar Eminescu,” publicat în spațiul românesc. Ceea ce nu este puțin lucru.
Despre această lucrare s-a aflat și la Chișinău, unde academicianul Mihai Cimpoi, eminent eminescolog, o ține în primul raft al bibliotecii. Recunoscând ca merit fundamental al cărții tocmai trecerea în revistă a tuturor punctelor nodale și odiseea editării și valorificării operei eminesciene. I se remarcă minuțiozitatea proprie cărturarilor anahoreți. Săluc Horvat și-a însușit observația lui G. Călinescu, care a lăsat să se înțeleagă că viața, dar mai ales opera lui Eminescu constituie subiecte de continuă cercetare, analize și comentarii. Cu o admirabilă tenacitate ne ține trează iubirea de Eminescu, fața lui truditoare în lumină. Ca orice intelectual ardelean care se respectă, s-a aplecat și asupra prozei lui Liviu Rebreanu, cu rezultate admirabile. Am scris despre multe dintre cărțile lui Săluc Horvat. Cu fiecare lectură mi-am dat seama că autorul nostru este un om al bucuriei creatoare. Al slujirii culturii române.
De numele lui se leagă și nașterea revistei „Nord Literar”, o publicație cunoscută în țară și străinătate. Care a coagulat, de aproape două decenii, și valorile literare din Maramureș. Nu am emoție să afirm că Săluc Horvat este un cărturar, termenul având multe resurse lingvistice. El și-a făcut din bibliotecă un crez de viață, din catedră o mărturisire generoasă, iar din revistă o rampă de lansare pentru idei. Face parte din categoria intelectualilor care știu să dăruiască lumina cuvîntului. Am mai spus, și o repet, că el are tenacitatea și consecvența de a crede în faptele sale literare, în așezarea lumii culturale din Nord într-o matcă ispititoare. Știe care este secretul unei opere de durată, care izvorăște din neliniștea creației. A provocării realității. Ca om, el are vocația binelui făcut celuilalt.
Într-o lume agitată, își păstrează echilibrul și crezul în victoria fiecărei zile. Săluc Horvat, pentru cei care vor să știe, este un cărturar care s-a format și activat în două veacuri. Care face cinste culturii Maramureșului și literaturii române. Astăzi, 23 iunie, Săluc Horvat împlinește frumoasa vârstă de 85 de ani.
La mulți ani, distinse coleg!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu